Van Dam: uitwisselen fosfaatrechten mag

LTO sputtert nog wat tegen maar de toon is gezet:

De staatssecretaris is bereid in het wetsvoorstel, waarmee het stelsel van fosfaatrechten wordt geïntroduceerd, een voorziening op te nemen die een uitwisseling tussen varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten bij een algemene maatregel van bestuur mogelijk maakt.'

Haakje
Voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep melkveehouderij is verheugd, maar voorzichtig. 'Er komt een haakje in de wet, zodat als het in de toekomst gewenst is, er een vorm van uitwisseling tussen sectoren mogelijk is.'

'Een structurele uitwisseling is niet wenselijk voor LTO, maar een mogelijkheid voor uitwisseling voor gemengde bedrijven of eventueel via een eenmalige tender wordt zo mogelijk gemaakt', meldt Romijn.

Lees meer »

Grasbaal

Vochtmeters voor brandhout

Hou die grappen maar voor je, deze vochtmeters zijn echt alleen voor brandhout.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

lkool
je kon er op wachten:

varkensrechten.nu/
+2
KuikenenKoe
de vlag in stompetoren kan uit en bestel de slagroomtaart maar jack kom ik langs op de kreidler
arjan_kok
eenmalige tender om generieke korting te omzeilen en wat mij betreft uit de zak van ministerie,[ opkoopregeling] die dit als gevolg van slecht beleid hebben veroorzaakt
hans1980
exit : varkenshouderij NL
jg
Dit is het definitieve einde van de derogatie. Door omzetting van varkensrechten naar melkveefosfaat zal de fosfaatproduktie en de stikstof productie in Nederland verder toenemen. Hoe kun je hier, zoals Romijn , verheugd over zijn ??
arie.j
Leg dat even uit JG, is fosfaat uit varkensmest anders dan fosfaat uit rundvee mest?
Verder heb jij hier een aantal van keren geroepen dat het beter was de derogatie maar af te schaffen.
Nu dus kritiek om die reden op Romijn?
Merkwaardig , maar het is me al eerder opgevallen dat het wel eens op lijkt of jij met een soort dubbele agenda werkt.
BertK
Verhouding N:P is bij rundvee ruimer, dus met één kg P varkensmest omgezet in één kg P rundveemest wordt meer N geproduceerd. N-produktie neem dus toe. Om nog maar een paar regeltjes erbij te maken, zou je een correctie kunnen toepassen, bijv. drie kg varkens-P is gelijkwaardig aan één kg runder-P. Roomt ook lekker af om onder het totaal P-plafond te komen. Wat denk jij ervan @Wiebren?

Voordeel is wel dat toename rundveemest grondgebonden is, hoe dat met varkensmest zit weet ik niet precies, maar de indruk bestaat dat daar niet altijd land op naam onder zit.
+1
KOC1981
hoezo fosfaatproductie toenemen? als je varkens fosfaat wisselt voor rundveefosfaat blijft er volgens mij evenveel fosfaat. wat kan je toch een stukje lopen zeiken over einde derogatie. vraag is eerder of we als melkveesector wel de beste kaarten in handen hebben. volgens mij kunnen pluimveehouders veel meer betalen per kg fosfaat dan de melkveehouderij.
KuikenenKoe
Quote:
@KOC1981: pluimveehouders veel meer betalen per kg fosfaat dan de melkveehouderij.

nee
huub
Quote:
@KOC1981: volgens mij kunnen pluimveehouders veel meer betalen per kg fosfaat dan de melkveehouderij.

