Bestuur en ledenraad coöperatie maken keuzes voor toekomstbestendig FrieslandCampina

Tijdens de laatste vergadering van 2022 zijn er in de Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. diverse besluiten genomen en bekend gemaakt. Voor de periode 2023-2025 wordt het Melkgeldreglement aangepast en krijgt vet een hogere waardering in de uitbetaling van het melkgeld ten opzichte van eiwit en lactose. Daarnaast wordt de systematiek van het duurzaamheidsprogramma Foqus planet vernieuwd. Leden-melkveehouders krijgen vooraf beter inzicht in wat bepaalde duurzaamheidsinspanningen concreet in euro’s opleveren. Er komt meer geld beschikbaar voor verduurzaming met een focus op klimaat; melkveehouders worden meer beloond voor het realiseren van broeikasgasreductie. Vanaf volgend jaar gaat FrieslandCampina ook zijn coöperatieve werkgebied in België en Duitsland uitbreiden. Tenslotte is de ledenraad bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de onderneming.

Sybren Attema, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “In het afgelopen jaar heeft er binnen alle geledingen van onze coöperatie een intensieve dialoog plaatsgevonden over de vernieuwing van ons duurzaamheidsprogramma Foqus planet, aanpassingen in het melkgeldreglement en de uitbreiding van het coöperatieve werkgebied. De grote opkomst tijdens de lokale ledenbijeenkomsten en de bereidheid om mee te denken en te praten over de toekomst van onze coöperatie hebben geleid tot vernieuwingen en aanpassingen met een duidelijke focus op het realiseren van onze klimaatdoelen. Met de genomen besluiten geven we concrete invulling aan onze coöperatieve visie ‘Koers op 2030’.”

De belangrijkste veranderingen met ingang van 2023
De Foqus planet-systematiek wordt aangepast waardoor het voor leden vóóraf inzichtelijk wordt waar de focus ligt en wat bepaalde duurzaamheidsinspanningen concreet opleveren in euro’s. De vernieuwde systematiek maakt het voor de coöperatie en de onderneming mogelijk om te bepalen op welke indicator(en) de focus moet liggen. Klimaat is op dit moment een belangrijk thema waarop FrieslandCampina wil versnellen; voor op het erf is in het Klimaatplan van FrieslandCampina een broeikasgasreductiedoelstelling opgenomen van 33 procent in 2030 ten opzichte van 2015. Daarom geldt binnen de nieuwe systematiek voor broeikasgasreductie een maximale toeslag van 1,50 euro per 100 kilogram melk.

Daarnaast is het Melkgeldreglement voor de periode 2023-2025 aangepast. In de berekening van het melkgeld krijgt per januari 2023 vet een hogere waardering ten opzichte van eiwit en lactose. De verhouding tussen de componenten eiwit-, vet- en lactose verschuift van 10:5:1 (2020-2022) naar 6:4:0. Voor de garantieprijs gelden per 100 kilo melk de volgende nieuwe standaardgehaltes: voor eiwit 3,58 procent; voor vet 4,45 procent; en voor lactose 4,54 procent. Het reserveringsbeleid blijft ongewijzigd; 40 procent van de nettowinst wordt uitgekeerd aan de leden-melkveehouders en 60 procent wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming.

In België wordt het coöperatieve werkgebied uitgebreid met de regio Aalter en Noord-Antwerpen/Noord-Limburg. In de tweede helft van 2023 zal in Noord-Duitsland een deel van de deelstaat Nedersaksen worden toegevoegd. Dat betekent dat melkveehouders die hun bedrijf in deze gebieden hebben melk kunnen leveren aan FrieslandCampina na toetreding tot de coöperatie.

Bestuurswisselingen
Bestuursleden Angelique Huijben-Pijnenburg en Sandra Addink-Berendsen, de laatste was tevens vicevoorzitter, treden dit jaar af als lid van het coöperatiebestuur en als lid van de raad van commissarissen van de onderneming. Per 13 december 2022 treden Sandra Stuijk en Herman Bakhuis toe tot het coöperatiebestuur.

