Peildatum juridisch hoogstandje?

De peildatum dient enkel om de anticipeerders af te straffen. Met de peildatum is feilloos te herleiden wat de anticipeerders zijn, de bedrijven die de sector door het plafond doen knallen. Bedrijven die op 02/07/15 minder of dezelfde hoeveelheid fosfaat produceren dan over het referentiejaar 2014 kun je juridisch niets verwijten! Dus zullen ook ontzien moeten worden bij afroming. Daarnaast kunnen deze niet-groeiers zich beroepen op het feit dat zij "te goeder trouw" hebben gehandeld. Immers Dijksma heeft in de 1 Juni brief nogmaals gemeld "En zoals ik eerder heb aangegeven zal ik anticiperend gedrag zoveel mogelijk voorkomen". Dat ze dat niet doet geeft niet-uitbreiders juridisch een basis zich te beroepen op het "te goeder trouw" handelen.

Dus wordt het afromen straks een echt anticipeerders feestje! Want "we moeten terug naar niveau 2014", zie Boerderij site. Kortom extra koeien van 01-01-2015 tot 02-07-2015 gaan allemaal afgeroomd worden enkel bij de uitbreiders. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo...dat geldt ook voor de peildatum! En geen enkele rechtzaak tegen de overheid omdat de extra koeien tot 02/07 niet meegeteld worden.. Het is heel slim bedacht!
kuilhapper

Laatste  |  

Reacties

+1
hans1980
LTO wil 8 en 9 Juli het plan uitleggen ..
Het lijkt alsof alles wet is ...maar er is nog nix wet
moet nog door 1e en 2e kamer

Als ik zie hoeveel negatieve reacties ik lees op Kees Romijn op de
Boerderij site over uitleg 2/7 anticipeerders
kan het nogwel eens een hete vergadering worden...

Nogmaals het is GEEN wet !!
+2
MTSTAMMINGA
Ik hoop het niet ,maar de melkprijs zoals die nu is en eerste blijft Kan het fosfaat probleem misschien weleens sneller oplossen dat we denken
Frans1
Dat denk ik ook Tamminga,als je de geluiden hoort gaat het niet overal meer vanzelf,ik snap ook niet waar sommigen de bedragen vandaan halen die je hoort,tot wel 25.000/koe en hoe dit betaald moet gaan worden als je er ook nog land onder moet krijgen.
We zullen eerst eens gaan horen wat ze op de extra bijeenkomst van LTO te melden hebben over het hoe en waarom en dan maar weer verder zien.
pieta
Quote:
@Frans1: als je er ook nog land onder moet krijgen.

Dat is het volgende punt natuurlijk. Fosfaatreferentie 2013 kan in de prullenbak, AmvB grondgebondenheid kan in de prullenbak en de melkveewet pas je aan voor wat betreft verwerking. Gewoon een x-percentage van je bedrijfsoverschot. 😄
storm
Goed bedacht, ik zie er wel wat in als niet extreme groeier???? beetje minder jongvee en een beetje Bex-voordeel dan kan ik zonder geïnvesteerd te hebben zomaar 100000 kg meer melken.
Als er extreme groeiers om gaan vallen dan en dat gaat gebeuren koop ik er wel een paar fosfaatrechten bij.
Weet je er zijn genoeg stoppers ook zonder deze fosfaatrechten en ik verwacht er nu vast niet minder! Ik heb wel een beetje medelijden met de LTO-bestuurders die het geheel straks moeten uitleggen aan hun leden want je doet het toch nooit goed!
We zullen zien hoe druk het op de ledenbijeenkomsten wordt maar ik verwacht er niet zoveel commentaar als hier op dit prikkebord????
weurding
Quote:
@storm: maar ik verwacht er niet zoveel commentaar als hier op dit prikkebord????

