Kamer steunt grondgebonden bedrijven, familie-opvolging bij fosfaatrechten

Grondgebonden melkveehouders moeten volledig worden gecompenseerd voor een generieke korting op fosfaatrechten en bij bedrijfsoverdracht naar familie moet geen afroming plaatsvinden. Daartoe nam de Tweede Kamer dinsdag een viertal moties aan.

Lees meer »

MelkveeNL

Laatste  |  

Reacties

-17
Brabant
Het is ronduit belachelijk. Een melkveehouderij die de laatste jaren een constante bezetting heeft gehad qua dieraantallen en grond, dient toch fosfaat in te leveren. Het slaat nergens op. Het feit dat we door het plafond schieten heeft ook te maken met de inefficiënte wijze van produceren bij de extensieve bedrijven, terwijl zij wel gegroeid zijn in aantallen. Ooit het (gras)landmanagement gezien op deze type bedrijven? Laat hen even alle ruimte volduwen.. staan we over 2 jaar op hetzelfde punt.. emoties maken in deze discussies veel kapot
+3
klompen
ronduit een belachelijke reactie 😄
weurding
heeft een vent op zijn rug..... eeeehhhh, fendt 😉
Frans1
Quote:
@Brabant: Het is ronduit belachelijk. Een melkveehouderij die de laatste jaren een constante bezetting heeft gehad qua dieraantallen en grond, dient toch fosfaat in te leveren

Dit ben ik wel met je eens,daarna begin je te zwatsen
+13
hooivork
Het zou oneerlijk zijn om bedrijven die grond en vee in balans hebben fosfaatrechten in te laten leveren voor de bedrijven met een bewust veel te hoge veebezetting zitten. De grond die onder een bedrijf ligt is ook niet gratis aan komen waaien. Een veel te grote stal bouwen t.o.v. de grondhoeveelheid is en was een groot risico. Dit is al 30 jaar goed gegaan maar nu eindelijk rechtvaardigheid.
+5
pieta
Mooi om hier neer te kalken zo'n reactie. Maar er zijn er genoeg die het bedrijf prima in balans hebben waarbij ze gewoon mest af moeten zetten omdat ze voer van hun land weten te halen. Die ga je nu gewoon meer korten voor iemand die in wezen te weinig voer van zijn land haalt.
+3
oldhuus
Quote:
@pieta: die in wezen te weinig voer van zijn land haalt

Jij voert dus geen krachtvoer, poedermelk, stro etc. aan? Alles van eigen bodem?
pieta
@oldhuus
Nee niet alles van eigen bodem. Maar wie heeft dat wel. Volgens mij is het vrij normaal dat een koe/kalf krachtvoer krijgt. We voeren namelijk ook nog wat af. Kringloop he. 😄
Toevallig ken ik er een die nog wel eens wat ruwvoer kopen moet in een droog jaar maar voorheen altijd mest kon aanvoeren. Dan vind ik de tegenstelling groot qua intensief/extensief. Hij is op papier extensief maar koopt (regelmatig) ruwvoer, wij zijn intensief en kopen geen ruwvoer.
arjan_kok
Quote:
@pieta: Toevallig ken ik er een die nog wel eens wat ruwvoer kopen moet in een droog jaar maar voorheen altijd mest kon aanvoeren. Dan vind ik de tegenstelling groot qua intensief/extensief. Hij is op

inefficiëntie op het oog dus maar is geen goede raadgever om er zo over te schrijven !
grote verschillen kunnen ook een niet verwijtbare oorzaak hebben ! er is ook nog een soort eigen vrijheid om te doen zoals hij doet,
dat kan gemakkelijk als oorzaak hebben dat de een maximaal weidegang en de ander maximaal mais/ gras teelt , en weet je wel zeker dat hij op papier extensief is ?
christo
@arjan_kok
Het hele beleid is er op gericht om op peperdure grond een paar stengels met laag ruw eiwit te verbouwen.
KuikenenKoe
Quote:
@hooivork: eindelijk rechtvaardigheid.

komt beetje over of moet intensief straf hebben voor het plegen van ernstig delict
vraag me af waar ze fout zaten zonder de wet te overtreden moesten hun mest toch verantwoord afzetten en daarvoor betalen ?
+1
Dat extensieve niet hebben bijgedragen aan overschrijding van fosfaatplafond klopt natuurlijk niet. Elke koe in Nederland heeft evenveel bijgedragen aan de fosfaat productie en dus ook aan het overschrijden van het plafond, sterker nog bij de meeste intensieve bedrijven produceert een koe minder fosfaat dan bij de extensieve collega's. Links om of rechts om wou men groei van veestapel aan banden leggen en men doet dit middels fosfaat maar het had net zo goed ammoniak of stikstof kunnen zijn want het gaat nog steeds om behoud van derogatie. Er is al aangetoond dat grondwater onder extensieve bedrijven niet minder goed is dan onder intensieve bedrijven, er is dan ook geen enkel reden om de intensieve bedrijven extra te straffen.
+3
oldhuus
De intensieve bedrijven hebben niet zoveel grond dus ook weinig grondwater 😄
Maar met al die aangekocht bijproducten kun je natuurlijk mooi sturen op fosfaat e.d. De extensieve probeert zoveel mogelijk op eigen ruwvoer te melken en daar kun je weinig aan sleutelen.
Noorderling
Quote:
@Ewald Stamsnieder: sterker nog bij de meeste intensieve bedrijven produceert een koe minder fosfaat dan bij de extensieve collega's

En deze bedrijven krijgen forfaitaire gehalten toegewezen en kunnen dus probleemloos de generieke korting compenseren door een BEX voordeel.
Frans1
Quote:
@Ewald Stamsnieder: Er is al aangetoond dat grondwater onder extensieve bedrijven niet minder goed is

Wel beter? 😄
Maar zonder gekheid,dat is logisch,we hebben een gebruiksnorm per ha,dus dat zou ook niet moeten kunnen. Het probleem is dat productie niet aan plaatsingseisen is gekoppeld in het verleden,Dat is het wezenlijke probleem
BoerBart
We hebben het over een mestoverschot probleem. De veroorzakers worden harder gekort. Gerechtigheid.
+1
pieta
Nee het is een productie beperking. Door groei van de productie gaan we over de grens. Het is hooguit zo dat de intensievere bedrijven het met KLW terug gaan halen en de bedrijven die zelf wel het voer hebben maar de mest niet allemaal kunnen plaatsen het het zwaarst voor de kiezen krijgen. Dat is ook niet terecht. Ze hadden van te voren kaders uit moeten zetten en nu dat niet gebeurd is hadden ze de pijn eerlijk moeten verdelen. Het beste was geweest dat groei voor eigen rekening en risico was tot we aan het plafond waren. En dat de groei verplicht met grondgebondenheid had moeten zijn.
+3
Frans1
Quote:
@pieta: Nee het is een productie beperking

