Latente ruimte

Beste Wybren.
Wanneer is duidelijk hoeveel van de latente fosfaatruimte wordt toegekend?
RSIB

Reacties

+5
Freriks
13 oktober 2017 om 13.13 uur
Frysker
Als je normaal antwoord wilt hebben kun je beter je vraag normaal stellen

met je profeten
RSIB
Sorry,was grapje.
Had het zo niet bedoeld.
+1
ROORDAJ
Ik vraag me wel eens af of je het recht hebt om latente ruimte te claimen.je kunt dan wel geen overschot hebben,ok,e je hebt land gekocht en nu wil je uit breiden,maar er zijn zat die dat niet als doel hebben om te groeien waarom dan nu wel.Of men heeft bewust gewacht op einde qoutering.Lochies niks mis mee maar dit schaar ik wel onder ondernemers risico.Verkeerd gegokt en dan nu latente ruimte claimen ten koste van een grotere generieke korting.Zou wel eens willen weten wat de juristen hier van denken.Als 2 julli zo vast staat als een huis wat door de lands advocaat van van Dam wordt beweert dan zijn er voor mij meer dingen die vast staan.
+1
storm
Helemaal mee eens Roorda!!! In de quotumtijdperk hadden deze boeren ook kunnen uitbreiden maar dat deden ze ook niet. Ken er ook een aantal die hun quotum verkocht hebben en nu opgestart zijn of nog willen opstarten. Die willen twee keer geld maken van hun rechten.
+3
Frans1
Er zijn ook bedrijven die voorgesorteerd hebben dmv grond verwerven omdat iedereen in koor riep dat de sector toch vooral grondgebonden moet zijn,en diegenen
misgun je hun eigen gecreeerde ruimte om dieren te gaan houden?
Vreemd,vooral omdat bedrijven wel rechten krijgen voor dieren die eigendom zijn ongeacht of de mest geplaatst kan worden.
brabo
@Frans1
je kunt ook voorgesorteerd hebben door alvast de stal en de koeien aan te hebben geschaft. Om vervolgens de mogelijke grond er nog eens later onder te schuiven. Ik zie het verschil niet zo
+7
matt
@brabo
Extra inspanningsverplichting dan maar om grond er onder te schuiven,fosfaatreferentie
In 10 jaar tijd terug naar 0
+1
George
Quote:
@brabo: mogelijke grond er nog eens later onder te schuiven. Ik zie het verschil niet zo

Ik wel , is eigenlijk de verkeerde volgorde.
+9
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@brabo: Ik zie het verschil niet zo

Ik zie een groot verschil: de voorsorteerders op stal en koeien worden rijkelijk beloond met rechten, de voorsorteerder op grond mag als beloning de eerste categorie uit de stront helpen en waar mogelijk mee helpen met warm saneren door hun rechten over te nemen. Verschil tussen hoofdprijs of poedel in de loterij.
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@storm: Helemaal mee eens Roorda!!!

en @ROORDAJ Laat de rechter maar toetsen, die bepaalt wel wat recht is, niet het aantal uitroeptekens waarmee een uitspraak wordt onderstreept.
spotmelker
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: die bepaalt wel wat recht is,
Ik zou me daar nu nog niet op vast pinnen, zo onafhankelijk is de Rechtspraak hier nu ook weer niet.
+2
pieta
@Jack Rijlaarsdam
Het is voor (bijna) niemand eerlijk. Ze hadden gewoon vooraf duidelijke criteria moeten stellen. Dan had je wel/niet kunnen doen wat je moest/wilde/kon doen.
jg
@pieta
De criteria zijn in 2013 helder geschetst, lto.nl/actueel/nieuws/…
+2
pieta
@jg
Die vrijnblijvende visie waar wat over afgeleuterd is bedoel je dus. Laat me niet lachen. Wie het daar niet mee zag zitten heeft een stal gebouwd en volgezet. Ik bedoel wettelijke criteria.
jg
@pieta
Klopt , het zegt echter veel over hoe je de opstelling van LTO en NZO in moet schatten.
+1
Coen
@jg , door ZLTO en VVD is deze visie om-zeep getrokken en een totaal verdeelde sector en land achtergelaten 😞
+2
pieta
@Coen
Onzin, er is gewoon veel en veel te laat ingezet op een goed beleidskader wat wettelijk verankerd is. ZLTO is alleen voor haar ledenbelang opgekomen.
+3
Frans1
Quote:
@pieta: Ze hadden gewoon vooraf duidelijke criteria moeten stellen.

