Stikstofbeleid berust op drijfzand

Deel dit topic

Reacties

Melkboer16
Ff een screenshot plaatsen aub
+15
producent
PREMIUM Het beste van De Telegraaf

Stikstofbeleid berust op drijfzand: de Nederlandse natuur staat helemaal niet op omvallen

Door RONALD PLASTERK

Updated 42 min geleden 43 min geleden in COLUMNS

De grote politieke kwestie van het moment is het stikstofbeleid. De regering heeft er 25 miljard euro voor gereserveerd, en de partij BBB werd de grootste bij de verkiezingen. Des te vreemder dat er een serieus boek is verschenen van een zeer serieuze wetenschapsjournalist, vol feiten en vol kritiek op dat beleid, en dat er in de media aanvankelijk nul aandacht voor was. Bijna geen krant schreef erover, en een maand lang kwam er niets op de televisie of radio. Veel journalisten, die zichzelf graag zien als luis in de pels van de macht, manifesteerden zich als woordvoerder van de regering.

Een extreem voorbeeld was Wouke van Scherrenburg, jarenlang in de huiskamers te zien als kritische Binnenhof-watcher, die twitterde: „De meeste wetenschappers hebben gehakt gemaakt van het werkje van de auteur van De stikstoffuik.”

Gelukkig gaf eerst Rick Nieman bij WNL het podium aan de auteur Arnout Jaspers, zodat het publiek kon zien dat hij een bedachtzame natuurkundige is, die zijn zaken heeft uitgezocht en zijn kritiek onderbouwt. Vervolgens besloot Tijs van den Brink op de radio de tijd te nemen voor een inhoudelijk gesprek tussen Jaspers en de voorzitter van de commissie die de politiek over het onderwerp adviseert, de Leidse hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan Willem Erisman. Het is een aanrader om het radiogesprek (mét beeld) terug te zien en horen op de website van NPO Radio 1, Dit is de dag, EO, 10 april 18.30 uur. Er past waardering voor Tijs van den Brink die doet wat zijn collega-journalisten nagelaten hebben, en voor prof. Erisman omdat hij het gesprek aangaat. Zoiets hoort normaal te zijn, maar kom er maar eens om.

Feiten
Wat is de conclusie van dit gesprek? Om te beginnen het slot: Erisman geeft toe dat de feiten in het boek van Jaspers kloppen. Letterlijk zegt hij over het boek: „Het is erg stellig. De feiten kloppen, maar wat doe je ermee?” Dat is compleet iets anders dan er gehakt van maken. Maar juist op het punt wat je doet met de feiten is het interessant om een passage uit het radiogesprek te citeren. Van den Brink vraagt hoe het staat met de natuur in ons land.

Prof. Erisman antwoordt: „90% is in slechte toestand.” Arnout Jaspers: „85% is goed.” Als toehoorder denk je: dat kan niet allebei waar zijn! Van den Brink vraagt door, en Jaspers legt uit. Hij haalt, vertelt hij, de feiten uit het boek dat Erisman zelf heeft geschreven. Verschil is dat inderdaad van de 162 Natura 2000-gebieden meer dan driekwart op rood staat als je puur aantallen gebieden telt, maar als je naar de totale oppervlakte natuur kijkt, is 85% goed.
Boerenverstand
Uit het weerwoord van Erisman blijkt dat die uitleg klopt. Er komt wel een verhaal dat je verschil moet maken tussen trend en toestand (wat hij bij de aanvankelijk genoemde 90% niet vermeldde), maar de verklaring van de getallen door Jaspers blijkt te kloppen.

Nu de feiten op tafel liggen, kan iedereen zelf beoordelen wat het politiek relevante antwoord is. De statistiek die Erisman noemt telt alle stukjes natuur, groot en zeer klein, even zwaar mee in de optelling en komt zo op 90% rood. Er zijn mini-gebiedjes kleiner dan een voetbalveld, en er zijn zeer uitgestrekte gebieden, zoals de Hoge Veluwe of de Waddenzee. Je kunt inderdaad, in antwoord op de vraag hoe het gaat met de natuur, ieder van die stukjes apart rood of groen scoren, en doordat juist die mini-gebiedjes veel meer grenzen aan omliggende gebieden dan grote gebieden zullen die kwetsbaarder zijn, dus vaker op rood staan. Erisman liegt feitelijk niet.

