Nutriënten verontreinigde gebieden

In de Derogatiebeschikking en 7de actie programma nitraat APN zaten een aantal zaken.
Afbouw van aanwendingsnormen in stappen van 250/230 naar de eindnormen in 2026 van 170 kg N. Met de modelleerde werkingscoëfficiënt van 45 %(beweiden ) en 60 % ( opstallen en aanvoer graasdiermest) kun je de plaatsingsruimte uitrekenen.
Daarnaast zatten er de bufferstroken in de beschikking, 3 en 5 m (afhankelijk van KRW waterlichaam of boerensloot) of de 100 en 250 m bij de kwetsbare beekdalen. Ook het verplichte vanggewas op zand en löss na 1 oktober was er een onderdeel van. Dat Adema zich niet aan deze laatste twee bepalingen hield kwam doordat het ministerie geen wettelijk kader geregeld had waarover SSC een verzoek tot nadeelcompensatie had ingediend. Nu tovert de minister de ministeriële regeling uit de kast om het als nog snel even te regelen. Ook SSC zal hun proces weer vervolgen.
Ook in het GLB worden in de basis conditionaleiten gewasbeschermingsmiddelen en bemestingsvrije zones opgesteld. Alleen hier zit een grens van 4 % van een topografisch perceel in. Met de maatregelen van gisteren zijn die nu niet relevant meer als keuze opties voor het GLB maar een verplichting vanuit het 7de APN.
Ook de pilot mineralen concentraat wordt door Brussel niet meer gezien als een pilot maar als een derogatie an sich. De status van deze pilot na gisteren is onduidelijk.

Maar het grootste konijn uit de minister zijn hoed zit in de nog nader in te kleuren Nutriënten verontreinigde gebieden. Volgens de Kamerbrief bestrijken die 42 % van het Nederlands landbouw areaal.
In die gebieden worden de aanwendingsnormen 20% extra verlaagd waarbij deze na 2026 uitkomen op 136 kg N per ha.

Hier de Kamerbrief, vergeet de CDM bijlage niet.

rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/…

En voordat er nog enkele 1000 veehouders EN akkerbouwers overblijven wordt het toch echt tijd dat ALLE partijen nadenken waar ze mee bezig zijn en aan welke toekomst ze werken. Want zo gaat het echt niet!!!!!!!

(in de bijlage een kaartje met rood (KRW op N en/of P overschreden) en Groen en (voldoet aan de KRW norm N en P). Met dit kaartje is iets heel bijzonders, later meer)

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

Reacties

John Spithoven
Het kaartje zijn de rode KRW waterlichamen tot stand gekomen aan de hand van een politieke keuze per waterschap. Dus er heerst geen een en dezelfde norm in Nederland. En zo kan het dat een riviertje in het ene waterschap voldoet aan de norm en in het daaropvolgende waterschap te boek staat als een overschrijding.....

Daarnaast heeft het ingezette sector beleid zoals de KLW niets maar dan ook niets bijgedragen aan de door de overheid gestelde doelen. Zelfs een van een berekende stikstof bodemoverschot zegt KLW niet of deze uitspoelt, afspoelt of vast gelegd wordt in de organische stof.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
Daarnaast heeft het ingezette sector beleid zoals de KLW niets maar dan ook niets bijgedragen aan de door de overheid gestelde doelen

Niet?? Hoe bestaat het! 😁
+2
John Spithoven
@John Spithoven En misschien was het dan gisteren beter geweest dat Adema niets gedaan had,met als gevolg dat de Derogatiebeschikking ingetrokken werd........

Dat had de staat een batterij aan rechtszaken bespaart gebleven.....en de sector een reset van waar vanuit er dan echt een nieuw perspectief gebouwd had kunnen worden.

Denk daar maar eens over na.....
theo-lamers
@John Spithoven geen derogatie en -20% ruimte vanaf nu past jouw beter
+2
John Spithoven
@theo-lamers geen derogatie is ook geen Derogatiebeschikking met bepalingen.

De prijs voor drie overgangsjaren is heel hoog worden....

Daar doel ik op.
+1
theo-lamers
@John Spithoven jij gaat er dus vanuit dat er dan gewoon 170kg voor iedereen geldt. dan zou het een optie zijn, ik denk dat die 20% na 2026 er komt want dat is zo afgesproken. gaan we in een keer van 230 naar 136, bouw ik liever af in 3 jaar. en de tijd werkt niet meer in ons voordeel in het N dossier
+6
familie pelle
@theo-lamers
Quote:
. ik denk dat die 20% na 2026 er komt want dat is zo afgesproken. gaan we in een keer van 230 naar 136, bouw ik liever af in 3 jaar.

