Alfa: marge op melk is volledig verdampt

Deel dit topic

Reacties

+7
mlkvhoudr
Ik kan er niet te veel over zeggen hans maar er schijnen dus bedrijven te bestaan waar nog wel marge is, maar mondje dicht er over hoor......
+7
Braboboer
@mlkvhoudr

Of je de rente nog 6 jaar vast hebt staan voor 1,8% of je betaald nu 5,5% maakt al een groot verschil bij 1€ per kg melk financiering.
Metal ap
@Braboboer wie heb er nou nog 1 euro per kg financiering
bio boer
@Metal ap gedeeltelijke pacht boer ?
Potentiële stopper ?
+1
Braboboer
@Metal ap

Nog genoeg als ik mijn contacten in de boekhoud en bankenwereld moet geloven.
+1
bio boer
@mlkvhoudr we hebben het weer ouderwets goed 😁
de hoef
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
waar nog wel marge is
dat gaat met deze pachtverhogingen ook wel effe wa minder worden
+1
mlkvhoudr
@de hoef valt hier nog wel mee de pachtprijzen
+2
cjw73
@mlkvhoudr alweer zes gegooid hoor ik wel.
mlkvhoudr
@cjw73 t is wel hoger geweest dan nu in ieder geval
+4
mlkvhoudr
@mlkvhoudr ik kreeg deze foto van mijn vrouw net die was hier achter opgestegen met een luchtballon, ik moet wel @labella waarschuwen, dat er voor hem schokkende beelden op kunnen staan met her en der een boompje, de luchtballon is op ons hoge land opgestegen en voorbij de boerderij ligt ons lage land, maar geen mooie rechte akkers hier die geschikt zijn voor hoog rendementsgewassen

(klik om te vergroten)

+2
RaHeados
@mlkvhoudr zitten nog wel een paar mooie blokken tussen hoor

(klik om te vergroten)

Op zo'n pruts stukje lukt het ze ook
mlkvhoudr
@RaHeados maar geen 1 is echt recht, overal zit wending op, en de stukken naast het park valt de opbrengst bijna altijd tegen onder de bos, voordeel is wel het is er prachtig werken zo naar de bos toe
+1
mlkvhoudr
@mlkvhoudr dit stuk bedoel ik dan

(klik om te vergroten)

+1
RaHeados
@mlkvhoudr dan willen ze t niet graag genoeg 😆. Rechtse stuk staan nu bieten, is maar 2,3 ha groot enige rechte is t kop einde achter waar de trekker rijd 😂

(klik om te vergroten)

+2
labella
@RaHeados Zulke percelen zijn toch niet te bewerken.😰 Ik zou er bos in planten...
RaHeados
@labella zolang je niet hoeft te ploegen gaat t al gouw 😛. Paar jaar onkruid kapot maken met maïs en bieten daarna gras er in kunnen de pinken wat weide op die hoeken en keer afbloten.
Hebben t wel geploegd 🫣
+1
labella
@RaHeadosIk moet er niet aan denken.😅 De percelen zijn hier allemaal zuiver rechthoekig, allemaal 400 meter lang en 60 meter breed. Werkt mooi vlot.😃
+1
RaHeados
@labella die stukken hebben wij ook, maar ook nog een on courant perceel met wilgen er langs, die vallen ook 1 voor 1 om met pinken weide, dat is helemaal lastig met die pokke bomen langs de kant.

Aan huis kan je er wat meer voor tobben zullen we maar zeggen en houd de uitdaging er in 🙈
+2
mlkvhoudr
@RaHeados jii wint heb ik weer niks te klagen😎
+1
RaHeados
@mlkvhoudr kan je t weer positief bekijken 😄👌
Kars
@RaHeados vind makkelijk perceel om te bewerken zo te zien. Linksonder is gewoon flauwe bocht kun je gewoon door poten of zaaien.
Heb wel is 5 ha gehad met 17/18 hoeken in buitenronde.
RaHeados
@Kars daarom zeg ik dan willen ze niet graag genoeg haha 17 hoeken wordt je nie goed van 🙈
+1
BEboer
@Kars Ik heb niet eens een blok van 5 ha 😂
+2
cjw73
@mlkvhoudr niks bijzonders hoor. Hier is het net zo. Ook allemaal creatieve stukken en hoekjes
+3
labella
@mlkvhoudr Ik zie nogal wat potentieel openhaardhout...😆
de hoef
@mlkvhoudr gaat bar omhoog nu
+1
mlkvhoudr
@de hoef ik beschik dan schijnbaar niet over de goede info maar kan sinds kort wel weer uitrekenen hoe sinus berekend word😉