En waarom is die productiebeperking opgelegd?Omdat overproductie nooit een strobreed in de weg is gelegd,en nu het hele circus vastloopt moet door juridische haken en ogen de productie verdeeld worden op een bepaalde datum,niet meer en niet minder. WAARDELOOS
KuikenenKoe
Quote:
@BoerBart: Gerechtigheid.

stel: rustend mvh wil grond niet verhuren/verkopen om fiscale redenen
actief mvh koopt ruwvoer en levert mest

vind jij dan dat de melkveehouder daar straf voor moet hebben/krijgen ?
oldhuus
In de praktijk gaat het anders, ze leveren alleen de mest, ruwvoer mag de ander houden. Hier verhuurt bijna niemand meer aan veehouders, allemaal lelies (bollen) voor 2500/ha 😞
weurding
Quote:
@oldhuus: allemaal lelies (bollen) voor 2500/ha

hier ook , mensen die enkele jaren terug tegen de lelieteelt aanschopten gaan ook overstag, geld geeft de laatste jaren toch de doorslag
+4
jg
Benieuwd of de maximale generieke korting van 8 % voldoende is voor herverdeling van de fosfaatrechten. Grootste pijn gaat weer zitten bij niet gegroeide bedrijven die al jaren hun fosfaatproductie tov hun plaatsingsruimte in balans hebben. LTO en NZO stemmen in met een ordinaire roofoperatie ten koste van bedrijven die het minst bijgedragen hebben aan het fosfaat-probleem. De bedrijven met latente ruimte hebben deze keuze afgelopen jaren bewust gemaakt. Nu er wat te halen valt komen ze in aktie.
Schandalig dat sector- en belangenorganisaties geen keuzes durfden te maken en zich nu achter de politiek gaan verschuilen. Alle zittende bestuurders zouden eens goed in de spiegel moeten kijken en zich de vraag moeten stellen of ze met een schoon geweten verder kunnen...... Benieuwd wie als eerste zijn biezen pakt.
Frans1
Quote:
@jg: Grootste pijn gaat weer zitten bij niet gegroeide bedrijven die al jaren hun fosfaatproductie tov hun plaatsingsruimte in balans hebben.

Nee jg,degenen die het in balans hebben gaan niet gekort worden,en terecht
pieta
Wat is dan in balans. Wij hebben al ons ruwvoer zelf. In mijn beleving volledig grondgebonden. Wij moeten wel mest afzetten.
Frans1
@pieta
jg heeft het over balans in productie tov plaatsingsruimte,dus eigen mest kunnen plaatsen.
pieta
@Frans1
Dan is het ook niet in balans want dan moet ruwvoer gaan verkopen.
+1
puntertje
Quote:
@pieta: Dan is het ook niet in balans want dan moet ruwvoer gaan verkopen.

Ga maar meer gras verbouwen, scheelt ook weer een hoop wereldwijd gesleep met soja en gekapt oerwoud. 😁
Coen
@pieta , je hebt ook vleeskalveren, hoeveel ruwvoer (snijmais) gaat daarin en hoeveel meer mest (dan van deze vleeskalveren) moet jij afzetten ?
christo
@puntertje
Nou,Nou. Nog meer voorwaarden?
matt
Quote:
@jg: . Grootste pijn gaat weer zitten bij niet gegroeide bedrijven die al jaren hun fosfaatproductie tov hun plaatsingsruimte in balans hebben. LTO en NZO stemmen in met een ordinaire roofoperatie ten koste van bedrijven die het minst bijgedragen hebben aan het fosfaat-probleem.

kan je weer eens niet volgen JG,er is toch een motie aangenomen om
juist deze bedrijven te ontzien?

dacht dat de tweede kamer hier over gestemd heeft,bij mijn weten
zit daar de lto en nzo niet in?
+1
jg
boerderij.nl/Home/Nieuws/…

De opstelling van Van Stralen en LTO is te schandalig voor woorden. Eerst dwepen met een resultaat als zouden zij de generieke korting beperkt hebben en nu goedkeurend oordelen over een nog hogere generieke korting tbv grondgebonden.
Hoe durf je het grootste deel van je leden nog onder ogen te komen!
Erco
Leer ons Wiebren kennen...
+3
Wiebren
@jg die maximale korting van 4- 8% is wel degelijk een uitkomst van het laatste overleg van de regiegroep. Daarvoor stond er duidelijk wat anders op papier. Dat in die 8% ook ruimte komt voor het compenseren van de korting voor bedrijven zonder overschot was ook onderdeel van het akkoord. Dat is niet een pure verdienste van LTO, maar ook niet alleen van Grondig. Iedereen die aan tafel bleef heeft daar reden voor, de anderen hadden lege handen.
Deze tegemoetkoming houdt het midden tussen inzet zuivelketen (NZO, LTO en NAJK) en Grondig. Grondig wilde meer ruimte toegekend krijgen, wij wilden toekenning bij bedrijven die gericht hebben ingezet op grondgebondenheid. Dat vindt namelijk een groot deel van onze leden. Een ander groot deel vindt dat niet, die bepleiten zoals @Ewald Stamsnieder om te kijken naar fosfaatproductie per koe. Voor die bedrijven is er de Kringloopwijzer.
De uitkomst van de stemmingen van deze voorbespreking in de Kamer laat maar weer eens zien dat er geen andere ruimte is dan door het midden.
Als je alles voor jezelf wilt ten koste van een ander krijg je niks.

En ja, zit je net op het randje dan zit er te weinig in voor je. Dat is heel vervelend maar ik zie momenteel geen mogelijkheden om dat recht te trekken binnen de juridische kaders die er nu eenmaal horen bij een wet die iets verbiedt wat voor 2 juli 2015 nog legaal was
+1
Twentsch Land
Begrijp ik het goed als ik zeg...een veehouder met 3% ruimte krijgt wat bij en wordt niet gekort en een veehouder met 1% overschot wordt 8% gekort ?

