Er stroomt te veel mest in onze sloten, maar daar komt een oplossing voorQuote:
Op 1 maart veranderen de mestregels voor Nederlandse boeren. Die moeten voorkomen dat mest in sloten en grondwater komt, want onze waterkwaliteit gaat steeds verder achteruit. Hier leggen we alles uit, inclusief moeilijke woorden als vanggewas en derogatie.

Deel dit topic

Reacties

+1
casev2
Nu.nl word ook gesponsord door de postcodeloterij zeker? Man man man wat een stuk...
Weidezicht
@casev2 google de schrijver maar eens. Maarre er zijn er hier een paar die best even kunnen reageren met heldere uitleg onder dat artikel. Mijn reacties (AJW) worden bij nu.nl meest geblokt, dus ik kan daar niet veel.
+12
John Spithoven
De feiten:
Brussel hanteert vanuit de Nitraatrichtlijn sinds 1991 een norm van 50 mg nitraat in het bovenste grondwater, tussen de 1 en 10 m diepte (wat ik tegen komt) In de laatste rapportage 2016-2019 werd deze norm in 14 % van de aan Brussel gerapporteerde data overschreden. In de aan Brussel gerapporteerde data is een selectie gemaakt door Nederland, welke data wel en welke data niet gerapporteerd wordt. Onduidelijk is wat de selectie criteria zijn....

Brussel hanteert voor oppervlakte water in waterlichamen uit de KRW ( dat is wat anders dan alle boerensloten) een zelfde norm als die uit de Nitraatrichtlijn, namelijk 50 mg nitraat of 11,3 mg stikstof. Deze norm is gebaseerd op drinkwater. In 2027 dient deze norm gehaald te worden . Nederland hanteert haar eigen normen, 2.4 mg stikstof per liter oppervlakte water, een norm voor biologische kwaliteit ter voorkoming van eutrofiering en rapporteert dat in een format van een kleuren/stippenkaart aan Brussel. Brussel kijkt alleen naar stikstof, blijkt uit de Derogatiebeschikking. Nederland monitoren op 10.000den plaatsen oppervlakte water op chemische, fysische en biologische kwaliteit. Op de Deltares website staat de coördinaten van deze meetpunten en tevens miljoenen data over waterkwaliteit. In een screenshot kun je zien wat er via het addendum 7de actie programma nitraat is gerapporteerd. Kleurenpunten , waarbij het de vraag is of ze verkleuren bij een norm overschrijding die door Nederland gesteld is (2.4 mg) of door Brussel(11.3 mg) In de Derogatiebeschikking kunnen we het Brussels oordeel daar over lezen, maar ik vraag mij af of ze het daar gesnapt hebben....

En de boeren , die krijgen een aanscherping in mestbeleid, over geheel Nederland, omdat de overheid nu eenmaal geheel Nederland aangewezen heeft als kwetsbare zone, oftewel overschrijding op 1 m2 van de norm , betekent generiek beleid over heel Nederland. De boeren krijgen te maken met bemestingsvrije zones, terecht? Uit cijfers van de overheid blijkt dat 50 % van de gevonden nutriënten in oppervlakte water toe te schrijven is aan de landbouw. Mogen honden nu ook niet meer in de buurt van een KRW waterlichaam komen? Of boerensloot? En worden riooloverstorten nu voorgoed gedempt? En wordt het Rwzi water nu niet meer geloost?
En de boeren krijgen te maken met nutriënten verontreinigde gebieden en daaruit voortvloeiende nog scherpere normen, om doelen in ....stedelijk gebied te halen😵💫.

Maar goed dat er gewerkt wordt aan een landbouw akkoord, met daarin perspectief......op basis van de door overheid gestelde kaders....
Ik heb begrepen dat het akkoord al op 10 juni 22 gepresenteerd is, het NPLG, alleen moeten daar nog handtekeningen onder.....
+6
ted9
@John Spithoven Kotsmisselijk word je er van die hele kut overheid.
+1
John Spithoven
@John Spithoven kaartje uit addendum over waterkwaliteit stikstof, met een selectie van miljoenen data vorm gegeven in enkele punten