dat is het voordeel van een prikkebord, in de zaal weet je na afloop meestal een goed antwoord als het te laat is of men durft het niet te zeggen, hier kun je herlezen, nadenken en dan opschrijven 😄
puntertje
Tja, je ziet het gebeuren, Kees Romijn die straks zegt: "verrassing, we hebben nog een keer gelogen".
Via RVO en I&R is ook wel te achterhalen wie de opschalers zijn.
+3
horstink
Ik heb in ieder geval meer medelijden met de bestuurders en belangenbehartigers die het nooit voor iedereen goed kunnen doen dan met de 'anticipeerders' die recent koeien uit verweggistan gehaald hebben......
Het getuigd van meer lef om je gemaakte keuzes als bestuurder voor een zaal hete boeren te verdedigen dan hier op het prikbord flauwe opmerkingen op de man te spelen.
Twentsch Land
Bestuurders en belangenbehartigers heb ik nog nooit mee van doen gehad, je weet op dergelijke posities dat je tegenwind kunt krijgen of zoals de spreuk zegt........hoge bomen vangen veel wind. Indien je dat niet kunt verdragen of weerstaan is het beter om niet voor een dergelijke positie te kiezen.
+3
-Jan-
Eigenlijk was het gewoon eerlijker geweest om te kijken hoe de kaarten erbij lagen,men weet het totale plafond fosfaat landelijk en als nu de referentie geweest was gemiddelde van 2014 en de ruimte naar het plafond toe vedelen percentage gewijs over alle melkveebedrijven(cat 100,101,102) dan had iedereen extra speelruimte om te groeien tot het max en/of die rechten te verkopen.

Melkqoutum werd ook percentagegewijs opgeschaald waarom nu niet met fosfaat??

eventueel iets achter de hand voor knelgevallen
+5
de Thijs
Anticipeerders.. alsof het boeven zijn, neem aan dat die boeren ook alle vergunningen hebben..
Mevrouw Dijksma vertelde het bij de invoering van de fosfaatreferentie ook dat groei in 2014 niet beloond zou worden, dus dan zijn boeren die in 2014 zijn gegroeid ten opzichte van 2013 ook anticipeerders?
En wat als je 2014 t.o.v 2013 in aantal dieren gekrompen bent en in 2015 weer gegroeid.. ben je dan een anticipeerder?
De zwarte piet wordt een beetje bij de opschalers neergelegd terwijl de overheid veel eerder had moeten ingrijpen met een bouwstop of iets dergelijks. Ze hadden zelf de door de provincies vergunde aantallen melkkoeien in de peiling moeten houden!
Het is heel anders als bij de invoering van het melkquotum, de overheid is gewoon bezig hun fouten op ons te verhalen door aan de door ons vergunde aantallen dieren af te romen.
Wat een afgunst proef ik hier en daar, ik heb zelf misschien maar een oude stal met een paar koeien die ook nog eens afgeroomd gaan worden maar heb best respect voor die gasten die er vol voor durven gaan.
En het is natuurlijk niet eerlijk dat het bij mij wordt weggetrokken.. Maar het is niet de schult van de opschalers.. maar van de overheid
paul1
Dus jij vind het niet erg om koeien in te leveren voor een zogenaamde anticipeerder ?
+1
de Thijs
@paul1 Dat heb je mij nooit horen zeggen..
Kloppen doet het van geen ene kant!
Maar die opschalers worden als "anticipeerder" het zwarte schaap neergezet terwijl het gewoon moet afleiden van het falen om tijdig een fatsoenlijk beleid te maken.
@de ThijsAls we met elkaar niet oppassen, krijgen we onderling verdeeldheid, dat kan niet de bedoeling zijn . Laat iedere melkveehouder lid of geen lid naar een bijeenkomst gaan van LLTTOO, en dat het goed duidelijk moet zijn, dat we dit niet pikken, we worden op achterstan d gezet bij het buitenland, overal de qouta weg behalve in holland !
arjan_kok
Laat de overschrijders tov 2014 gewoon fosfaat rechten bijkopen van varkens houders, er zijn er genoeg die zo'n warme sanering hard nodig hebben om te kunnen stoppen, probleem van generieke korting meteen opgelost en Brussel zal het een worst wezen
+1
meelezer10
Uitwisselbare fosfaat rechten met de varkenshouderij moet niet kunnen. Voor de blijvers in deze sector is dit onaanvaartbaar.
Het enigste wat ik me kan voorstellen is om eenmalig een paar miljoen rechten weg te halen en aan de melkveehouderij te geven.
Als kant tekening moet het niet zo zijn dat de markt van varkensrechten hierdoor verstoord raakt. Verder moet er wel een vergoeding voor staan zoals de markt nu is maar dat lijkt me geen probleem.
arjan_kok
Vind eveneens dat het beperkt moet blijven tot een reparatie periode om het gat te dichten dat anders een generieke korting geeft wat ik persoonlijk onaanvaardbaar acht
+10
hans1980
Massaal werden er koeien aangehouden in 2015 bijna geen slachtkoeien ook werden veel koeien uit buitenland bijgekocht , iedereen wist dat er ingegrepen zou worden!
Velen proberen door extra vee aan te houden een hogere fosfaatreferentie te pakken.

