Ondernemers: ‘Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien’

Quote:
‘Nederland zit nu drie en half jaar op het stikstofslot en dat slot wordt steeds strakker dicht gedraaid. Woningbouw, aanleg van wegen, bedrijfsactiviteiten en energietransitie-projecten zijn inmiddels vrijwel onmogelijk. De provincie Noord Brabant heeft zelfs afgekondigd helemaal geen vergunningen meer te verlenen. De vergunning verlening móet op korte termijn weer op gang komen. Dit is mogelijk met een aantal juridische aanpassingen die ons stikstofbeleid in lijn brengen met ons omringende landen.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan Minister Van der Wal. ‘Als we niet juridisch ingrijpen blijft Nederland nog twee jaar of langer op slot. Die stilstand kunnen we ons niet langer permitteren.’

Hoor het eens van een ander.

Deel dit topic

Reacties

+3
Braboboer
Hèhè, de rest wordt ook een keer wakker.

Naar de boeren luistert Rutte niet, het is te hopen dat de “ondernemerspartij” VVD wel naar deze club luistert.
+8
Theo61
@Braboboer Ze hadden hoop op het opkopen van boeren maar dat staat na de winst van BBB op losse schroeven Nu het begint te knellen worden ze wakker, ging bij PFAS ook zo, toen de norm te laag was om nog iets te doen werd hij zo verhoogd.
+2
-Jan-
Quote Reactie van @Theo61:
toen de norm te laag was om nog iets te doen werd hij zo verhoogd.

Dat zegt Brussel ook dat we het hier ons zelf zo moeilijk maken maar denk dat de schoen wringt bij de natuur organisaties die hun problemen qua natuuronderhoud bij de boeren neerleggen en proberen door te framen natuurherstel ervan te maken.
Weidezicht
@-Jan- juist, bij die instituten zit mede een groot deel van het kwaad. Nu krijgen ze gratis grond toegeschoven, waar ze allemasl zogenaamde natuurdoelen op vestigen, waarvoor ze subsidies vangen, vervolgens verpachten ze een boel ha, die ook weer geld op levert. En dan moeten ze de staat van hun bossen van de provincie beoordelen, en dan komen ze met tig redenen dat het slecht gast, dan geven ze als oplossing dat hun bossen "robuuster" moeten worden, en dat moet dan gebeuren door meer hectares en meer geld. En die provincies trappen er met open ogen in.
Weidezicht
@Weidezicht zie in de link het rapport.
+1
Kars
@Weidezicht juist! Trek ze alle subsidies in en bij geen verbetering inleveren van grond.
+4
hans1980
Brussel zegt niets over stikstof
+4
Twentsch Land
Precies ..... daar zijn ze de waanzin van wat Nederland doet al op elkaar aan het afschuiven .....

Je zou toch denken dat een oplossing helemaal niet moeilijk hoeft te zijn.

@hans1980
+2
Theo61
@Twentsch Land Het hele systeem gaat op zijn bek, moet nog effe tijd hebben en dat moeten wij zien te rekken met BBB.
de jonge
Ik vraag me af waar de berekeningen zijn waar in nederland deze aantal mollen die nu gelden op zijn gebasseerd, het zou mij niet verbazen dat er ergens een ""rekenfoutje"" onopgemerkt is gebleven waardoor de norm in nederland zoveel lager is komen te liggen dan in andere landen. Is dat dossier wel eens uitgezocht?
+2
GJKlaassen
@de jonge in de kontzak van Samson
+1
spotmelker
@de jonge dat ""rekenfoutje"" is al voor de invoering van Minas opgemerkt maar het onbenullenlegioen wil de "verliezen" uit de landbouw in ere houden om eigen politieke doelen te realiseren en boeren zelf willen het niet zien of verrekken
dat omdat "voorlopers" er zo goed mee kunnen werken.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @spotmelker:
dat ""rekenfoutje"" is al voor de invoering van Minas opgemerkt maar het onbenullenlegioen wil de "verliezen" uit de landbouw in ere houden om eigen politieke doelen te realiseren en boeren zelf willen het niet zien of verrekkendat omdat "voorlopers" er zo goed mee kunnen werken.

Precies dat ja. Maar zolang boeren zelf in deze onzin meegaan worden ze er ook mee om de oren geslagen. Eigen keus!!
bio boer
@de jonge wetenschapper geven bandbreedte aan hoe veel stikstof een type natuur aan kan bijvoorbeeld tussen de 700 tot 2000 mol en hoger zou schadelijk kunnen zijn nederland pakt stsndaard het laagste getal de 700 mol als kdw maar het zou ook kunnen dat die natuur ook prima tegen 2000 mol deposietie kan
+4
HansBa
Omhoog met die drempelwaarde!!
+1
rene-de-jong
Alleen roepen dat de buren dit ook hebben is niet genoeg.

Onderbouwing die juridisch houdbaar is, daar gaat het om.