Maar als je een kaart maakt met alle natuurgebieden van Nederland, en je kleurt de gezonde stukken groen en de niet-gezonde stukken rood, dan is nu dus als feit bevestigd, ook door Erisman, dat 85% van de kaart groen is! Dan hebben we het nog niet eens over de manier waarop de staat van behoud van die 15% van de natuur gescoord wordt, want ook op die methodiek bestaat kritiek.

Nu is het aan ons om met ons boerenverstand de zaak te bekijken. Je kunt op twee manieren de vraag beantwoorden hoe de natuur ervoor staat. De commissies die de regering adviseren kiezen voor het bureaucratisch turven van alle mini-gebiedjes los van de grootte, Jaspers kijkt naar het percentage van de totale oppervlakte natuur. Het is zonneklaar wat de politiek relevante weergave van de werkelijkheid is: de laatste natuurlijk. De Nederlandse natuur staat helemaal niet op omvallen!

Selectieve weergave
Het voorbeeld staat niet alleen. Via selectieve weergaven wordt vaker toegewerkt naar een conclusie. Zo wordt door de lobbyclubs de staat van de natuur liever niet vergeleken met 30 jaar geleden (want dan zie je geen achteruitgang!) maar met het jaar 1900. Maar dat haal je de koekoek: toen was er nauwelijks industrie en veel minder verstedelijking!

Het is zonneklaar: het stikstofbeleid berust op drijfzand en moet worden heroverwogen.

Voor € 3,50 per maand heb je een Premium abonnement, kun je alles lezen..........
+4
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @producent:
Dan hebben we het nog niet eens over de manier waarop de staat van behoud van die 15% van de natuur gescoord wordt, want ook op die methodiek bestaat kritiek.

Lees: als over een habitat niets/onvoldoende bekend is, dan wordt het automatisch als "slecht" aangemerkt. En wordt tevens het hele gebied als slecht aangemerkt als ik het goed begrepen heb.
Jean-PierreK
@kanniewaarzijn , volgens mij gaat dat over de (concept) beoordelingen die nu gedaan worden door de ecologische autoriteit. Het gesprek tussen Jaspers en Erisman gaat volgens mij nog over de oude beoordelingen.
+4
rene-de-jong
@Jean-PierreK dan gaat het over hetzelfde want ook Hans Mommaas haalt de (oude) gebiedsanalyses aan met daarin uiteraard de BEREKENDE schade en wonder boven wonder komt Mommaas met de conclusie (zonder ook maar iets de controleren) we moeten als de wiedeweerga reduceren.

Het gedrocht Ecologische Autoriteit is per definitie een mislukking omdat ze zelf niks gaan onderzoeken.
Dan is het per definitie een herhaling van mogelijke / alle fouten.
Jean-PierreK
@rene-de-jong , als ik het goed begrijp zijn de natuurdoelanalyses (NDAs) die tot nu toe beoordeeld zijn nog concepten, de provincies wisten destijds nog niet wat er precies in moest staan. De boeken van Erisman en van Jaspers gaan volgens mij niet over de NDAs immers volgens mij waren die en de beoordelingen daarvan nog niet bekend toen de boeken geschreven zijn.

(klik om te vergroten)

Introductie beoordeling natuurdoelanalyse Maasduinen
+1
rene-de-jong
@Jean-PierreK klopt JP de NDA's zijn nog lang niet klaar en vooral halfbakken dus.

Mijn punt is dat Mommaas wel alvast adviseert en dit niet doet "met een tabula rasa (schone lei, red.)"
melkvee.nl/artikel/…

Robert Ellenkamp schreef dit artikel 6 april
+5
rene-de-jong
@kanniewaarzijn klopt bijna, ik heb dit meermaals in FRL aan G. Vriens, de provinciale ecolieg gevraagd (meters lange mail) hoe dit kan;

Grijze duinen bijvoorbeeld, de beste man kon en kan mij niet vertellen hoe het er mee gaat domweg omdat hij achter de PC blijft zitten.
Wat er dan moet volgens de 'landelijke regie' (zo noemen ze dat) is slecht invullen en zo komt het dat H2130 van Zeeland t/m Rottumerplaat ROOD kleurt.