Sybren Attema, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Angelique en Sandra hebben beiden een grote bijdrage geleverd aan het bestuur van de coöperatie en het toezicht op de onderneming. Naast dat het buitengewoon goede, kritische bestuurders zijn, nemen we afscheid van fijne betrokken collega’s. Ik bedank ze beiden uit de grond van mijn hart voor hun tomeloze inzet en hun bestuurlijke inbreng over de afgelopen jaren. De nieuwe bestuursleden, Sandra Stuijk en Herman Bakhuis, heet ik van harte welkom en wens ik veel succes in het bestuur van onze coöperatie.”

Het coöperatiebestuur bestaat vanaf 13 december 2022 uit de volgende personen:
Sybren Attema (voorzitter), Elze Jellema (vicevoorzitter), Herman Bakhuis, Nils den Besten, Hans Hettinga, Cor Hoogeveen, Hans Stöcker en Sandra Stuijk.

Ontwikkelingen onderneming
De ledenraad is bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de onderneming. FrieslandCampina wil blijven groeien in consumentenvoeding, betaalbare voeding, ingrediënten en gespecialiseerde voeding. Uitgangspunt daarbij is dat het portfolio nog relevanter wordt voor consumenten en professionele afnemers. Met nieuwe producten en innovaties speelt de onderneming in op ontwikkelingen en trends in de samenleving. Naast innovatieve en duurzamere zuivelproducten en ingrediënten zijn er inmiddels ook diverse nieuwe plantaardige varianten aan het portfolio toegevoegd.

FrieslandCampina heeft over de hele linie te maken met sterk gestegen productiekosten voor o.a. grondstoffen, transport en energie. De onderneming heeft daar waar mogelijk noodzakelijke prijsstijgingen doorgevoerd. Volumes in consumentenmarkten staan daardoor onder druk.

De verwachting is dat risico’s in verband met de economische ontwikkelingen en omwisselkoersen in de Sub-Sahara Afrika-regio (Nigeria) een materiële, negatieve impact zullen hebben op de FrieslandCampina groepsresultaten voor 2022. Ook hebben aanpassingen in het productienetwerk een lange termijn positieve impact, maar leiden deze op korte termijn tot afwaarderingen van activa en herstructureringsvoorzieningen. Al met al is CEO Hein Schumacher positief over de onderliggende resultaatontwikkeling van de onderneming en de realisatie van de strategie, maar noemde vooruitlopend op de jaarcijfers geen concrete bedragen.
FrieslandCampina publiceert zijn jaarresultaten op 21 februari 2023.

Bron: Friesland Campina

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

Reacties

+5
George
Eerst hebben ze de Belgen laten vallen als een baksteen , de Duitsers weet ik niet hoe ze daar mee zijn omgegaan en nu zoeken ze weer toenadering. Ze hebben kortzichtige visies. Het lijkt ook meer dat ze nooit klaar zijn voor de toekomst met telkens andere en nieuwe visies die vaak ook niet uit komen en of de plank flink mis slaan.
+1
sorry
@George de enigste visie die ze hebben is een televisie
+2
Kars
@George ik dacht hetzelfde. De vorige visies 2025 is nog niet geweest of ze hebben weer een visie. Wordt tijd om nog reorganisatie op kantoor. Zitten er nog enkele te niksnutten blijkbaar
sorry
Zoooo...angeliek weg
cornelissen
Quote Reactie van @sorry:
Zoooo...angeliek weg

Zij was het ,die hier in de districtsledenvergadering het fosfaatreductieplan verdedigde en dus de politiek in de coöperatie bracht. Zal haar niet missen, met al haar missers. Zat ze er al niet vanaf 2012 ?
+1
sorry
Geen nieuws over pakistan?
altijdbeter
@sorry Geen nieuws, is slecht nieuws. Want bij iets positiefs was dat ruimschoots uitgemeten in de pers.
Marco de 1ste
Standaard gehalten 2023 van de garantieprijs worden weer aangepast in verhouding met 2022 wordt er dan minder uitbetaald?
sorry
Quote Reactie van @Marco de 1ste:

Standaard gehalten 2023 van de garantieprijs worden weer aangepas

om het een beetje mistig te maken
Arnold1988
Het zijn mijn helden!!
Klw en Rfc zijn van hetzelfde niveau

