Binnenkort voedseloorlog ?

Door Jaap Majoor,

Nederland heeft te veel stikstofuitstoot, zegt men. Dat kun je gemakkelijk roepen, maar wat is het vreemde? Het RIVM geeft lijsten uit van bedrijven, zg “piekbelasters” die dit veroorzaken. Telkens weer blijkt de lijst niet te kloppen en wordt weer aangepast. Ook het Aerius rekenmodel is niet nauwkeurig genoeg om piekbelasters aan te wijzen, aldus het RIVM. Als deze berekeningen wetenschappelijk onderbouwd zijn, mag dit niet gebeuren.

Uitstoot Schiphol is veel hoger dan waar overheid mee rekent Schiphol levert geen probleem op aldus de overheid, maar het CBS zegt dat de uitstoot 30 maal hoger is dan waar de overheid mee rekent. Schiphol heeft geen stikstofvergunning en stootte in 2019 54,2 miljoen kilo NOx uit. Dit in schril contrast tot de verweg grootste boerenververvuiler die 100.000 kilo ammoniak uitstoot.

NOx hoort niet in de natuur en ammoniak wel. 100.000 kilo uitstoot verschrikkelijk. 54.2 miljoen kilo niet erg, heeft geen vergunning nodig en ga nog meer dan verdubbelen. Wie snapt de logica? D66?

Natuurgebieden stoten stikstof uit
De stikstofuitstoot veroorzaakt door de natuurgebieden zelf, wordt niet meegeteld en doodgezwegen, terwijl deze uitstoot in sommige natuurgebieden zeker door de genomen cultuur technische maatregelen groot is. Soms zelfs groter dan de gemeten Kritische Depositie Waarde.
Dan komt boven water, dat uit overleg tussen het LNV en de milieuorganisaties blijkt, dat het LNV gevraagd heeft: kleur Nederland in wat jullie natuurorganisaties aan natuur wensen. De stikstofkaart van minister van der Wal is het gevolg hiervan en is de wens van de natuurorganisaties met geen wetenschappelijke onderbouwing.

Zo ook worden 50 PAS melders, die volgens de wet gehandeld hebben, nu vervolgd. Is het dan niet heel logisch, dat ons vertrouwen in de overheid totaal verloren gegaan is. En daar komt bij mijn grootste zorg, een wereldoorlog, veroorzaakt door honger. Deze oorlog kan wel het einde van ons bestaan betekenen en zal zeker binnen 70 jaar uitbreken. Immers de wereld telt nu krap 8 miljard mensen. Miljoenen mensen hebben nu al honger, dat komt meestal door politieke onrust. In veel landen zijn geen oudedagsvoorzieningen, dat zijn de kinderen. Daarom hoe meer kinderen hoe beter de oude dag. Het gevolg zal zijn dat de wereldbevolking misschien wel zal groeien tot 14 miljard mensen of meer en dit aantal mensen kan de aarde zeker niet aan.

Een wereldwijde hongersnood zal uitbreken met oorlog tot gevolg. Daar komt nog bij:
- Het oppervlak landbouwgrond wordt elk jaar kleiner
- Het water om gewassen te voeden, wordt steeds schaarser.
- De meststoffen als b.v kali en fosfaat raken op, waardoor de productie per ha. omlaag gaat.

Door opwarming van de aarde krijgen we steeds grilliger weer. Meer droogte en overstromingen. Gezien deze ontwikkelingen zullen wij juist heel zuinig op onze boeren moeten zijn en de gebieden die bij uitstek
geschikt zijn voor voedselproductie hiervoor behouden. Uw gevoerde beleid staat hier haaks op.

Gewassen geteeld door de boer nemen CO2 op en gaan opwarming van de aarde tegen De natuur is CO2 neutraal. Hier bedoel ik mee: Wat de natuur in de zomer opneemt aan CO2 door koolzuurassimilatie, zal de natuur in de winter CO2 uitstoten door verrotting. Bij de boer is dit anders. Zijn gewas neemt tijdens de groei CO2 op, maar wordt geoogst om ons te voeden voordat het weer kan verrotten. Zijn gewassen zijn dus niet CO2 neutraal en nemen alleen maar CO2 op en gaan duidelijk de
opwarming van de aarde tegen in tegenstelling tot de natuur.

Zo ook kunnen de boeren ons water vasthouden door een gezonde bodem. Een gemaakt natuurgebied kan geen water vasthouden, want een teellaag ontbreekt. Bizar vooral de landbouw wordt de schuld in de schoenen geschoven, terwijl zij juist een heel positieve rol kunnen
spelen voor ons waterprobleem en ons CO2 probleem. Ons stikstofprobleem is niet meer te begrijpen, wanneer je de feiten op een rij zet en wordt alleen nog gedragen door een groep natuur mensen, media en politici, die de ogen voor de feiten gesloten houden.

Ik begrijp heel goed, waarom op veel plekken de Nederlandse vlag op zijn kop hangt.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Deel dit topic

Reacties

+1
groeier
Albert Altena
Knap stuk!!
groeier

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's natuurgebied , landbouwgrond , voedselproductie , natuurgebieden , meststoffen , verdubbelen , stikstofuitstoot , piekbelasters , stikstofprobleem en Stikstofkaart geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
3
DEELNEMERS
2
WEERGAVES
2.504