Gaan de sectorvertegenwoordigers meebewegen met de fabeltjes fuik of blijven ze achter hun leden staan?

Gaan de sectorvertegenwoordigers meebewegen met de fabeltjes fuik of blijven ze achter hun leden staan?

Komende week komt Remkes , die een taak als gespreksleider had, met een advies. Dat is vreemd voor een gespreksleider, een gespreksverslag zou meer in de lijn van zijn opdracht liggen. Maar ook dat is vreemd omdat alle partijen op 22 juni in Stroe belooft hadden niet meer meer met de overheid in gesprek te gaan.
Dus ik ben benieuwd......wie op 22 juni 22 hun achterban heeft verlogend. Want dat zal deze week wel duidelijk worden.
Gezien het artikel in Trouw van gisteren valt er in ieder geval al 1 partij door de mand. Maar er zijn er meer ..

Hoe heeft het zover kunnen komen. Hieronder zal ik duidelijk maken waar de huidige impasse zijn oorsprong in vindt. En dat gaat heel ver terug . In de beginjaren 2000 was Cees Veerman minister van LNV. Onder zijn bewind ontstond de aanwijzing van 162 N2000 gebieden. Ook onstond onder zijn regie de foute Nederlandse interpretatie van de habitatrichtlijn die hij liet verankeren in wetgeving. Als dank daarvoor kreeg hij een goed verdienend baantje bij Natuurmonumenten en de goede doelen stichting. Enkele jaren later was het minister Verhagen en staatsecretaris Bleker die de veehouderij verder het moeras in trokken. Onder hun bewind ontstond de PAS wetgeving (die later door Dijksma werd uitgevoerd) Zij kregen daarbij hulp van Diederik Samsom en Ger Koopmans. De eerste kreeg daarvoor de beloning in de vorm van een baantje bij de klimaatpaus in Brussel. En de laatste mocht als gedeputeerde van Limburg de zakken van een vriend vullen met onrechtmatig uitgedeelde natuursubsidie. Na het werk van dit kwartet hoefde ze alleen maar op hun handen te gaan zitten. De RvS en diverse juristen waarschuwden in 2012 al, maar dat was tegen dovemansoren. In 2019 kwam de kink in de kabel toen de RvS het werk van het kwartet naar de prullenbak verwees. Maar daarna duurde het nog drie jaar tot dat komende week de gespreksleider Remkes definitief het mes in de rug duwt van de veehouderij. Maar ook de afgelopen drie jaar waren de hoofdrolspelers actief om hun agenda af te werken. Vanuit het CDA werd Sjaak van der Tak ingevlogen om als oliemannetje van grote baas Veerman en boezemvriend Verhagen de groene agenda te versnellen. Ze smeden samen met actieleider Kemp in 2021 al een plan tot herverdeling van het eigendom . Plan mislukte. Overigens op voordracht van de gedragen partijen achter AgriNL.
Daarna werd het weer rustig. Tot de dagen rond de actie dag Stroe.
Sjaak v d Tak liet zich in de ogen van Veerman een domme uitspraak ontlokken. Hij beloofde de 50000 aanwezigen niet meer te gaan praten met de overheid. Ook Bart Kemp ging de fout in en riep zelfs op tot oorlog. En dat was natuurlijk vreemd gezien hun betrokkenheid bij de Regie op Ruimte agenda, namelijk herverdeling van het eigendom.
Maar de laatste maanden speelt Henk Bleker de meest opmerkelijke rol.
De architect van de PAS wetgeving (met als resultaat 1000den boeren families in een uitzichtloze situatie) moest onder toeziend oog van de aanwezigen in Stroe laten zien dat hij emotioneel werd van al zijn inspanningen. Henk Bleker was sinds herfst 2021 ingevlogen als tijdelijk interim voorzitter van de NMV, maar regelde dit voorjaar snel even een ledenmandaat van 57 stemmen om vervolgens voor de hele veehouderij sector te kunnen spreken. Vanuit Stroe werd de zogenoemde G8 club opgericht. 8 partijen overlegde met elkaar om op N dossier samen op te trekken. Nou ja "samen".... Een ieder wilde wel vrij blijven en niemand wilde gebonden zijn. Een prachtige basis voor Henk Bleker om de politieke agenda te verenigen met het in zijn ogen ledenbelang. Diverse keren en in verschillende samenstellingen (onafhankelijk van elkaar) zat Henk Bleker bij Remkes en Rutte aan tafel. Er werden op aangegeven van Remkes "spelregels" opgesteld. Henk ging als boodschapper naar de G8 en legde de kabinetsinitiatieven voor. Henk was na jaren politicus ook ineens belangenbehartiger.......maar wel van het kabinet Rutte. De spelregels, die, zo moest het lijken, opgesteld waren door de G8 sturen wederom aan op herverdeling van het eigendom. Dit keer werd de wet WILG functionerend onder de toekomstige nieuwe omgevingswet, van stal gehaald. En zo werd belangenbehartiging en belangenbehartiging, met verschillende uitgangspunten en doelstellingen, toch aan elkaar geknoopt.