Heb hier zelf niet echt aan meegedaan , guste koeien gingen gewoon weg, omdat ik de oproep van Wiebren had gelezen dat dit gedrag niet beloond zou worden onderschreven door Dijksma
Plafond was geslecht en anticipeerders zouden niet worden bevoordeeld.

Waarom ben ik anders lid? geloof die mensen..ben ik dan naief?

Moet nu diep in de buidel om die extra koeien te melken , wanneer deze uitspraak niet gedaan was had ik (en velen) ook extra koeien laten komen puur voor hogere p quotum.

Uitleg dat je met kringloopwijzer dan je aantal dat eerst generiek gekort moet worden , om groeiers te ontzien , wel weer kunt melken vindt ik zeer zwak.
De extreme groeier heeft immers ooj de KLW

Referentie had in het verleden moeten liggen om anticiperend gedrag te voorkomen 2013 en dan was er ruimte geweest voor knelgevallen e.d .

Het recht om generiek te korten.. mag dat wel? juridisch

Extensieve boeren met stalruimte (bboeren die geen superheffing wouden betalen) en die geloven in het vrije melken (bevrijdingsdag, lto) worden na 3 maand uitgelachen door brutale boer met 50.000kg melk/ha. vervolgens durft de lto najk nmv snm ook nog wel een offer te vragen aan de niet groeier..

Vind dat bestuursorganisaties hier te makkelijk mee weg komen al is dit niet op persoonlijke titel!

Hoop dat 1e en 2e kamer rechtvaardiger zijn
jg
plus????
josl
Ik zat er net zo in als jij Hans, dat het referentiemoment al lang achter ons lag. Totdat ik hoorde dat onder de bestuurders NZO en het kringetje daaromheen diverse harde groeiers zaten die hun schaapjes op het droge hebben.
Dus heb ik de gok genomen en 30 veel te dure vaarzen gekocht eind mei, voor wat het waard is.
Of het goed uitpakt weet ik niet, ik voel me er enigszins schuldig onder maar weet ook dat ik aan de verkeerde kant zit als het om een knelgevallenregeling gaat en dan blijft er niet veel keus over.Wel gewoon nederlandse vaarzen. Bij de verkoper gaan ze er nu niet af ( want hij had ze in 2014 ook al) en hij heeft eerst de vaarzen verkocht en straks kan hij nog de rechten verkopen. En bij mij komen ze er waarschijnlijk niet voor 100% bij.
+1
matt
Quote:
@josl: ik voel me er enigszins schuldig onder

je hoeft je niet schuldig te voelen Jos,diegene die dit soort fratsen belonen.

Die moeten zich schuldig voelen..
josl
Ik zat er net zo in als jij Hans, dat het referentiemoment al lang achter ons lag. Totdat ik hoorde dat onder de bestuurders NZO en het kringetje daaromheen diverse harde groeiers zaten die hun schaapjes op het droge hebben.
Dus heb ik de gok genomen en 30 veel te dure vaarzen gekocht eind mei, voor wat het waard is.
Of het goed uitpakt weet ik niet, ik voel me er enigszins schuldig onder maar weet ook dat ik aan de verkeerde kant zit als het om een knelgevallenregeling gaat en dan blijft er niet veel keus over.Wel gewoon nederlandse vaarzen. Bij de verkoper gaan ze er nu niet af ( want hij had ze in 2014 ook al) en hij heeft eerst de vaarzen verkocht en straks kan hij nog de rechten verkopen. En bij mij komen ze er waarschijnlijk niet voor 100% bij.
+2
wally
alle "anticipeerders" zijn binnen alle wettelijke regels en normen gegroeid. Alleen deze groei gebruiken voor afromen gaat ook juridisch niet lukken volgens mij. bovendien had iedereen kunnen groeien en is ondernemen per definitie anticiperen

