Verschil in NB vergunningen

Kan iemand mij vertellen of verschil is in een NB vergunning zonder de aerius berekening (oude), en de nieuwe met berekening. Ik bedoel evt juridische houdbaarheid ed.

Deel dit topic

Reacties

dijkstra uit w
Er is altijd een aerius berekening nodig geweest bij mijn weten.
er is een verschil in vergunning verleend onder de oude nm wet en onder de pas. maar een nb vergunning onder de pas is ook een vergunning.
Farma_boerke
@dijkstra uit w aerius is pas vanaf 2010 in ontwikkeling en in 2016 overgedragen naar het RIVM. Oude vergunningen hebben dus geen berekening en ook niet nodig.
Voor die tijd was er een ander programma, AAgro stacks wat een inschatting maakte.
zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-122232.pdf/

Oude vergunningen zijn afgegeven en niet aangevochten, dus houden stand (termijn is ook verlopen.
Het afschieten van de PAS maakt de vergunningen daaronder twijfelachtig en onzeker
mlkvhoudr
@Farma_boerke wat is de termijn dan en is iedereen "veilig" nadie termijn?
+1
Farma_boerke
@mlkvhoudr Dat is de gehele ellende, niemand weet het precies, alleen dat de PAS niet werkte en dat vergunningen daaronder risico lopen. In welke mate? Daar lopen zaken over, is vergund ook vergund indien neit aangevochten?
Voor de PAS afgegeven vergunningen is alle mogelijkheid tot aanvechten verlopen die zijn "veilig"
Tommie1
@Farma_boerke Dus NB vergunningen via de aerius zijn niet veilig?
Farma_boerke
@Tommie1 Dat zijn andere vergunningen en die zijn afgegeven. Dat systeem staat gewoon en zijn geldig, met of zonder Aerius.
Maar goed ik weet ht ook niet perfect, het is 1 grote puinzooi en wordt met de dag nog groter
Brutus64
@Farma_boerke volgens mij zijn niet alleen de PAS melders, maar onlangs ook de PAS vergunningen afgeschoten
bio boer
@Brutus64 nee hoor alleen er zijn wel signalen dat het kan gebeuren je loopt wat voor op de zaken
+1
jan-cees
@Farma_boerke Vergunning Natuurbescherming afgegeven tot 1 januari 2017 zijn bij de Raad van State overeind gebleven. Pasmelders zijn afgeschoten bij de Raad van State.
Tommie1
@jan-cees En NB of Wnb van na 2017, en is er verschil in een NB vergunning of Wnb of alleen dat mensen het anders noemen?
+3
jan-cees
@Tommie1 Na 2017 grote kans te sneuvelen in gerechtelijke procedure.
Met uitzondering van positieve weigering want daar heeft hof arnhem deze onlangs gelijkgesteld aan vergunning in procedure van veehouder ism met Stichting Stikstof Claim. Nu is het wachten op de uitkomsten van de hoger beroeps riedel of dat ook voor meer dan alleen Gelderland gaat gelden en of het overeind blijft bij de RvS.
Dus SSC kan jullie support ook in 2023 goed gebruiken.
oubi
Een vergunning geldt voor een dierbestand in een bepaald huisvestingsssysteem. Met aerius (tot de pas agrostacks) bereken je dan de depositie.
+6
John Spithoven
Ik zal hier een klein overzicht plaatsen.
Van 2010 tot en met 2016 werden depositie berekeningen gedaan met het programma AAgro Stacks, daarna met Aerius calculator. Beiden hebben het verspreidingsmodel Operationele Prioritaire Stoffen model, het OPS.

Van het aanwijzingsbesluit (1994, 2000 en 2004) tot 1 februari 2009 zijn er wel natuurtoetsen uitgevoerd in het kader van artikel 6.3 Hr, maar geen passende beoordelingen, geen Nbw (natuurbeschermingswet). Dit is de eerste groep knelgevallen.
Tussen 1 februari 2009 en 1 juli 2015 moet elk project met een depositie toename van meer dan 0,05 mol per ha per jaar tov bestaand gebruik passend beoordeeld worden en vergund worden met een Nbw. (in deze periode zit een groep die wel het project gestart zijn en pas gemeld hebben na 1 juli 2015, vaak ter goede trouw, soms ook met misbruik.
Van februari 2009 tot en met 28 mei 2019 waren projecten met een depositie toename van minder dan 0,05 mol per ha per jaar tov bestaand gebruik, vrijgesteld van een natuurbeschermingsvergunning. Dit is de tweede groep knelgevallen, daar de uitspraak van 29 mei 2019 een streep door de vrijstelling zette.
Vanaf 1juli 2015 kwam het PAS. Tot 28 mei 2019 kunnen projecten met een depositie toename tov bestaand gebruik tussen de 0,05 en de 1 mol per ha per jaar volstaand met een melding, die op 29 mei 2019 allemaal weer onrechtmatig waren. Dit is de derde en grootste groep knelgevallen, de PAS melders.
Vanaf 1 juli 2017 ging de Nbw over in de Wnb (wet natuurbescherming) .