Zou je deze vraag willen beantwoorden Wiebren ?
Todi
[@Twentsch Land Het gekke is als hij weer op het oude aantal koeien wil komen na de korting moet hij er ook nog grond bij hebben.
+1
Wiebren
@Twentsch Land
Laatste deel van je vraag is waar. Eerste deel is nog de vraag. Theoretisch zou je dan kunnen krijgen dat 1 kg ruimte je dan bijna 8% extra rechten oplevert.
Een aangenomen motie is ook nog geen wet maar een aansporing aan de staatssecretaris om er rekening mee te houden dat de Kamer scherp is op de compensatie
jg
@Twentsch Land
Zo is het exact en LTO en NZO vinden het prima. Boerenorganisaties die het belang van leden zeggen te behartigen.
Een minimaal verschil van 2 kg fosfaatproductie kan een verschil maken van meer dan 8 % toewijzing aan melkveefosfaatrechten. Voor een gemiddeld bedrijf met 90 melkkoeien en een prijs van 150 euro per kilo fosfaat een verschil van ca 45000 euro. En reken maar dat met extra toewijzing aan latent en extra generieke korting de prijs per kilo nog hoger wordt.
MTSTAMMINGA
@Wiebren
Straks heeft grondgebonden de rechten gekregen ,die hij dan weer duur verleasen kan aan intensief collega"s

Ik ben voorstander van dat iemand die rechten krijgt [MIJN RECHTEN]
Die weer inleverte bij verkoop en verleas van zijn rechten
Bij opvolging uitzondering
MTSTAMMINGA
Zo is het exact en LTO en NZO vinden het prima. Boerenorganisaties die het belang van leden zeggen te behartigen.
Een minimaal verschil van 2 kg fosfaatproductie kan een verschil maken van meer dan 8 % toewijzing aan melkveefosfaatrechten. Voor een gemiddeld bedrijf met 90 melkkoeien en een prijs van 150 euro per kilo fosfaat een verschil van ca 45000 euro. En reken maar dat met extra toewijzing aan latent en extra generieke korting de prijs per kilo nog hoger wordt.

@jg
Laat [zulke] bedrijfen zelf maar kiezen
Net zoveel rechten benutten als dat je grond hadt op 2 juli
Of 8% gekort worden
jg
Noorderling
Quote:
@Wiebren: Laatste deel van je vraag is waar. Eerste deel is nog de vraag. Theoretisch zou je dan kunnen krijgen dat 1 kg ruimte je dan bijna 8% extra rechten oplevert.

Hoe wordt er bepaald of je een fosfaatoverschot hebt of niet?
Het is toch niet te controleren door RVO hoeveel fosfaat je produceert wanneer je mee doet aan de BEX of wordt dit ook forfaitair bekeken?

Wanneer er wel mest afgevoerd is bij RVO nog niet bekend of dit op basis is van stikstof of fosfaat. Het lijkt mij een onmogelijke klus om dit te controleren. Wordt wel heel verleidelijk om even een BEXje nog verder te manipuleren.
Wiebren
@Noorderling
Forfaitaire productie dieren op 2 juli -/- ruimte op grond in opgave 2015 = < 0

dus bijv 4000 productie, 5000 ruimte = -1000 overschot
8% korting is 320 kg extra rechten. Past ook mooi binnen die 1000 ruimte.
BEX of mestafvoer doet niet ter zake in dit geval.
jg
@Wiebren
Een bedrijf dat op 2 juli 2015 1 % fosfaatproductie meer heeft dan bijv. het gemiddelde over het gehele eerste halfjaar van 2015 wordt de hand boven het hoofd gehouden op basis van juridische argumenten. Een ander bedrijf dat op 2 juli 2015 net 1 kg fosfaat boven de eigen plaatsingsruimte produceert, maar minder dan het eerste halfjaar 2015 of in 2014 ,wordt 8 % generiek gekort. Rechten van de mens......
+1
Frans1
Quote:
@Wiebren: Theoretisch zou je dan kunnen krijgen dat 1 kg ruimte je dan bijna 8% extra rechten oplevert

Deze stelling zegt iets over hoe jij hier in staat Wiebren! Degene met 1 kg ruimte krijgt geen 8% extra rechten,maar hoeft gewoon niet in te leveren omdat hij zijn productie plaatsen kan,en dat is wezenlijk anders dan hoe jij het hier neerzet
pieta
@Wiebren
Bij zo'n bedrijf past het mooi maar hoe denk jij dat de korting past op de gewone gezinsbedrijven met een (relatief klein) mestoverschot?
+1
Frans1
Quote:
@pieta: maar hoe denk jij dat de korting past op de gewone gezinsbedrijven met een (relatief klein) mestoverschot?

Daar krijg je dus ook weer lullige dingen,1 kg overschot 8% korting,1kg minder productie geen korting
+1
jent
Quote:
@MTSTAMMINGA: Die weer inleverte bij verkoop en verleas van zijn rechten

worden dit dan weer de nieuwe 'anticipeerders' d.w.z. vlak voor bedrijfsbeindiging nog even een grondmaatschap aangaan, P-rechten binnenharken en dan bedrijf mét de gratis verkregen rechten hupsakee weer verkopen

of: grond maatschap aangaan, P-rechten binnen harken, stal volzetten op deze gratis rechten en dan weer grondmaatschap ontbinden, zo stal vol met gratis rechten!

kortom, zitten nog wel wat losse eindjes aan de voorstellen die eerst afgezekerd moeten worden......
jent
@jent
Of krijgen we dan weer verhandelbare en niet-verhandelbare Prechten 😉
+2
Wiebren
@Frans1 en ook @jg en Karst, jullie lezen niet goed. Degene met een overschot wordt niet gecompenseerd voor de korting, dat is duidelijk. HOE degene zonder overschot precies gecompenseerd gaat worden is nog NIET duidelijk. Dat schreef ik ook en plaatste er een theoretisch voorbeeld bij waarin het prima past.
Met hoe ik er insta heeft het al helemaal niks te maken. Snap eens een keer dat het met meningen niks te maken heeft zo'n wet die niemand wil
+2
pieta
@Wiebren
Het is niet zo dat niemand die wet wil denk ik zo. Ik vind de wet op zich prima. Ik ageer tegen de korting. Er hadden bijvoorbeeld referentiepunten in het verleden genomen moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld de fosfaatproductie in 2013 als basis en groei daarna aftoppen. Dan komt de korting bij de groeiers te liggen. Dat is iig geval wat eerlijker. Of gewoon in de wet opnemen dat je net zo lang blijft afromen bij stoppers totdat iedereen zijn korting weer terug heeft. Of dit middels een opkoopregeling realiseren.
+1
mlkvhoudr
@Wiebren

Het is allemaal lief leuk en aardig wiebren, maar het lijkt mij toch op zijn minst redelijk als de genen zonder fosfaatoverschot gecompenseerd worden dat de genen die een klein fosfaatoverschot hebben dan niet verder gekort kunnen worden tot ze geen fosfaatoverschot meer hebben.

Gelijke monniken gelijke kappen..........