pluimveerechten zijn gewild op het moment, er wordt omgerekend tot €30,- per kg P geboden.
KuikenenKoe
Quote:
@huub: t €30,- per kg P

klopt, zo duur zijn ze bij mijn weten ook nog nooit geweest
maar denk dat melkveehouders bereid zijn meer te betalen
pluimvee houders hebben wel belang bij varkens fosfaat
pluimvee omzetten geeft wel meer druk op mest markt (90%export/verwerking)
KuikenenKoe
@jgdat er achter de schermen over wordt gepraat lijkt me duidelijk en ook dat er veel haken en ogen aan zitten
binnen varkens sector zitten ook nog zat mensen die vooruit willen
waar rekening mee moet worden gehouden
en deze sector gaat natuurlijk hun eigen ruimte zomaar niet weg geven omdat de melkveehouders zo lief zijn dus zullen ze er wat voor voor terug willen hebben
wel heeft rosenthal (van regie groep) meerdere meerdere keren aan gegeven dat krimp voor sector geen oplossing was
maar hoop zelf wel dat ze naar mogelijkheden zoeken waar voor alle partijen winst is te halen
christo
@KuikenenKoe
Denk je nog steeds dat wij dat gaan bepalen. Dat kan van Dam met de Sp prima. Heeft hij helemaal geen lto voor nodig.
KuikenenKoe
Quote:
@christo: Heeft hij helemaal geen lto voor nodig.
nee maar wel
de medewerking van varkens sector is dacht ik hun ruimte
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@KuikenenKoe: hun ruimte

Nou, nee hoor. In Brussel staat er één landelijk fosfaatplafond genoteerd. De verdeling tussen de sectoren is een convenantje in LTO-verband, verder niet rechtsgeldig of zo.
christo
@Jack Rijlaarsdam
En daarom wordt het spel gespeeld zoals het nu gaat.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Varkensrechten en pluimveerechten is wettelijk geregeld is wat anders dan de 84,9 voor de melkvehouderij maar dat wordt nu ook wettelijk geregeld
hans1980
@KuikenenKoe
Vrij maken van Fosfaat rechten uit varkenshouderij voor melkveehouderij is onwenselijk t.a.v. scheve verhouding in mest P/N je krijgt dus meer N die geplaatst moet worden op grond die er amper is , ook is het voor de varkenssector die wil uitbreiden niet te doen want de kosten voor een varkensrecht zal de pan uitrijzen.
pieta
@hans1980
Je kunt het natuurlijk tijdelijk maken. Dan is het probleem van prijsopdrijving voor de rechten al opgelost. Voor de rest zou ik niet weten of het verstandig is en of wij er als melkveehouderij zo veel belang bij hebben.
arie.j
@pieta
Tijdelijk tot een bepaalde hoeveelheid zo misschien niet zo gek zijn.
Is de grootste pijn van het korten weg en kan de varkenshouderij beperkt warm gesaneerd worden.
christo
@arie.j
LAten we vooral niet vergeten dat er dan wel wat gemakkelijker onderhandeld kan worden over het verlengen van de derogatie. Veel boeren laten zich leiden door een kortetermijnsvisie, wat met deze overheid niet eens gek te noemen is. Het gevaar, van niet op korte termijn onder het nationale plafond uitkomen, zit in het vervallen/niet verlengen van de derogatie. DAt zal pas een impact hebben op onze overvolle mestmarkt. En de sector die daar de meeste pijn van voelt zal zich hevig blijven verzetten tegen een herstructurering? Das kortetermijnvisie. Linksom of rechtsom doet er veel pijn, maar laten we er voor zorgen dat nu de mogelijkheid zich aandient er een situatie gecreeerd wordt waarin de blijvers een boterham kunnen verdienen.
KuikenenKoe
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Nou, nee hoor.

wat ik van jou priksels hier op dit bord heb meegekregen
lijkt mij dat er toch ook rekening mee moet worden gehouden met belangen van varkensboeren die vooruit willen binnen sector?
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@KuikenenKoe: wat ik van jou priksels hier op dit bord heb meegekregen
lijkt mij dat er toch ook rekening mee moet worden gehouden met belangen van varkensboeren die vooruit willen binnen sector?