De moraal.......als de sector zich laat vertegenwoordigen door de politieke loopjochies dan kunnen ze ook geen fatsoenlijke toekomst verwachten. Dan zijn zij allen de laatste boer op hun bedrijf en vallen ze net zoals de 10000den , die hun voor gingen ten prooi aan de hebzucht en eergevoelens van hun vertegenwoordigers.

Deel dit topic

Reacties

de hoef
Hier staat erg veel john ,
+1
Twentsch Land
Beginnend bij al een stukje geschiedenis maakt een overzicht duidelijke dan een pluk midden uit een verhaal.

Op korte termijn zullen we zien in hoeverre John het bij het rechte eind heeft, ik schat in dat het niet veel zal afwijken.

@de hoef
sorry
Verkavelen met de Wilg

Ondersteuning bij het realiseren van doelen bij gebiedsinrichting

Met het instrument landinrichting uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) kunt u als provincie concrete doelen realiseren voor de inrichting van een gebied. Denk aan bufferzones rond Natura 2000-gebieden, verbetering van de verkaveling van agrarische bedrijven of waterberging. Bij de uitvoering zijn gemeenten en waterschappen nauw betrokken.
+1
Twentsch Land
Dan weet je wel hoe laat het is ... ook weet je welke behartigers zich op de eerste stoel zetten om !!! .... jawel om hun........te helpen.

Niks gevaarlijker dan gedwongen. @sorry
demelkboer
Naast het kaartje met reductie percentages bevat de startnotitie Nationaal Plan Landelijk gebied nog een kaartje. een kaartje met zoneringen. Dit kaartje lijk verdacht veel op plan Winsemius Plan Nederland 2050 en ander plannen. Hier haakt de WILG mooi op in
+7
spotmelker
Het Remkes' verhaal is gewoon een nieuwe verpakking van dezelfde misplaatste boodschap. Als sector moet je niks doen zolang de werkelijke impact op N2000 gebieden niet in kaart is evenals alle invloeden van andere factoren daarop.
+2
familie pelle
Voor iemand die pleit voor meer samenwerking is dit weer een goed betoog!
+1
John Spithoven
@familie pelle ik ben voor samenwerking, maar wel met een boeren vertegenwoordiging en afstemming met de leden

Hieronder een kleine passage brief. En eigenlijk zouden alle boeren vooraf op de hoogte moeten zijn van de inhoud van deze brief.

En een eentweetje tussen oud politici worden wij nooooit beter van. Wij voelen de pijn van de inhoud van de brief , zij niet!!!!

(klik om te vergroten)

+2
familie pelle
@John Spithoven
Quote:
. ben voor samenwerking,

John vindt Sjaak stom!
John vindt Bart stom!
John vindt Henk stom!

Samenwerking hoe dan?!
+1
jan-cees
@familie pelle john heeft het bij het rechte eind dat alle drie op gezette tijden zich hebben laten paaien doordat ze zo graag in gesprek zijn met de overheid. Bart is er nu achter dat al die overleggen alleen maar ellende opleveren en geen oplossing . De andere twee duidelijk nog niet
+1
HenkjanOtten
Ik heb recent hier gelezen dat deze 'bijzondere man' zelf niet in gesprek wil.
HenkjanOtten
Blijkbaar is dit een zinvolle zondagsbesteding van deze Spithoven. Frustraties wegschrijven en mensen beschadigen. Halve waarheden en uit context getrokken.
HenkjanOtten
Oproep aan de beheerder van dit forum, dhr Co Scholten: Sta dit niet langer toe. Dit bevordert de verdeeldheid zeer sterk. Het is dodelijk voor de sector en haar vertegenwoordiging.
Twentsch Land
Liever een regiem in plaats van democratie ???

@HenkjanOtten
+7
familie pelle
@HenkjanOtten
Quote:
. Oproep aan de beheerder van dit forum, dhr Co Scholten: Sta dit niet langer toe. Dit bevordert de verdeeldheid zeer sterk. Het is dodelijk voor de sector en haar vertegenwoordiging.

Wie denk je wel dat je bent dat je hier effe de dienst kunt uitmaken. T is hier geen noord -Korea.
+1
Arnold1988
@familie pelle Wie is hij, waar werkt hij en wie betaalt hem?
Hij heeft een erg grote mond
Twentsch Land
Hij doet een verzoek, dat is wat anders dan een opdracht geven.

Voor en tegenstanders zijn er altijd, een verzoek indienen zoals Otten doet is natuurlijk belachelijk want dan kan ook wel iemand een verzoek indienen over hem met zijn bijdrages.

@Arnold1988
hans-hans
@familie pelle tis geen ……
Bijna 🤪
John Spithoven
@HenkjanOtten vraagje, heeft u eigendommen? