Mijn perspectief brief......

Iedereen wordt gevraagd om een perspectief brief te schrijven of te kletsen over een landbouw akkoord.....maar mij word niets gevraagd 😁😁😁

Dus dring ik mij hier maar op met mijn visie op het perspectief....

We beginnen maar om de huidige situatie in kaart te brengen. En omdat stikstof nu eenmaal de stok is die ons regeert, is dat ook mijn vertrekpunt.
Volgens de geleerden spoelt stikstof uit, spoelt stikstof af en daalt stikstof neer in de natuur.
Eerst de huidige uitscheiding maar in kaart brengen. Zie afbeelding. Dit komt cbs mineralen stromen

Eerste rij: totale stikstof uitscheiding
Tweede rij: weidemest
Derde rij : alle stalmest
Alles uitgedrukt in stikstof

Er is volgens cbs 1.8 miljoen ha landbouwgrond en is er een stikstof uitscheiding van 471 miljoen kg.
Dat is 261 kg N per ha......

Nu de situatie vanaf 2026, verlies derogatie en 42 % areaal nutriënten verontreinigde gebieden, geeft de volgende rekensom.

(170 x 58)+(136x42)/1000= 155 kg per ha

De gemiddelde plaatsingsruimte per ha wordt dus 155 kg N per ha

Dus er is een gat te dichten tussen 261 en 155

190 miljoen kg bij de gewenste grondgebonden veehouderij (geen mineralen concentraat als kunstmest vervangers bijv)
40 % krimp

En als het areaal de komende jaren nog eens krimpt met een aantal honderd duizenden ha dan wordt dit percentage nog iets hoger.

Een perspectief brief, een landbouw akkoord......gaat me niet lukken 🙃

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

Reacties

+1
jan-cees
Zouden ze ook een rekentafel bij de bijzettafeltjes hebben???
+1
hypotheekboer
@jan-cees die moet er zijn, met oa economen en juristen. De berekening hierboven van @John Spithoven zegt genoeg. Dat kan op de achterkant van de sigarendoos en zijn geen duurbetaalde adviseurs voor nodig. Die kunnen gelijk de laptop inpakken en zeggen bekijk het maar. Ik heb al eerder gezegd graag namen en rugnummers, dan kunnen we de rekening sturen voor als we in een akkoord gerommeld worden.
Blondje
@jan-cees nee natuurlijk niet
+1
mlkvhoudr
Dat nv wat is dat nou weer voor gekkigheid, ik kan het allemaal niet meer bijhouden, hoe weet je of je in zo n grbied zit?
hans1980
@mlkvhoudr ja is dat 136N/ha?
mlkvhoudr
@hans1980 nog even en we moeten elk jaar laagje afgraven😉
Maar ik heb geen idee hans
hypotheekboer
hans1980
@hypotheekboer verschrikkelijk

(klik om te vergroten)

bio boer
@hans1980 noorden van noordholland en stukje Zuid-Holland hoort er ook nog bij dit jaar
Spuit11
@hans1980 Ik zie opvallend veel overeenkomsten met het beruchte stikstof kaartje en de AHS gebieden aangedragen door Fresco en Veerman. Hoe toevallig.
mlkvhoudr
@hypotheekboer dank nee volledig langs me heen gegaan
+1
mlkvhoudr
@mlkvhoudr ik lijk in groen gebied te zitten zit hier ergens bij die blauwe stip

(klik om te vergroten)

+1
hypotheekboer
@mlkvhoudr reken nergens op. Lees die topic door. Je ligt al in gearceerd gebied.
+1
bio boer
@mlkvhoudr dat is nutriënten verontreinigd gebied zand in Overijssel in 2026 20% korting op bemesting ruimte
mlkvhoudr
@bio boer dus geen 170 maar 150?
+1
matt
@mlkvhoudr daar is nog onduidelijkheid over 20% van je totale stikstofruimte,dus niet alleen de dierlijke.
mlkvhoudr
@matt ok dat zou misschien beter uitpakken hier omdat we met de kunstmest toch omlaag willen
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
hier omdat we met de kunstmest toch omlaag willen