Nu ben ik verre van juridisch onderlegd maar als ik verder gekort word dan dat ik fosfaatoverschot heb zal ik dat ook zeker juridisch gaan onderzoeken of ik dat kan gaan aanvechten.....
meelezer10
Quote:
@pieta: Bijvoorbeeld de fosfaatproductie in 2013 als basis en groei daarna aftoppen. Dan komt de korting bij de groeiers te liggen. Dat is iig geval wat eerlijker

Dat past mij nu weer niet. 😄 Zo als het er nu naar uit gaat zien past het precies in mijn straatje. Geen korting en de groei mogen houden. 😄
+2
jg
@Wiebren
Jullie behartigen de verkeerde belangen. Daar is niets aan te snappen, dat is gewoon te constateren . Jullie hopen alleen maar dat door deze regelgeving de derogatie niet ingetrokken wordt. En zijn daardoor bereid onevenredige gevolgen te accepteren voor bedrijven die het minst bijgedragen hebben aan de groei van de fosfaatproductie. Latente ruimte is in de meeste gevallen opgevuld met mest van grote groeiers.
+1
Wiebren
@mlkvhoudr
Of ik er nu 1 of 100000 keer op reageer, het dringt blijkbaar niet door dat wat je misschien rechtvaardiger (eerlijker) vindt niet hetzelfde is als rechtmatig. Zodra je van je boerenerf afloopt begint de wereld waar wetten en regels gelden die er gekomen zijn omdat iemand te ver ging. Daarna heeft iedereen regels om te voorkomen dat de rest dat ook doet. Een Wet wordt niet gemaakt om het zo eerlijk mogelijk te doen maar om iets te beperken of hit te sluiten in de toekomst. Dan worden er dus ook grenzen gesteld waarbij het heel vervelend is als je net aan de verkeerde kant van die grens zit. Kun je vanaf jouw erf zeggen: ik zou willen dat de wet voor mij beter uitpakt dus pas 'm even aan zodat dat geregeld is. Heb je ook gelijk vanuit jouw erf. Maar krijg je niet gelijk
Wiebren
@pieta
Je wilt de wet ook niet Piet, want vanaf de tweede zin geef je aan waar het anders zou moeten. Het is een alles-in-1 pakket.
De afroming bij verhandeling gebruiken om onder plafond te komen wilden wij ook.
Een andere periode als referentie wilden wij ook.
Vandaag ligt er wat anders op tafel zoals ook jij weet
+1
jg
@Wiebren
Daarom zijn er veel melkveehouders bereid , eventueel collectief , tegen deze regelgeving te gaan procederen. En om in Brussel bij de EC/Nitraatverantwoordelijken te pleiten deze onrechtvaardige regelgeving niet als basis voor nieuwe derogatie te laten gelden. Een derogatie van 230 kg minus 8% (generieke korting ) levert weinig extra's op tov geen derogatie. 40 kg N ruimte is ca 9 kub mest per hectare extra afzet. Daar wegen de vrijheden tov de derogatie wel tegen op. Dus dag derogatie. Je denkt toch niet dat RFC e.a. miljarden investeren en kwa benutting afhankelijk willen zijn van wel of geen derogatie: zij kiezen voor mestverwerking.
BoerBart
@jg
In brabant is 8 procent minder t.o.v 230 slechts 211 kG. Afschaffen die derogatie en de overschotboer uitmelken. Dan worden die rechten niet duur.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@jg: Een derogatie van 230 kg minus 8% (generieke korting ) levert weinig extra's op tov geen derogatie.

Ik ben het spoor ff bijster met je. De wereld is groter dan zuidelijk zand, hier is derogatie 250 kg N. Gebruiksnorm voor derogatie is in kg N, niet in kg fosfaat. De generieke korting gaat over de hoeveelheid fosfaatproductierechten, niet over de aanwendingsnorm van stikstof. Misschien kun je de creatieve rekensommen nog iets verduidelijken voor degenen onder ons die wat simpel van geest zijn?
jg
@Jack Rijlaarsdam
De bedrijven die nagenoeg in balans zijn kwa plaatsing en productie van n en p worden in de fosfaatregelgeving ca 8 % generiek gekort. Dus de n productie daalt ook verplicht 8 %. Dan heeft derogatie steeds minder voordeel.
meelezer10
@jg
ik heb geeb fosfaat overschot maar moet toch 500 kuub mest afvoeren
jg
@meelezer10
Dan doe je het op fosfaat beter dan op n kwa efficiëntie.
meelezer10
@jg
niets efficientie gewoon forfaitair
+4
pieta
@Wiebren
Ik vind de beperking prima maar ze komen er wat laat mee. Ik vind het meest zotte dat bedrijven die qua productie de laatste jaren niet veel zijn uitgebreid in moeten gaan leveren terwijl juist die geen productietoename hebben veroorzaakt. Mij doet het vooral zeer dat het oneerlijk is. Dat het niet echt anders wordt weet ik ook wel. Daarom schrijf ik het hier maar van me af en meld ik nogmaals dat het toch wel de slechtste zaak ooit geweest is in de belangenbehartiging en politiek hoe er met onze belangen eigenlijk niet is omgegaan. Ze hebben de zaak gewoon laten ontploffen en kijken nu de rook aan het optrekken is hoe ze het gaan inrichten.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@jg: De bedrijven die nagenoeg in balans zijn kwa plaatsing en productie van n en p worden in de fosfaatregelgeving ca 8 % generiek gekort. Dus de n productie daalt ook verplicht 8 %.

Dat is onwaar. De N-productie daalt helemaal niet verplicht. De fosfaatproductieruimte kan weer vergroot worden met wat creativiteit in de KLW of door gewoon rechten aan te kopen. Op de N wordt niet gekort, dus derogatie behoudt z'n waarde.
+1
mlkvhoudr
@Wiebren
Ik vind het gewoon een boelshit wet, ik kan er waarschijnlijk wel mee uit de voeten daar gaat het niet om.

Ik zal wel te naief opgevoed zijn denk ik met eerlijk duurt het langst, dat had natuurlijk moeten zijn eerlijk duurt te lang......
Wiebren
@jg Naar de rechter: succes. Naar de commissie: nog meer succes
Zullen ze bij beide hard nodig gaan hebben
jg
@Wiebren
Wat ook geldt om deze onzin in de 2 kamers en in Europa geaccepteerd te krijgen .
jg
@Jack Rijlaarsdam
Klw/ Bex is op Veel bedrijven al maximaal benut. Wordt eerder minder. En rechten aankopen is nu juist het grote item: je moet iets terugkopen wat van je gestolen is.
m uut m
@Wiebren
Is er al meer bekend welk jaar de basis wordt voor de melkproductie
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@jg: En rechten aankopen is nu juist het grote item

Da's zo geregeld, één telefoontje is genoeg. Wat nou groot item.

Verhaal is dat iedereen de aankoop van rechten afzet tegen de drie maanden dat we ongeremd konden melken. Vergeet die maanden maar snel. Leg de kosten van rechten naast de quotumkosten van weleer en bekijk dan waar voor jou de kansen liggen.

