DDB introduceert: Wereldmarkt Melknotering

<b>17 maart 2008 zal de geschiedenis in gaan als het moment dat prijsondersteuning door middel van productiebeheersing, werd losgelaten. De EU-landbouwministers hebben besloten om het melkquotum in de EU met 2,5% te verruimen, terwijl de geschatte consumptiestijging slechts 0,5% bedraagt. Als de productieruimte volledig wordt benut ontstaat een overschot van 2%, wat afgezet moet worden op de wereldmarkt.
</b>
De nieuwste prognoses geven aan dat wereldwijd de consumptie en de productie gelijk op gaan: als de EU de productie handhaaft op hetzelfde niveau, dus zonder de 2% extra verruiming. Nu de ministers hebben besloten de quota met 2,5 % uit te breiden, kan wereldwijd een overschot ontstaan wat een negatief effect heeft op de melkprijs. De verwachting is dat de Europese en de wereldmarktprijs steeds dichter bij elkaar komen.

LTO en NZO hebben sterk gepleit voor verruiming van quota om het aandeel op de wereldmarkt te behouden en liefst te vergroten. De DDB gaat nu de melkprijs op basis van de noteringen op de wereldmarkt vertalen in de <a href=ddb.nu/index.php/… target=0>“Wereldmarkt Melknotering”
</a>
Als service naar al die melkveehouders die graag willen melken voor de wereldmarkt.

De voorlopige notering voor de maand maart is vastgesteld op 29,72 cent, prognose: dalend.

Voor meer informatie kunt u bellen met Durk Boschma tel. 0594 642683.

Deel dit topic

anonymous_0

Laatste  |  

Reacties

Onbekend
Ben heel lang vervent voorstander geweest van de DDB vanwege hun lef om voor een betere melkprijs te strijden. De manier waarop maakt me niet zoveel uit. Toch ben ik als vrije ondernemer zeer gesteld op mijn vrijheid en zie als grootste euvel de overheidsbemoeienis. Hat is daarom dat mij de zienswijze van de DDB niet verenigbaar is met mijn eigen visie. Meermalen heb ik de DDB gevraagd niet voor hun leden de keus te maken voor het handhaven van het kwotum. Doelstelling van de DDB moest zijn "hogere melkprijs". Nu de DDB blijft hameren over de kwotumhandhaving heb ik besloten met tegenzin te stoppen met het lidmaatschap van de DDB.

Het is jammer dat een organisatie als deze het niet bij de kern houdt. Waarom toch vasthouden aan een systeem dat zorgt voor een enorme luchtbel in de balans. Waarom vasthouden aan een systeem dat voor hoge vaste kosten zorgt zonder de garantie van een hogere melkpijs. Als jonge boer moet je tonnen investeren om meer te mogen melken. En de echte gepasioneerde melkveehouder die energie wil steken in het opbouwen van het bedrijf door gewoon 2 uur langer per dag te melken kan dit niet waarmaken vanwege de te weinig vermogen. Dit systeem biedt geen kansen aan mensen die energiek en creatief zijn zonder veel vermogen. Degene met de dikste portemonee krijgen nu de kansen .....
Laat de regelgeving van ons wegtrekken en de echte sterkste blijven over.
Onbekend
Als de ddb zo door gaat wordt het de societeit van stoppende boeren.
Onbekend
Dat jonge boeren verhaal vind ik te kort door de bocht.
Hoge quotum prijs komt gewoon door animo om boer te zijn of te worden in Nederland gewoon extreem hoog is. Quotum was altijd de beperkende factor, straks wordt dat land of mestafzet. Als het dan zover is zal jij zien dat die "jonge boer" weer niet aan de bak komt omdat hij dan weer een stuk buffer mist.

De kern van die "jonge boeren" is gewoon dat melkveehouderij kapitaalsintensief is en blijft en je daar niet zomaar in kan stappen. Jij kan ook niet zomaar meer een supermarkt beginnen.

De enige oplossing voor jouw "jonge boeren "probleem is een wereldwijd voedsel schandaal in de zuivel waardoor melk niet meer afgenomen wordt. Hierdoor in een klap meeste "oude " melkveehouders out of business, en kan vervolgens die jonge boer misschien beginnen!!!

Succes, en de groeten van een "jonge boer"
Onbekend
Die DDB toch; nog weer meer luchtfietserij, laat de markt van vraag en aanbod zijn werk toch doen

de verwachtingen zijn toch algemeen dat niet het gehele extra productievolume in de EU wordt volgemolken; slechts in de Delta van EU zal er meer geproduceerd gaan worden. De andere gebieden zullen zich meer gaan richten op het verbouwen van gewassen/voedsel
Onbekend
Als ik de DBB was , zou ik pleiten voor VEREVENING hiermee benut je de quotumruimte van de EU beter en houdt je het voordeel van een beschermde markt ,terwijl de quotumkosten nihil zijn .
Onbekend
Niet alleen de DDB, ookLTO, PZ etc..
Onbekend
das tenminste een systeem waar niemand wat op tegen kan hebben
Onbekend
wat bedoel je precies met beschermde markt Ab?
verder lijkt mij europese verevening niet handig omdat je dan opnieuw en nog meer in de onzekerheid zit van komt het quotum vol of niet vol, met als gevolg een hectische leasemarkt aan het eind van het quotumjaar.
substantiële verlaging van de superheffing lijkt mij veel interessanter, maar het allerbeste is een constante quotumuitbreiding van ongeveer 3 % per jaar.
Onbekend
ik wacht op de reactie van rene/dirk!
Onbekend
Volgens Dirk zal het wel weer de schuld van de LTO zijn.......
Onbekend
Die zijn (of moet ik zeggen: is) door de mand gevallen
Onbekend
"De voorlopige notering voor de maand maart is vastgesteld op 29,72 cent, prognose: dalend." ...............Als meneer Sanders, Wantenaar of Attema dit zou roepen dan werden ze beticht van de markt naar beneden te praten door dezelfde mensen die dit hier hebben neer geschreven, ze worden met de dag ongeloofwaardiger.
Onbekend
Helemaal mee eens.
Onbekend
ik heb een maand geleden ook bedankt voor de nmv en ben weer lto lid geworden. Ik kreeg bovendien een lekker wollen vest met lto- logo. Lekker warm met deze paasdagen. Laat nmv lobbyen voor eu-verevening ipv de markt omlaag praten. Quotum gaat er toch af of ze het nu willen of niet. Bovendien is quotum geen enkele garantie voor hoge melkprijs, wel een garantie voor hoge kostprijs. We hoeven niet bang te zijn voor amerika want die kunnen ook niet lang melken voor een kwartje.
Onbekend
Goed dat de ddb er is arie en met name gezien de melkprijs van campina Een kolfje voor de ddb Maar ja arie werkt liever voor niets of voor weinig
Onbekend
het lijkt mij een persoon die in twee werelden leeft of is blijven steken in de reïncarnatiefase. dat heeft natuurlijk ook wel weer zijn voordelen, kun je daar zijn waar het leukste is/lijkt.
Onbekend
Het lijkt mij vooralsnog dat dirk te goeder trouw is, maar dat rene misbruik heeft gemaakt van zijn naam.
Onbekend
Co ik weet echt niet wie rene is ik ben nog steeds de juiste dirk en zo heet ik ook
Onbekend
en zo hoort het.
Onbekend
ook??? Nou dat zullen er veel zijn (1 / 2 / 3?); die weer LTO lid geworden zijn, jaja.... Hier in de omgeving gaat het nog steeds andersom, een aantal is lid van beide en een aantal wil absoluut niks met de andere club te maken hebben. Net als hier op het prikbord dus.
Veel succes met je lekkere trui, heb je het tenminste nog ergens warm van LTO....
Onbekend
Hoe zo 11 miljard de sector uit , Verdorie dat geld moet de sector weer in,
Onbekend
Inderdaad Arie het document is hopeloos uit de tijd, maar ja het kan snel gaan tegenwoordig.
Toch heb ik de indruk dat je weer een stok zoekt om de…… want, naar ik meen in was het in 2006 dat de NMV was die als eerste opmerkte dat de ontwikkelingen op de zuivelmarkt scheef groeiden, toen de zuivelbonzen nog een prijsverlaging profeteerden, had de NMV al berekend dat er een gat gaapte van 1 cent tussen de boerenprijs en de marktontwikkeling. Of dat er 100 miljoen Euro spoorloos was verdwenen
Onbekend
als het nu 1983 zou zijn zou Wien ook op de baricaden staan te roepen dat de superheffing nooit mag worden ingesteld!
Onbekend
prognose van de melkprijs is dalend...

als ik op dca-markt kijk naar de spotprijs zie ik die constant oplopen....raarrrrr

DCA Marktprijzen
(€ / 100Kg) Week 12 Week 11 Week 10 Week 9 Week 8
Zuivel
Boter, kwaliteit € 280 € 287 € 290 € 290 € 290
Mager poeder (extra kwaliteit) € 220 € 220 € 220 € 217 € 220
Vol poeder, 26% € 290 € 295 € 299 € 305 € 307
Spotmarkt € 29,- € 27,50 € 26,- € 24,75 € 24,75