dat kan jij wel willen, maar dat willen ze in DH/Brussel (doorhalen wat niet van toepassing is) niet, daar moet je juist meer van gebruiken, das beter voor de grond en water..🙈
+3
mlkvhoudr
@cs-agrar ik vind al die onzin die ze over ons heengooien vooral sneu voor de jongere generatie, mij gebeurd niet zoveel meer
+1
hypotheekboer
@mlkvhoudr da's jouw mening. Heb hier wel vaker een vergelijking met Denemarken gemaakt. Op een gegeven moment konden ze daar bedrijven aan de straatstenen niet kwijt. Fijn als je wilt stoppen. Kijk eens wat daar met de waarde van de bedrijven is gebeurd. Gingen daar bij bosjes failliet.
+3
pieta
@hypotheekboer mlkvhdr is pachter dus niet verkoopbaar zal bij hem niet zo spelen als bij eigendomsboer. In Denemarken hebben veel bedrijven zichzelf kapot geïnvesteerd/gefinancierd waarna een bank/kredietcrisis de rest deed. Hier hebben we meer te maken met het gevaar van te veel beperking op het houden van aantallen vee waardoor het rendement wegvalt.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @pieta:
In Denemarken hebben veel bedrijven zichzelf kapot geïnvesteerd/gefinancierd

Dat is hier niet anders. Waarom denk je dat we hier een stikstof"crisis" in het leven geroepen hebben?
pieta
@kanniewaarzijn Er zullen er hier heus wel zijn die zich kapot geïnvesteerd hebben maar toch ook vooral veel niet.
cs-agrar
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
mij gebeurd niet zoveel meer

dat kon je nog wel eens hard gaan tegenvallen, als je wilt blijven melken tenminste.
mlkvhoudr
@cs-agrar niet persee maar de jeugd wel. Ik richt me vooral op de dagelijkse zaken en we zien wel hoe het verder gaat, ik heb daar wel wat ideeen bij en voor, maar die houd ik voor me
+3
bio boer
@mlkvhoudr dat is mij nog niet helemaal duidelijk 170 20% er af is 136 kg
In de staats courant staat het zo
Quote:
In de met nutriënten vervuilde gebieden zal vanaf 2025 de totale bemesting met organische en chemische meststoffen met 20% moeten worden verminderd, ten opzichte van de normen die in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn4 zijn opgenomen. Deze laatste maatregel zal voor alle bedrijven met open teelt gelden, dus niet alleen voor aan derogatie deelnemende bedrijven. De specifieke uitwerking van deze maatregel dient nog plaats te vinden.

Zeg het maar gaat de dierlijke mest norm dan ook 20% omlaag 🤷‍♂️
+1
pieta
@bio boer Als de totale bemesting omlaag moet zou je zeggen dat het niet perse dierlijke mest hoeft te zijn.
+1
T60401
@pieta @bio boer zoals ik het lees gaat de totale norm omlaag dus geen 345 op klei maar 20% minder. Wordt geen woord gerept over 170 - 20%.
demelkboer
@mlkvhoudr als je zo blijft rekenen blijf je geen boer
mlkvhoudr
@demelkboer ik ben niet zo n rekenaar doe het meer op gevoel en tot ik me bedenk met of zonder reden wil ik er naar streven de kunstmest tot de 1e snede te beperken waarbij doel en middel niet door elkaar gehaald moeten worden
January
@demelkboer Dan maar niet heb hem jaren terug al weg gegooid 😁
+1
BertK
@mlkvhoudr Maakt niet uit, je zit in geacteerd gebied, NV gebied dus. Hierin Hoogheemraadschap van Delfland zijn we daar sinds vrijdag ook aan toegevoegd, 60 veehouders en 1,2 miljoen burgers.....
mlkvhoudr
@BertK af en toe ben ik blij dat ik pachter ben.....
labella
@mlkvhoudr Toch raar dat de Vecht bij waterschap Vechtstromen rood is en bij waterschap WDOD groen
+1
mlkvhoudr
@labella ik zit bij wdod dat verklaart al toch 😉
hans1980
Dus 40% krimp hmmm
Dat gaat de bank niet leuk vinden
Spuit11
@hans1980 2023 wordt het jaar van opzeggingen door de bank. Je mag je eigen weer terug pachten of wieberen.
+1
hypotheekboer
@hans1980 Carin van Huët is aangeschoven. Mag je toch van verwachten dat daar enige tegengas vandaan komt.
Noorderling
Quote Reactie van @hypotheekboer:
Carin van Huët is aangeschoven