De korting in '84 was wel iets andere koek dan de 8% in 2018, ook daar is de sector overheen gekomen. Bekijk het van de positieve kant: voordeel is nu dat je jarenlang ervaring hebt met 'plafondmelken'. Blijven zemelen over wat had gemoeten heeft absoluut geen zin. Kijk vooruit, daar moet je toch heen.
Grasbaal
Als de moties echt uitgevoerd gaan worden raken politiek gezien de scherpste randjes er wel vanaf en maakt het hele verhaal meer kans om probleemloos en op tijd door de 2e kamer te komen.
+2
jg
Wat is het voordeel dat dit verhaal probleemloos door de 2 kamers komt ??
Individuele bedrijven worden door deze regelgeving ernstiger benadeeld dan andere groepen, die op basis van rechten van de mens zogenaamd gespaard moeten worden. Dit gaat nooit lukken omdat de regelgeving aan alle kanten rammelt en het geen garantie voor de EC betekent dat Nl onder het fosfaatplafond blijft.
+2
arie.j
Dat de politiek (en dus de maatschappij) steeds meer voor grondgebonden gaat en daarnaast liefst weidegang, dat is een trend die al tijden aan de gang is en ieder ziet die de ogen niet sluit.
Je kunt je dan beter proberen wat aan te passen dan schreeuwen dat het belachelijk is, daar kom je niets verder mee.
pieta
Maar het is wel gewoon belachelijk. Dat is en blijft zo. Daar kunnen ze blijkbaar wel gewoon de ogen voor sluiten. En aanpassen kun je slechts als je weet wat er van je verlangt wordt. Wij hebben ook bijna 12 hectare grond gekocht maar dan voor 2014. Daarmee zijn we zelfvoorzienend in ruwvoer maar niet in mestplaatsing. Daarmee behoren wij tot de bedrijven die ze het hardst korten.
brabo
onder elke koe in NL zit toch even veel grond, het maakt niet uit of haar baasje nu in of extensief is.
KuikenenKoe
Quote:
@brabo: onder elke koe in NL zit toch even veel grond, het maakt niet uit of haar baasje nu in of extensief is.

en dus ook elke koe in nederland even veel ruimte in nam van fosfaat productie
ongeacht of baasje extensief of intensief was/is
+3
Grasbaal
Met dank aan Netwerk Grondig!, geeft ook aan dat belangenbehartiging met een duidelijk strijdpunt veel makkelijker en effectiever is.
+1
Coen
LTO heeft in 1-ste aanleg uitsluitend ingestoken op de intensieve en grootschalige melkveehouderij, dus met de rug naar de samenleving en dat wordt nu door de (onbekwame) politiek keihard afgestraft.

wij gaan met de KLW wel proberen om duidelijk te maken dat de mestplaatsing ruimer moet worden, zelfvoorzienend met eigen ruwvoer vraagt op de betere cultuurgronden om ruimere bemestingsnormen.
pieta
Met dank aan kan ik vanuit mijn positie niet zeggen.
+3
jorisdriepinter
Harm en JanCees zagen het gewoon goed. Zonder een beleid gericht op grondgebondenheid wordt het een puinhoop.
Zie hier boven aan reacties het resultaat!
fendt711variotms
easy boys , is gewoon gerechtigheid , grond is plaatsingsruimte , du ni lope jammeren
digger
Oei had ik van de week bijna een portie fosfaat gekocht om de korting te compenseren ,ik denk tijd voor een borreltje.
sjoerd de melker
Waar praten we over? Wie weet hoeveel procent van de koevoeten daadwerkelijk mest aan konden voeren in 2015?
sjoerd de melker
Gaat de generieke korting 1 procent meer worden of wordt het een drama voor de industriemelkers?
buitenveld
ik denk een drama
Johan Dekker
Als derogatie vervalt, wat dan? Dan hebben de extensieve bedrijven van nu ook een fosfaatoverschot omdat de plaatsingsruimte verminderd wordt. Of als bijvoorbeeld tbv infrastructuur land moet worden ingeleverd en een overschot ontstaat, wat doen we dan met de fosfaatrechten?
groeier
Derogatie blijft.
hans1980
Wanneer ik nu extra grond bijkoop zodat we
+10
Wilbert
Grondgebondenheid is in het verleden veel gepromoot. Ook weidegang wordt belangrijker. De aangenomen moties zijn een afspiegeling van de wensen van de maatschappij. Ik snap dat het vervelend is, maar bedrijven die wel bovenstaande strategie hebben gevolgd, en kosten voor grond hebben gemaakt, worden nu, terecht, ontzien.
-2
pieta
Er zijn er ook die de grond gewoon allang hadden en daar dus niet in de directe zin kosten voor gemaakt hebben.
Coen
die grondkosten blijven levenslang, zijn de zgn. vaste kosten
pieta
@Coen
Bij jou misschien. Maarre iemand die voer koopt en daar ook mest afzet dat zijn eigenlijk ook grondkosten en die blijven er ook.
pieta
Waarom dit een min waard is snap ik niet @ wilbert. Wij hebben een grondgebonden bedrijf (alle ruwvoer van eigen land), zijn de afgelopen vijf jaar 30 - 40% uitgebreid in grond(zodat we alle ruwvoer van eigen land hebben) en worden gewoon gekort.
+1
arie.j
@pieta
Wat is 100% grondgebonden pieta?
Jij zegt ruwvoer van eigen bedrijf, maar velen zullen zeggen óók de mest kunnen plaatsen op eigen bedrijf
+1
friesboertje
@pieta
Quote:
Wij hebben een grondgebonden bedrijf (alle ruwvoer van eigen land)

Grondgebonden = alle mest op eigen land.
+1
Coen
@arie.j , in mijn ogen is grondgebonden genoeg ruwvoer van eigen grond, ongeveer 2/3- deel van de voerbehoefte op basis van eigen gewonnen ruwvoer 😄
intensieve melkveehouderij zal worden uitgebannen 😄

dat de bemestingsnormen te laag zijn is een onbekwaam politiek compromis, heeft niets te maken met goede landbouw praktijk --> ruime bemestingsnormen zullen we met KLW moeten aantonen 😄
meelezer10
Quote:
@friesboertje: Grondgebonden = alle mest op eigen land

volgens de overheid is het: grondgebonden = alle fosfaat op eigen land.
arie.j
@Coen
Toch gaat dit hele verhaal over fosfaatruimte dus mest en niet over ruwvoer .
arjan_kok
@pietade situatie zoals jij schetst komt veel voor , en dat geeft aanleiding om te denken dat je niet intensief ben , zo voel ik dat ook, MAAR die mestplaatsing hee dat telt voor de rvo etcetera
christo
@arie.j
Dan kun je de tent wel sluiten. Is hier economisch niet realistisch. Graag even verdiepen in de huidige mestwetgeving. Als je tevreden bent met 5000-6000 liter per koe en daar je lasten van kan betalen houd je in dit land perspectief. De rest van de boeren wordt zo snel mogelijk de grens overgezet. Het is een beleid waar je toch tranen van in de ogen krijgt. Maar laten we wel even beseffen dat zodra het politieke spel gespeeld is en de burger weer doodgeknuffeld, de rechten van de mens er even bijgehaald gaan worden. Dat is een goedkopere oplossing dan domweg investeren in grond voor de knuffelburger.
arie.j
@christo
Zeg stel je niet aan en doe een beetje normaal.
Wanneer alleen bedrijven met 5000 tot 6000kg melk de ha grondgebonden zouden zijn, dan had een maatregel om die vrij te stellen van korting nauwelijks enige effect gehad voor anderen.
En was het de praat niet waard geweest.
Coen
@arie.j , zonder mest geen melk 😄
arie.j
Quote:
@Coen: zonder mest geen melk