Samen met Cees de Boer op het provinciehuis geweest enkele hoge heren er bij (o.a. ééntje van IPO) en alles uitgelegd; we nemen dit mee bij het IPO zij die PIPO maar helaas nooit weer wat vernomen.

We hebben last van berekende schade en dat is behoorlijk besmettelijk

(klik om te vergroten)

Grijze duinen kust
Kars
+2
bio boer
@producent als 85% goed is hebben we de doelen al gehaald van 75% van de natuur in goede staat 🎉
Jean-PierreK
Plasterk haalt in zijn column volgens mij gebieden en habitats door elkaar.
arie.j
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
Plasterk haalt in zijn column volgens mij gebieden en habitats door elkaar.

Zulke opmerkingen als van jou, zonder enige onderbouwing, daar heb je niets aan.
Jean-PierreK
@arie.j , dank voor je onderbouwde vraag naar onderbouwing. Ik heb zowel het boek van Erisman als het boek van Jaspers niet gelezen. Wel heb ik het interview van Tijs van den Brink gezien. Uit dat interview meen ik op te kunnen maken dat het verschil er in zit dat Jaspers er heen verwijst dat als je alle hectares (volgens mij zegt hij km²) bij elkaar optelt dat zo'n 85 % van die oppervlakte goed scoort.

Als ik het goed begrijp weegt Erisman de oppervlakte niet mee dus stel dat 80% van de eikenbeukenbossen goed scoort en 0% van het hoogveen goed scoort dan middelt erisman dat en zou zeggen dat 40% van de natuur goed scoort en 60 % slecht. Dus ongeacht dat er in Nederland veel minder hoogveen is dan eikenbeukenbossen.

Ik weet niet precies hoe ze het berekend hebben dat zal waarschijnlijk in hun boeken staan.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
Ik weet niet precies hoe ze het berekend hebben dat zal waarschijnlijk in hun boeken staan.

Zie alinea 5, 6 en 7 van de column van Plasterk.
Jean-PierreK
@kanniewaarzijn , daar verwijs ik inderdaad heen. Dat wijkt af van wat in het interview gezegd is vanaf ongeveer minuut 4. nporadio1.nl/fragmenten/dit-is-de-dag/…
+1
Farma_boerke
@Jean-PierreK het is het one out, all out. Als 1 deeltje slecht is word alles als slecht beoordeeld. Zo komt Nederland op 90% slecht (zo werkt met ook voor de KRW & mede reden verlies derogatie)
EU vraagt alleen de staat van instandhouding van het aangewezen habitat (niet het gehele gebied) ten tijde van aanwijzing. Dit is door EU hof van justitie bevestigd en verduidelijkt in een uitspraak, ook over de passende beoordeling.
Dit is tevens nu de discussie dat men met terugwerkende kracht natuur wil toevoegen aan N2000 gebieden, waar dan hetzelfde regime gaat gelden als tijdens aanwijzing. Veel van die toevoeging zijn snippertjes die niet significant waardevol zijn.
Jean-PierreK
@Farma_boerke , ik weet niet of het helemaal one out all out is. Volgens mij moet er op een aantal onderwerpen voldoende punten gescoord worden waarbij per onderwerp 1 of 0 punt gescoord kan worden. Althans dat is wat ik uit beschrijvingen van tien jaar geleden kan afleiden. Daarna is het naar de provincies gegaan.
+2
Albert Altena
@Jean-PierreK Je zit nu wel mooi iets te verdedigen of aan te vallen.
Maar zeg eens iets over het feit of de oorzaak ligt bij de veehouderij.
De vergelijking gaat namelijk uit van de toestand 100 jaar terug toen er helemaal nog geen industrie en verkeer was.
En dan die berekening met een natte vinger?
+1
Jean-PierreK
@Albert Altena , iemand of iets aanvallen is niet mijn bedoeling. Ik vind de uitleg die Jaspers geeft bij Van den Brink top. Sowieso een goede uitzending. Een stuk beter dan het interview van Van den Brink bij Op1 met Vlaams minister Demir. Daar zat niemand die enig weerwoord wilde & kon geven.