namens wie, bij de rabo stopt ze toch?
hypotheekboer
@Noorderling idd. Mag er toch vanuit gaan dat ze daar afgelopen jaren de nodige kennis heeft opgedaan en dat ze nu in een wespennest is terecht gekomen met een behoorlijk afbreukrisico.
hans1980
@hypotheekboer maak me meer zorgen om collega's dan om haar
hypotheekboer
@hans1980 ik ook, maar moet soms wel de juiste mensen op de juiste plekken hebben zitten. Je moet niet alleen Van der Tak bij de stekkerdoos hebben zitten om de stekker eruit te trekken. Die moet soms even een schokje met de veeprikker om bij de les te blijven. Hopen dat Carin van Huët wel voor de goede zaak staat. Ik zie haar Van der Tak nog weleens opvolgen.
matt
@Noorderling barbamama stopt van huët heb ik niks gehoord
cs-agrar
Quote Reactie van @matt:
van huët

sinds 1jan. Ze is nu gevraagd als zijnde voorzitter sectortafel melkvee- en kalverhouderij aangaande landbouwakkoord
hans1980
Laten we eerlijk zijn
De toekomst is gitzwart
Na 2026 is boeren voor een enkeling economisch weggelegd.
Je kunt immers geen 10 tallen ha's bijkopen (pacht vaak niet mogelijk)
Dus krimp in dieraantallen , hard maar geen keus zo lijkt
+1
bio boer
@hans1980 als niemand het kan lost het probleem ook op dat gaat de melkprijs om hoog of ze moeten geen melk meer willen hebben dat kan ook
DutchDairyFarmer
@bio boer of grondprijs omlaag is de andere kant op natuurlijk. Als er niks op te verdienen valt gaat het vanzelf omlaag want de bewerkingskosten blijven wel stijgen
DutchDairyFarmer
@DutchDairyFarmer dat willen we natuurlijk niet met z’n allen horen want grond stijgt altijd wordt er gezegd. Ik moet het nog zien met wat er nu aankomt.
hans1980
@DutchDairyFarmer verwacht toch dat minmaal 50% vanzelf stopt
Opvolgers willen niet meer
bio boer
@DutchDairyFarmer zou voor de agriche sector niet verkeerd zijn dat de grond wat zakt of niet meer stijgt is alleen leuk voor de stopper doet meschien wat pijn die laaste 5 jaar fors grond gekocht hebben
+1
Mh12
@bio boer met deze prijzen wat je betaald voor onroerend goed en grond, is overname ook extreem lastig...... denk dat er in de toekomst andere vormen komen dan eenmansbedrijf. Soort bv, waar je jezelf in kan kopen(werken) ofzo
Noorderling
@Mh12
Sovchoz.

Dit is level 1 nog maar.
Er ligt nog veel meer idioterie op stapel. Brussel gebeurt het, den haag is achterhoede gevecht en scherpe kantjes er mogelijk af halen:
boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/…
pieta
@hans1980 Wat niet kan is nog nooit gebeurd(bron: de Tank). Je kan nu niet voorspellen hoe iets exact uit gaat pakken. Maar er zijn er die er wel een weg in vinden terwijl anderen die weg niet kunnen vinden. En dan zijn er ook nog die de weg niet willen vinden maar een ander wel de weg willen wijzen(lees: grond beschikbaar stellen tegen vergoeding).
hans1980
Ook melkcooperaties mogen wel eens wakker worden geen 10 miljard liter voor RFC maar 3-4
Miljard
+2
BoerBart
@hans1980 Inderdaad. Waar is rFC?
Met die belachelijke melkreductieplannen omtrent de invoering van fosfaatrechten, of was het behoud van derogatie(?), toen stond rFC vooraan.
Waardeloos beleid werd, mede door rFC, onze strot ingeduwd.
Ik vind dat rFC wat goed te maken heeft. Piet Boer destijds met zijn grondgebonden melk en het "Wij-verwerken-alle-melk-gelul" heeft van rFC een tandeloze tijger gemaakt.