Dat er een drempelwaarde ingevoerd kan worde schreven Backes & Boerema al eens echter het GEBRUIK er van koppelden zij aan een 'plicht' om eerst een algehele daling in depositie te laten zien.
Deze bewering is volledig weerlegd door Hoekman, een voormalig Stab RvS lid.

Het is volledig buiten de beoordeling van de RvS gebleven in de PAS uitspraak (29.1) dat deposities onder de drempelwaarde cumulatief significante effecten hebben.

Ik heb het vermoeden dat de druk wel eens zo groot kan worden dat het PAS dossier ook vloeibaar wordt en de activistische juristen zoals Backes aan het kortste eindje trekken........
Braboboer
@rene-de-jong

VNO NCW voorvrouw Ingrid Thijssen had vanmorgen bij WNL een heel verhaal dat ze deze punten juridisch getoetst zouden hebben en het allemaal haalbaar zou zijn.
rene-de-jong
@Braboboer Dat zou heel mooi zijn maar ik heb het vermoeden dat ze dat niet gaat lukken.

Inmiddels is deze club (VNO-NCW) aangeschreven dus we zullen zien.....
+1
rene-de-jong
@Braboboer

Ik heb de brief aan de min. LNV bekeken met o.a. punt 2;
- Voer ecologische onderbouwde drempelwaarde in per natura 2000 gebied.

vno-ncw.nl/sites/default/…

Het is eigenlijk niks meer dan een voorstel op basis van horen en zeggen;

"Voorstel
Wij stellen daarom voor om per Natura 2000-gebied een drempelwaarde te introduceren van
0,5 mol/ha/jaar. Hierbij is van belang dat ecologen vaststellen dat een depositie onder die
drempelwaarde niet leidt tot achteruitgang van de natuur in het desbetreffende gebied. Ook
moet zeker worden gesteld dat de optelsom van projecten geen significant nadelig effect heeft
op de natuur in een gebied. Op grond van gesprekken met en publicaties van juridische experts
denken wij dat dit houdbaar is en dat dit voorstel snel helpt om de boel weer vlot te trekken qua
bouw van woningen, wegen, spoorlijnen en energieprojecten.
"

Voor LNV is dit simpel te weerleggen door te verwijzen naar de het artikel van C.W. Backes die dus vindt dat er eerst een algehele daling moet komen en verwijst naar een Arrest (Moorburg) wat totaal ergens anders over gaat. Het is dus uitsluitend een MENING van dhr. Backes.

Maar goed zoals gezegd er is contact met van den Broek en de notitie ligt ook daar.
demelkboer
PAS op met VNO NCW de kolen uit het vuur te laten halen in zake het stikstof dossier, De pot met stikstof word niet groter. Het blijft vechten om ruimte, als het ze uitkomt drukken VNO NCW en bouwenNederland ons zo over de rand
+1
arnold
Wat doet onze stikstofminister?
Behalve de boeren provoceren met een zogenaamde woest aantrekkelijke regeling waar niets van klopt lijkt het me nu het moment aangebroken dat ze opstapt.
Ze komt steeds meer in het nauw omdat er in Nederland totaal geen draagvlak is om boeren uit te kopen.
Een niet bestaand stikstofprobleem aan de samenleving opdringen gaan ze niet redden!!
+2
arie.j
En een keer naar de natuur kijken, en wat daar strikt voornoodzakelijk is, i.p.v. allerlei starre en domme regeltjes
Verder zijn er in de industrie maar óók onder de boeren die niet over een volledige vergunning beschikken.
Dat naast het hele PAS vehaal
Bestaat gebruik legaliseren, dat doet echter de uitstoot niet toenemen.
Alleen de regeltjes fanaten beginnen dan met iets als de rechter te zwaaien.
Dus eerst enkele wetwijzigingen in Nederland
De grote horde is en blijft daarbij D66
Vroeger de partij van het redelijk alternatief, zo beweerden ze zelf
Maar nu is het de partij van de onredelijkheid ten top, met een domme streng dogmatische vegetariër als zgn landbouwspecialist
Grasbaal
Het slot moet eraf...

(klik om te vergroten)

demelkboer
Deze dame preekt echt niet voor de boeren. Verkapt vraagt ze ook om snellere reductie van stikstifvuit de landbouw
BertK
@demelkboer Werkgeversorganisaties roepen op tot verandering stikstofbeleid - nos.nl/l/2468680/

In dit artikel wordt gezegd dat er maar één weg is.....