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

+4
MBH te N
@Arnold1988 ik neem aan dat dit notulen zijn van de Friesland Campina van de regio waar jij woont.
Ik vind het belachelijk en triest dat jij dit zomaar op prikkebord plaatst
En nee ik zit niet in de ledenraad en/of een ander baantje bij deze melkfabriek
Wel een positief kritisch ingesteld lid en melkleverancier
Arnold1988
@MBH te N Fijn om even jouw mening te horen
Waarom geeft het je een onprettig gevoel om openbare informatie te lezen?
Het belang het breed te delen is iig groter dan jouw fijne coöperatiegevoel
Het geeft een mooie weergave dat grasgevoerd beter is dan graangevoerd ( je zou ze toch 🤬🤬🤬🤬 compleet droogleggen!!)
En de race naar de meest duurzame zuivel met een heel lage CO2 uitstoot is begonnen
Gelukkig geeft Rfc aan dat je dan havermelk moet kopen. Het gemiddelde van melk van grasgevoerde melkkoeien komt daar op geen stukken na bij in de buurt
Bekkink
@Arnold1988 er is nog een potje met geld over en dan kun je ook naar een andere melkverwerker....
Als ik jouw was zou ik dat doen.
Ff cashen en doooorrrrrrr!!!
Arnold1988
@Bekkink Echt??
Fantastisch nieuws.
Misschien is het beter om haver te gaan verbouwen
Het omslachtige gedoe met koe en graan is niet meer van deze tijd
Tjeerd en Rabo en Rfc zijn een gezellig stel bij elkaar. Samen kom je verder
marcsterreborn
@Arnold1988 koeien zijn ruwvoervreters. Kun je dat niet accepteren, dan had je varkenshouder moeten blijven (herhaald advies)
Arnold1988
@marcsterreborn Fijn dat je zo mee denkt over de gewenste richting van de sector
Het is heel belangrijk om te benadrukken dat koeien ruwvoervreters zijn
Geen graanvreters en ook geen aardappelen voeren!
Dus een herhaalde oproep om te stoppen met het voeren van bierbostel, patatsnippers en de rest van die natte meuk!!
En een oproep om de intensieve vleesindustrie te verplichten de afvalproducten te voeren uit de humane voedingsproductie
De rest van de megastallen kunnen dan mooi gesloopt worden
Arnold1988
@Arnold1988 Er staat duidelijk dat de sjoemelwijzer lek is.
Of beter geformuleerd: hartstikke lek.😎😎
Toch we leuk om dan op basis van gefraudeerde uitkomsten melkgeld te mogen herverdelen. Ledenraad Rfc is niet pietluttig.
Gelukkig is de vvd nu ook overtuigd dat het een leuk zakcentje op kan leveren door een afrekenbare stoffenbalans in te voeren op basis van......ja, alweer de sjoemelwijzer
Vorige minister zei dat de kringloopwijzer nog niet betrouwbaar genoeg was
Dan rest er nu 1 vraag: neemt de huidige minister het niet zo nauw met betrouwbaarheid of de vvd niet? Of beiden??
Het gaat een leuk juridisch feestje worden wanneer de eerste heffing wordt opgelegd.
Heb er nu al zin in
Pers er bij
Leuk stuk op de voorpagina’s over sjoemelmelk en sjoemelsupermarkten.
Fff een stukje huid tussen de bankschroef en dan draaien tot er gesmeekt wordt.
En dan?.....
Dan hoor ik ffff slecht 😎
Bekkink
@Arnold1988 klopt, onvoorstelbaar dat aan de sjoemelwijzer een financiële verekening zit. Toeslagenaffaire 2.0
bio boer
@Arnold1988 scoren grasgevoerde koeien beter op co2 dan kv koeien met hoge productie ? Dacht dat intensieve hogeproductie boeren altijd als beste uit de bus kwamen
Arnold1988
@bio boer je hebt volkomen gelijk
Alleen wil de maatschappij graag grasgevoerde koeien
Nou ja,.....de maatschappij???
Natuurmonumenten om JKK land te verhuren
Vogel en vlinderstichtingen
Wakker dier
Partij van de dieren
Rfc gaat direct mee met die rare fratsen
Net zoals zuivelnl dat doet
Gelukkig hebben ze vast wel een oplossing om die fratsen om te zetten in heel veel melkgeld
Het schijnt dat Rfc met een enorme nabetaling komt omdat we zo vreselijk versnellen op duurzaamheid.
Komt allemaal vanzelf 👍
+1
Grasbaal
Er zijn 8 zekerheden voor de leden

(klik om te vergroten)