RFC moet op de vergadertafel slaan. Kom met doorrekeningen. Benoem het onbehoorlijke bestuur, van alles wat uit Den Haag komt. Nu, nog voor de verkiezingen op die trom roffelen!

Tegenover haar eigen boeren is rFC soms keihard, maar dat riekt naar nestbevuilen.
Farma_boerke
@BoerBart RFC is druk aan het shoppen bij de buren om van voldoende melkaanvoer te houden en fabrieken draaiend te houden. Voorbereidend op de toekomst, die ligt niet meer geheel in Nld met huidige beleid (landbouw, CO2, etc).
richard-de-wolff
@BoerBart wil jij rfc verantwoordelijk houden voor dit idiote beleid 🤣🤣
Johannushoeve cv
@BoerBart die gaan volop voor de plantaardige eiwitten.
dijkstra uit w
Ik zal wel geen reken meester wezen. want ik snap niet helemaal wat john hier zegt.
ik heb wel zelf na gedacht over de problemen die er zij en op ons af komen.
overheid wil ons extensiveren, de grond komt beschikbaar door de vele stoppers de komende decenia waar geen opvolgers zijn of vertrekkers. maar met meer grond en hypoheek een beter verdienmodel zie ik nog niet zo maar gebeuren. er is dus veel meer overheid ingrijpen nodig.
de grond dei vrij komt zal naar de blijvers moeten zonder dat ze dat in finaciele problemen brengt. maar z kunnen het niet weggeven. nu komt volgens mij de volgende oplosing. de grond afwaarderen voor je de weder verkoopt of verhuurd. geen natuur. want daar kan je geen voedsel van produceren. maar ik denk dat er een tussen vorm komt tussen landbouw en natuur. landschapsgrond. dan kan de staat de grond afwaarderen op[ kosten van de burger. en de boer de grond laten gebruiken en of kopen voor een lagere waarde, waarmee in combinatie van de eigen landbouwgrond wel een boterham te verdienen valt zonder dat je meer gaat melken of een intensiever bouwplan moet hebben. op landschapgrond mag je dan bv wel mest doen 170 n, maar geen kunstmest stikstof. je mag het wel mee nemen in een bouwplan met gras klaver en mais en graan of een ander maai gewas maar er mogen geen gewassen geteld worden die veel bespuitingen nodig hebben, of helemaal geen bespuiten. . dan heb je wel voordeel bij deze grond. maar het kost je niet de kop. het bedrijf is minder afhankelijk van import van veevoer van elders of kan een extensiever bouwplan aanhouden. en de burger betaald mee voor het onderhoud van het landschaghap via de afwaardering van de grond.
het is een overdeing. maar ik weet wel op de zelfde voet verder gaan zal moeilijk worden. immers als de grond niet goedkoper wordt en het geven van verguninngen van meer dieren op een locatie moeilijk blijft dan is er geen ha extra rendabel te krijgen in veehouderij gebieden.
+2
jan-cees
@dijkstra uit w In jouw redenering vergeet je een belangrijke component. De grond die vrijkomt gaat niet naar boeren maar naar TBO's .
En deels zullen de TBO's dit mogelijk weer verhuren verpachten aan natuurinclusieve boeren die eerst een cursus hulpboswachter moeten doorlopen met goed gevolg.
Het is de bedoeling als je alle kaarten en plannen van provincies en landelijke overheid bij elkaar optelt dat er circa 700.000 ha de komende 20 jaar op die wijze uit boerenhanden bij de TBO's terecht gaat komen.
Dat is een enorme afbraak van met name de Nederlandse melkveehouderij.
Iedereen die grond pacht van TBO's weet dat de voorwaarden bij die pacht nu niet bepaald zodanig zijn dat je daar maximaal mest volgens de norm op mag brengen
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @jan-cees:
Iedereen die grond pacht van TBO's

