Nou van der Tak daad bij het woord voegen

Bom onder boerendeal: LTO dreigt landbouwakkoord te torpederen

BERLIJN - Als er door het kabinet niet snel een oplossing wordt gevonden voor ruim 2000 boeren die illegaal zijn verklaard na gestuntel door de overheid, de zogeheten PAS-melders, zal land- en tuinbouworganisatie LTO het landbouwakkoord torpederen. Dat meldt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO vanaf Europa’s grootste landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn.

Eerder deed ook stikstofbemiddelaar Johan Remkes al aanbevelingen om die groep te legaliseren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dat terwijl deze boeren al sinds 2019 in onzekerheid leven. Van der Tak zegt dat hier binnen enkele weken een oplossing voor moet zijn gevonden. „Anders gaat het landbouwakkoord, waarover nu onderhandelingen lopen met minister Piet Adema, niet gesloten worden.”

erwijl de Nederlandse landbouwsector in Den Haag klap op klap te verduren krijgt en door sommige politieke partijen en milieuclubs in het verdomhoekje wordt geplaatst, zijn in Berlijn deze dagen juist alle ogen vol bewondering gericht op de Nederlandse boeren.

De oosterburen kijken op de Grüne Woche met ontzag naar onze agrariërs, juist ook omdat ze veel producten uit Nederland importeren.

telegraaf.nl/nieuws/1963248772/…

Deel dit topic

Reacties

+1
sorry

labella
@sorry stront aan de knikker!
Theo61
@sorry Jan weet hoe de hazen lopen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Theo61:
Jan weet hoe de hazen lopen.

Die laatste zin....😂
Jawis
@sorry
Dit wist ik niet..... ik walg steeds meer van die lto.....dat er nog boeren zijn (behalve de ruifvreter) die daar vertrouwen in hebben...
de jonge
@Jawis gelul voor de buhne van van der tak... waar is trouwens de perspectiefbrief voor de sector?
arjank110
Hierbij ontvangt u een ledenbericht van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. We houden u graag op de hoogte van wat er speelt in de melkveehouderij.

Landbouwakkoord: van goede bedoelingen kun je niet eten

Het kabinet wil tot een Landbouwakkoord komen. Dat moet volgens minister Adema voor een reeks van jaren zekerheid en duidelijkheid bieden voor de sector. Goede bedoelingen, maar daar kun je niet van eten.

Er is een onafhankelijk voorzitter benoemd: de voormalige CU-burgemeester en gedeputeerde Wouter de Jong. Hij heeft een hele organisatie achter zich staan van wel 10-15 medewerkers. Voor elke sector is een apart overleg, dus ook voor de melkveehouderij. Daarvoor zijn alle belangrijke agrarische organisaties uitgenodigd, dus ook NMV, en verder LTO-melkveehouderij, Agractie, DDB, NZO (de zuivelindustrie) en de NeVedi (veevoerindustrie).

Grond is belangrijk thema
Waar kan het dan zoal over gaan in een Landbouwakkoord? Over grond! Blijft er voldoende grond voor de sector? Over mest en gebruiksnormen, over grondgebondenheid (komt er wel/niet een GVE-norm?), over wel of niet een derogatie 2.0, over kunstmestvervangers, over meer natuurverplichtingen, over bodem en water, over onze exportpositie, over ons verdienvermogen, over innovaties, over worden we wel of niet per bedrijf ‘afgerekend’ op wat elk bedrijf werkelijk (gemeten) ‘doet’ op punten als kwaliteit van grond- en oppervlaktewater?

