Hoe natuurinclusieve landbouw bij melkveehouder Brouwer leidt tot minder ammoniakuitstoot

Melkveehouder Brouwer voerde jarenlang veel krachtvoer. Toen er aan het bedrijf meer grond toegevoegd kon worden, ging hij er anders over denken. Sindsdien streeft het bedrijf naar een zo hoog mogelijke benutting van het gras. Geleidelijk aan heeft dat geleid tot een laag ureumgehalte in de melk en dus minder ammoniakuitstoot.

Belangrijkste succesfactor is vooral de vers-grasopname van de koeien te verhogen. Hierdoor is over 2022 het ureumgehalte in de melk gedaald naar gemiddeld 17, terwijl de melkkoeien toch ruim 9.700 kg melk per koe produceerden. Door het lage ureumgehalte werd als fors bespaard op de afzet van mest. Daarboven werd nog een BEX-voordeel gerealiseerd van 3.516 kg stikstof, wat overeenkomst met ca. 879 ton rundveedrijfmest.

Wekelijks methaan- en ammoniakmeting
Als deelnemer van het project Netwerk Praktijkbedrijven worden er wekelijks grasmonsters genomen en methaan- en ammoniakmetingen gedaan. Dit heeft Brouwer veel praktisch inzicht opgeleverd, hoe de kwaliteit van het gras verandert in relatie tot het weertype. Zo wordt er altijd ‘s middags vers gras gevoerd, omdat er dan ca. 50 gram meer suiker in het gras zit. Ook probeert Brouwer zoveel mogelijk te weiden en voert hij daarnaast zoveel mogelijk vers gras op stal. Het krachtvoer houdt hij zo laag mogelijk en hij stuurt bij afhankelijk van de kwaliteit van het gras.

Deel dit topic

Reacties

Grasbaal
Quote:
Voor het overgrote deel (65 procent) van de natuur gaat het op deze manier niet lukken.

De NOS analyseerde de conclusies van alle tot nu toe gepubliceerde rapporten.Daaruit blijkt dat de provincies de doelen in het overgrote deel van de natuur niet halen, zelfs niet als de voorgenomen maatregelen worden uitgevoerd. Die maatregelen lopen uiteen van het aanplanten van bos tot het ophogen van een beekbodem.Voor 14 procent van de geanalyseerde natuur in Natura 2000-gebieden geldt dat de doelen worden gehaald als de geplande maatregelen doorgaan. Voor 21 procent van de gebieden is dat nog onzeker.

Maar voor het overgrote deel (65 procent) van de natuur gaat het op deze manier niet lukken.
HansBa
Grootste succes factor is de vers gras opname. Hierdoor is het ureum gedaald naar 17. Vreemd, hier stijgt het ureum altijd van vers gras.
labella
@HansBa dan moet je ook minder kunstmest strooien anders lukt het nooit
HansBa
@labella dan nog, met maïs in het rantsoen hou je het ureum veel constanter dan bij weidigang. Zit zelf jaar rond op 16 gemiddeld.
+1
Kars
@HansBa ik 17 gem. Maar vers gras gaat ureum omhoog en voer ook 50% mais
pieta
@Kars Ik voer veel gras, koeien weiden volop en ik voer een beetje mais. Ureum is hetzelfde als in de winter. Rond de 18.
+1
bio boer
@HansBa nu in het voorjaar daald die flink van af augustus wil die wel stijgen door groter deel onbestendig heid dan wil tarwe nog wel wat doen meer dan mais vanwege onbestendig energie

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , koeien , suiker , krachtvoer , stikstof , melkkoeien , melkveehouder , ammoniakuitstoot , vers gras en rundveedrijfmest geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
7
DEELNEMERS
6
WEERGAVES
790