Houdt het gebeuren mee in stand.
Frans Z.
@jan-cees Daarnaast zullen ze ook eisen gaan stellen aan je bedrijfsvoering op je eigen grond wil je grond van hen pachten.
dijkstra uit w
Quote Reactie van @jan-cees:
ursus hulpboswachter moeten doorlopen met goed gevolg.Het is de bedoeli

kopt idd die kans is heel groot. daarom roep ik al een aantal jaar tegen de agrarische natuurvereningen, de collectiven. dat ze dei grond moeten opeisen. dan ben je als boeren in houders hand. maar het enige antwoord wat is krijg. is ja maar en ja moeilijk
hans-hans
Je kan ook een perspectief brief maken wat positief is , en ik zou dan zeggen al die extra maatregelen kosten geld en we willen natuurlijk niet dat de boeren er alleen voor op hoeven draaien want dat is met geen een milieu regel het geval
er wordt nu 14 miljard melk geproduceerd stel dat wordt 10 miljard (als voorbeeld) om aan al die bufferstroken te voldoen en minder bemesten met dierlijke mest
dan heeft dat een hogere kostprijs stel dat is 20 cent dan krijgen we gewoon 20 cent per liter extra
en dat kost jaarlijks 2 miljard die kunnen we weer delen door 18 miljoen
dan kost het maar afgerond 111 euro per inwoner

het is natuurlijk maar een voorbeeld ,maar dan is het misschien netjes opgelost
hans1980
@hans-hans kan maar we zitten niet op een eiland, Europa daar wordt dan wel marktconform betaald
hans-hans
@hans1980 ik dacht dat Europa zulke dingen in alle landen wil
+1
George
Je hebt geluk als je als piekbelaster voor 120% van de waarde op gekocht wordt.
+1
hans1980
@George idd
Zwaar zwaar kloten
Farma_boerke
@George die 120% heeft nooit op tafel gelegen, alleen via de media gespeeld voor de beeldvorming.
George
@Farma_boerke
Als je het kunt krijgen als piekbelaster heb je geluk schreef ik. Dat het nog niet gebeurd is zou kunnen . Maar hier in de buurt heeft er toch eentje meegedaan en zijn alle koeien al weg uit een stal van 10 jaar oud. Deze worden dit jaar nog gesloopt .
+2
Gerrit v Schaick
@George 120 procent van een afgeschreven stal is nog steeds weinig
George
Quote Reactie van @Gerrit v Schaick :
120 procent van een afgeschreven stal is nog steeds weinig

Dan is ie ook al betaald toch? En ben je er wel vanaf!
Erco
@Gerrit v Schaick als ie getaxeerd is dan is ie meer waard dan tien jaar terug nieuw.
+1
pieta
@Erco Bij taxatie wel maar ook bij verkoop?
JohnDeere7serie
Deze productieplafonds zijn de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat uit dierlijke mest die in Nederland geproduceerd mogen worden. Op dit moment zijn deze plafonds 504,4 miljoen kilogram stikstof en 172,9 miljoen kilogram fosfaat. Deze plafonds zijn hetzelfde als de productie die Nederland in 2002 had.

De nieuwe productieplafonds zijn hetzelfde als de nationale productie in 2020. Dat betekent dat de plafonds 489,4 miljoen kilogram stikstof en 150,7 miljoen kilogram fosfaat zijn. In 2025 worden de plafonds opnieuw met 10% verlaagd.
@John Spithoven Vanaf 2025 een fosfaatplafond van 135,6 miljoen kilogram. Een goeie voor het landbouwakkoord af te spreken hoe de koek verdeeld gaat worden. 🍪 (waar het mes gaat snijden)
arie.j
Nog niet zo lang geleden stuurde Prof. Wim de Vries met als leerstoel "Integrale stikstofeffectanalyse"
onderstaand kaartje
Op veen spoelt dus vrijwel geen stikstof uit, én we zitten al in een groen gebied
Dan vallen boeren hier in gebied zeker overal buiten?