Dit is precies de mores van de belangenbehartiging van de laatste jaren en waarom deze failliet is.
We zien dit in het N dossier en ook bij de nitraatrichtlijnmaatregelen.
De basis van belachelijke regelgeving wordt niet meer ter discussie gesteld maar in praatclubjes worden de scherpe kantjes er vanaf gehaald en als overwinning gevierd.
Dieptepunt was wel de grootspraak van Sjaak. Lto blufte met juridische stappen tegen brussel omdat piet geweigerd heeft goed te communiceren. Juridische stappen tegen een detail uit een gedrocht van een actieprogramma nitraat waarvan de basis (zoals al zo vaak aangetoond) niet klopt.
Terwijl bijna de gehele belangenbehartiging ligt te kwijlen over een landbouwakkoord worden de boeren een mes in de rug gestoken.
+2
jan-cees
@theo-lamers Theo je denkt louter en alleen vanuit jezelf en je eigen regio door dat soort van denken wordt de melkveehouderij al jaren geteisterd.
Als ZLTO en LLTB voor grondgebonden hadden gekozen en niet dat bedrijfsspecifieke gerotzooi dan hadden we deze discussie niet gehad.
En John heeft gelijk voor de meeste melkveehouders kun je de derogatie met al de bepalingen beter nu dan over drie jaar kwijt zijn.
theo-lamers
@jan-cees dit gerotsooi hebben we omdat de veedichtheid te hoog is. Daarin heeft jesse klaver net bij wnl gewoon gelijk. Het wordt tijd dat er iemand opstaat van de sectorpartijen die vertelt aan de boeren dat het minder moet. En dat kan beter vrijwillig met opkoop dan generiek zoals op dit moment met de derogatie gebeurd.
De bufferstroken vervallen toch niet in 2026? De -20% gebruiksruimte ook niet dus ik zie geen enkel voordeel voor welke boer dan ook omdat maar per direct te willen omdat Spithoven dat voorstelt.
+6
jan 10
Quote Reactie van @theo-lamers:
dit gerotsooi hebben we omdat de veedichtheid te hoog is. Daarin heeft jesse klaver net bij wnl gewoon gelijk. Het wordt tijd dat er iemand opstaat van de sectorpartijen die vertelt aan de boeren dat het minder moet. En dat kan beter vrijwillig met opkoop dan generiek zoals op dit moment met de derogatie gebeurd.De bufferstroken vervallen toch niet in 2026? De -20% gebruiksruimte ook niet dus ik zie geen enkel voordeel voor welke boer dan ook omdat maar per direct te willen omdat Spithoven dat voorstelt.

Hoezo vee dichtheid te hoog,met de maatregelen van de buffer stroken per 1 maart gaat er weer 60.000 ha verloren,ze creeren een te hoge vee dichtheid.
+1
Twentsch Land
En mest overschot.

@jan 10
+2
Twentsch Land
Dit gerotsooi hebben we omdat de veedichtheid te hoog is. Daarin heeft jesse klaver net bij wnl gewoon gelijk.

En zo zie je maar weer dat wanneer iets vaak genoeg herhaald wordt er mensen in gaan geloven !

Bedenk 1 ding goed ..... als er 1 iemand een leugen verteld zijn er 100 die het als waarheid door vertellen.

@theo-lamers
jan-cees
@theo-lamers wie pleit er sinds 1996 voor grondgebonden veehouderij en wie blokkeren dat sinds 1996??
bio boer
@John Spithoven waar staat het eigelijk dat het ook geld voor dierlijke mest dan kan bio boer wel inpakken als die alleen maar 136 kg mag gebruiken of moet al het gras omploegen over gaan op luzerne die wordt bemest met kippen mest voor nog wat fosfaat
hans-hans
@bio boer geel gebied zit waarschijnlijk goed rood niet
zo dacht ik het

maar hoop dat John het antwoord zegt
bio boer
@hans-hans heb het denk ik zelf al gevonden
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-30615.h…