De pachrprijzen zoals mij bekend zijn:

(klik om te vergroten)

de hoef
@mlkvhoudr komt 15 tot 60 procent bij stond vorige week in de krant
mlkvhoudr
@de hoef dat scheelt die lees ik niet
de jonge
@mlkvhoudr ach als je bv een 15000 of meer insteek moet betalen om te mogen pachten en je hebt een 20 ha, om dan "ëven"3 ton over te schrijven , komt toch wel aan neem ik aan..
T60401
Quote Reactie van @de jonge:
20 ha, om dan "ëven"3 ton over te schrijven

hier van de winter een perceel nogal wat groter. als je hoort wat ze daar voor neer geteld hebben om het te mogen pachten. Dan is die 15000 maar kleingeld.
de jonge
@T60401 klopt,maar ik zette het neer met de gedachte dat als ik het hoger aan zou houden, de 6 gooiers het allemaal weer veel goedkoper hadden :😁
slagakker
@mlkvhoudr Kinderhand is snel gevuld.
+7
mlkvhoudr
@slagakker als ik mijn leven lang ontevreden moet zijn en daarna dood ga ben je dan wel trots op mij?

Spreken jullie dan hier op het prikkebord dan waardering uit over mij omdat ik hoe goed het ook ging er altijd wel wat negatiefs van wist te maken?

Er gaat mij veel mis, ik moet overal voor mijn gevoel harder voor werken om wat voor elkaar te krijgen dan een ander en dan kan ik ook nog niet in dat negatieve blijven hangen, hoe bij mijn beroepenkeuzetest ooit boer naar boven is komen drijven is mij een raadsel, maar ik zal mijn uiterste best doen om ooit nog op het punt te komem van grumpy old man die overal over ontevreden is😉
+1
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Spreken jullie dan hier op het prikkebord dan waardering uit over mij omdat ik hoe goed het ook ging er altijd wel wat negatiefs van wist te maken?

Je bent er wel mee serieus mee bezig hoe je in het leven wilt staan en wat andere er vervolgens van vinden als je er niet meer bent. 😀
mlkvhoudr
@George het eerste klopt, ik wil en kan het ook gewoon niet in het negatieve blijven hangen, dat weten ze hier thuis ook iets te goed: die blijft toch niet boos, waar mensen zich nog wel eens in vergissen is dat niet boos blijven het zelfde is als alles maar accepteren, als er prive of zakelijk weer eens iemand denkt over hem kunnen we wel heen lopen, dan blijf ik open staan voor een compromis maar niet meer dan dat
ted9
We zijn weer terug bij af. Oude 35ct zeg maar.
+2
trevor-z
@ted9 En eind jaren 80 was het bijna 90 guldencent ,toen had je als kleine boer een redelijk inkomen.
Elvis
@ted9 + 20% inflatie zit je op 0,45
de jonge
@Elvis De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en de overheid is de afgelopen kwart eeuw gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht, maar in 2021 en 2022 was weer een toename te zien. De milieudruk is niet meegegroeid met de consumptie. Als indicatoren voor de milieudruk hanteren we hier het grondstofgebruik, landgebruik en emissie van broeikasgassen.