Spotnotering 4,40% vet, franco fabriek, excl BTW
Franco fabriek het bedrijf dat melk levert betaald de transportkosten.
Onbekend
is altijd nog meer dan melk vallende onder superheffing
lease of quotumaankoop
dit houd meestal met een dubbeltje wel op
en dan zijn er nog mensen die beweren dat er ook nog aanverdiend word
dat klopt ook wel ,maar dit is dan wel de verleaser of de verkoper

vind het wel een goed initiatief Dickie
wat is volgens jouw de invloed van de dollarkoers hierop
Grasbaal
De NMV zegt niet principieel tegen uitbreiding van de melkproductie te zijn maar heeft twijfels over de afzetmogelijkheden. De dalende prijzen voor boter en melkpoeder worden gezien als een slechte voorbode voor de melkprijs

[www.agd.nl]
Grasbaal
Dirk,

Nogmaals het verzoek om uit te leggen hoe dat zit met rene??
Grasbaal
Dirk,

Ik heb het even wat verder uitgespit, het ip adres waarmee je dit laatste bericht hebt geplaatst is hetzelfde ip adres als waarmee de meeste van dirk afkomstige berichten zijn geplaatst. Jij bent dus de echte dirk!.

Het bewuste dirk bericht waar het hier om gaat is geplaatst via het IP adres waarmee de laatste maanden berichten zijn geplaatst door zowel een (andere) dirk, Arco en rene.

Dat valt me echt tegen van rene, het gebruik van een nickname om hier berichten te plaatsen is toegestaan. Maar om met gebruik van verschillende namen je eigen mening zogenaamd wat meer kracht bij te zetten daar kan ik niet mee akkoord gaan.

Via het bewuste IP adres kunnen er hier geen nieuwe berichten meer geplaatst worden.
Grasbaal
Ook in de DDB Business nieuwsbrief die vandaag via de post is gekomen is deze genoemde volmacht ook meegezonden. Zoals Harry zegt de tijd gaat snel, ik hoop dat het formulier de volgende keer een update heeft gekregen....
anonymous_821
DDB is echt bij de tijd hoor.
Op hun site even rondgekeken.
Als je lid wil worden moet je een formulier invullen dat je DDB machtiging geeft om over de melkprijs van , let wel, 2007 te gaan onderhandelen............
En als klapper geef jevolmacht om in 2007 met 1 cent meer als in 2004/2005 genoegen te nemen...
Hoe durft die DDB eigenlijk nog te klagen????
anonymous_821

In ieder geval is er met rene nog meer raars aan de hand.
In september was hij lid van Campina en kwam hij de afdelingsvergaderingen, beweerde hij
[www.prikpagina.nl]
En in december blijkt hij bij DOC te leveren
[www.prikpagina.nl]
waar hij volgens zijn zeggen nu weer weg is
[www.prikpagina.nl]

En onbetrouwbaar figuur dus
anonymous_821
Het geeft aan dat er al lange tijd geen enkel lid via deze site bijkomt.
Want anders waren ze erwel met hun neus opgedrukt, ik kan tenminste me slecht voorstellen dat het laatste jaar er ook maar 1 boer geweest is die zulke onzin heeft ingevuld.

En verder hebben ze altijd al geroepen dat er op de zuivelmarkt niets klopte, behalve hun inzichten dan
anonymous_821
Nou... de tijd gaat wel snel.
Maar voor evt.onderhandelen over een prijs moet je toch ruim voor het betreffende leveringsjaar beginnen.
En dan loopt dit formulier al 1, 5 jaar achter wat actie jaar betreft.
Om maar te zwijgen over de inhoud van het melkprijsvoorstel, dat is helemaal een lachertje, en je vraagt je af af ze zichzelf nog wel serieus nemen

Als een actiegroep zulke klungelige dingen naar de leden stuurt moet ze maar niet te veel kritiek op anderen hebben
anonymous_1078
Wien vd Brink: Men wil nu de quotering afschaffen en dat is de grootste fout die zuivelland kan maken. We moeten er juist voor zorgen dat we de voordelen van het quotum behouden en dat we de nadelen (dus de hoge quotumprijs) opheffen. De sectorale bonden zien dat goed in.

Lees hier de complete weblog van Wien: [www.agd.nl]
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden lto , melken , melkprijs , melkquotum , ddb , melkveehouders en eu geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!