Ook is het top dat Plasterk het onderwerp nog meer onder de aandacht brengt. Alleen waar het interview met Jaspers zelf praktisch foutloos lijkt. Zit er bij Plasterk wel een afwijking in. Mijn hoop is dat de boodschap bv an Jaspers groot blijft en dat niet de nadruk komt op het stuk van Plasterk. Dan is het risico dat de aandacht verlegd wordt op de afwijking (zoals ik nu doe) en dat dit als fout van Jaspers wordt geframed. Door het hier nu al te benoemen hoop ik dat voor te zijn. Of dit een effectieve benadering is weet ik niet. 🙈 Maar zo probeer ik wel de feiten een beetje te bewaken.
Jean-PierreK
@Albert Altena , ik denk overigens wel dat de uitstoot van de landbouw per koe hoger zou kunnen zijn dan 100 jaar geleden. Grotere koeien, kunstmest, niet meer echt 24 uur in de wei 's zomers. Maar of dat betekent dat in totaal meer uitstoot van melkvee is weet ik niet. Hoe de verspreiding vervolgens is daar doet UvA onderzoek heen...
bio boer
@Jean-PierreK er gaat ook bak meer voer in per koe
Theo61
@bio boer er komt ook meer uit bij boeren die meer voeren, dus dat is geen probleem.
Albert Altena
@Theo61 Altijd kringloop!!!
Jean-PierreK
@Albert Altena , als dat zo was dan hoefde ik per 6,25 kg eiwit die ik afvoer in melk en vlees maar 1 kg stikstofkunstmest (of 1 kg stikstofvastlegging door vlinderbloemigen) aan te voeren indien ik geen mest zou (hoeven) afzetten en geen (kracht)voer zou aankopen.
Albert Altena
@Jean-PierreK Mest aanvoeren zou nog beter zijn dan kunstmest.
Maar ja. Dat mag niet volgens de bemestingsnormen.
cs-agrar
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
uitstoot van de landbouw per koe hoger zou kunnen zijn dan 100 jaar geleden.

omgerekend naar produktie zal het er wel wat positiever uitzien lijkt mij
Jean-PierreK
@cs-agrar , dat lijkt mij ook. Maar in tegenstelling tot klimaatbeleid wat mondiaal bekeken wordt, gaat het bij ammoniak om meer regionale invloed. Dan is een omrekening naar productie niet zo relevant.
j h p
@Jean-PierreK Hoeveel gier van heel veel kleine stalletje van 100 jaar geleden iep nog de sloot in? Ze konden het niet verwerken of hadden er geen geld voor om het te verwerken.
Jean-PierreK
@j h p , dat weet ik niet. Maar bij dit (atmosferische reactieve) stikstofbeleid gaat het puur over stikstofverbindingen uit de lucht en niet in het water.
+1
j h p
@Jean-PierreK Ok , ik kwam net van het het staf stukje over meetpunten, en pikte het hier weer op, ik zat dus op de verkeerde golflengte. 🙄
familie pelle
@Albert Altena
Quote:
. Je zit nu wel mooi iets te verdedigen of aan te vallen.

Ik heb Jean - Pierre meer inhoudelijke reacties zien geven dan jij. Hij zit zowieso beter in de materie dan menigeen hier.
Albert Altena
@familie pelle Zegt me meer over jou!!
+3
bio boer
@Farma_boerke zo werk krw ook als er 1 stofje teveel in zit is hele water kwaliteit slecht ook al is her niet landbouw gerelateerd ga er van uit dat beleidmakers dat ook weten
+1
Farma_boerke
@bio boer Er is een reden dat de woorden debiel & beleid uit dezelfde letters (anagram) bestaan (veel overeenkomsten)
arie.j
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
@arie.j , dank voor je onderbouwde vraag naar onderbouwing