Kritische houding
Op zich allemaal belangrijke zaken. Toch was het voor NMV geen automatisme om op de uitnodiging in te gaan voor de eerste vergadering van de Sectortafel Melkveehouderij en Kalverhouderij. Ervaringen uit het verleden stemmen tot een kritische houding. Als er al een akkoord komt, welke garantie hebben we dan dat ‘Den Haag’ zich er aan houdt? Stelt het kabinet vooraf niet te strikte en onhaalbare randvoorwaarden (‘de doelen staan vast’)? Lopen we niet het risico dat iedereen meepraat en ‘input’ levert, en LNV en de Landbouwakkoord-organisatie met Wouter de Jong daar hun eigen verhaal van maken en de dingen eruit pikken die hen passen? Waarbij vervolgens dan wel wordt gezwaaid met de toevoeging ‘in overleg met alle landbouwpartijen totstandgekomen’ en een paar maand later worden de eisen ook nog weer eens opgeschroefd?

NMV was, is en blijft zich terdege bewust van deze risico’s. Toch zijn we op de uitnodiging ingegaan: het gaat namelijk om hele belangrijke zaken die dáár (en voorlopig nergens anders) op tafel liggen. Het scherpe boeren-vakbond-geluid moet daar in deze fase gehoord worden. Dat laten we niet over aan andere partijen! We knokken daar voor het inkomen en de toekomst van onze leden!

Dat alles heeft er toe geleid dat NMV op 13 januari aanwezig was. We hebben in het DB, waar we de overleggen gedegen voorbereiden, een Landbouwakkoord-delegatie samengesteld bestaande uit voorzitter Henk Bleker en de DB-leden Jeroen van Maanen en Gerrit van Schaick.

Voorafgaande aan de eerste vergadering van de Sectortafel Melkveehouderij en Kalverhouderij zijn er, mede op ons initiatief, zeer veel 1 op 1 contacten geweest met ALLE collega-belangenbehartigers. Dat heeft geresulteerd in een eensgezind optreden van alle melkveehouderij-partijen plus de kalversector, gesteund door o.a. NZO.

Verklaring vanuit de sector
Op verzoek van o.a. LTO, DDB, NAJK en Agractie heeft de NMV-voorzitter een breed gedragen verklaring opgesteld en uitgesproken als aftrap van de Landbouwakkoord vergadering:

‘’We hebben een groot conflict met het kabinet. Dat openbaart zich op dit moment niet op straat. Maar het conflict is er inhoudelijk niet minder om. Het vertrouwen dat er werkelijk met de overheid een akkoord kan worden gesloten waar de overheid zich ook daadwerkelijk aan houdt, is niet groot, zeker ook niet bij onze achterbannen. Daarom ook mijn vraag: vergadert deze tafel in het openbaar? Kan het via livestream gevolgd worden? Komt er een letterlijk stenografisch verslag?
De kern van dat conflict van NU zullen we HIER moeten benoemen, onderkennen en oplossen. Pas dan heeft het zin om met elkaar te spreken over ‘perspectief’. Het gaat in ieder geval om het volgende: de stapeling van plannen betekent dat meer dan 175.000 ha grond van melkveehouders onder de melkveehouderij wordt weggetrokken. Dat is onaanvaardbaar voor de sector en de keten én voor al die boeren die willen doorontwikkelen. Die hebben grond nodig, ook vanwege overheidsbeleid (extensivering, etc.), en dat wordt met deze aanval op boerengrond onmogelijk en onbetaalbaar.
De ideeën van het kabinet over grondgebondenheid in combinatie met het voorgenomen mestbeleid (o.a. gebruiksnormen, dwang tot kunstmestgebruik, afstandscriteria mestafvoer en afschaffing derogatie) leiden tot een niet te dragen extra investeringslast en tot een grote aanslag op zowel inkomen als op investeringscapaciteit. Veel nu nog gezonde gezinsbedrijven zullen dat niet kunnen opbrengen en bedrijfsopvolging wordt onmogelijk.
Wij gaan niet mee in algemene mantra’s als ‘extensiveren’. Wij willen helderheid over wat er van ons gevraagd wordt (is het meer biodiversiteit, is het waterkwaliteit, etc.) om dan vervolgens zelf - gebruikmakend van wetenschappelijke inzichten - te bepalen op welke wijzen melkveehouders dat kunnen leveren, voorzover zij ‘veroorzaker’ zijn.
Wij gooien de deur niet dicht voor nadenken over de toekomstbestendige melkveehouderij in het jaar 2040, maar de voorwaarden voor überhaupt een toekomst zijn er niet. En daar gaat het CONFLICT over. Dat dus moet eerst op tafel.