Wij zijn het wel eens Piet,dan kunnen Wiebren en Dirk en Jeanet hier nog wel 20 pagina's volzetten waarom het allemaal mis is gelopen,wat jij noemt is gewoon De reden,gebrek aan visie en leiderschap
+1
Jack Rijlaarsdam
@Frans1
Piet for president.
+2
Frans1
Quote:
@pieta: Onzin, er is gewoon veel en veel te laat ingezet op een goed beleidskader wat wettelijk verankerd is.

Dit is dus ook de politiek aan te rekenen,probleem is dat het die helemaal geen moer kan schelen,de boeren vechten elkaar de tent wel uit,en de politiek hoeft alleen een datum te prikken als de sector het zelf niet op regel heeft gekregen.
Frans1
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Ik zie een groot verschil: de voorsorteerders op stal en koeien worden rijkelijk beloond met rechten, de voorsorteerder op grond mag als beloning de eerste categorie uit de stront helpen en waar mogelijk mee helpen met warm saneren door hun rechten over te nemen.

Helemaal raak Jack,je kunt aan alle reacties precies zien in welk kamp de prikker zit
+1
Coen
@pieta , die visie was goed en toen door de sector algemeen aanvaard, had daarna dus spoedig verankerd moeten worden door de politiek maar ze hebben toen (net als de afgelopen 30 jaar in dit mestdossier) volledig weggekeken.
Frans1
@Jack Rijlaarsdam
En Jack als stas 😄
+1
pieta
@Frans1
En mijn eerste punt is dan afschaffen van de Balkenende-norm. Want ik ga niet voor een beetje geld de ganse tijd in Den Haag tussen de ambtenaren zitten. 😄
arjan_kok
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Verschil tussen hoofdprijs of poedel in de loterij.
je kan lekker overdrijven jackie, de een moet rechten kopen, de ander grond ,en jij weet best wie het duurste uit is !
lkool
@Jack Rijlaarsdam, iedereen
Er wordt geschermd met het "rookgordijn" de EU rechten van de mens. Wat nu "recht" is in geval van dit fosfaat dossier voor interpretatie vatbaar. Ben zelf geen jurist, maar wil wel een zienswijze aan de discussie toevoegen.

Bij het zogenaamde recht wat de stallenvolrijders hebben moet mijns inziens bekeken worden of de aantallen rechtmatig zijn. Zijn de vergunningen bijvoorbeeld op orde. Daarnaast was de wet grondgebonden veehouderij op dat moment al aangenomen, echter nog niet van kracht. De volrijders hebben wel kunnen weten op dat moment dat het teveel aan koeien weer afgevoerd moest worden. Claimen op onrechtmatige gronden moeten niet gehonoreerd worden.

Er is een visie door de sector gepresenteerd, onderschreven door de overheid, waar veel mensen hun verantwoording in genomen hebben. Een aantal ook niet, maar ze hebben wel degelijk geweten dat die visie er was. Wir haben es nicht gewust gaat dus niet op.

De landsadvocaat heeft voor de last minute groeiers gekozen, omdat daar de kans het grootst is dat ze een zaak beginnen. Omdat het individuele belang daar ook het grootst is. Bij de grote meute is het individuele belang relatief veel kleiner. Plus dat ze met een drogreden in slaap gesust worden. We kennen in NL recht wel een fenomeen dat er collectief een zaak aangespannen kan worden. Idee?
brabo
Quote:
@lkool: stallenvolrijders

mooi woord.
Hoe noem je dan iemand zoals Jack die zijn stal bijna 2 keer vol had omdat hij vergeten was te bouwen en nu heel hard piept.
misschien stallenovervolrijders.
+1
brabo
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Ik zie een groot verschil: de voorsorteerders op stal en koeien worden rijkelijk beloond met rechten

Klopt Jack, dat ben ik met je eens.
Wat ik bedoelde te zeggen is eigenlijk of er verschil gemaakt moet worden tussen latente ruimte in grond en latente ruimte in stal. Beide verhouders hebben geinvesteerd in ruimte voor mee vee, alleen hebben ze dit vee nog niet. Waarom zou dan de latente ruimte van grond wel belonnd worden en de latente ruimte in stal niet?
+1
Druk
@brabo
Is grond, ruwvoerwinning en mestplaatsing, niet veel meer de basisvoorwaarde voor de melkveehouderij dan een veel te grote stal ?
brabo
@Druk
moet grond perse in eigendom zijn om dit ook goed geregeld te hebben?
Druk
@brabo
RVO wil grond op de GDI, de gebruikstitel dus via eigendom, pacht of ggv.
pieta
@Druk
Het is gewoon beide een belangrijke voorwaarde maar velen kunnen niet beide dingen tegelijk. En als je bouwen moet pak je het vaak maar meteen goed aan. Grond kopen is wel belangrijk voor de toekomst maar is niet op elk willekeurig moment aan de orde. Tenminste niet bij mij. Ik wil als ik iets koop een mooi perceel hebben, goede grond en/of goedkoop.
+3
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@brabo: omdat hij vergeten was te bouwen