Quote:
Voor alle bedrijven

In de met nutriënten vervuilde gebieden zal vanaf 2025 de totale bemesting met organische en chemische meststoffen met 20% moeten worden verminderd, ten opzichte van de normen die in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn4 zijn opgenomen. Deze laatste maatregel zal voor alle bedrijven met open teelt gelden, dus niet alleen voor aan derogatie deelnemende bedrijven. De specifieke uitwerking van deze maatregel dient nog plaats te vinden.
aldert
@bio boer In Frankrijk zijn Bio bedrijven zat die super draaien met minder dan 136 N per ha.
bio boer
@aldert we gaan het zien hoe het komt zal ook wel los lopen
+2
oubi
@aldert wat is bij jullie stikstofproductienorm per koe?
stefan56breizh
@oubi melkkoe tussen 6000 en 8000kg melk en loopt tussen 4 a 7 maanden buiten 101KG. vaarskalf -1jaar 25kg +1jaar 42.5 +2jaar 54kg.
bio boer
@stefan56breizh jongvee is bij ons wel hoger kalf tot 1 jaar 32.3 kg
1 jaar en ouder 66.9 kg
Melkkoe ureum 20 6000 kg melk is 94.5
Melkkoe ureum 20 8000 kg mel is 111.5
jan-cees
@bio boer Nu nog wel met huidige excretienormen voor bio maar die zijn veel te laag bio wordt in Nederland de hand boven het hoofd gehouden door LNV en poltiek
bio boer
@jan-cees bio koeien moeten nu ook via tabel 6 is maar net welke bio boer het vraagt 1 met 8500 kg melk was bevoordeeld met die norm de bioboer met 6000 kg melk benadeeld 🤷‍♂️

rvo.nl/sites/default/…
bio boer
@bio boer in mijn geval met 7000 kg melk en ureum 16 veranderd er weinig 96.5 kg n per koe de bionorm was 96.1
Gerrit v Schaick
@bio boer staat onduidelijk in de beschikking. maar die 20% gaat over de totale norm(en) niet over dierlijke mest, dat is in ieder geval de interpretatie van LNV tot nu toe (en men wordt weleens terug gefloten door brussel..). Het is ook niet gezegt dat die 20 procent van alle bemestingsnormen af gaat. er kan ook nog geschoven worden met de normen tussen gewassen.
bio boer
@Gerrit v Schaick dacht dat het 8n duitsland wel van de dierlijke mest norm af ging dat zijn ook maar van verhalen meschien imand die dat weet
+1
Realisme
@theo-lamers het is een keuze tussen korte termijn pijn of op lange termijn iedereen naar 130-140 kg N en bedrijven die onverkoopbaar worden (oh nee het landbouwakkoord zorgt wel voor een koper: de roverheid.
Blondje
@John Spithoven helemaal mee eens jhon
bio boer
Er zijn al exstra gebieden aangewezen voor nv gebieden
John Spithoven
@bio boer in ieder geval de 230 kg N gebieden. Maar er moeten er meer aangewezen worden, staat in de Kamerbrief
+1
T60401
@John Spithoven Brabant wordt helemaal aangewezen als Nv gebieden. In uitleg bij rvo hebben ze het over zand en loss gronden. in brabant ligt ook veel klei worden die ook als nv aangewezen? nv gebieden komend jaar al 220 kg. is effe anders dan de 250 kilo van afgelopen jaar op klei.
+1
Kars
@T60401 dan kun je toch gewoon stoppen als boer of akkerbouwer met 136 n per ha. Dat is nog 25m3 per ha minder. Onmogelijk dat je dan boer blijft
+3
Realisme
@John Spithoven lijkt er op dat ze voor laag Nederland geen poot hebben om op te staan met alle inlaat van rivierwater in de zomer, de overstort van riolen het jaar door en de veen bodems die van zichzelf al het water “vervuilen”
+1
JohnDeere7serie
@Realisme jawel de waterschappen kunnen de normen verhogen naar de Duitse/Belgische normen en dan verdwijnen de rode bolletjes (overschrijding) als sneeuw voor de zon.
bio boer
@John Spithoven @T60401

Dit schreef nieuweoogst gisteren
nieuweoogst.nl/nieuws/2023/…
Quote:
Het CDM raadt een uitbreiding aan van drie waterschappen als verontreinigd gebied, aanvullend op de verontreinigde gebieden die in 2022 waren aangewezen. Het gaat om waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta (voor het deel dat nog niet was aangewezen in 2022). Daarmee is in 2023 zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal aangewezen als verontreinigd gebied.
John Spithoven
@bio boer dat schreef ik ook.

