166 PAS-melders gelegaliseerd, bijna driekwart wacht nog op beslissing

Er wordt dus wel aan gewerkt:

166 PAS-melders zijn op dit moment gelegaliseerd. Dat schrijven demissionaire ministers Adema (LNV) en Van der Wal (Stikstof en Natuur) in antwoord op Kamervragen. Van de in totaal 2.557 ingediende dossiers hebben nu 148 PAS-melders een bestuurlijk rechtsoordeel ontvangen omdat er geen stikstofruimte nodig is. Nog vier andere PAS-melders hebben te horen gekregen dat er geen vergunning nodig is en zeven anderen zitten in een procedure hiertoe. Nog eens zeven PAS-melders hebben ook een vergunning, maar daartegen loopt een beroepsprocedure.

Meer: boerderij.nl/166-pas-melders-gelegaliseerd-bijna-d…

Deel dit topic

Reacties

John Spithoven
De PAS melders en interimmers....zo langzamerhand verzwegen door iedereen.
In het artikel zit een antwoord op vragen minister. Zie screenshot
Er is geen 1 pas melder of interimmer geholpen. Alleen de overheid duwt met een positieve weigering ( flut vergunning) of een administratieve truc bedrijven voor de trein.

De huidige manier van legaliseren zal tot gevolg hebben dat de PAS knel gevallen ten prooi vallen aan de extreem linkse groene elf club met de MOB als uitvoerings orgaan

De gedeputeerden ( hoofdzakelijk BBB) in IPO landelijk gebied verband verzaken wat nodig is.

De rekenkundige ondergrens in de handreiking voortoets omhoog!!!!!

(klik om te vergroten)

rene-de-jong
Dat wachten op de overheid niet zo verstandig is ziet ook de RvS d.d. 15 mei
raadvanstate.nl/uitspraken/@143598/…

BEN uit Amsterdam is ook PAS melder en moet binnen 16 weken aantonen dat handhaving (nog) uitgesteld mag worden tot medio 2025, de datum dat alle beloftes van de overheid ingelost zouden worden.
En daar heeft de afdeling dus een hard hoofd in.

Gestuntel van de juristen van het College en van BEN waardoor in dit geval 0,39 als significant overeind blijft.
De 'onevenredige en financiële' kaart wordt ook hier getrokken waar wat anders nodig is......
Weidezicht
Zoals altijd gaat dit boven de pet, maar ik lees volgens mij bij zowel John als Rene, dat de oplossing bij de provincies ligt. Waarom lukt dat dan niet? Er is toch ergens in Nederland wel een BBB in provincie bestuur te vinden die dit dam op kan pakken?
+1
rene-de-jong
@Weidezicht De Provincies durven niet en laten zich ook adviseren door hun vaste juristen, zo ook in Noord Holland waar Beemsterboer (BBB) best wel wil.

Het grote manco is ook in deze uitspraak te lezen dat de RvS zowat schreeuw om een onderbouwing dat (in dit geval) 0,39 mol NIET significant is.
Eigenlijk tot minimaal 10 mol niet maar dit blijft maar achterwege.

De RvS kan ook hier niet veel anders dan dit concluderen omdat er niks rechts op de weegschaal ligt
rene-de-jong
@rene-de-jong De provincies blijven dus stellen dat (nu) 0,005 significant is en daardoor vergunning nodig is.
De juristen maken hiertegen geen bezwaar dus is er overeenstemming volgens de logica van de rechtbank en RvS.

Sommige juristen zijn al blij met uitstel tot medio 2025 maar in dit geval ziet de rechtbank en dus ook de RvS dat het nog maar de vraag is of de overheid gaat leveren.

