Brussel werkt aan extra eisen rond dierenwelzijn

Het Europese directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid werkt aan wetsvoorstellen waarbij snavelkap verboden wordt, net als het ontdoen van de hoorns bij melkkoeien en het couperen van staarten bij varkens. Het onthoornen zou al binnen vijf jaar verboden zijn. Dat meldt Agra Facts op basis van een gelekte impactbeoordeling.

Deel dit topic

Reacties

bio boer
Dat wordt PP stieren inzetten

Snavel behadeling was in nl al verboden
j h p
@bio boer Verdooft pitten eruit halen mag nog wel.
+1
bio boer
@j h p lees het ja ik zie de inpact dan nog niet lijkt mij alleen maar beter dat het voor de hele eu gaat gelden hebben we gelijk speel veld
de jonge
In mijn ogen een onnozel gedoe, als nu alle stieren al hoornloos waren alla, nu ga je dus zorgen dat het net als bij friese paarden een probleem is/was en dat is inteelt rotzooi, en het gevaar dat bv de mrij,hf brandrood etc helemaal van de kaart gaan.. snap echt niet dat er mensen zijn die dit bedacht hebben en er mensen zijn die het ook nog ondersteunen.
pieta
Quote Reactie van @de jonge:
als nu alle stieren al hoornloos waren

Ik ga er vanuit dat de meeste KI-stieren wel hoornloos zullen zijn. 😁 Anders is het wel heel gevaarlijk.
+1
Twentsch Land
Jonge kalveren de hoornpit branden mag dacht ik wel ..... wat is dan het probleem.......beter gezegd er is geen probleem.

@de jonge
+3
casev2
@Twentsch Land ja, dat dachten we 20 jaar geleden ook toen ze natura2000 verzonnen. Het valt toch wel mee,en er is niks aan de hand..... en moet je nu kijken..
Twentsch Land
Onder verdoving weghalen van de pit bij kalveren, de gebruikelijke manier in Nederland, is nog wel toegestaan.

Zal nog wel blijven, ze weten ook dat een koppel in een stal elkaar anders op de horens neemt.

@casev2
de Tank
@Twentsch Land net als dat ze wel weten dat kalveren bij de koe laten niet werkt...
Twentsch Land
Dat is nog discutabel, 2 of 3 dagen bij de moeder laten is in een stro hok te realiseren.

@de Tank
de Tank
@Twentsch Land in vergelijk met de horens zou ik niet teveel vertrouwen op praktijkkennis van beleidsmakers.
+2
pieta
Quote Reactie van @Twentsch Land:
2 of 3 dagen bij de moeder laten

Dat werkt in de praktijk ook voor geen meter.
Twentsch Land
Dat ben ik helemaal met je eens.

@pieta
de jonge
@Twentsch Land in welk staatsstuk staat dat te lezen dan? ik lees namelijk toch echt iets anders..Aangenomen amendementen
Invoegen onderdeel 0A in artikel I voor onderdeel A
9  23 (Vestering) over het uitsluiten van houderij- en andere huisvestingssystemen als
redelijk doel
Zowel het tweede paarse kabinet (in 2002) als het kabinet-Balkenende IV (in 2007) stelde
als doel om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend
te laten zijn voor het welzijn van dieren in de veehouderij. Dieren zouden niet langer
worden aangepast aan het systeem, maar het systeem zou zijn aangepast aan de
behoeften van dieren. Dieren zouden hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, ze
zouden daglicht krijgen en voldoende ruimte om zich goed te kunnen bewegen.
Maar op dit moment worden dieren in de gangbare Nederlandse veehouderij nog altijd
ernstig beperkt in hun natuurlijk gedrag. Zo hebben eenden in de eendenhouderij geen
toegang tot zwemwater en worden konijnen in de konijnenhouderij gehouden in kooien
datum 12 mei 2021
blad 2
zonder mogelijkheid om bijvoorbeeld te graven. Met fysieke ingrepen zoals het couperen
van biggenstaartjes, het onthoornen van kalfjes en geiten en het verwijderen van de
achterste tenen bij hanen die als ouderdier worden gehouden, worden dieren nog altijd
aangepast aan het houderijsysteem.
Dit amendement regelt dat het na 2022 niet langer is toegestaan om een dier pijn te doen
of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te
benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Dit
betekent dat fysieke ingrepen vanaf dat moment niet meer zijn toegestaan als deze
bijvoorbeeld worden gedaan om dieren in een bepaalde ‘dichtheid’ te kunnen houden, of
om problemen zoals staartbijten te voorkomen die voortkomen uit de wijze waarop de
dieren worden gehouden, zoals stress of het te vroeg weghalen van biggen bij de zeug.
Ook zal het niet langer zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem
dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen,
aangezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier.
De overgangstermijn sluit aan bij de gestelde doelen in de Beleidsnota dierenwelzijn van
Minister Brinkhorst (2002) en de Nota dierenwelzijn van Minister Verburg (2007).
Volgens de indiener dient dit onderdeel in werking te treden op 1 januari 2023. Gezien de
flexibele mogelijkheden tot inwerkingtreding hoeft hier verder niets voor te worden
geregeld.
Aangenomen. Voor: Fractie-Den Haan, de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de
PvdD, D66, de PVV, JA21 en FVD
FVD wordt geacht tegen te hebben gestemd

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's varkens , dierenwelzijn , voedselveiligheid , gezondheid , melkkoeien , brussel en onthoornen geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
14
DEELNEMERS
7
WEERGAVES
1.819