Met de voorliggende plannen worden boeren verplicht tot extra investeringen en tot een fors hogere kostprijs, om dezelfde omzet te kunnen maken. Dat kan geen enkele sector en geen enkel bedrijf.

Wij gaan dus ook niet vandaag een proces in ‘van in dialoog gezamenlijk perspectief schetsen’, waarbij wij de input leveren en u - LNV - er mooi verhaal van maakt. Wij zijn geen onbezoldigde beleidsmedewerkers. First things first: de koe bij de horens vatten.’’

Het resultaat
De vergadering liep heel anders dan de Landbouwakkoord-organisatie zich had voorgesteld. Niks ‘brainstormen in de ruimte of alles koek en ei is’. Niet de fuik in van ‘wij leveren van alles aan en zij maken er hun eigen soep van’. Daarentegen gaan de sectorpartijen zélf de door het kabinet gestelde kaders minutieus screenen en aangeven waar en hoe die (de ontwikkeling van) de melkveehouderij ondermijnen respectievelijk de doorontwikkeling blokkeren.

Het resultaat komt volgende week vrijdag op de agenda van de sectortafel. Dat betekent dat de primaire belangenbehartigers het initiatief hebben gepakt. Dan zal vermoedelijk blijken dat een aantal door het kabinet vastgestelde kaders de ontwikkeling van onze sector en onze melkveehouderijbedrijven zodanig beknotten (bijvoorbeeld qua verdienvermogen) dat dat geen basis biedt: wij willen met alle primaire belangenbehartigers dat heel precies aangeven, zodat ook duidelijk wordt waar precies aanpassingen in doelen en kaders nodig zijn. Het mag duidelijk zijn dat dit allemaal precisiewerk is waarbij het super belangrijk is dat we zo lang als maar mogelijk is de eenheid in de primaire sector bewaren. In deze fase van het proces schaken we op drie borden: met de collega-belangenbehartigers, met de Landbouwakkoord-organisatie en met het kabinet. Het is in deze fase echt onmogelijk om alles naar buiten toe te communiceren. U hoort ons ook weinig tot niet in de media. Dat is een bewuste keuze. Het belang van onze leden mag niet geschaad worden.

Alle hens aan dek
Er wordt hard gewerkt: de komende tijd is er elke vrijdag een vergadering van de Sectortafel Melkveehouderij en Kalverhouderij. Dat bereiden we voor. Daar hebben we vooraf besprekingen over met de collega-organisaties. Er moeten dingen uitgezocht en afgestemd worden: alle hens aan dek! We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via ledenberichten. Vaak zal het meer over ‘hoe gaat het in het algemeen’ gaan en een enkele keer over echt inhoudelijke punten. We hebben op de laatste Algemene Leden Vergadering een eisenpakket meegekregen. Die eisen hebben we goed tussen de oren, maar we houden de kaarten voorlopig voor de borst.
Eén ding mag duidelijk zijn: er komt geen NMV-handtekening onder een Landbouwakkoord als de problemen van de duizenden collega’s die PAS-melder zijn niet daadwerkelijk zijn opgelost. Daarnaast zal het kabinet ook echte stappen moeten hebben gezet om de KDW uit de wet te halen.