Ik heb een doe het zelf opdracht voor jullie.

Zoek een KRW waterlichaam op bij je in de buurt. Het liefst 1 die door twee waterschappen loopt.

En meldt dan hier de KRW N en P norm van beide waterschappen van datzelfde riviertje, wetering of beekje.

Hier de link

waterkwaliteitsportaal.nl/

Ben benieuwd 😁
jan-cees
@John Spithoven john het zijn geen doeners hier
+2
matt
@jan-cees kamerbrief heb ik gelezen.
- wat een ongelofelijk toneelstuk,minister adema die in allerijl van de groene
Woche terugnaar Den Haag moet.
- water bijlage moet ik nog doornemen,maar daar worden we net als bij de
Stikstof stok om de oren geslagen.
Alleen komt die water stok een stuk harder aan.
ted9
@matt Precies en geen boer die de straat op gaat.
jan 10
Quote Reactie van @jan-cees:
john het zijn geen doeners hier

Hoe was jou dag vandaag Jan Cees:😬
+1
bio boer

(klik om te vergroten)

bio boer
@bio boer fosfaat 0.25 mg l
Stikstof 3.80 mg l staat er
sorry
@bio boer war kijk je dan. bij oppervlaktewater of kaderrichtlijn?
hans-hans
@bio boer als ik het goed heb is het maximale gemeten die getal die jij hebt want er staat een kleiner of gelijk teken voor (als ik het goed heb)
bio boer
@hans-hans ja klopt dat is de norm
T60401
Quote Reactie van @bio boer:
at 0.25 mg lStikstof 3.80 mg l

0.11 en 2.8 . Met dank aan onze zuiderburen. Staat er letterlijk in dat we het moeten doen met het water wat over de grens komt.
bio boer
@John Spithoven er zijn verschillende normen ook binnen de zelfde waterschap
John Spithoven
@bio boer goed zo.....

Dit gaat veel beter als dat ik dagen iets duidelijk probeer te maken 😁

Wel dezelfde type waterlichaam?
hans-hans
@John Spithoven bij ons heet het gebied de lauwers van wetterskip fryslan
fosfor kleiner of gelijk 0,15 stikstof kleiner of gelijk 2,80
bio boer
@John Spithoven ze hebben allemaal andere naam maar het valt wel allemaal onder de friese boezem water wat mel elkaar in verbinding staat
ted9
@John Spithoven Je moet echt zoeken om een verontreinigd gebied te vinden.
bio boer
@John Spithoven het valt mij wel op dat noorholland veel meer verschillende wateren hebben dan friesland dus kans om slecht stukje ook hoger
BertK
@John Spithoven Wateren HvDelfland:
Den Haag 1,8 resp 0,3; Midden Delfland 2,00 resp 0,5; Solleveld (N2000 stikstofgevoelig duinen) 3,00 resp 0,1 voor N en P.
Gaat over boezemwater met stedelijk gebied en ook veel tuinbouw. Doel is aan en afvoer water.
Geen zuivere landbouwpolders.
Getallen zijn normen/doelstellingen.

In factsheet staat bij Midden Delfland's boezemwater dat door de combinatie van stedelijk gebied, landbouw, tuinbouw aan en afvoer van water in twee richtingen stromend de bron(nen) van vervuiling onduidelijk is/zijn.

Nu dus wel extra korting op uitrijden mest.

Reken ik goed dat bij 20 kg stikstofdepositie en 750 ml neerslag er al 2,5 mg N zit in wat van boven komt?
bio boer
@BertK je kan het water in je regen meter een keer testen stikstof verbindingen gaan ook reacties aan met water in de lucht dat noemen ze natte depositie het water in mijn regen meter wordt ook groen van de algen als ik het er lang in laat zitten 🤷‍♂️
BertK
@bio boer Is het vreemd dat die hoeveelheid dan ook in het oppervlaktewater zit?
bio boer
@BertK nee maar hoe veel dat is heb ik geen idee van
bio boer
@BertK uit een raport van nmv de geheimen van stikstof