Weet ik, maar zelfs biologische bedrijven met niet meer dan 6000kg de ha moet je zoeken.
Dan moeten het bedrijven zijn met veel natuurgrond of iets dergelijks, maar anders zitten die er ook boven
weurding
@arie.j christo praat per koe en jij per ha, of zit er dan 1 koe op de bunder?
+1
pieta
@arjan_kok
Snappen doe ik het allemaal wel. Terecht vinden totaal niet. Geef dan vantevoren de randvoorwaarden. Nu ben ik gelukkig nog wat uitgebreid tot 2 juli en heb ik een behoorlijk bex/KLW-voordeel zodat ik mijn veestapel op het huidige aantal kan houden. Maar dat ik (samen met vele anderen) moet gaan inleveren voor groeiers/starters/boeren met latente ruimte blijf ik onterecht vinden. Als er al gekort moet worden dan iedereen wat korten of bij iedereen zijn grondgebonden deel wat minder korten of er een kortingsvrije basis onderleggen van eerdere jaren.
arie.j
Quote:
@weurding: j christo praat per koe en jij per ha, of zit er dan 1 koe op de bunder?

Je hebt gelijk, maar dan is het natuurlijk wel een vreemde discussie.
Waarom zou je voor de mest naar 5000 á6000 productie per koe moeten?
+1
Coen
@pieta , waarom dat ze in Den Haag niet naar grondgebonden en niet-grondgebonden fosfaatrechten willen is mij een raadsel, de fosfaatoverschotten dan in 10 jaar tijd volledig inperken
weurding
@arie.j geen idee, jullie discussie was toch over biologische bedrijfsvoering? daar heb ik geen kaas van gegeten
+1
pieta
Quote:
@weurding: over biologische bedrijfsvoering? daar heb ik geen kaas van gegeten

Die kaas eet ik ook niet. 😄
Wiebren
@Coen
Dat is het probleem hè, een oplossing bedenken zonder je te verdiepen in de vraag wat doorslaggevend is bij de politieke besluitvorming heeft niet veel zin
+2
christo
@arie.j
IK gaf eerder al aan dat de mestwetgeving hier op aan stuurt. Als je derogatie wilt, dan 80% grasland. Als je dan op redelijk tot goede grond zit dan heb je wel een probleempje als je koeien veel melk produceren. Twee koetjes van 5000 vreten toch meer ruwvoer dan een van 10000.
Het gedoe is begonnen bij de term grondgebonden. De term word op meerdere manieren uitgelegd. Ik vind het een geneuzel van niks. Dat je een deel van het voer zelf moet verbouwen kan op enige symphatie rekenen.
ALs grondgebonden moet betekenen dat je alle mest op eigen grond plaats is de ramp compleet. Bij een beetje productieniveau en redelijke grond houdt je voer over, net als al je collega's. Laten we het er maar niet over hebben wat dat kost. Goodby derogatie omdat je gewoon het gras niet tot waarde kan maken. Het blijft toch een economische activiteit.
Ik krijg steeds meer de indruk dat dat de route is die we gaan volgen. RFC
ziet de bui ook al hangen en sorteert vast voor.
+1
cornelissen
Quote:
@christo: Bij een beetje productieniveau en redelijke grond houdt je voer over,

Valt bij dag en nacht weiden wel mee,zeker als zo nu en dan het weer iets tegenzit
christo
@cornelissen
Interesse in een paar kuilbulten?
christo
@christo
Het is nog wel het meest triest dat de discussie over de term grondgebonden gaat terwijl alle mest netjes verantwoord geplaatst moet worden. Het woord economisch mag ook wel eens genoemd worden.
arie.j
@christo
Volgens mij ging deze discussie over de eenmalige korting op fosfaatrechten.
Dat is toch weer wat anders dan dat in de toekomst alle mest verplicht op eigen bedrijf geplaatst zou moeten worden.
Het verband met de productie per koe zie ik nog steeds niet.
Waarom koeien van 5000kg en geen koeien van 8000kg ?
Bij grondgebonden zijn de kg melk per koe toch niet aan een limiet gebonden?
christo
@arie.j
Korting heeft iets te maken met grondgebondenheid? Ja toch? Dan probeer ik duidelijk te maken wat een waardeloze term dat is. Door wie is dat er eigenlijk ingeslingerd, de term grondgebondenheid? Enige reparatie is her en der gewenst.
Coen
@Wiebren , vertel mij dan maar waarom grondgebonden en niet-grondgebonden fosfaatrechten geen issue bij LTO is, meende toch dat de Grondig-lui dit wel op tafel hebben gelegd.
arjan_kok
Quote:
@cornelissen: Valt bij dag en nacht weiden wel mee, zeker als zo nu en dan het weer iets tegenzit
dat klopt jonge, van grasproductie vandaag nog cijfers van gezien als je max weiden op 100 zet kom bij max maaien op 137 uit waarvan het rendement dan weer het laagste is die is het hoogst bij zomerstalvoedering
robotboertje
Wat ik nog niet helemaal begrepen heb (waarschijnlijk ligt dat aan mij) is hoe de maximale afromingskorting er nu uit komt te zien. Mijns inziens gaat er nu meer dan vooraf was begroot gecompenseerd worden voor de grondgebonden veehouders (en terecht), maar houdt dit de maximale korting voor de overige bedrijven op max 8% of is hier ook afstand van gedaan?
Gezien ons intensieve karakter speelt dat hier nog wel een rol. Ben het er overigens mee eens dat het zo gaat; echter een beetje weten waar we mee af zijn zou niet verkeerd zijn.
matt
iedereen is uit op die afroompot,dat had de tweede kamer ook door,
daarom is die motie aangenomen denk ik.

zonder deze motie had grondgebonden,denk ik nooit de volledige korting weer teruggekregen schat ik in.