Productiegroei, consumptie en milieudruk
De totale voor inflatie gecorrigeerde consumptie in Nederland (het consumptievolume) is sinds 1995 met 58% gestegen (CBS, Nationale rekeningen). Het aandeel van de particuliere huishoudens hierin bedraagt circa tweederde, de rest betreft overheidsconsumptie.
Belangrijke drijvende krachten achter de emissie van broeikasgassen, het landgebruik en het grondstofgebruik door consumptie zijn de omvang van de bevolking en de ontwikkeling van de economie. Consumptiegroei betekent meer vraag naar goederen en diensten, waarvoor bij onveranderde productiemethoden meer energie- en grondstoffen nodig zijn. Dit leidt tot hogere milieudruk. Sinds 1995 is het consumptievolume gestaag toegenomen. Door efficiëntieverbeteringen in productieketens is milieudruk relatief afgenomen. Zo is bijvoorbeeld de mondiale opbrengst van granen per hectare in de periode 1995-2020 met circa 44% toegenomen (FAO, 2022), is de elektriciteitsproductie duurzamer geworden, zijn huishoudelijke apparaten energiezuiniger geworden, woningen beter geïsoleerd, en is het verbruik van hout voor papier relatief afgenomen door meer recycling (PRN, 2021). De milieudruk kan ook verminderen door wijzigingen in het consumptiepatroon. Zo is er bijvoorbeeld de laatste jaren sprake van de opkomst van plantaardige zuivel- en vleesvervangers (WUR-ER, 2021). Deze producten hebben in het algemeen een lagere milieudruk dan dierlijke producten (Milieu Centraal, 2023).

Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2021
Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2018
Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990 - 2022
Grondstofgebruik
Het grondstofgebruik van de Nederlandse consumptie omvat alle grondstoffen, materialen en producten die zijn gebruikt voor onze consumptie ('apparent consumption'). Voor 2022 is deze door Eurostat berekend op circa 10 ton per persoon. Het betreft de zogenaamde DMC (Domestic Material Consumption). De DMC verwijst naar de hoeveelheid materialen (in termen van gewicht) die in een economie worden gebruikt, dat wil zeggen materialen die in het land worden gewonnen of geoogst, plus geïmporteerde materialen en producten, minus geëxporteerde materialen en producten. Omdat het grondstofverbruik in de voorketen van materialen niet wordt meegerekend in deze methodiek kan het niet als een echte voetafdrukindicator worden beschouwd (zoals wel het geval is bij broeikasgassen en landgebruik).

Emissie van Broeikasgassen
De broeikasgasvoetafdruk omvat de emissie van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) voor onze consumptie, ongeacht waar deze optreedt. Deze is gedaald van bijna 20 ton CO2 equivalenten per persoon in 2008 naar 16 ton per persoon in 2021, ofwel 280 Megaton CO2 equivalenten voor de gehele Nederlandse consumptie. Ter vergelijking; de emissie van broeikasgassen op Nederlands grondgebied bedroeg in dat jaar 172 Megaton. In het coronajaar 2020 lag de broeikasgasvoetafdruk overigens een stuk lager (13 ton/cap), onder andere door minder mobiliteit.

Emissies broeikasgassen, 1990-2022
Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008 - 2021
Landgebruik
Het totale landgebruik voor de Nederlandse consumptie daalde van 10,9 miljoen hectare in 1995 naar 10 miljoen in 2013. Vervolgens nam het landgebruik weer licht toe, tot 10,7 miljoen hectare in 2019. Het landgebruik voor voeding, wat ongeveer ruim een derde van het totale landgebruik beslaat, nam over deze periode gestaag af. De opbrengstverbeteringen in de landbouw waren hier groter dan de bevolkings- en consumptietoename in Nederland. Bij het gebruik van papier en houtproducten, eveneens goed voor ruim een derde van het totale landgebruik, loopt het landgebruik -ondanks de toegenomen papierrecycling- licht op met de toenemende consumptie. Van 1995 tot het jaar 2000 steeg deze, waarna een daling optrad tot 2013. Daarna is - met name door het aantrekken van de vraag naar hout vanuit de bouwsector - het landgebruik weer gestegen (Probos, 2021).
De afzet van biobrandstoffen in het wegverkeer draagt sinds 2007 ook bij aan onze voetafdruk, zij het nog in bescheiden mate (circa 2% van het totale ruimtebeslag in 2019).
de jonge
Quote Reactie van @de jonge:
De totale voor inflatie gecorrigeerde consumptie in Nederland (het consumptievolume) is sinds 1995 met 58% gestegen (
hans1980
Rendement met boeren is gewoonweg ultralaag
+2
Framos
RaHeados
@Framos die is de afgelopen maanden wel blij denk. Zingt zo vaak over dat ze blij is met de regen....
Toch nog iemand blij met t weer
Framos
@RaHeados eigenlijk is het een doordenkertje...
hans1980
@Framos
-tISSaVV
hans-hans

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's melk en marge geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
48
DEELNEMERS
20
WEERGAVES
4.702
TREFWOORDEN