Vanaf 29 mei 2019 moet elk project boven de 0,005 mol per ha per jaar (let op grens ging van 0.05 naar 0.005) tov bestaand gebruik een passende beoordeling doen en een Wnb krijgen.

Elk project wat niet zorgt voor een toename depositie, maar wel een wijziging binnen het bedrijf is kan sinds 1 januari 2020 (Logtse baan uitspraak) volstaan met een positieve weigering.

Hierboven staat het geheel beschreven om jullie allemaal duidelijkheid te verschaffen.
Cowboy3
Quote Reactie van @John Spithoven:
Elk project wat niet zorgt voor een toename depositie, maar wel een wijziging binnen het bedrijf is kan sinds 1 januari 2020 (Logtse baan uitspraak) volstaan met een positieve weigering.

Als je na 2004 niet in aantallen op je milieuvergunning ben toegenomen kun je na januari 2020 toch geen positieve weigering meer krijgen ?
+3
John Spithoven
Dat kun je zo niet zeggen, dat zal je van geval tot geval moeten beoordelen. Overigens geldt de positieve weigering pas vanaf 1 jan 2020. Daarvoor niet.
En oude milieuvergunningen/hinderwet van voor aanwijzingsbesluit, vaak voor 1994 worden niet in een passende beoordeling meegenomen. Zij vallen ook niet onder het toetsingskader van de habitatrichtlijn omdat zij voor de inwerkingtreding al aanwezig waren.

Daarnaast nog een opmerking over activiteiten die opgericht zijn voor het aanwijzingsbesluit. Te pas en te onpas intimideren ministers en kamerleden er op los. Zij dreigen met intrekking van vergunningen. Laat deze bedreigers (sorry, maar in die categorie schaal ik deze prominenten) goed opletten wat ze staan te verkondingen. Door de grote diversiteit tussen vergunninghouders (met daar weer een onderverdeling in tussen Nbw en Wnb) en vergunninglozen zal generiek beleid in het stikstofdossier in het kader van het gelijkheidsbeginsel een juridisch onhaalbare zaak zijn. Daarnaast kunnen activiteiten die voor de aanwijzing aanwezig waren niet vallen onder de intrekkingsdreigementen, simpelweg omdat ze niet onder de habitatrichtlijn vallen.

En bovenstaande is ook het beeld wat ik na drie en half jaar stikstof dossier heb. Veel intimideren, veel bedreigen, veel proefballonnetjes......maar tot nu toe ook veel geblaat.
Realisme
@John Spithoven daarom willen ze de sector vertegenwoordigers ook binnenboord hebben, kunnen deze de onwelgevallige aanwijzen/liquideren.
Wjattel
@John Spithoven Jij schrijft: ‘Van het aanwijzingsbesluit (1994, 2000 en 2004) tot 1 februari 2009 zijn er wel natuurtoetsen uitgevoerd in het kader van artikel 6.3 Hr, maar geen passende beoordelingen, geen Nbw (natuurbeschermingswet)’.

Begrijp ik jou goed dat voor een activiteit (uitbreiding stal) in deze periode dus wel een Nbw nodig zou zijn geweest? Dus enkel een bouwvergunning en een melding onder het Besluit landbouw en milieubeheer zou dus niet voldoende zijn en zou derhalve dus ook niet als referentieperiode kunnen gelden voor een pas-legalisatie?
John Spithoven
@Wjattel
De betreffende groep, de interimmers, hadden wel een Nbw vergunning moeten hebben maar bevoegd gezag heeft dat niet gedaan. Worden in het legaliseringstraject meegenomen, voor wat het waard is.

