Kabinet wilde naar veebezetting van 1,7 gve per hectare


Quote:
Het kabinet stelde in het concept-landbouwakkoord voor om voor de melkveehouderij een veebezettingsnorm in te voeren van 1,7 gve per hectare.

Deel dit topic

Reacties

+11
Braboboer
Lekker laag inzetten op een nivo waarvan ze zelf ook weten dat het totale onzin is.

Kunnen lto en najk zeggen maar goed dat er een akkoord is anders hadden ze het zelf geregeld.

Pure chantage.
Twentsch Land
Zeker te laag maar afgestemd op grondgebonden en geen derogatie

@Braboboer
bio boer
@Twentsch Land hangt erg af van je productie met 5000 kg melk is het erg laag Produceer je 144 kg n per ha
Maar met 10.000 kg m3schien wel dik 200 kg n per ha 🤷‍♂️ is best een verschil dan is weer de lageproductiefe boer de klos en de hooge in het voordeel
cs-agrar
Quote Reactie van @bio boer:
Maar met 10.000 kg m3schien wel dik 200 kg n per ha 🤷‍♂️ is best een verschil dan is weer de lageproductiefe boer de klos en de hooge in het voordeel

voor die laagproductieve kan produktiestijging nog lucratief zijn, andersom is zakken meestal niet heel aanlokkelijk
j h p
@bio boer Zal dan wel een productie afhankelijke GVE-norm worden, ze dekken altijd alles zo veel mogelijk af.
Braboboer
@j h p

Waarom zouden ze, productie is ook al begrensd via P rechten en extra mestafvoer.
j h p
@Braboboer waarom zouden ze? Derogatie verdwijnt en P rechten blijven en verdere beperking komt er aan, is toch wel duidelijk.
Braboboer
@j h p

Ja op het ministerie denken ze dat iedere boer 500 koeien wil melken.
bio boer
Oei dan moet ik ook nog actief worden op de grondmarkt 🤔 en kan al mest aanvoeren
Braboboer
@bio boer

Je bent gewaarschuwd 😂😂
Jean-PierreK
Volgens mij zit er een fout in de tekst van Veeteelt. Er staat dat LTO na het zetten van een handtekening haar leden voor goedkeuring vraagt. Volgens mij wordt dit niet in het interview gezegd, dat zal voor het al dan niet zetten van een handtekening zijn.
+1
hans1980
@Jean-PierreK het staat er goed
Jean-PierreK
@hans1980 , de vraag van Kockelman was dat als Van der Tak wil gaan (overweegt om te) tekenen of hij dan zijn leden gaat raadplegen. Dan staat er dus nog geen handtekening.
bio boer
Pbl het gaat doorekenen met 1.7 gve per ha zullen die wel even de oren wassen van de beleidmakers
Dat is norm waar 95% niet aan kan voldoen
Hoe veel zouden er aan kunnen voldoen in 2035 ?
Het gaat ook nog wat gevolgen hebben over grond gebruik 1.7 koe per ha met goedgrasland gaat de meesten nie meevallen in de bedrijfs voering tebenutten
Jean-PierreK
@bio boer , als ik het goed begrijp komt die 1,7 GVE uit een rapport en is niet gezegd dat het kabinet ook van dit getal uit gaat. Ten tweede begrijp ik dat die 1,7 GVE niet alleen om grasland gaat kan dan ook akker zijn. Ten derde gaat het schijnbaar alleen om melkkoeien. Dan zou je nog runderen voor de slacht of bv paarden er bij mogen houden om evt overtollig voer tot waarde te brengen.
+7
Bartlehiemboer
Tja, ik lees hier alweer boeren die oplossingen vinden mocht 1,7 gve doorgaan.
Naast de bufferstroken aanpassing
Er zullen ook weer een aantal melkveebedrijven stoppen

Als het nu zou stoppen bij 1,7...
Maar ga er maar vanuit dat het hierna 1 gve per hectare gaat zijn.
We worden allen natuurbeheerders.
Grond wordt afgewaardeerd naar natuurgrond

Zie hier het Great Reset plan is gelukt.

Zal ook boven verwachting van coalitie zijn dat ze dit bij de boeren zo snel voor elkaar hebben gekregen.

De boeren zijn zelf de makke schapen naar de slachtbank.

En nu misschien wel klagen...
De laatste Fdf protest te Den Haag was goed georganiseerd jullie hadden daar eindelijk samen een vuist moeten maken.
Maar werd door de boeren afgedaan als "wappie" protest en zelfs veroordeeld

Nu ja, pas je dan maar aan en zeur niet.
+3
de jonge
@Bartlehiemboer helemaal gelijk, wat ben jij ook met de grond gelijk gemaakt. En nu zijn er nog zat die zien het gebeuren en nog gaan ze de discussie aan dat het allemaal vast wel mee gaat vallen,"" de soep wordt vast niet zo heet gegeten"" en de staat kan ""het zo raar niet doen"" en """veranderingen zijn van alle tijden"" geblaat, maar toegeven dat fvd het steeds al heeft gezegd neeee dat gaan we niet doen want dan worden we wappies genoemd en rutte en aanverwanten hebben ervoor gezorgd dat je daar toch als keurige burger echt niet bij moet willen horen... en zie nu welke kant het uitgaat....
+1
Bartlehiemboer
@de jonge

Dank de Jonge.