(klik om te vergroten)

+1
Farma_boerke
@arie.j Dan vinden ze wel een andere stok om mee te slaan, bijvoorbeeld CO2 & methaan emissie. meer vernatten dus om dat te reduceren...
cs-agrar
Quote Reactie van @Farma_boerke:
meer vernatten dus om dat te reduceren...

en daarmee ga je het juist versterken
Noorderling
@arie.j
Spoelt niet uit of verdunning?
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
Spoelt niet uit of verdunning?

Het was een serieuze schriftelijk vraag aan hem
waar ik van een heel serieus op kreeg hoor
Mijn vraag was waarom er op mijn land er geen verzuring was , dat ondanks nimmer bekalking
En al 50 jaar behoorlijk runderddrijfmest erop en kunsmest stikstof in vorm van KAS, dat licht verzurend heet te werken.
Destijds wel een 1000kg per ha tot er beperkingen kwamen
En in dejaren 70tig en 80tig drijfmest in de winter over de vorst.
Maar de PH is in al die jaren tot heden niets gedaald.
En ik vroeg hem hoe het dan kwam dat in vele Natura 2000 gebieden het alleen van wat regenwater verzuurde
=
Daar kwam dus o.m. dat kaartje als antwoord op en verder de volgende verklaring (ik kopieer):
" verzuring. pH daling is een gevolg van 2 zaken
1. de zuurproductie door bemesting
2. de buffering door de bodem

Ad 1: zuur wordt geproduceerd als stikstof wordt omgezet naar nitraat (NO3) en die nitraat vervolgens uitspoelt. In klei- en veengronden is de nitraat uitspoeling heel beperkt omdat een groot deel wordt omgezet naar lucht stikstof (N2) en deels ook lachgas (N2O) en stikstofoxiden(NO en NO. Daardoor is de zuurproductie op kleigronden relatief veel kleiner dan op zand- en loess gronden waar denitrificatie veel minder optreedt en de nitraat uitspoeling ook veel hoger is (zie bv onderstand plaatje). Vrijwel alle natuurterreinen liggen op goed ontwaterd zand.
Ad 2: de buffering door de bodem is het neutraliseren van geproduceerd zuur. Die is op klei veel groter dan op zand door (i) hoger verwering en (ii) grotere voorraden van beschikbaar calcium, magnesium etc aan klei (en organische stof in geval van veen)

Daar zit de oorzaak
Vriendelijke groet
Wim de Vries
spotmelker
@arie.j Neem je dit voor absolute waarheid aan? Ik mis, en niet alleen bij de Vries waarom/waarmee nitraat uit zou spoelen. Een dergelijk reactief ion 'reist' vast niet alleen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @spotmelker:
Neem je dit voor absolute waarheid aan?

Je hoort wat ie zegt:" Daar zit de oorzaak"! M.a.w: Zó is het en niet anders!! In Wageningen hebben ze de wijsheid in pacht.
cs-agrar
Quote Reactie van @arie.j:
: zuur wordt geproduceerd als stikstof wordt omgezet naar nitraat (NO3) en die nitraat vervolgens uitspoelt. In klei- en veengronden is de nitraat uitspoeling heel beperkt omdat een groot deel wordt omgezet naar lucht stikstof (N2) en deels ook lachgas (N2O) en stikstofoxiden(NO en NO. Daardoor is de zuurproductie op kleigronden relatief veel kleiner dan op zand- en loess gronden waar denitrificatie veel minder optreedt en de nitraat uitspoeling ook veel hoger is (zie bv onderstand plaatje). Vrijwel alle natuurterreinen liggen op goed ontwaterd zand.

En dan gaat noord holland straks een extra korting op N-gebruik krijgen.... 🙈

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , mineralen , veehouderij , derogatie , landbouwgrond , stikstof , natuur , kunstmest , grondgebonden en plaatsingsruimte geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
84
DEELNEMERS
32
WEERGAVES
4.591