korting hoger als 8% is ook weer onverkoopbaar,moet nog zien dat de motie uitgevoerd wordt.
zal er aan liggen,of brussel nog iets te halen is,en aan het aantal knelgevallen (juridisch)
hans1980
knelgevallen zijn boeren die geen nieuwe stal hebben gezet maar in grond hebben geinvesteerd om scheefgroei te voorkomen die desondanks nog boven >0 uitkomen wordenoneerlijk gepakt !
fosfaatoverschot van 0 kg/ha. zit ergens bij 12.000kg melk/ha.
ken boeren met +20.000kg die nog voer over hebben (normaal kv verbruik)

wanneer boeren die net boven 0kg overschot/ha. zitten grond bijkopen kunnen die dan rekenen op gratis rechten uit afroompot??
+2
Wiebren
@hans1980
M.b.t. je laatste vraag: grote kans van wel omdat mate van grondgebondenheid en uitbreidingsplannen waarschijnlijk voorwaarden zullen worden. Die rechten die je krijgt zul je trouwens niet mogen verhandelen

Voor wat betreft je eerste punt: knelgevallen zijn die waar sprake was van overmacht (ziekte boer of koeien, calamiteit op het bedrijf) of die net gestart waren (met jongvee of met investering waar ze niet onder uitkunnen met doel om te gaan melken).

Er zijn er veel meer die zich knelgeval voelen, vandaag is er geen zicht op dat ze dat ook zullen worden
hans1980
@Wiebren
probleem 2 is dat veel boeren uit regio losse grond hebben op basis van mais/mest verhouding deze losse grond staat niet op mei telling en telt dus niet mee voor grondgebondenheid .
Wanneer ik mijn losse grond meetel kom in ruimschoots
christo
@hans1980
Kees Romijn gaf aan dat dit punt nog correctie verdient. Als het niet verandert gaat dat grote consequenties hebben. Laatst in de Radstake sprongen boeren bijna uit hun vel toen dit onderwerp naar voren kwam. Gelukkig waren Kees en Wiebren daar ook. Ze zullen het wel regelen.
jg
@christo
Dan regel je met de verhuurder/mestmaisboer toch dat je de grond zelf op mag geven, als je genoeg betaalt is er geen probleem. Veelal willen boeren wel de lusten van grond maar niet de lasten.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@christo: Kees Romijn gaf aan dat dit punt nog correctie verdient.

Waarmee hij niet zegt dat er kans op correctie is.
christo
@jg
Jij snapt er ook al niks van. Landbouwvrijstelling is het toverwoord. Daarnaast produceert hier de grond meer dan koeien opkunnen. Dus wat moet je dan?
christo
@Jack Rijlaarsdam
Klopt. Verwacht er ook niks van. Scheelt volgend jaar weer 1000 euro.
christo
@Jack Rijlaarsdam
Klopt. Verwacht er ook niks van. Scheelt volgend jaar weer 1000 euro. Klinkt niet zo aardig maar is wel de hedendaagse werkelijkheid. Voor wat hoort wat.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@christo: Landbouwvrijstelling is het toverwoord.

Zo ging het, omdat iedereen de grond kon gebruiken met voer-mestcontract. Nu heeft vrijwel elke melkveehouder de grond op naam nodig, dus komt er een dusdanige prijsdifferentiatie tussen voer/mest en land op naam dat verhuurders toch gaan schuiven. Uiteindelijk zal ook daar het besef moeten landen dat je geen twee ruggen uit één varken kunt snijden: èn een verhuurwinkeltje runnen èn fiscaal voor ondernemerschap opteren gaat gewoon niet samen zonder grote risico's op latere correcties.
jg
@christo
Meer laten betalen zodat het fiscale nadeel gecompenseerd wordt. Blijft een lusten lasten verhaal.
christo
@jg
Ja,ja, alles is te koop. Alleen niet te betalen. Weet je hoe de landbouwvrijstelling er uit ziet? De verhuurder hoeft niet zo nodig de grond uit gebruik te geven, risico is veel te groot. Vaak praat je over tonnen. Dat leg ik er niet bij.
KuikenenKoe
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Uiteindelijk zal ook daar het besef moeten landen

je doet er wel eens gemakkelijk over ,maar alleen de amvb rond krijgen was hier door best wel een dingetje dit jaar
maar was/is in onze regio echt wel een probleem
er zijn er zat die er niet over denken om grond bij ander op naam te zetten en nemen het verlies wel,omdat ze anders meer laten zitten/kwijtraken
jg
@christo
Wat moet Romijn hieraan corrigeren dan. Misschien moer Romijn zichzelf corrigeren 😄 Op een luchtkasteel kun je niet ondernemen.
+3
puntertje
Quote:
@christo: Gelukkig waren Kees en Wiebren daar ook. Ze zullen het wel regelen.

Tis toch wat, de AMvB is ingevoerd zodat het een sturende werking heeft, maar onze ZLTO-broeders springen dan vervolgens weer uit hun vel als er ook daadwerkelijk gevolgen zijn. Dus moet er wederom weer iets geregeld worden zodat het hen niet raakt. Eerst een forse fosfaatreferentie, veel fosfaatrechten op basis van forfaitaire normen terwijl de cijfertjes ieder jaar met de BEX flink werden gemanipuleerd, en nu moet er voor de AMvB, waar je alleen last van hebt als je recentelijk fors bent gegroeid, weer een fraudegevoelige uitwijkmogelijkheid komen zodat ze er geen last van hebben. Het is toch godgeklaagd met dit soort 'ikke ikke' collega's.
Als een staatssecretaris hier in mee gaat dan laat hij wel heel erg blijken dat hij een trekpopje van de hards-zeurende Remi's is.
-1
pieta
@puntertje
Ja is een beetje hetzelfde als die ikke ikke ikke collega's die de generieke korting willen ontwijken omdat ze wat meer grond op naam hebben. 😄
cornelissen
Quote:
@pieta: Ja is een beetje hetzelfde als die ikke ikke ikke collega's die de generieke korting willen ontwijken omdat ze wat meer grond op naam hebben.

Of in verhouding minder vee hebben .
christo
@puntertje
Sturende werking ok. Wat je hier allemaal bijhaalt mag je zelf weten. Op mijn bedrijf is er flink geinvesteerd. Voer verbouw ik deels zelf en deels op grond die de ander niet uit gebruik wil geven. Voor mij voelt dat als tijdens het spel de spelregels veranderen i.p.v. sturen. Als daar niks mee gedaan wordt, dan ben ik er wel klaar mee.
cornelissen
Quote:
@christo: die de ander niet uit gebruik wil geven.