Moreel gezien is het niet juist fosfaatruimte te roven in de varkenshouderij, stoppers kunnen weliswaar makkelijker uitstappen, maar blijvers worden opgezadeld met een beperking van hun mogelijkheden. Het is echter tegenwoordig ieder voor zich, dus mijn geweten knaagt niet. Probeer gewoon maar m'n voordeel te doen met ontwikkelingen waar ik toch geen invloed op heb.
weurding
@Jack Rijlaarsdam
knap stukje anticipeerwerk jack 😉 goed gegokt dit keer 😄
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@weurding: goed gegokt

We zullen zien. Dit is pas een eerste aanzet tot omwisseling. Ik denk wel dat het eens gaat gebeuren, maar er gaan vast nog enkele jaren overheen.
+4
jg
@christo
Blijvers kunnen een boterham verdienen als je de hoeveelheid en kwaliteit produceert die de markt vraagt. Dat zou je als melkveesector kunnen leren uit het feit WAAROM er geherstructureerd moet worden. De melkveesector wil enkel en alleen goedkope fosfaatrechten uit de varkenshouderij verwerven. Of er markt is voor extra melk maakt LTO-melkveehouderij geen reet uit. De 6 cent melkquotumkosten dreigen vervangen te worden door 6 cent melkveefosfaat kosten, echter nu alleen quotumkosten in Nederland. Schijnbaar is alles geoorloofd dit gezichtsverlies te voorkomen. Dat er daarna een herstructurering van de melkveehouderij door te lage opbrengsten nodig is , is voor latere zorg.
christo
@jgVrije markt moet je nog een beetje aan wennen? De grootste shit komt voort uit een overvolle mestmarkt. Ik pleit er voor daar wat aan te doen. DAT er meer koeien blijven dan ten tijde van de melkquotering is te danken aan de VVD, dat draai je niet terug. Kijk vooruit hoe je het beste zaken in kunt richten.
Todi
@Jack Rijlaarsdam
Houd de verjaring wel in de gaten.
arjan_kok
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Het is echter tegenwoordig ieder voor zich, dus mijn geweten knaagt niet
dit kun je toch niet met droge ogen beweren !
Jack Rijlaarsdam
@arjan_kok
Dat lukt prima, je onderschat me.
George
Quote:
@jg: melkveehouderij door te lage opbrengsten nodig is , is voor latere zorg.

Dan kopen de varkenshouders de fosfaatrechten van de melkveehouders op. Wat een leuke plannen allemaal.
arie.j
@jg
Jg je slaat weer eens behoorlijk wild om je heen.
Enkele procenten meer of minder melk in alleen Nederland, dat zal op de totale EU en wereldmarkt niet het echte verschil in de melkprijs maken.
Ook dat weet jij.
Maar je zit dan het één, en dan het andere te verzinnen om een kleinere veestapel in Nederland te krijgen.
Eerst moest de derogatie er van je af, dan hadden we tenminste geen last van het fosfaat plafond.
Nu begin je te emmeren over de kosten die er vooral moeten blijven aan dat fosfaat.
Want anders loopt de Nederlandse melkveehouderij volgens jou vast. Dat er ook nog boeren zijn die weinig meer koeien zijn gaan houden en die bepaald niet op verhoging van kostprijs zitten te wachten door fosfaatgedoe zal jou kennelijk een zorg zijn.
Nog steeds krijg ik bij jou de vraag, wat wil je nu eigenlijk echt?
Soms alleen minder vee voor het milieu of zoiets?
newholland6640
Quote:
@KOC1981: volgens mij kunnen pluimveehouders veel meer betalen

Ja het gras bij de buren is altijd groener... Hebben poosje geleden nog gerekend om 10 duizend rechten bij te kopen. kan niet uit. betekent dat een stal ruim een jaar leeg gestaan heeeft. Ookal hebben we nieuwe stal gebouwd....
Todi
Dan kan de 10% afroming van de verlease/ verhuur er ook wel af?
Greidboer
Welke invloed heeft dit op de (toekomstige) prijs van rundveefosfaatrechten?
+1
Boerman
Laten we hopen dat ze er niet duurder van worden
+1
Boerderie
Ik denk eerder dat de varkensrechten ineens hot zullen worden. Toch nog warme sanering...