het is de vraag of we echt zoveel door het plafond zijn er is in 2015 immers nogal wat minder gegroeid als in 2014 en dat heeft wel effect op de berekeningen. Bovendien gaat het voerspoor in de loop van 2015 en 2016 ook nog wel helpen

dus wel alle referentie gegevens bewaren want je weet maar nooit maar voorlopig alleen afromen bij overdracht van fosfaatrechten tussen niet familieleden.
jg
Dat zie je wel meer , dat mensen moreel failliet dreigen te raken.
+4
jorisdriepinter
Dat je de groeiers van 2015 niet extra kunt belasten weet ik niet. Maar als je het van afstand bekijkt zit er wel een redelijkheid in.
We hebben 31 jaar melkquotering gehad. 3 maanden niks en we gaan nu voor heel veel jaren vast zitten aan een fosfaatquotum. Nu kun je stellen puik ondernemerschap om in die 3 maanden je slag te slaan, maar het heeft mij een te hoog gok gehalte om dat als verstandig te kwalificeren.
Iedere ondernemer die rekening hield met ontwikkelingen zoals ze geschetst werden door betrokken partijen zit er nu naast.
De overheid laat dit wel gebeuren.
Ze hebben de mond vol over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar is dit dan wel verantwoord maatschappelijk regeren.
Het is toch om je dood te schamen.
kuilhapper
De peildatum van 2 Juli, is precies de 183e dag van dit jaar. 183 x 2 = 366dgn. Dus precies de helft van het jaar voorbij, voor de komende sommetjes om de aantallen melkkoeien te herleiden naar de tabellen van de RVO is dat noodzakelijk. Verder is EZ wel erg slordig met het bekend maken van de peildatum, op de peildatum zelf...Iedereen weet dat je dan nog 5 dgn met I&R kunt rommelen zonder buiten de wettelijke termijn bezig te zijn... Daarom hoeft er ook geen waarde gehecht te worden aan de peildatum, die is er enkel voor de starters. Starters zullen zoals meelezer10 hier gisteren aangaf afgescheept worden met de laagst mogelijke fosfaatproductie per koe. Elke koe bij een starter telt daardoor maar voor 32,4 kg fosfaat. Tevens lijkt mij dat starters de fosfaatrechten de 1e 5 jaar niet moeten kunnen verkopen, dit om gelukszoekers de pas af te snijden.

De politiek kun je weinig verwijten, de sector wou zelf de regie...
Dit is het resultaat!!
BertK
Lijkt me logisch dat de verantwoordelijke overheidsdienst alle I&R-meldingen gedaan vanaf 2 tot ... julie met relatief grote aantallen onder een vergrootglas legt. Wie fraude pleegt dient gestraft te worden!
Twentsch Land
Het lijkt mij dat het toch mogelijk kan zijn om een systeem in de korting/afroming toe te passen. Als voorbeeld wil ik het systeem van de inkomstenbelasting noemen. Een ieder heeft een belasting vrije som en na mate je meer verdient wordt er een progressieve inkomstenbelasting geheven.