Had ik van u niet eens posters ontvangen?
Met de tekst: wil de laatste boer het licht uit doen.
Heb ze midden in de nacht overal staan plakken.

Kwam natuurlijk met bekeuring thuis...
Bartlehiemboer
@Bartlehiemboer
Nog even een aanvulling daar de vraag hier aan de keukentafel voorbij kwam.

Ze zeiden hier, ik begrijp die natuurgrond niet.
Er is toch wel een andere boer die het land opkoopt.

Ik heb geen glazen bol.
Maar ik ga er vanuit dat het straks status Natuurgrond gaat worden
En dat er dan een regel komt dat je Natuurgrond eerst aan de staat moet aanbieden....
Misschien was er ook al een regeling in deze richting?

Was onlangs een paar dagen in Wageningen.
Weten jullie dat de Wur daar in de omgeving heel veel agrarische grond op koopt?
Waar komt hun geld vandaan?
(Kan het zelf wel invullen maar laat jullie maar even denken)
+2
mlkvhoudr
Is ook veel te hoog 1.7 gve per hectare, waarom d66 zo inzet op intensief grondgebruik is mij een raadsel
+1
spotmelker
@mlkvhoudr anders gaan al die boeren van armoede klaver zaaien 😁
Prikkie
@mlkvhoudr
Quote:
Is ook veel te hoog 1.7 gve per are, waarom d66 zo inzet op intensief grondgebruik is mij een raadsel

Ik kan hier prima mee leven.
arie.j
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Is ook veel te hoog 1.7 gve per hectare, waarom d66 zo inzet op intensief grondgebruik is mij een raadsel

In 1900 hield mijn bet-overgrootvader al een 1 koe op een ha, dat is nu ergens 1,3 GVE denk ik.
Maar dat was de kadastrale maat, daar is nu tussen de 10 tot 20% af voor sloten , weteringen en slootkanten.
Dus toen al ongeveer hetzelfde vee als ze nu willen.
En dat toen met een droogstand van 3 maanden en met enkel matig erg grof hooi en wat lijnkoek in de winter.
Stelletje domme sukkels, dat zijn het.
Laten ze zelf koeien gaan houden.
+1
pieta
@arie.j Het aantal stuks vee is toch begrensd door fosfaatrechten. Waar is die GVE-norm voor nodig denk ik dan. Welk probleem lost het op?
+1
nederlandse boer
@pieta Het lost geen probleem op. Het creëert een nieuw probleem. Dat is ook exact de bedoeling. Ieder nieuw probleem helpt mee met de uittocht uit de landbouw. Bestaande systemen als fosfaatrechten etc zijn een begrenzing van de huidige situatie. De 'nieuwe problemen' zetten in op een dieraantallenreductie t.o.v. de huidige situatie. Dat gaat makkelijker via het creëren van een 'nieuw probleem' i.t.t. simpel stellen: vanaf morgen iedereen 25% korting op fosfaatrechten. Uiteindelijk komt het natuurlijk op hetzelfde neer.

Je vraagt je wel af in hoeverre je deze steeds opborrelende 'nieuwe problemen' nog serieus moet willen nemen?
pieta
@nederlandse boer Ze kunnen (en gaan) via de opkoopregeling toch een hoeveelheid rechten uit de markt nemen. Daar hebben ze de GVE-norm echt niet voor nodig. De vrijkomende grond vind dan zijn weg wel.
+1
matt
@pieta
Iedere melkveehouder die stopt,komt direct de ploeg.
Melkveehouders die wel doorgaan,moeten dan het grasland in stand houden.
Daar is de gve grasland norm voor bedacht.

Maar wat is het alternatief dat %grasland willen ze in stand houden,als ik zou
Stoppen.
Zou ik ook de mogelijkheid willen hebben,om te ploegen.mede ook om de prijs van mijn grond in de benen te houden.