Als je alleen komt met een "volgens mij " reactie zonder verdere inhoud, dan kun je dat verwachten.
Overigens vind het niet verkeerd dat hier ook enkele verdedigers van het huidige beleid reageren.
Want met elkaar alleen maar gelijk geven heb je geen echte discussie.
=
Bij overheids (RIVM) verhalen over Natura 2000 gebieden in Nederland wordt vermeld dat 85% uit water bestaat, dat zal dan voornamelijk Noordzeegebieden ,de Waddenzee en IJselmeer zijn.
Wellicht heeft dat invloed op op dat verschil in percentages
Maar het hele verhaal over de toestand van de natuur in Nederland aan enkel de Natura 2000 gebieden ophangen is een mening die ik niet deel.
We hebben hier in Alblasserwaard een Natura 2000 gebied dat ze "Donkse laagten" hebben genoemd.
Is primair vogelweidegebied en niet stikstofgevoelig.
Daar hoorde aanvankelijk ook enkele ha (nog geen 10ha) zgn. 'blauw grasland' bij.
Henk Bleker heeft die destijds geschrapt hoorde ik . Moeten we hen dankbaar voor zijn.
Maar als dat was gehandhaafd, waren we hier flink in de aap gelogeerd.
Want dan gaat het wel over plantjes enz. die als stikstof gevoelig worden aangemerkt
-
En waar gaat het dan over bij dergelijk blauw grasland?
Over cultuurgrond wat vroeger voor de boeren extreem slecht bereikbaar was, en veelal niet te best ontwaterd
Daardoor is er eeuwenlang roofbouw op gepleegd ( geen enkele bemesting, maar wel het gewas eraf halen)
Die roofbouw op de venige grond veroorzaakte een wat speciale vegetatie, wat blauw grasland werd genoemd.
En of zoiets dan in stand blijft, en wordt hersteld, daar zou dan de hele toestand van de natuur in de Alblasserwaard worden afgemeten. Te zot voor woorden.
En dat door burgers die veelal zelf een broertje dood aan de toestand hun stukje grond om het huis hebben.
Woon zelf naast de de bebouwde kom.
En als je daar door de straten daar rijd zie je dat de verstening van de tuintjes massaal is toegenomenen nog steeds toeneemt
Man en vrouw werken beide, en rond het huis is voor de tuin is alleen belangrijk dat ze er geen werk aan hebben en buiten kunnen zitten.
+2
Jean-PierreK
@arie.j , de woorden "volgens mij" gebruik ik om aan te geven dat ik niet 100% zeker van een stelling ben. Inhoudelijke kritiek is dan ook zeer welkom. Omdat sommige mensen mijn inbreng op dit forum als betrouwbaar zien wil ik ook duidelijk aangeven dat mij niet alles bekend is. Wellicht dat anderen mij dan kunnen corrigeren of aanvullen. Zo komen we samen verder.

Reacties die er op duiden dat iemand het eens is met het overheidsbeleid heb ik nog niet gezien op deze pagina. Er zullen er vast wel enkele meelezen.

In principe zou het idd kunnen dat het om de minder/niet stikstofgevoelige habitats zou gaan. Maar dan had ik wel een andere reactie van Erisman verwacht. Maar het zou kunnen.
+3
demelkboer
De afleidingsmanoeuvre met kdws en depositie en emmisie werkt.okk jullie tuinen er in en hebben het over stikstof

Oog op de bal houden: het gaat om grond
arie.j
Hier een heel aardige en vrij uitgebreide boekbespreking met informatie over genoemd boek in het RD van vandaag
Alleen weet ik niet of het zonder inloggen(abonnement) werkt
rd.nl/artikel/…
Albert Altena
@arie.j Kan het niet lezen.
Kan iemand dat online krijgen?
Jean-PierreK
@Albert Altena ,
+2
arie.j
@Jean-PierreK
Bedankt, kan ieder het zo lezen?
Anders ga ik nog proberen me wat screenshots enz.
In ieder geval is duidelijk dat bij een oplossing van het stikstofprobleem als eerste de Haagse onwil er is, om maar iets te doen.
Die daarbij als men niet wenst zich achter een Rechters, de EU en weet ik al niet wegkruipt
En zelf constateer ik daarbij steeds meer dat Rutte, de premier van dit land, er in de eerste plaats voor zijn hobby als regeringsleider zit, en totaal niet voor de burgers .
Waarbij hij steeds erg gevoelig blijft voor de lobby van grote bedrijven, maar de gewone man weglacht.
Verder zijn bv. vliegvakantie's en zgn. zakelijke vliegreizen weer even talrijk als voor corona.
Maar enige accijns of belasting op kerosine blijft nog steeds onmogelijk.
Millieu en duurzaam dus alleen als het uitkomt, en de rijke toplaag en grote bedrijven maar niet veel raakt.
Albert Altena
@arie.j Arie.
Er is een groep die de veehouderij weg wil hebben.
Eerst met zure regen. Dan met fosfaat. Dan met.......
En nu met stikstof.
Hierbij is hun denkwijze zo ingeprent bij de groene club en de media, dat ze dachten succes te hebben.
Maar vingers tussen de deur hadden we al en nu al een voet.
spotmelker
Quote Reactie van @Albert Altena:
Maar vingers tussen de deur hadden we al en nu al een voet.