Als we de vorm van de belasting vrije som toepassen aan de extensieve veehouders, dus geen heffing/afroming en de heffing progressief toepassen naarmate de intensieviteit van de veehouder lijkt mij al meer dan mooi genoeg.
hans1980
Wanneer het ultieme doel "grondgebonden melkveehouderij" is , is het heel wrang dat juist die groep die kansen heeft wordt genaaid..
+3
verbi
Ben ook een uibreider gewoon binnen de wet gewerkt en nu geluk gehad.Kan wel links of rechts iets veranderen maar de hoofdlijnen blijven.Hebben ook fors geinvesteert en wat doen jullie , ons behandelen als criminelen. Als jullie wakker waren geweest had je eerst een stal gebouwd en dan grond want die is altijd te koop en stallen bouwen duurt jaren voor dat rond is. Dus niet je eigen fout handelen op de intensive afschuiven.-
+4
weurding
heeft volgens mij weinig met wakker zijn te maken,bij mestproductie hoort er gewoon voldoende grond onder je bedrijf te zitten, maar de tijd zal het leren
verbi
Ja dat snap ik wel huur wel wat grond van een varkensboer/akkerbouwer en dat regelen we zo dat we er allerbei niet slechter van worden.Wat ik wil zeggen die grondgebondenheid is iemand een worst voorhouden,papieren grondgebondenheid niet meer en niet minder. En als je grond moet kopen om koeien te houden wens ik je veel succes maar dat gaat hem niet worden, niks onrendabeler dan grond uitgaande van 70000 euro met 6 % rente en aflossing?
weurding
@verbimaar die grond blijft, en die rotrechten verdwijnen weer een keer, weet ook niet wat rendabel is,(hoog) rendement is toch al ver te zoeken in de landbouw
+1
matt
er was ruimte om te groeien,dat kon verdeeld worden..

Maar door te laat ingrijpen,moeten sommige mensen nu krimpen.

Wat vind jij hier van verbi,vind je dit terecht moeten we dit zo
laten gebeuren?
+9
puntertje
tjonge, eerst verteld iedereen die een grote stal heeft gebouwd dat dat niet anders kon en er nu eenmaal geen grond te koop is of je niet gegund wordt. En nu is grond plotseling altijd te koop. De argumentatie wordt constant aangepast.
Maar duidelijk is wel dat je van de snelle groeiers weinig reacties hoort omdat die diep in hun hart ook wel weten dat de voorgestelde regels helemaal geen recht doen aan de door door de maatschappij gewenste, en door sectororganisaties vooraf gestelde doelen.
Braboboer
Ik heb ervoor gekozen om in een nieuwe stal te investeren in plaats van in grond. Iedereen kon aanvoelen dat er een nieuw quotum ging komen, daarop heb ik geanticipeerd. Ik heb gewoon binnen de kaders van de wet gehandeld en daar is niets mis mee.
jg
Verbi , waarschijnlijk gaat de Amvb ervoor zorgen dat veel fosfaatrechten niet benut kunnen worden door de eerste verkrijger. Of de verkrijger moet 4000 euro voor een hectare huurgrond neertellen. Velen rekenen zich rijk op basis van de fosfaatrechten.
+1
Jannus
Quote:
@jg: Velen rekenen zich rijk op basis van de fosfaatrechten.

De tijd zal het leren...trek mijn eigen plan en ga voort en raad een ieder hetzelfde te doen....
verbi
Worden toch verhandelbaar we zijn ondernemer!
pieta
Quote:
@verbi: intensive afschuiven.

De grootste fout is gewoon dat de grondgebondenheid niet geregeld is geweest voor 1-1-2015. En dan bedoel ik echte grondgebondenheid --> mest op eigen grond voor wat betreft de uitbreiding.
jorisdriepinter
Maar dat traject is effectief getraineerd door die gene die dat niet past!
pieta
@jorisdriepinter
Toch wel apart dat één belangenbehartiger dat allemaal tegen kan houden zogenaamd. Ze hebben met zijn allen zitten slapen. Een beleidsmedewerker LTO (uit het noorden vh land) liet eind vorig jaar nog noteren dat in 2015 het fosfaatplafond zeker nog niet overschreden zou worden. Was gewoonweg het vee niet voor aanwezig en ook nog zeggen dat je niet al een beperking op kunt gaan leggen voor een probleem wat nog niet aan de orde is. Hoezo ligt het aan één belangenbehartiger?
+1
josl
60% van de veehouders produceert meer mest dan ze op eigen grond kunnen plaatsen op basis van 2013. INmiddels is de veestapel gegroeid en de plaatsingsruimte afgenomen dus de groep nóg groter geworden.
Toch lijkt het net of die 40% dik de meerderheid is gezien de reacties op forums al deze.
weurding
misschien houdt de meerderheid van die 60% wel de kaken op elkaar of ze willen er geen woord van hebben 😄
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden koeien , fosfaat , boerderij , overheid , 2015 en dijksma geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!