‘Stappenplan stikstof bespaart 33 miljard en haalt alle milieudoelen’

Het stikstofbeleid kan duurzamer, eerlijker, eenvoudiger, beter handhaafbaar én goedkoper. Een slimme overgang naar een duurzame veeteelt hoeft de overheid in 10 jaar slechts 4 miljard euro te kosten. Dat is maar liefst 33 miljard minder dan de uitgetrokken miljarden voor het stikstofbeleid (24,3 miljard) en de beoogde 12,7 miljard voor het Landbouwakkoord. De boeren krijgen een hogere prijs voor hun producten en er wordt in 10 jaar 24 miljard euro uitgetrokken voor transitiekosten. Een gemiddeld gezin zal 250-400 euro per jaar meer kwijt zijn aan duurzaam/biologisch vlees, zuivel en eieren. Dat berekent Johan Sliggers (voormalig themacoördinator verzuring bij het ministerie van Milieu) in het volgende Tijdschrift Milieu van VVM Netwerk voor Milieuprofessionals, dat op 15 juni verschijnt.

Sliggers geeft in een stappenplan aan welke stappen er nodig zijn, wanneer de betrokken partijen die zouden moeten nemen en wat de kosten en baten zijn voor de overheid, boeren en consument.

Stap 1: ‘Nederland van het slot halen’ door te erkennen dat stikstofdepositie vooral een ammoniakprobleem is. Sinds 2000 daalt de ammoniakemissie niet of nauwelijks meer, waar de emissie van stikstofoxiden daarentegen een strak dalende lijn vertoont. Dit schept voldoende ruimte voor o.a. de bouw.

Stap 2: Verlaat het complexe beleid dat stuurt op kritische depositiewaarden en modelberekeningen van emissie en depositie.

Stap 3: Voer een generieke Veedichtheidsnorm (grootvee-eenheid GVE/ha) in van 1-1,5 GVE/ha. Niet meer beesten dan je land hebt om het grootste deel van het veevoer te verbouwen en mest kwijt te raken.

Stap 4: Ontwikkel een keurmerk duurzame veeteelt. Hierbij zijn bestaande keurmerken en initiatieven bruikbaar, zoals On the way to PlanetProof, het EU-keurmerk biologisch, pink-/goldlabel e.d.

Stap 5: Hou het btw-tarief op duurzaam vlees, zuivel en eieren laag en gebruik het hoge btw-tarief voor ‘gangbare’ producten. Deze btw-differentiatie zorgt ervoor dat duurzaam vlees, zuivel en eieren goedkoper worden dan de nu gangbare varianten.

Volgens Sliggers is een systematische aanpak van de intensieve veeteelt te verkiezen boven het uitkopen van boeren, wat een extreem duur ‘geitenpad’ is. Een overgang naar duurzaam/biologisch boeren pakt juist vele problemen tegelijk aan. Naast bescherming van de natuur tegen stikstof, dalen de klimaatemissies, neemt de biodiversiteit (akkerranden) toe, dalen de fosfaat- en nitraatgehaltes in sloten en grondwater en neemt het dierenwelzijn toe. “Kortom: hoe eerder we beginnen, hoe sneller er een hele trits problemen wordt opgelost,” zegt Sliggers.

Bron: vvm.info/stappenplan-stikstof-johan-sliggers-milie…

Deel dit topic

Reacties

+1
BertK
NH3 is circulair, kijk eens naar de concentratie in de lucht sinds 1950, berekend tot 1990! Daarvoor niet gemeten???
NOx is een bijproduct van de verbranding van fossiele brandstoffen.
Hoezo vooral is het stikstofprobleem vooral een ammoniak probleem?
Farma_boerke
Gaat al bij stap 1 fout, autonome ontwikkelingen mogen niet gebruikt worden om elders als ruimte ingezet te worden.

Stap 2 is wetswijziging voor nodig (en overheid die toegeeft dat het mogelijk onvoldoende was (= risico op schadeclaim)). Gaat niet zo gebeuren.

Stap 3 is gebiedsafhankelijk en wat te doen met akkerbouw, varkenshouderij, pluimvee etc.

Stap 4 er zijn er nu al teveel en consument weet het ook niet meer.

Stap 5 kan belastingdienst niet aan, zie discussie groente en fruit.

Terug naar tekentafel dus
producent
Naast een mislukt wens natuur beleid willen ze nu een wens veehouderij hebben die volledig mislukt.
GJKlaassen
Onderzoek op aanvraag vanuit het kabinet?
Melkboer16
Wist die man niet meer wat ie doen moet? Wat een zwetsverhaal
+1
Jan-T
Stap 3: Voer een generieke Veedichtheidsnorm (grootvee-eenheid GVE/ha) in van 1-1,5 GVE/ha. Niet meer beesten dan je land hebt om het grootste deel van het veevoer te verbouwen en mest kwijt te raken.

Deze norm is wel zo krap dat je veels te veel gras krijgt.
Dit betekend dan dat de restproducten niet meer naar de veesector kunnen, en dat het overtollige natuur gras de Vergister in kan.
Het circulaire gedachte goed gaat de vernieling in.
Ze schrijven van alles maar hebben niet in de gaten dat er veel meer problemen komen dan er oplossingen zijn.
Frans Z.
Weer 1 die er zelf geen last van heeft.
Jean-PierreK
Ongeveer hetzelfde verhaal als wat hij zo'n jaar geleden met Erisman uitbracht:
vvm.info/nieuws/…

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's dierenwelzijn , biologisch , biodiversiteit , ammoniakemissie , verbouwen , stikstofdepositie , stikstofbeleid , grondwater , planetproof , landbouwakkoord en akkerranden geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
8
DEELNEMERS
8
WEERGAVES
1.201