Ik vroeg me al af waar die knoop in m'n zakdoek voor was, maar nu weet ik 't opeens weer: ik ben vergeten te bouwen! Bedankt, @brabo.
hans1980
@lkool
lto was tegen peildatum dus laat hun in hoger beroep gaan!
matt
@brabo
omdat er te veel mest is in nederland is er een fosfaatplafond afgesproken,geexporteerde mest mag niet van het fosfaatplafond worden afgetrokken.

Boeren die latente ruimte hebben in hun stal,zijn verplicht deze mest te verwerken,of ze zouden zoveel grond moeten vergaren,dat ze een fosfaatoverschot van 0 hebben.

Boeren met latente ruimte in grond,kunnen hun mest op eigen grond kwijt en hebben in
Feite niets met het fosfaatplafond te maken,wel wordt het probleem van een ander Zonder
Grond dan groter.

Die moet dan nog meer verwerken,en dat mag niet van het plafond worden afgetrokken.
-4
pieta
Quote:
@matt: Boeren met latente ruimte in grond,kunnen hun mest op eigen grond kwijt en hebben in
Feite niets met het fosfaatplafond te maken,wel wordt het probleem van een ander Zonder
Grond dan groter.

Dit is gewoon een kulargument. Productie = productie. Kun je bij de varkens wel bijna alle rechten af gaan pakken en aan akkerbouwers gaan geven.
+2
matt
@pieta
waarom zou een akkerbouwer geen varkens mogen houden,als hij netjes zijn mest van zijn varkens op zijn eigen grond aanwent,veroorzaakt hij dan een
probleem,dacht het niet.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@pieta: kulargument

Dat blijkt nu inderdaad. Bij mij is door de visie op grondgebondenheid de indruk gewekt dat het bezit van gebruiksruimte ook recht zou gaan geven op productieruimte. Daarom op die wijze aan bedrijfsontwikkeling gedaan. Helaas, dat is een dure inschattingsfout gebleken.
spotmelker
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Helaas, dat is een dure inschattingsfout gebleken.
Ben je daar nu al zo zeker van? Ik neem aan dat je niet alleen om die reden in grond geïnvesteerd hebt?
lkool
@pieta
Volgens mij valt het wel mee met dat kulargument. De visie is al lange tijd bekend, de AMvB zit er ook gewoon aan te komen. Men wil niet meer koeien als plaatsingsruimte. De move van Jack is dus helemaal niet raar. Het zou de overheid en sectororganisaties ook sieren kun visie ten uitvoer te brengen. Er is zoiets als behoorlijk bestuur, met name het vertrouwensbeginsel: nl.wikipedia.org/wiki/…

2015 was echter een quotum vacuüm, en in een vacuüm gebeuren er rare dingen. Snel koeien aanvoeren terwijl je weet dat de AMvB keihard gaat knellen bijvoorbeeld. Mensen zijn ook sneller aan de kook (net als water overigens)
+1
pieta
@lkool
Je kunt als beleidsmaker toch moeilijk het vertrouwen schenden als een beleidsmaker een visie opstelt en duidelijk ook nog de route mestverwerking er in heeft staan. Laat het duidelijk zijn dat voor mij vrijheid blijheid ook gerust mag. Dan ook geen beperking en zeker geen interventie in Europa.
Maar ook geen fosfaatrechten. Als ik dan morgen een stuk grond koop dat ook ik dan meer koeien mag gaan houden. Maar er is eenmaal een productieplafond.
Ik blijf van mening dat ze 10 jaar geleden het op een of andere manier hadden moeten regelen. Ik vind mensen koeien/varkens afpakken die ze al jaren houden ook niet uit tge leggen.
Frans1
Quote:
@pieta: en/of goedkoop

Piet is dus niet in de markt op het moment 😄
pieta
@Frans1
Wel alert. Maar verwacht niet dat er iets gaat gebeuren eer 15 mei voorbij is. 😄
+2
Coen
in mijn beleving was het dus veel beter geweest om voor de melkveehouderij te gaan voor enerzijds 'grondgebonden fosfaatrechten' en anderzijds 'niet-grondgebonden fosfaatrechten'

die 'niet-grongebonden fosfaatrechten' in 10 jaar tijds inperken middels grondverwerving op de GO.

mestplaatsing uiteraard op basis van de fysieke opbrengsten, via KLW aan te tonen.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden fosfaatruimte geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!