Overige melkveepartijen gaan door met Landbouwakkoord

Na het vertrek van de Dutch Dairymen Board aan de sectortafel melkvee- en kalverhouderij voor het Landbouwakkoord laten alle andere partijen uit de sector weten verder te onderhandelen om te komen 'tot een Landbouwakkoord dat perspectief biedt voor de melkveehouderij'. Tegelijkertijd trekken zij ook een streep. 'Als het niet mogelijk is om goede afspraken te maken over de genoemde onderdelen, heeft de verdere uitwerking van het Landbouwakkoord geen zin.'

Deel dit topic

Reacties

Braboboer
De PAS problematiek heeft de overheid zelf veroorzaakt, en wordt nu als chantage middel ingezet om nog meer regels door te drukken.

En hier gaan we als landbouw vrolijk in mee?

En ik lees verder nog geen concrete eisen die de melkvee belangenbehartigers nu stellen, alleen een wazig verhaal over mest benutten.
PieropdenAcker
Veel succes
Water stroomt meestal naar beneden en stront naar boven.
open.overheid.nl/documenten/…

In deze beantwoording is herhaald wat in het addendum is opgenomen, namelijk dat als onderdeel van het transitiefonds voor de KRW specifiek wordt ingezet op grootschalig herstel van beekdalen op zandgronden. Op basis van een analyse (bijlage bij Kamerstuk 35334, nr. 170) is ingeschat dat hiermee op termijn de uitspoeling op de zandgronden voor stikstof met 40–70% afneemt en voor fosfor met 20–30%. Daarnaast zal de waterkwaliteit profiteren van andere maatregelen die tot doel hebben de sector te extensiveren met het oog op vermindering van de stikstofdepositie op natuurgebieden. Dit is onderdeel van het totale pakket van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, zoals recent aan Uw Kamer is gemeld (Kamerstuk 33037, nr. 437), en draagt ook bij aan de doelen van de Nitraatrichtlijn.
PieropdenAcker
Eerste contouren voor 8e actieprogramma zijn:
Aanwijzing rode gebieden
Bufferstroken beekdalen 250 meter
Beperken oppervlakte maisland
Meer rustgewassen.
Fosfaatplafonds vervallen, nieuwe stikstofplafonds
Braboboer
@PieropdenAcker

Hopen dat de BBB voldoende tegenwicht kan bieden aan al de boerenhaters op het ministerie.
de jonge
En dan gooien we nu deze er even in...l.facebook.com/l.php/…
+1
PieropdenAcker
@de jonge Johan en Valentijn zitten lekker warm. Hun keuzes zeggen genoeg over het doel:
Met het vliegtuig voedsel importeren
Jawis
En piet adema heeft nog steeds niet 1 cent... waarom zitten lto en consorten nog steeds aan tafel wetende dat er geen geld is...?
paul1
@Jawis hij krijgt de centjes niet van vd Wal.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's onderdelen , kalverhouderij , trekken en landbouwakkoord geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
9
DEELNEMERS
5
WEERGAVES
1.072