Opnieuw interpreteren van de Europese regelgeving is een ander. Natuur beschermen is iets anders dan het fixeren van de natuur wat men nu probeert. Mag natuur zich niet ontwikkelen en aanpassen aan de omstandigheden? In de rest van onze maatschappij heeft ieder mens en dier recht op verandering (lhbti), ruimte voor natuurlijk gedrag (koeien met horens, uitloop kippen buiten en wat komt nog meer?). N2000 is geen museum!
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @BertK:
nos.nl/l/2468680/

LNV: "er is maar één manier om hieruit te komen"
Rara....
BertK
@kanniewaarzijn Dus niet hé! Kwestie van willen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @BertK:
Dus niet hé

Dus wel hè, de boeren weg en niks anders.
+1
Albert Altena
@kanniewaarzijn Toen de stikstof norm kwam hadden ze er totaal niet bij stilgestaan dat het ook de andere sectoren aanging..
( Blind gestaart om de veesector de nek om te draaien.)
kanniewaarzijn
Tommie1
Het bouwend Nederland, het MKB enz, hebben in het begin van de N crisis een beetje mee geprotesteerd. Toen ze merkten van de boeren de bus konden blazen hebben ze ons laten barsten. En wat denk je het begint voor hun vervelend te worden en nu zijn ze er weer. Ik ben natuurlijk ook voor een hogere drempelwaarde, maar laat die bouwers ook maar even in de wachtkamer zitten.
+3
Grasbaal
Quote:
Wij willen een Nederland overdragen dat duurzaam is, maar waar wel degelijk op een fatsoenlijke manier voldoende geld verdiend kan worden. En ik denk dat veel Nederlanders wel aanvoelen dat dat de verkeerde kant opgaat.’

Ze noemt zichzelf ’snurkend’ D66-lid, maar ik zou Ingrid Thijssen liever het enige wakker geschrokken D66-lid willen noemen. Dat wil zeggen, na aftrek van de zeven procent van de D66-stemmers die naar BBB overstapten tijdens de laatste verkiezingen. Thijssen valt in haar rol als voorzitter van ondernemersclub VNO-NCW nu ook – eindelijk! – het bezopen regeringsbeleid aan, dat wordt gedicteerd door haar geradicaliseerde partijgenoten.

Meer: telegraaf.nl/watuzegt/1115389468/…
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Grasbaal:
Thijssen valt in haar rol als voorzitter van ondernemersclub VNO-NCW nu ook – eindelijk! – het bezopen regeringsbeleid aan,

Zou het werkelijk? Of gooit ze er juist een schepje bovenop? Tenslotte moet de bevolking zover gehersenspoeld worden dat ze massaal willen dat de boeren vertrekken om stikstofruimte te creëren, dat is wat erachter zit. Als dit niet zo is, dan zou ze afstand nemen van de D22 en dat doet ze niet.
+2
demelkboer
Ik merk dat veel prikkers de woorden van thijssen interpreteren als bij val voor de agrarische sector. Dat is een misrekening
kanniewaarzijn
Albert Altena
@demelkboer Ik lees toch dat door juridische aanpassingen het stikstof beleid aangepast moet worden naar het buitenland.
demelkboer
@Albert Altena kun je rekenen , reken er maar niet op.

Waar vno ncw op hint is een soort bouwvrijstelling voor hele lage depositie bij gebieden waar dat kan. Daar heeft de landbouw niks aan
BertK
@demelkboer de pasmelders misschien?
demelkboer
@BertK bij de eerdere afgeschoten bouwvrijstelling met drempel waarde kon deze ook niet worden in gezet voor pas melders.

De landbouw mag zelf leveren voor pas melders.
HansBa
@demelkboer toen was de politieke wil er niet. Op basis van de uitslag verkiezingen zou zo'n drempelwaarde voor alle sectoren nu wel moeten.
demelkboer
@HansBa te kunnen elke stikstof wet nog gewoon doorc1e kamer krijgen. PvdA gl volt PvdD geeft meerderheid.

Sleutel ligt bij cda. Stekker eruit geeft mogelijkheden. Vraag is is die durf er. Wat is alternatief voor cda.

Er gaat een afgezwakt plan komen. Zonder onteigening en krimp al la plan van WUR. 20% krimp piekbelasters goed bod , en opkoop landschapsgrond. Dat is voor veehouderij in rest Nederland een mooi oplossing.
Elke politieke partij kan zich zo profileren.

Tis helaas maar waar, zit je kort op N2000, dan wordt het moeilijk(ja ik zit ook heel kort op N2000)
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @demelkboer:
te kunnen elke stikstof wet nog gewoon doorc1e kamer krijgen. PvdA gl volt PvdD geeft meerderheid.

Dat is politieke zelfmoord voor CDA en VVD.
Weidezicht
@kanniewaarzijn voor cda misschien wel, voor vvd niet. Mocht dat plan de bouw e.d. voor flink stuk van het slot krijgen, krijgt vvd gewoon weer applaus. Of denk je dat iedereen echt blijvend met de boeren begaan is? Wordt toch al beetje geframed als dat de boeren lekker riant uitgekocht kunnennworden, daar wasr andere ondernemers alleen maar deur in het slot kunnen trekken.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's brabant , stikstofbeleid , regels , van der wal , nederland en stikstofslot geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
44
DEELNEMERS
21
WEERGAVES
2.817