Voeg gebieden met Blauwgrasland zo veel mogelijk bij elkaar

Blauwgrasland
Blauwgrasland staat hoog genoteerd in Natura 2000 gebieden en is flink zuur(N)gevoelig
Dat betekend strenge beperkingen voor alle veehouderij tot 25km afstand van zo’n gebied(je)
Maar wat is blauwgrasland nu eigenlijk?
Het is in in cultuur gebracht veengebied waar voorheen struiken, bomen (Holland betekend houtland) moerassen waren doorsneden door riviertjes e.d..
Die natuur is ontgonnen ergens een 1000 jaar geleden, er zijn sloten en greppels gegraven, geëgaliseerd en er is grasland van gemaakt.
Cultuurgrond dus, maar sommigen stukken lagen erg ver van de boerderijen. Boerderijen die veelal als een lint werden gebouw langs een rivier(tje)
Dat kilometers ver verwijderde land kwam nimmer mest op en wat betreft ontwatering (bemaling) kwam het ook achteraan
Wel werd er gehooid en het gewas dat groeide werd afgevoerd.
Roofbouw dus, en dat eeuwenlang. Veel kwam er daardoor niet af.
Het leverde op den duur een bepaald plantenbestand op, dat nogal afweek van ander grasland en zeker tegenwoordig als erg zeldzaam beschermt wordt .
Ook op grasland langs boezemkades waar de ongeveer 30cm teeltaarde werd afgegraven in de loop der eeuwen om de kades op te hogen en te versterken.
daar kwam ook zoiets ook wel voor.
-
Met verdwijnen van de hennepteelt( die vroeg veel mest) de ruilverkavelingen, de hogere veebezetting, kunstmest e.d. verdwenen die blauwgraslanden in snel tempo en werd het beter en normaal grasland.
Maar enkele stukken zijn overgebleven en worden nu extreem beschermt in de daar voor aangewezen Natura 2000 gebieden.
Het zijn dus geen stukjes overgebleven natuurgebied.
Maar het zijn stukjes overgebleven cultuurgrond met speciaal beheer.
En ze moeten ook als cultuurgrond beheert worden (bemalen, sloten jaarlijks schonen) enz. anders verdwijnen al die plantjes ook in enkele tientalle jaren
==
Zo'n gebied is extreem zuur(Stikstof) gevoelig wat mede veroorzaakt word omdat er geen drijfmest op mag.
Drijfmest heeft n.l. basisch effect, en de naast gelegen gronden hebben totaal geen last van verzuring.

Mijn oproep is: Voeg dit Blauwgrasland, wat als zeldzaam is uitgeroepen, zo veel mogelijk samen.
Dat zoiets kan dat is bewezen, daarnaast is er geen reden om vanuit de historie het allemaal versnipperd te laten.
Het totale probleem voor de omgeving zouden op die manier aanmerkelijk worden ingeperkt.

Deel dit topic

Reacties

weurding
Hebben het hier vlak achter huiskavel, blauwgrasland, kalkmoeras stukje zo groot, bijna niet te vinden, waar wil je dat bij samentrekken dan?
weurding
@weurding roze is kalkmoeras, rood is blauwgrasland, oranje heischrale graslanden

(klik om te vergroten)

weurding
@weurding en sloten schonen? Men dempt en verondiepen ze hier zodat deze stukken onder water komen te staan, dat is volgens de experts een behoud voor blauwgrasland, kwelwater.....
weurding
@weurding staat nu nog blank, maar satelliet is van voorjaar 2022

(klik om te vergroten)

+3
Nevergiveup
@weurding zou het omploegen en mais poten ...
arie.j
Quote Reactie van @weurding:
waar wil je dat bij samentrekken dan?

Hier staan ze per provincie
Naar mijn idee kan dat zker de helft of minder door de bestaande wat aan oppervlakte uit te breiden
natura2000.nl/profielen/h6410-blauwgraslanden/
Tegenstanders van samvoegen van Natura 2000 gebieden vinden dat er geen ecologische winst in zit, en de EHS in gevaar komt.
Het gaat echter niet om ecologische winst, maar om het beperken van overlast, dat zonder er ecologisch aan oppervlakte voor in dit geval blauwgrasland minder komt.
Verder ben ik een tegenstander van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), die maakt heel de normale landbouw bijna onmogelijk .
Men heeft het over natuur.
Maar in feite gaat het daarbij hoofdzakelijk over wat zeldzame plantjes die er zo nodig weer overal moeten komen.
Naar mijn idee is dat meer hobbyischme, dan werkelijke zorg om de leefomgeving in Nederland
weurding
@arie.j in het westen zijn idd grotere oppervlakten zie ik, bij ons gaat het maar om een paar hectare, maar daar moet wel een heel agrarisch gebied onder lijden
Noorderling
@weurding
Bij Vlagtwedde wel 0,2hectare waar alles op vast loopt...
Als het echt zo slecht ging was dat gras al lang verdwenen.
+1
klant
@weurding bij je huiskavel ploegen en inzaaien, weg met die bende
+3
aldert
We hebben hier momenteel ook blauw gras,komt volgens mij van de kou.....
+1
weurding
@aldert zeggen hier als het blauw staat er barre veel gras (en N ) op staat

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's zeldzaam , speciaal , grasland , veehouderij , natura 2000 , natuurgebied , kunstmest , drijfmest , boerderijen en verzuring geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
11
DEELNEMERS
6
WEERGAVES
816