En klopt inderdaad, verhouding N-P huishouding is anders. Oftewel een koe produceert per kg P meer N dan een varken... Maar goed, men zou daar best een rekensom op los kunnen laten. 9 - 1 bv.
brabo
betekend wel dat er minder varkens in NL komen, en dat zijn nu net wel de boeren die de mest verwerken en ons aan de vvo's helpen. Dus die zullen dan ook wel weer duurder worden.
huub
Verwerkingscapaciteit blijft.
+1
jan is hobbyboer
Dan weten we dus nu de prijs voor de fosfaatrechten ook wel zo ongeveer, ergens rond de 3 a 4.000 euries. Net iets meer als 1 jaar superheffing betalen. Bij verkoop 10% afroming en 50% belasting, dat schiet dus ook niet echt meer op. Hou je er bij 100 koeien iets van 150.000 euro netto aan over, zelfde als 2 bunder grond verkopen. Mijn 25 koeien komen ineens weer een stuk dichterbij 😄.
huub
Quote:
@Grasbaal: 'Een structurele uitwisseling is niet wenselijk voor LTO, maar een mogelijkheid voor uitwisseling voor gemengde bedrijven of eventueel via een eenmalige tender wordt zo mogelijk gemaakt', meldt Romijn.

Dat gaat juridisch ook lastig worden, als ik het varkensbedrijf van mij buurman koop of van mijn buurman 150km verderop, heb ik dan ook een gemengd bedrijf?

Kunnen gemengde bedrijven varkensrechten omzetten in melkveefosfaat en vervolgens varkensrechten kopen en hun varkenstak voortzetten?
Zoeiton2
LTO staat wederom geheel buitenspel dus laat ze ophouden met hun gezever. Zaterdagmiddag beweren ze nog dat het absoluut niet kan maandagochtend 8.50 is het al opgelosd. Lto komt in dit verhaal niet voor.
KuikenenKoe
Quote:
@Zoeiton2: maandagochtend 8.50 is het al opgelosd.

o ja ?
christo
Vanavond werd in Varseveld ook gezegd dat de pluimveehouderij de varkensrechten eerder op zullen kopen dan de melkveehouders. Volgens mijn niet. 30 euro per kilo fosfaat zullen ze toch wel waard zijn als de schotten er uit gaan. Overigens wel een goede zet om van Dam dit te laten regelen. Scheelt een hoop discussie tussen de sectoren. Iedereen zonder gezichtsverlies weer verder.
jg
Wie zegt dat , Lto ??
christo
@jg
ja.
jg
weurding
30 euro per kilo, maar in de melkveehouderij werden al bedragen van 90 /100 euro genoemd, of gaat men er van uit dat je 3 keer zoveel varkensrechten voor 1 koe nodig bent?
diezel
@weurding
De huidige Varkens Eenheid produceert veel minder fosfaat dan bij invoering in het verleden. ( 4,45 kg ipv 7,4 kg)
jg
Zoeiton2, wat is er maandagochtend opgelost ??
+2
oerne
Eerst verkondigen dat de "schotten" blijven en nu weer niet?

#overheid=onbetrouwbare partner

nieuweoogst.nu/scripts/edoris/…
+2
Wiebren
Wat een ophef om niks. Van Dam heeft aangegeven een haakje in de wet op te willen nemen.
Zodat het ooit mogelijk is, wel zo praktisch nu de wet aangepast wordt op de artikelen waar ook varkens -en pluimveerechten zijn opgenomen.
Als er ooit wat aangehangen zou worden is het via een AMvB. Die is er nu niet en de varkenshouders willen niet. Wie denkt dat varkenshouders gebaat zijn bij alleen wat rechten verkopen om uit de schulden te komen is erg naïef of realiseert zich niet hoe ernstig de problemen zijn.
De opmerkingen hier dat een uitruil andere problemen over melkveehouderij afroept zijn terecht. Ook het stikstofplafond wordt dan overschreden en qua ammoniak zitten we nu al dik over het plafond wat daarvoor geldt.
+2
mlkvhoudr
Quote:
@Wiebren: Ook het stikstofplafond wordt dan overschreden en qua ammoniak zitten we nu al dik over het plafond wat daarvoor geldt.

