Besluit volmacht en machtiging LNV voor het Rijksvastgoedbedrijf

Aan de directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt volmacht en machtiging verleend voor:

a.het aankopen van onroerende zaken ten behoeve van de nationale grondbank, en

b.het uitvoeren van het materieel beheer van de hiervoor bedoelde onroerende zaken.
-
Ik vraag mij af of arrest Didam ook voor aankoop door overheid gevolgen heeft en hiervan een zaak gemaakt kan worden.>
In zijn uitspraak in de zaak ‘Didam’ bepaalde de Hoge Raad vorig jaar dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan mogelijke gegadigden om mee te dingen.

Deel dit topic

Reacties

+1
Frans Z.
Ze laten er geen gras over groeien.
stefanus
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister voor Natuur en Stikstof, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.
+1
kanniewaarzijn
@stefanus Niet dat er naar bezwaren geluisterd wordt.....maar het lijkt toch wat.
oubi
Nu nog een landelijk voorkeursrecht en de grote opkoop kan beginnen.
+1
Jaap40
@oubi ongelofelijk dit😢
Straks nie klagen dat voedsel onbetaalbaar is geworden en de burgers in opstand zijn gekomen....
achnaton
Aankoop voor een grondbank is niet altijd slecht voor de sector. Het kan ook gebeuren dat de percelen in pacht of eigendom terug komen in de sector. Gebouwen zullen worden gesloopt of een andere bestemming krijgen.

Het Didam arrest gaat over het gelijkheidsbeginsel, gelijke behandeling. Dat zal hier wel goed gaan als dezelfde waardering wordt gebruikt en uitzonderingen kunnen worden onderbouwd.

Een overheid mag de markt niet verstoren. Dat zou wel een vraagstuk kunnen zijn. Als de overheid een markconforme prijs betaald is er niet zo snel marktverstoring.
+1
JohnDeere7serie
@achnaton
Quote:
Aankoop voor een grondbank is niet altijd slecht voor de sector. Het kan ook gebeuren dat de percelen in pacht of eigendom terug komen in de sector.
provincies gebruiken hun grond om naar hartelust nieuwe natuur aan te leggen, boeren te compenseren/ vervangende grond aan te bieden die in de weg zitten en vandaag de dag zelfs om pas melders te "redden".
Het is niet slecht voor de Rabo want zo blijft de prijs erop, maar voor de landbouwsector zou het beter zijn als de overheid geen meter zou kopen.
+2
Weidezicht
@JohnDeere7serie je wordt versneld natuurboer. Alles wat overheid gaat verpachten komt onder natuurregime. Volgende stap os dat jouw hele bedrijfsvoering aan de eisen van staatsbosbeheer e.d. moet voldoen, anders kom je niet in aanmerking om van hen vrond te pachten.
Arnold1988
We worden allemaal tereinbeheerders

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

+1
Arnold1988
@Arnold1988 welk doel wil je bereiken met extensiveren?
Van Huet zegt in collegetour dat de footprint van biologisch veel slechter is dan die van gangbaar
Volkomen terecht overigens
Arnold1988
@Arnold1988 Jan Cees heeft een doel wat hij wil bereiken met extensiveren
Al vaker iets van gelezen
Zal wel zwaar wetenschappelijk onderbouwd zijn
Want zo werkt hij
Met Staff en SSC beleid afdwingen op basis van wetenschappen
Een goede insteek
Maar hoe zit dat met zijn 16000 liter per hectare?
Het zal wel wetenschappelijk onderbouwd zijn
Toch!
Nee
Natuurlijk niet
Wanneer JC het nodig vindt waait hij met elke politieke wind mee
Dan kun je in het stikstofdossier ook wel iets meer flexibel worden
Ook dat is een wens van de politiek

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's verkoop , lnv , overheid , grond , uitspraak , aankoop en grondbank geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!