Dan zou een gve grasland norm me beter passen,dan uiteindelijk een ploegverbod.
Wel vind ik als je aan de gve grasland norm voldoet,dat je dan vrijgesteld
Moet worden van al die andere 💩
pieta
@matt Er zijn ook gebieden in NL waar enkel gras geteeld kan worden of in ieder geval het meest lucratief is. En dan hou je wat melkkoeien om het gras te verwaarden.
cornelissen
Quote Reactie van @matt:
Wel vind ik als je aan de gve grasland norm voldoet,dat je dan vrijgesteldMoet worden van al die andere

Inclusief fosfaatrechten.
pieta
@cornelissen Nee, mooi laten bestaan. Voor je het weet loopt het weer uit de hand.
+1
matt
@cornelissen dat hoeft dan weer niet van mij.
j h p
@pieta Waarschijnlijk omdat ze niet zomaar weer generiek kunnen korten en ze hebben het wel heel veel over extensiveren.
bio boer
@pieta ze vinden intensieve melkvee houders niet wenselijk dus daar moet beperking op komen ingewikkelder is het niet
+2
Leo,s vriend
@bio boer In mijn ogen gaat het vooral om controleerbaarheid van achter bureau, zie vele regels die we de laatste jaren al hebben gehad, groenbemester bij mais was een mooie, binnen 5 werkdagen na oogst inzaaien, een deel van de boeren wachtte idd 5 dagen, (en hoopten op regen? ) zodat ze bij controle een "goede "smoes hadden. Dit is afgekapt door onderzaai of voor 1 okt. inzaaien, 1 okt geen groenbemester? fout. Kalveren oormerken, binnen 3 werkdagen, dus een groep die sjoemelde, dus NVWA kon er geen grip op krijgen, dus nu blikken voor opgave I&R. Bij een controle geen oormerken in is dan altijd fout. Mest uitrijden idem dito,vooraanmelding doen, en laad -en losmelding, bij fysieke controle altijd fout als je geen melding gedaan hebt.
In dat kader is die 1.7 gve ( of wat het ook wordt) volgens mij ook het geval, simpel achter bureau te controleren.
Twentsch Land
Daarom is die stoffenbalans ook niks, het is een nieuwe sjoemel sleutel die over een paar jaar weer gedoe oplevert.

1,7 gve is bar weinig op de goede Nederlandse gronden, die gve moet naar 2,4 minimaal ( mag graslandgebonden ) en een max aantal liters per HA ....voor die er niet aan kunnen voldoen in max 25 jaar er naar toe groeien en overheid terug naar Brussel om derogatie te regelen op zijn minst voor die weidegang toepassen want geen derogatie en wel weidegang is niks.

@Leo,s vriend
bio boer
@Twentsch Land dat met weidegang is meer een gevoels kwestie wat er met beweiden op het land komt is ook gewoon bemesting die je niet meer hoeft uiterijden
Vroeger beweide mijn vader altijd de zelfde precelen best intensief een 10 ha met 100 koeien half jaar zo 8 uur per dag kom ik op 1.7 gve per ha
Die percelen bemesten we toen nooit
Toen het beweiden veranderd waar door koeien in ander deel van huiskavel kwamen en de vaste weide percelen maai percelen werden dat was niks niet schraal groeide goed pak gras eigelijk nog meer dan de maai percelen ondanks dat het nooit bemest werd en alleen beweid dus met beweiden wordt land ook gewoon bemest
+1
klant
@bio boer beweiden en geen derogatie gaat niet samen, jaag jij je koeien vanaf april ermaar dag en nacht uit, kom je mest tekort voor afvoer
+1
bio boer
@klant dat doen bio boeren toch ?
Jongvee van af 3 of 5 maanden ook alles er uit die redden zich ook 🤷‍♂️ ik ervaar dat probleem niet zo het bespaart mooi wat werk dat die mest niet in de put komt
Weide percelen die veel voor het weiden worden gebruikt gewoon geen of 10 m3 er op dan is het klaar brengen de koeien de rest is gewoon even wennen die die mest met weiden wordt ook gewoon benut dan wel verdeeld over meerdere jaren
Als je 50% van je grond voor weidegang nodig hebt dan heb je gewoon 25 m3 drijfmest gemiddeld per ha
Heb je 70% nodig voor weide gang heb je gemideld 19 m3 per ha 🤷‍♂️
70% weide percelen 10 m3 en 30% maai percelen 40 m3
Dat het even wennen is snap ik maar de rest van de mest kop direct op het land met weiden die moet je ook gewoon mee tellen als bemesting niet als weggegooide mest
arie.j
Quote Reactie van @klant:
@bio boer beweiden en geen derogatie gaat niet samen, jaag jij je koeien vanaf april ermaar dag en nacht uit, kom je mest tekort voor afvoer

Dat is m.i. onzin, wat voor veebezetting denk je aan ?
Braboboer
.
Braboboer
Er is al een aantal jaar een trend gaande dat bedrijven weer meer grondgebonden worden

melkvee100plus.nl/uncategorized/…

Het gaat de gewenste kant op maar dat is niet genoeg voor het kabinet. Nee we gaan de duimschroeven eens goed aandraaien.
bio boer
@Braboboer om dat ze er al jeren de mond vol over hebben ggb zijn er ook boeren die daar op voor sorteren

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's voeren , melkveehouderij , gve en hectare geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
42
DEELNEMERS
19
WEERGAVES
5.259