(klik om te vergroten)

grös
@John Spithoven
Noordelijk weidegebied dus vrijwel niks, zeker hier in de Zuid-West Drenthe niks, hoe zou dat toch komen?
Hier zit vooral melkveehouderij.
+1
Gladiool2010
@John Spithoven Juiste weergave
En de melkputsloffers hebben het credo: “we moeten wel anders gaan boeren”
Landbouwcollectief had al een geweldig plan
Daarmee werd stikstof een probleem voor de boeren
Nu zitten ze aan de hoofdtafel en sectortafels
Gaat het ze dit keer lukken de politiek te overtuigen?
Denk het niet. Zijn ze niet slim genoeg voor
Ze hebben lak aan de feiten die jij schrijft, doen maar wat onder de noemer: “ anders was het nog erger”
De hele kliek is als volgt samen te vatten: een stel clowns in het circus!!!
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Gladiool2010:
melkputsloffers

?
Jawis
@cs-agrar ja wat is dat? Een bioboer?
bio boer
@Jawis voel mij niet aangesproken met melkput sloffer 🤣
ted9
@cs-agrar Hij heeft weer een nieuwe naam
Erco
@cs-agrar Ronald voelt zich 21 en komt nu opeens uit Kamerik. "Gelukkig" zijn zn reacties nog precies t zelfde 😁
bio boer
@John Spithoven de eu amtenaren lezen die raporten toch ook zien dan dat we veel lagere normen halen 🤷‍♂️
+2
Gladiool2010
@bio boer 😁😁😁😁😁
En wanneer ze denken: zal me rotzorg zijn!!
Politiek is wat anders dan exacte wetenschap
Dat vinden melkputsloffers moeilijk om te begrijpen
Politiek = meerderheid neemt een beslissing
En die beslissing hoeft niet onderbouwd te worden met juiste feiten
Past het beter om linksaf te gaan terwijl rechts logisch en wetenschappelijk onderbouwd is, dan gaan we linksaf
De verontwaardiging die je hebt is een boerenprobleem
Boeren denken met feiten iets te bereiken
Dat was misschien vroeger zo, nu niet meer
Nu zorg je dat een meerderheid in de EU ergens voor of tegen is en dat dictaat oplegt aan een lidstaat
Theo61
@Gladiool2010 nos.nl/artikel/… en een meerderheid kan je ook kopen in Brussel.
hans1980
@Gladiool2010 klopt
Vuile politiek
+2
jan-cees
@Gladiool2010 jij zult nog veel ervaren in de tijd die voor je ligt dat het allemaal iets anders is dan je denkt.
Cijfers en feiten doen er toe meer dan je denkt.
Het gaat er om deze tijdige en op een juiste manier te verzamelen en in te zetten en dan kun je er aardig een deuk in een pakje boter mee schieten
marcsterreborn
@jan-cees we zijn benieuwd...
BertK
@John Spithoven In het NV gebied Delfland is zelfs het boezemwater van 60 boeren en 1,2 miljoen inwoners maar 3 mg/ltr net zoals de norm in stikstofgevoelig N2000 Wapenveld!
BertK

(klik om te vergroten)

Gegevens HvDelfland
weurding
Laat die klojo's van SBB en natuurbeherende organisaties de rommel lekker zelf afgrazen, grote grazers als Schotse hooglanders etc vreten hier de boel af en schijten ook in het water, net als in oostvaardersplassen, in de winter staat het blank en laten vee lopen
+1
hans-hans
Wat mij het meeste irriteert is de

NUjij: Uitgelichte reacties
je kan reageren en mee discussiëren maar dat is bij nu.nl niet eerlijk
het lijkt op propaganda en jammer dat dat niet aangepakt wordt
hans1980
@hans-hans klopt met linkse (d66) fact check
Gladiool2010
@hans-hans ach
Er is wel meer niet eerlijk
Theo61
@hans-hans Je kan NIET mee discussiëren, als je 2 keer een tegenpraatje houd word je geblokkeerd.
Gladiool2010
@Theo61 is op meer plekken het geval
Jawis
@Theo61 het is ook hun feestje....
Nevergiveup
@hans-hans Tja in een democratisch sociaal land met vrije mening is dit heel wrang , zolang er niet gescholden word en de discussie over het onderwerp gaat is dit pure discriminatie
Jotke
Aha! Vandaar dat de waterkwaliteit in steden het slechtste is!...
+1
grös
@Jotke
Ja komt allemaal door de provincialen.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's mest , derogatie , grondwater , Sloten en boeren geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
27
DEELNEMERS
19
WEERGAVES
5.440