Moet ik al meer koeien gaan houden of word het deze keer niet beloond.........

Ik ben daar overigens veel te dom voor om dit allemaal te snappen je hebt toch nb vergunningen en pas hoe kan dan toch dat er boven een ammoniakruimte uitgekomen word
Frans1
Quote:
@mlkvhoudr: je hebt toch nb vergunningen en pas hoe kan dan toch dat er boven een ammoniakruimte uitgekomen word

@Wiebren Hoe zit dit ? Dit zou niet moeten kunnen toch?
KuikenenKoe
Quote:
@Wiebren: qua ammoniak zitten w

is op te lossen
3 speen
Schreef jij vorige week niet iets anders over die varkensboeren en nu heb je een beetje medelijden met ze
weurding
men wil in nederland toch ook minder koeien, juist door verhandelbaarheid tussen de sectoren krijg je de sterkste wint en meer koeien, in dit geval de grotere melkveehouders, zit men volgens mij niet echt op te wachten
christo
De uitspraak over de toekomstige voorziening is gedaan. Draai jij of een ander niet meer terug. Dit gaat voor alle sectoren onrust opleveren. En dat is nu net niet waar een boer op zit te wachten. Ben benieuwd hoe de prijs van de diverse rechten aan het eind van het jaar zal zijn. Van Dam heeft de knuppel er wel ingegooid.
Wiebren
dat is ook met medeweten van LTO varkens en melkvee.
er staan wel meer haakjes in de meststoffenwet die niet gebruikt worden
christo
@Wiebren
Natuurlijk. Maar dit is er eentje die speculatie uitlokt met gevolgen die voor mij nog niet duidelijk zijn.
christo
@Wiebren
Natuurlijk. Maar dit is er eentje die speculatie uitlokt met gevolgen die voor mij nog niet duidelijk zijn.
+1
demelkboer
Er is toch afgesproken dat er niet boven de 84,9 miljoen kg uit zullen kommen als melkveehouderij. Nu ruimte claimen bij varkens lijkt mij wat ongepast. Laten we eerst onze eigen zaakjes maar eens op orde maken eer we de problemen van een andere sector willen oplossen
+1
demelkboer
Yes een plusje van Wiebren. Mijn dag is weer goed.
+1
matt
@demelkboer
Krijg je van mij ook nog een plusje,op deze kutdag.
+1
MTSTAMMINGA
@matt
Wat vandaag gebreurd is zijn de gevolgen niet van te overzien
Maar zal in elke geval negatief uitpakken voor ons
+2
Frans1
Quote:
@demelkboer: Laten we eerst onze eigen zaakjes maar eens op orde maken eer we de problemen van een andere sector willen oplossen

+1, beoordeeld door
Wiebren

Die eigen zaakjes dienen meer op bedrijfsniveau neergelegd te worden,dan worden er niet zoveel mensen oneerlijk benadeeld door een onnozel generiek botte bijl beleid
christo
@MTSTAMMINGA
Waarom?
MTSTAMMINGA
@christo
negatief versterkte negatief momenteel met zo'n dramma dag als vandaag
Denk ik
+1
jan is hobbyboer
Quote:
@MTSTAMMINGA: Wat vandaag gebreurd is zijn de gevolgen niet van te overzien

Manneke pis doet het alweer, probleem opgelost. Maak je geen zorgen Karst, voordat je bij jouw in Friesland op de stoep staan moet eerst Google maps in het arabisch vertaald zijn, anders vinden ze het nooit.
+1
Frans1
Quote:
@jan is hobbyboer: Manneke pis doet het alweer, probleem opgelost.