Quote:
Uit regenwateronderzoek in Zegveld wordt duidelijk dat in de winter als gevolg van
wintersmog, veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen, stikstofwaarden voorkomen van
22 mg nitraat per liter regenwater. Die waarden liggen hoger dan de waarden die in de sloot worden
gemeten. (11)
richard-de-wolff
@John Spithoven linde en noordwoldervaart 0.11 en 2.3
richard-de-wolff
@richard-de-wolff tsjonger 0.11 en 2.3
richard-de-wolff
@richard-de-wolff Friese boezem 0.9 en 1.3
Weidezicht
@John Spithoven vindt het hele puzzel, en met link van bio boer kon ik wel wat vinden. Als ik kijk nasr wat wij de Vliet noemen, heet dat in Hhd Rijnland zoiets als oude Rijnstromen, zij hanteren voor fosfor (is dat dan fosfaat??) 0.25 en voor stikstof 3.8. Deze Vliet (rijn schie kanaal) valt dan bij Hhd v Delfland onder het water van Schiestromen. Zij hanteren hier voor fosfor 0.3 en voor Stikstof 1.8. Dat is dus de helft van wat rijnland hanteert.
Verder valt mij in Rijnland op dat het qua stikstof en fosfor in de meesten gebieden groen en geel (goed en matig) is. Met de trend steeds iets beter. Verder zijn die specifieke stoffen, ammonium, zink enz en zelfs een keer uranium, overal allemaal rood.
hans-hans

hopelijk verliezen ze draagvlak in maart (dat is de enige hoop)
+8
jan-cees
@hans-hans Helemaal eens met Mark dat hele landbouwakkoord gedoe is een schertsvertoning. Gaat tot niets goeds leiden is alleen maar om te verhulen dat LNV ministers en ambtenaren niet in staat zijn om perspectiefbrief te schrijven. En de bestuurders maar in de fuik blijven zwemmen van de minister.

Maar Mark blijft Sieta maandag nu ook thuis?
Twentsch Land
Snel over heen gekeken krijg ik de indruk dat er een enorme prijs betaald moet worden voor die paar jaar afbouwende derogatie ......
+2
Realisme
@Twentsch Land ja en aan sommige reacties hier te lezen werkt het nog steeds als chantage middel. En straks half NL aan de 136 kg, dan heeft de overheid geen chantage middel meer nodig want dan dondert eerst een derde om vanwege een enorm mest overschot en daarna nog een derde die het land van de eerste groep heb gekocht en er achterkomt dat TE extensief niet rendabel is in veel gevallen.
Maar ach lees met zijn alle dat boekje honger en oorlog van dhr Boswijk en u bent verlost van al u zorgen🥴 oplossingen komen later (of niet). Fijn weekend allemaal 👋🏻
+1
JappieJo
Ik word een beetje misselijk....
John Spithoven
pigbusiness.nl/artikel/…

Uit de oude doos

In 2016 gaven Geesje en Jan Cees al een waarschuwing af. Alleen SGP heeft dit opgepakt. De rest zweeg.

En dan is de huidige situatie het gevolg van dat wegkijken en zwijgen...
stefanus
@John Spithoven Vergeet niet de reactie onder het artikel te lezen beste LTO leden
+1
jan-cees
@John Spithoven het trieste is dat we toen diverse bijeenkomsten hebben gehouden paar bij mij thuis en 1 bij mij op mn toenmalige kantoor
Alle lto bestuurders zouden het wel regelen daar hoefde ik me geen zorgen over te maken
Een bijeenkomst met geborgde waterschapszetels monde uit in 3 waterschappers die daadwerkelijk actie hebben ondernomem Siem Jan Schenk , Jan van Weperen en Henk van der Wind .
Trienke Elshof van LTO samen met ern beleidsmedewerker die zelf ook melkveehouder was vonden dat we onzin vertelden
En op bijeenkomst bij mij thuis zag ik voor het eerst Spithoven toen dacht ik das 1 van de weinigen die wel wakker is
Jannus
Quote Reactie van @jan-cees:
Alle lto bestuurders zouden het wel regelen daar hoefde ik me geen zorgen over te maken

Men is zo naief als het achtereind van mijn schoonmoeder
+1
marcsterreborn
@Jannus
Men is zo naief als het achtereind van mijn schoonmoeder