+2
cs-agrar
@Grasbaal enige garantie is melk afname
J Andringa
@Grasbaal focus op de toekomst zou ik een vanzelfsprekendheid noemen in plaats van zekerheid
Arnold1988
@J Andringa Er is een nieuwe zekerheid
Bij een ander ontvang je meer dan bij Rfc 😎
Wat een Vreugde 😎
Jawis
@Arnold1988 onzin...
Arnold1988
@Jawis klinkt als een serieuze onderbouwing 😂😂😂
+2
Jawis
@Arnold1988 niemand neemt jou serieus dus de onderbouwing kan achterwege blijven..
Wie betaalt beter dan? Laat maar, jouw melkprijsvergelijking gaat nu al mank...
Arnold1988
@Jawis jammer
Dan niet
+3
Chocomel
@Jawis Klopt helemaal wat je zegt. Ik heb zelf een Excel sheet gemaakt waarin ik de Vreugdenhill prijs volg t.o.v. RFC. En ook (zoals gewoonlijk) over november zitten ze weer lager dan RFC en dan heb ik een eventuele nabetaling achterwege gelaten. Erg schadelijk dat figuren als Arnold1988 onzin blijven verkopen en interne stukken hier via een schermafdruk op internet gooien, doe je gewoon niet.
+2
Freddie1
Quote Reactie van @Grasbaal:
Er zijn 8 zekerheden voor de leden

Nee er zijn maar twee zekerheden in het leven: de dood en belastingen
Arnold1988
@Freddie1 Er is keuzevrijheid wat je gelooft
Ik kies voor reïncarnatie
+1
matt
@Arnold1988 Ik kies voor reïncarnatie
Dat weten we 🙂
de Tank
@Arnold1988 Wat was je hiervoor?
robbies
@de Tank christo, kwarkje, rijkuil, madelief, Nijhof, slingeland om maar een paar van zijn reïncarnaties te noemen. Hier althans
Realisme
@robbies mijn kat zou jaloers zijn
Cowboy3
@Freddie1 De zin van gegarandeerde melkafname is echt weer een RFC uitspraak.
Ik kan je wel vertellen(uit ervaring)dat je nergens zorgen hoeft te hebben dat ze de melk niet komen laden, maar betalen dat vind veel belangrijker.
+1
Arnold1988
@hans1980 Het verstrekken van betaalbare voeding is een van de speerpunten in de strategie

Poah, een nieuwe nationale voedselbank in wording🙏🙏
Arnold1988
@Arnold1988 Gelukkig heeft alleen Rfc last van de hoge inkoopprijs🤬🤬🤬
Andere fabrieken draaien lekker maar Rfc heeft altijd domme smoesjes
Wanneer je de garantieprijs niet kunt betalen kun je beter ketchup gaan verkopen.
melkertje
@Arnold1988 Gelukkig zijn de meeste leveranciers bij Vreugdenhil tevreden.
+1
Hans van Bergen
Ik heb voor mijn bingo kaart nog nodig
-zinkend schip
-broek plassen even warm daarna koud
+2
Realisme
@Hans van Bergen dak repareren als de zon schijnt? Of staat die er niet op?
+1
KOC1981
@Realisme die is op de nieuwe bingokaarten geschrapt sinds het vertrek van Frans Keurentjes
+2
sorry
@KOC1981 ah....."de kop is door het halster" kan dan ook worden geschrapt
Arnold1988
@sorry nieuwe leus wordt:
Het vel is er af
Kan zo door de gehaktmolen!
Marco de 1ste
@Hans van Bergen Valuta koersen , hoge grondstoffen , hogere lonen, afboekingen pakistan ect (vul zelf lokatie in) hogere rentes, hogere kosten transport hogere brandstof en energie, reorganisatie ,oude contracten, bijdrage aan Natuurmonumenten. voorraden, vertrekpremies bonussen ontwikkelen duurzaaamheids projecten.
Hoofdprijs bingo een pak havermout aftreksel.
fendt516plus
En als je te weinig melkgeld beurt ,dan maai je gewoon gras bij iemand anders af, dan hoef je niet te kopen en niet betalen . Dit doen de twee personen die hier boven op de foto staan ook.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's transport , duitsland , frieslandcampina , friesland , melkveehouders , friesland campina , jaarcijfers , foqus planet , garantieprijs en geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!