Als ze jouw vriendin daar bij elkaar hadden moeten vegen had je vast iets anders gereageerd 😞
newholland6640
De dierrechten voor pluimvee zouden eraf gaan als de sector z`n mestprobleem heeft opgelost. Dat hebben deze, en de rechten zijn er nog steeds hoor..
+1
jorisdriepinter
Afspraken met en uitlatingen van de overheid zijn niks waard.
Dat is wel gebleken.
Tochmoeten we het er mee doen!
+2
jg
De kop van dit item had kunnen zijn : Van Dam : Uitwisselen fosfaatrechten mag, maar gaat niet gebeuren.
arie.j
Wat doorgaat weet ik niet, jij niet, en zelfs Wiebren niet.
We kunnen alleen maar praten over dingen die nu het meest waarschijnlijk lijken.
+1
de hoef
@arie.j
das het eerste wat jij niet zeker weet dan
pieta
@de hoef
Hoe weet jij dat zo zeker? 😄
arie.j
@de hoef
Nou,dan weet jij meer dan ik weet 😉
de hoef
@arie.j
probeer hier veel aan de weet te komen
+1
klompen
@de hoef
wie het weet mag het zeggen 😄
Zoeiton2
Hele grote varkensbedrijven nemen momenteel de kleinere bedrijven over voor een heeeel klein prijsje. De luchtwassert wordt uitgezet. Mest wordt, laten we het daar maar niet over hebben, er worden meer varkens in een hok gedaan het buitenlands personeel wordt uitgebuidt en lopen altijd een paar maanden achter in loon voor het geval ze gaan zeuren. Koortom hun kunnen WEL voor een klagere kostprijs werken. Daar heb ik dan alweer minder medelijden mee. Dat hebben hun ook totaal niet met hun ex collega die zonder 1 cent de straat wordt opgeschopt.
KuikenenKoe
Quote:
@Zoeiton2: De luchtwassert wordt uitgezet. Mest wordt, laten we het daar maar niet over hebben, er worden meer varkens in een hok gedaan

goh dat ze daar mee weg komen
wat een geluk dat ze geen controle s hebben dan , en die kleine wel begrijp ik ?
Zoeiton2
Goh hoe is het mogelijk dat bestuurders tussen 1 april en 10 juli ineens 30-60 koeien meer hebben al dan niet alleen maar op papier. Als ik het allemaal wist was ik misschien ook wel groot boer. Gewoon durven is meestal het antwoord.
christo
Zou het niet zo kunnen zijn dat het haakje in de wet er in wordt gezet voor de categorie overig. Die zit ook tegen het sectorplafond aan, en hier in de buurt wordt daar weer druk op voorgesorteerd. DAt wordt namelijk beloond. Als die categorie ook aan de rechten moet dan wordt het wel noodzakelijk om uitwisseling tussen verschillende diercode's toe te staan. ALs ze daar in de kamer lucht van krijgen kon het wel eens in een keer geregeld worden.
Zoeiton2
Nee zoals je overal kunt lezen wordt varkensfosfaat tijdelijk inwisselbaar met rundveefosfaat. Wiebren sputtert nog wat maar tis nou eenmaal zo. het zal moeten op deze manier betalen de grote koeienboeren voor de problemen in de varkenshouderij en kan de Rabobank volstaan met 200 miljoen euro. Zij willen een aantal varkens bedrijven sluiten.
KuikenenKoe
Quote:
@Zoeiton2: Nee zoals je overal kunt lezen wordt varkensfosfaat tijdelijk inwisselbaar met rundveefosfaat.

mooi
hoeveel varkens rechten heb je gekocht?
"gewoon durven is meestal het antwoord"
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , lto , toekomst , wetsvoorstel , fosfaatrechten , varkensrechten en pluimveerechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!