Hun referentie is de gerealiseerde capaciteit in de periode van de vergunning verlening, van aanwijzing tot februari 2009.
+2
Henk2
@John Spithoven waar moet al die stikstofruimte in vredesnaam vandaan komen om alles( ook buiten de landbouw)vergund te krijgen!!!!!
+3
John Spithoven
@Henk2 Vraag dat aan de bestuurders die druk bezig zijn met een landbouw akkoord.........
HansBa
@John Spithoven capaciteit(stalruimte)of hoogst aantal vee voor febr 2009?
+1
HansBa
@Wjattel lag die grens niet bij 100 of 200 koeien?Daarboven was een nbw nodig volgens mij.
oubi
@HansBa in principe is iedere toename sinds 1994 vergunningsplichtig.
De Nb-vergunningen die onder het pre-PAS regime zijn verleend (destijds het wettelijke kader), zijn passend beoordeeld, welke door de RvS destijds velen malen is goedgekeurd (ook met salderingen). PAS-vergunningen zijn achteraf bekeken niet passend beoordeeld en daarvan heeft het Europese hof vorige maand van gezegd dat dat soort vergunningen onwettig zijn en alsnog op nieuw passend moeten worden beoordeeld.
Als dat gebeurt dan wordt de zooi nog groter.
Wjattel
@HansBa zo werd dat inderdaad vaak uitgelegd door de gemeente en provincie. Maar zoals @John Spithoven zegt was er juridisch gezien wel een Nbw vergunning nodig.

Oktober 2014 heeft mijn vader destijds nog met de provincie (Friesland) gebeld, omdat wij toen het idee kregen dat wij misschien toch wel een Nbw nodig zouden hebben. Deze persoon, ik noem zijn naam niet op prikbord, heeft ons toen telefonisch medegedeeld dat een Nbw niet nodig was en bouwvergunning en melding besluit landbouw milieubeheer zoals bekend bij de gemeente volstond. Op verzoek wilde hij dit niet schriftelijk bevestigen, omdat hij dat niet nodig achtte. Maar geeft dus aan, dat de provincie Friesland in oktober 2014 nog niet wist hoe het werkte.
Ook heb ik een intern werkdossier van de gemeente bij de beoordeling van de aanvraag van 2008 waarin wordt vermeld dat een Nbw niet van toepassing is. Het bevoegd gezag was gewoon niet op de hoogte.
+1
cornelissen
@Wjattel Heel jammer ,dat het niet via een brief gevraagd is, want die moeten ze schriftelijk afhandelen.
ntd79
@Wjattel als het gebied in 2008 nog niet was aangewezen door lnv is om die reden GS geen bevoegd gezag in het kader van nbw98. De gemeente was dan bevoegd gezag. Ik had begrepen als er geen bezwaar kwam van derden belanghebbenden b&w als gevolg van jurisprudentie de habitattoets niet mochten hanteren in haar besluitvorming. De Wm vergunning mocht dan rechtsgeldig als referentie worden aangehouden voor nbw98
Wjattel
@ntd79 de Alde Feanen zijn in 1994 al aangewezen… 😔
pieta
@HansBa Dat heeft betrekking op je milieuvergunning vd gemeente tov buren en dergelijke.
HansBa
@pieta was daarvoor niet de hinderwet vergunning? Hier hadden we een hinderwetvergunning voor max 108 koeien. Toen we in 2004 de stal gebouwd hebben voor 90 koeien, en alle vragen mbt de amvb met nee konden beantwoorden, waren we verder geen milieu vergunning nodig.
+1
ntd79
@HansBa tot en met 199 koeien kon je toe met amvb, daarboven was je wm vergunning plichtig
HansBa
@ntd79 ok, wat ik mij herinner was de grens 100 in 2004. Maar 199 nog beter😎
Noorderling
@pieta
onderdeel van milieuvergunning is het NB verhaal, welke de gemeente naar de provincie dient te sturen.
Tot 200 koeien keek men nergens naar. Formaliteit vergunningaanvraag in de krant en je kon verder. Als zij niets doorsturen, en Staghouwer destijds ook zelf stelde dat er niets nodig was, dan zou je daar op moeten kunnen vertrouwen.

Heb ook bouwvergunning gekregen voor iets wat achteraf niet mocht, ik diende de wet maar te kennen.
Maar die ambtenaar wie zn vak het is om mijn plannen aan de wet te toetsen komt er mee weg.
En zo is de rolverdeling in Nederland, verantwoordelijkheid afschuiven op het individu wie zijn handen op de rug gebonden worden. PAS, mijnbouw, je zou zeggen dat de overheid dan een probleem heeft. Niets is minder waar.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's aerius geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!