De 10 belangrijkste punten van het fosfaatrechtstelsel

Staatssecretaris Van Dam verschafte gisteren meer duidelijkheid over het fosfaatrechtenstelsel. Hieronder de belangrijkste punten op een rij:

• Het aantal aanwezige koeien op 2 juli 2015 geldt als uitgangspunt.

• De fosfaatrechten gaan per 1 januari 2017 in.

• De hoeveelheid fosfaatrechten wordt berekend door het aantal stuks melkvee te vermenigvuldigen met de forfaitaire fosfaatproductie-norm. Die norm is voor melkkoeien afhankelijk van de melkproductie.

• Alle melkveehouders worden 4 tot maximaal 8 procent gekort op hun fosfaatrechten. Vanaf 1 juli 2017 wordt duidelijk hoe groot deze korting wordt.

• Extensieve bedrijven worden gecompenseerd bij afroming.

• Vanaf 1 januari 2017 mogen fosfaatrechten op een vrije markt worden verhandeld en overgedragen.

• Bij overdracht wordt 10 procent van de rechten afgeroomd. De afgeroomde fosfaatrechten komen in een fosfaatbank. Wanneer de sector onder het fosfaatplafond komt, komen deze fosfaatrechten onder voorwaarden weer beschikbaar voor andere bedrijven.

• Voor knelgevallen komt er een beperkte regeling. Bij 'knelgevallen' is er bijvoorbeeld sprake van ziekte van de ondernemer of de dieren waardoor het aantal dieren op de peildatum lager is en recent gestarte bedrijven die op 2 juli 2015 financiële verplichtingen waren aangegaan of op de peildatum hoofdzakelijk jongvee voor melkproductie hielden. De knelgevallen worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd.

• Er komt ruimte voor het gebruik van de Kringloopwijzer, zodra deze privaat is geborgd.

• Melkveehouders krijgen tot 2018 de tijd om 'via natuurlijk verloop' de fosfaatproductie in overeenstemming te brengen met de hoeveelheid rechten waarover zij na afroming beschikken. Op die manier wordt geborgd dat de totale fosfaatproductie in Nederland in 2018 overeen komt met het fosfaatplafond.

Lees meer »

MelkveeNL

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden koeien , melkvee , jongvee , melkproductie , dieren , melkveehouders , bank , 2015 , kringloopwijzer , fosfaatplafond , fosfaatproductie en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!