"9.2. De Afdeling heeft in drie uitspraken van 28 februari 2024 uiteengezet dat er ruimte kan bestaan om tijdelijk af te zien van handhavend optreden tegen PAS-melders, mits het college kan motiveren dat er een redelijk evenwicht is tussen de belangen van de PAS-melders en het natuurbelang (ABRvS 28 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:838, ECLI:NL:RVS:2024:844 en ECLI:NL:RVS:2024:852). Over de eisen die aan deze motivering worden gesteld overwoog de Afdeling onder 1.6 van deze uitspraken:"

"Of daadwerkelijk kan worden afgezien van handhavend optreden, kan het college echter pas beoordelen nadat het de vraag heeft beantwoord of er een redelijk evenwicht is tussen de belangen van de PAS-melders en de belangen die worden gediend met handhavend optreden (het natuurbelang). Hiervoor is nodig dat de gevolgen van het niet handhavend optreden voor de natuur in beeld zijn en zijn afgewogen voor tenminste dezelfde periode, dus tot uiterlijk medio 2025. Aan het natuurbelang kan in die afweging tegemoet worden gekomen door het treffen van maatregelen. Als daarvoor wordt gekozen dan moeten die maatregelen ten minste gelden tot medio 2025"

En de rechtbank oordeelde hier eerder al dat;

7
"De rechtbank ziet geen aanleiding om de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. De rechtbank overweegt dat er nog veel onzekerheid bestaat over de legalisering van de biomassacentrale op grond van het legalisatieprogramma. Daarom kan niet geoordeeld worden dat handhaving onevenredig "
Dit was dus al in 2020 maar de RvS ziet naar aanleiding van de recentere uitspraken (dit jaar) geen verandering.
producent
pzc.nl/zeeuws-nieuws/…

Zeeland wil een generaal pardon voor PAS-melders in de provincie
Provinciale Staten van Zeeland willen dat Gedeputeerde Staten bij de Tweede Kamer gaan pleiten voor een generaal pardon voor de zogeheten PAS-melders, boeren en andere ondernemers die in de knel zijn gekomen door het stikstofbeleid van de overheid. Een motie om de PAS-melders te helpen door ze vrij te stellen van een vergunningplicht, kreeg de steun van een meerderheid van de Statenfracties.

De motie was tijdens de Statenvergadering vrijdag ingediend door de fracties van CDA, BBB, VVD, JA21, ChristenUnie en SGP. In een toelichting op de motie zei CDA-fractievoorzitter Hannie Kool dat de PAS-melders al langere tijd in onzekerheid leven en dat er geen zicht op een oplossing lijkt te zijn. ,,We roepen het college van Gedeputeerde Staten op niet langer af te wachten, want het Rijk levert niet”, zei Kool.

..................
Elvis
@producent Dat kunnen ze wel willen,
uiteindelijk beslist de rechter
rene-de-jong
@producent vrijstelling vergunningplicht zal alleen gaan als de hun werkwijze vergunning verlening aanpassen en onderbouwen.
Als provincie kunnen ze dat geheel zelfstandig doen, of het ook zover komt moet ik nog zien want in IPO verband vragen ze dus eerst toestemming via de kamer en 'de Minister' aan de RvS; een RvS die dus aan beleid toetst van de provincie........ en wat zou dan het oordeel zijn.......geen kip zinder een ei

Mooi dat er een motie is aangenomen, nu de daden nog.
Heb je toevallig een mailadres van een gedeputeerde dan zal ik het ook hier proberen.
Weidezicht

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

Weidezicht
@Weidezicht provinciale staten zuid Holland.
+1
John Spithoven
Lees onderstaande

Duitsland 21.3 mol "Not measureble"

Documenten bij mij verkrijgbaar

(klik om te vergroten)

John Spithoven
@John Spithoven legaliseren op de huidige manier is voor de mob met de NDA in de hand een koud kunstje.
andre Boksebeld
@John Spithoven inderdaad berekening met Austal2000plus geeft een verrekt klein cirkeltje van 300 gram depositie
Weidezicht
@John Spithoven van rene de Jong ook al eens verwijzingen naar Duitse rechtspraak gezien. Jij hebt nu ook al Duitse argumenten. De oplossing ligt dus m.b.v. o.a. Duitse bevindingen bij de provincies. Dus hup hup wij moeten die statenleden ipo People eens flink met post bestoken. Al is stikstof voor de meesten een gepasseerd station en hebben ze (de overheid) al weer hele andere shit klaarstaan.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's lnv , kamervragen , stikstofruimte , pas-melders , zeven en werk geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
15
DEELNEMERS
6
WEERGAVES
1.461