+5
producent
telegraaf.nl/watuzegt/497386735/…

PREMIUMHet beste van De Telegraaf
’Laat je nooit door politici vertellen dat er geen keuze is’
Door ARNOUT JASPERS

Het was de eerste reactie van stikstofminister Christianne van der Wal na de verkiezingsoverwinning van BBB: „Er is geen keuze.” Dat werd deze week letterlijk herhaald in de talkshow Khalid & Sophie, bij het bezoek van Frans Timmermans.

De gevestigde orde in media en politiek gelooft dit namelijk echt: dat Nederland in stikstof-lockdown zit ’omdat er geen keuze is’. Over die stikstof zo meteen, maar eerst dit: laat je nooit door een politicus vertellen dat er geen keuze is. Zodra we dat geloven, is de democratie in feite afgeschaft. In een democratie kunnen we altijd kiezen voor ander beleid. Als we dat doen, is er geen stikstofcrisis meer, maar een stikstofprobleem dat oplosbaar is zonder bouwstop, onteigeningen en paniekmaatregelen als het verbieden van wielerrondes en braderieën.

Voorstanders van dit stikstofcrisisbeleid hameren erop dat dit moet van Europa, van de wetenschap en van de rechter. Maar de Europese natuurbeschermingswet (de Habitatrichtlijn) zegt niets over stikstof. Er is veel onderzoek gedaan naar de schade door stikstof aan gevoelige natuur, die inderdaad voorkomt, maar geen enkele wetenschappelijke publicatie beweert dat de hele natuur in Nederland daardoor op omvallen staat.

Op omvallen
De politiek heeft er zelf voor gekozen om Nederland qua naleving van de Habitat-richtlijn volledig afhankelijk te maken van minder stikstof deponeren op de Natura 2000-gebieden. Geen enkel ander EU-land doet dit zo. Dat had nog niet eens de ramp hoeven zijn die het nu geworden is, als de rechters van de Raad van State dit met enige redelijkheid geïnterpreteerd hadden. Maar zij beroepen zich op het voorzorgbeginsel om – puur fictief, want berekend met computermodel AERIUS – een garantie op nul schade aan de natuur te eisen. Daarom zitten we nu vast aan een grenswaarde voor stikstof bij nieuwe vergunningen die vierduizend keer strenger is dan in Duitsland. Tienduizenden gezinnen moeten daardoor jaren langer op een huis wachten, terwijl ook een vooraanstaand wetenschapper als Erisman erkent dat dit geen merkbare verbetering van de natuur oplevert. Het is in feite een collectieve straf van de Raad van State voor de samenleving. Ook deze rechters hadden een keuze: in Duitsland heeft een actiegroep hetzelfde geprobeerd, maar die kreeg daar geen poot aan de grond bij het gerechtshof.

Er moet dus onmiddellijk een nieuwe natuurbeschermingswet worden gemaakt, zonder die obsessie met stikstof. Waarom zouden we als uitgangspunt niet de Duitse wet nemen?

Uitstoot
Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen stikstofbeleid moet zijn, maar het dogma van de halvering van de uitstoot in 2030, of 2035, moet van tafel. De uitstoot is sinds de jaren negentig al met twee derde gedaald, en kan nog verder omlaag, in de landbouw door strikt vrijwillige uitkoop van boeren en door innovatie. Het nieuwste hightech stalsysteem haalt volgens de overheidscertificering 70% ammoniakreductie. Al zou het in de praktijk maar 50% zijn, dan nog is de veeteelt uit de brand.

Daarnaast heeft het klimaatbeleid waar dit kabinet toch al miljarden in investeert, als bijwerking dat de stikstofuitstoot omlaag gaat dankzij meer elektrische auto’s en meer CO2-arme elektriciteit uit zon-, wind- en kernenergie.

Dit kabinet gaat deze keuze voor gezond verstand niet meer maken: dat zal de kiezer straks moeten doen.

Arnout Jaspers is wetenschapsjournalist en schrijver van het boek De stikstoffuik.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's stikstofbeleid geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
44
DEELNEMERS
16
WEERGAVES
3.963
TREFWOORDEN