Heb je dat ook al getest?
Gerrit v Schaick
@jan-cees Als ik nu het cdm rapport lees kijken ze niet naar mnlso, waar jij op doelt met de normen per waterschap, die inderdaad in een aantal waterschappen hoger zijn, en waar in het addendum van 7e apn wel naar verwezen werd. Maar kijken ze naar de normen van de krw-lichamen. deze verschilen per krw-lichaam. De norm voor nutriënten in de KRW lichamen is, volgens de in Nederland gangbare aanpak voor KRW-doelen, met de Pragmatische aanpak afgeleid. Kort samengevat: de norm is de huidige concentratie minus de te verwachte vermindering door de diverse (KRW)maatregelen. Zijn er veel effectieve maatregelen gepland, dan is het verschil tussen huidige toestand en norm groot (sterk vervuild?). Zijn er weinig of geen maatregelen gepland, dan is het verschil klein (beetje vervuild?). De norm zal dus per definitie lager liggen dan de huidige toestand.
In veel waterschappen zijn nog lang niet alle maatregelen genomen, sterker nog er is amper aan begonnen. Het is dus ook logisch dat de KRW normen niet gehaald worden. Tenzij er bij sommige waterschappen bemestingsmaatregelen gepland zijn, kunnen wij boeren hier dus niets aan doen. Sterker nog, in veel gebieden heeft de actuele bemesting geen invloed op de concentraties van de nutriënten in de sloot, simpelweg omdat de bemesting is afgestemd op de behoefte van de gewassen.
Gerrit v Schaick
@Gerrit v Schaick Betreft de 19 procent aandeel van nutrienten belasting uit de landbouw(of 25 uit het rapport van cdm) dat is ook een soort russische roulette. Ik woon zelf in een van de twee waterschappen die wit kleurt op het kaartje. (gunstig dus) Maar dat komt volgens mij alleen maar omdat we het waterschap met de hoogste bevolkingsdichtheid zijn. In masterplan zuiveren is terug te lezen dat alleen 50 procent van de nutrienten in het oppervlaktewater hier afkomstig is uit de RWZI's. Of je wel of niet boven de 19 procent zit heeft dus bar weinig te maken met de manier van boeren
+1
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Gerrit

Lees de rapporten van het Mesdagfonds en Geesje uit 2016. Wordt alles duidelijk
Normen in natuurgebieden gelijk aan de gemeten waarden enz.
+1
jan-cees
@Gerrit v Schaick Lees dit artikel uit 2016 edepot.wur.nl/382701/
Dan kun je zien dat ik het wel over de KRW normen heb en toen al is er door Geesje en Mesdagfonds gewaarschuwd dat dit enorme gevolgen in negatieve zin zou krijgen voor de landbouw en melkveehouderij in het bijzonder.
Ook toen waren er LTO bestuurders (Trienke, Claude van Dongen, Hans Huijbers) en medewerkers en die het allemaal anders zagen en ons voor gek versleten. En ook bij de NMV was men liever lui dan moe.
Zeven jaar geleden inmiddels en helaas krijgen we weer gelijk
Thomas2000
@Gerrit v Schaick bedoel je dat men eerst de maatregelen bedacht heeft en toen de norm?
Gerrit v Schaick

(klik om te vergroten)

Thomas2000
@John Spithoven is er een link naar dat onderzoek? Mesdag site is nogal achterhaald lijkt het
+1
jan-cees
@Thomas2000 voor het onderzoek stuur me in pb je 06 dan app ik je het of je mail dan stuur ik acrobat koppeling

De petitie van Mesdag die we maakten omdat LTO en anderen het vertikten om aan het werk te gaan hieronder
Tevens onze reactie op de bewindspersoon toen

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

Thomas2000
@jan-cees Ik heb het stuk gevonden, ik ga er eerdaags in lezen
jan 10
De Stichtse Rijnlanden
Lopikerwaard.

fosfor kleiner of gelijk aan 0.15( mg P/L)
stikstof kleiner of gelijk aan 2.80 (mg P/L)

Hardstikke schoon water dus.
T60401
@jan 10 fosfaat en stikstof is allemaal groen en geel. krijg je stoffen uit de industrie dat is allemaal knal rood.
sorry
@T60401 wel bijzonder dat het 2015 wel goed was
+1
ted9
@T60401 Ongelooflijk kunnen we dit nergens aanvechten.
Theo61
(Met dit kaartje is iets heel bijzonders, later meer) De Rijn staat er niet op.
de Tank
@Theo61 Rond de Rijn is alles groen.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , onderdeel , onduidelijk , mineralen , derogatie , veehouders , toekomst , brussel , aanvoer en plaatsingsruimte geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
86
DEELNEMERS
31
WEERGAVES
11.566