Dagelijks bestuur NMV
+1
Theo61
Als het klopt wat de Telegraaf zegt over de derogatie laat ze dan in Den Haag maar barsten.
stefanus
@arjank110 Goede tekst, jammer dat het altijd zo lang moet zijn.
+1
jan-cees
@arjank110 Als je zoveel tekst nodig hebt dan deugt je verhaal niet NMV
arjank110
@jan-cees dat dacht ik ook toen ik het las....
Melkveehouder.
@arjank110
“Verklaring vanuit de sector
Op verzoek van o.a. LTO, DDB, NAJK en Agractie heeft de NMV-voorzitter een breed gedragen verklaring opgesteld en uitgesproken als aftrap van de Landbouwakkoord vergadering:”

Wel slim van Sjaak en zijn schildknaap het NAJK om de NVM een verklaring te laten opstellen en uitspreken. Geweldig voor de bühne maar voor de publieke en politieke opinie van weinig waarde. Immers, alleen LTO wordt door de politiek geaccepteerd als ‘belangenbehartiger’. En vooral dat laatste moet bij ieder weldenkend mens alle alarmbellen doen afgaan……
+4
labella
Wat heeft Minister van de Wal in de Sloot daar überhaupt in Berlijn te zoeken, Adema is toch minister van Landbouw en niet zij!
+1
digger
@labella snap ik ook niets van ,dat men haar het nederlandsepaviljoen daar laat openen
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @digger:
snap ik ook niets van ,dat men haar het nederlandsepaviljoen daar laat openen

Ze willen daar ook weleens lachen.
+1
Jawis
@digger duidelijke boodschap... 1 we zijn van het milieu....2 jullie moeten ook een atikstofminister aanstellen....
Theo61
@labella Van de Wal heeft ook de onderhandelingen over derogatie gedaan en niet lnv, Adema mag nu vertellen dat ze het voor de boeren verprutst heeft, kan nu ook wel zijn ministerspost opzeggen en aftreden. als je alleen als trekpop fungeert heb je als minister geen waarde.
Twentsch Land
Kan nu ook wel zijn ministerspost opzeggen en aftreden.

Er is ook een flinke groep die haar juist hier door bewonderd
@Theo61
+6
Kars
Als derogatie per direct afgeschaft zou worden, dan weg met landbouwakkoord. Als derogatie al niet geregeld kan worden met afbouw, dan verdienmodel nooit of te nimmer. Daag, denk dat ik dan niks meer op 15 mei invul
+2
producent
@Kars

Het enigste wat straks, als er al een akkoord komt, vast staat is wat de landbouw toezegt.
Alles wat de overheid toezegt kan zo weer aangepast worden. Dus kappen met dat landbouwakkoord.
GJKlaassen
@Groen1
Wie heeft de langste adem.

Uit deze snelle reactie van vd Wal blijkt maar weer dat er al lang rekening mee werd gehouden dat de sector de hakken in het zand zou zetten.

Daarnaast, als nu ineens het landbouwakkoord leidend is voor de legalisatie van PAS-melders... waarom is dat idee dan niet eerder op tafel gekomen?
En onder druk voor april?

Van waar die haast? Iets met verkiezingen en onderzoeken (UvA)?
+2
Twentsch Land
Schiphol kan verder met groene boeren stikstof.....en als een pasmelder die stikstof koopt mag die er niks mee .......dit zegt genoeg

@GJKlaassen
+3
nescio
@GJKlaassen onteigenen voor stikstof lukt niet, maar als ze de handtekening van lto onder een convenant(landbouwakkoord) hebben, is het een afspraak met de sector!
+3
GJKlaassen
@nescio je hoort vd Tak ook alleen maar over de al ingezaaide bufferzones.
Niet over de meetpunten of het vervuilde water wat uit Duitsland komt.

Dus die schuift inderdaad zo weer aan bij Adema.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouwbeurs , overheid , illegaal , den haag , remkes , pas-melders , sjaak van der tak , nederland , piet adema en landbouwakkoord geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
26
DEELNEMERS
17
WEERGAVES
2.992