Zoek je toch iemand ,die de grond prive heeft. Op vergaderingen kom ik
zo nu en dan personen tegen, die klagen over de vermogenrendementsheffing,
die volgens hun de huuropbrengt een heel stuk verlaagt,en nog meer gaat verlagen met de wijzigingen in belastingpercentages voor de vermogenrendementsheffing met ingaan van 1 jan. j.l.
christo
@cornelissen
Voor elk probleem is een oplossing. Maar waarom is het probleem er eigenlijk?
cornelissen
@christo
IK ben inderdaad bang, dat de landbouwvrijstelling de langste tijd gehad
heeft
pieta
@cornelissen
Het kan ook wel zo zijn dat degene met geen mestoverschot een groeier is en zodoende bij heeft gedragen aan het bereiken van het nationale fosfaatplafond en degene die gekort wordt al jaren evenveel vee heeft en dus in wezen niet heeft bijgedragen aan de groei van de fosfaatproductie. En zelfs deze fosfaatproductie al gekocht heeft van een stopper in de vorm van melkquotum. 😄
KuikenenKoe
Quote:
@cornelissen: landbouwvrijstelling
niet alleen de reden
om als agrarisch onder nemer te kunnen voldoen met de daarbij de fiscale voordelen (een stopper moet aftikken)
kun je volgens mij je grond beter ook niet verhuren? dacht ik
KuikenenKoe
Quote:
@puntertje: je recentelijk fors bent gegroeid

je doet het voorkomen of zou het dezelfde niet raken die van 40 naar 60 is gegaan
nou ik dacht het wel
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@christo: correctie

Geen correctie. Van Dam weet precies wat hij wil: "Samenwerking met akkerbouwer telt niet mee voor grondgebondenheid."
+1
pieta
@Jack Rijlaarsdam
Als ook dit weet Van Dam dus:

Volledige grondgebondenheid niet per se duurzamer

Van Dam schrijft in reactie op vragen van SP dat volledige grondgebondenheid in de melkveehouderij niet per se duurzamer is. "Als melkveebedrijven alleen mest zouden mogen produceren die ze op grond in eigen gebruik kunnen afzetten, is dat niet per se duurzaam als dat ertoe leidt dat landbouwbedrijven zonder vee daarom meer kunstmest zouden gaan gebruiken", aldus Van Dam.

De staatssecretaris vindt volledige koppeling van mestproductie aan grond ook niet nodig, omdat de dierlijke mest prima als bron van voedingsstoffen voor plantaardige teelten kan worden gebruikt.

Bron: Boerderij
christo
@Jack Rijlaarsdam
Dan weet ik ook wat ik wil. Ik ga voor individuele belangenbehartiging. Als er collectief problemen gecreeerd worden waarvoor de oplossing te ingewikkeld is, is het tijd om aan de rem te trekken en uit de trein te stappen. Best wel jammer dat de sector het zelf zo moeilijk gemaakt heeft.
KuikenenKoe
Quote:
@christo: individuele belangenbehartiging.

doen volgens mij alle prikkers hier? ben eigenlijk de enige die nog niet overstag is
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@christo: tijd om aan de rem te trekken en uit de trein te stappen.

Doe wat je niet laten kunt. Ik snap alleen de reden niet erg. LTO pleit voor erkenning voer-mestcontracten. Van Dam zegt hier nu niet in mee te gaan. Wat verwijt je LTO dan, Van Dam hakt immers de knoop door.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@KuikenenKoe: nog niet overstag

Zit jij ook in het beruchte bootje van Sjors, dat je zeemanstermen gaat gebruiken.
weurding
@Jack Rijlaarsdam als je het anker licht en je hebt geen wind in de zeilen moet je roeien met de riemen die je hebt 😉
christo
@Jack Rijlaarsdam
Tuurlijk is van Dam de zwarte piet. De LTO had zich beter moeten beseffen wat de consequenties waren toen ze de term grondgebonden omarmden. Daar is een enorme fout gemaakt door de gevolgen niet te overzien. We zouden wel even een systeem optuigen waarin je grond dubbel op kon geven. Een keer voor de GO en een keer voor de grondgebondeneis. DE poltiek shopt handig in zo'n opstelling.In een later stadium kwam het besef dat het iets ingewikkelder lag. Hier geldt: eerst denken, en dan doen. Nu is er geen weg meer terug en zitten er weer een paar boeren met een probleem. Belangenbehartiging is voor mij meer dan kijken waar 80% van je leden mee uit de voeten kan. Waar het altijd precies aan ligt is moeilijk te doorgronden, maar hier voel ik behoorlijk de pijn van het politieke spel wat de afgelopen jaren gespeeld is.
Dit jaar met moeite de grondgebondenheid afgedekt. Voor volgend jaar de uitdaging om in deze intensieve streek er weer 8 ha bij te regelen. En dat terwijl ik geen ruwvoertekort heb. Wat denk je hoeveel de term grondgebonden mijn kost?
m uut m
@christo
Je maakt lto verwijten die niet uit hun koker komen
christo
@m uut mZe hebben de grondgebondenheid tweede helft 2014 niet gesteund?
Jack Rijlaarsdam
@christo
Laat @Wiebren het doorlopen traject maar duiden, dat is mijn pakkie an niet. Jij ageert tegen grondgebondenheid, ik tegen KLW en niet kunnen benutten latente plaatsingsruimte, zo is er altijd wat. Ondernemen is anticiperen. Ik heb momenteel een beste snee brood van de grondgebondenheidseisen.
christo
@Jack Rijlaarsdam
Ondernemen doe je toch volgens het vierstappenplan. sparkeducation.nl/4-voorwaarden-voor-succesvol-ond…
Jij bent al bij stap 4!
KuikenenKoe
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Zit jij ook in het beruchte bootje van Sjors,

ja.....
al bijna 20 jaar,begin er ook al aan te wennen
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@christo: Jij bent al bij stap 4!

Zulk geneuzel neem je toch niet serieus, denk? Ik ben de schade aan het beperken, niets meer, niets minder.
friesboertje
Maar zonder gekheid, zodra het fosfaat weer onder het plafond zit. Dan gewoon ophouden met afromen en niet een fosfaatbank beginnen die het gratis gaat uitdelen aan maatschappelijk gewenste boeren. Klinkt allemaal heel nobel, maar ik heb geen behoefte aan een Robin Hood idee.
pieta
Niks ervan, gewoon blijven afromen. Wij moeten nu ook al voor Robin Hood spelen om wat van die zogenaamde maatschappelijke gewenste bedrijven van rechten te voorzien.
oldhuus
Gewoon flink afromen bij de HANDEL, er is flink op gespeculeerd door alsmaar stallen vol te proppen, de na-1-juli-uitbreiders en degene die nog bezig zijn met uitbreiden zijn daar de dupe van. Wij hadden ook meer melkquotum als wat we straks aan fosfaatrechten hebben, alleen die speculanten hebben ze gratis gekregen, wij niet.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@oldhuus: wat we straks aan fosfaatrechten hebben, alleen die speculanten hebben ze gratis gekregen, wij niet.

Moet jij betalen voor de fosfaatrechten dan?
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouders , opvolging , grondgebonden , tweede kamer en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!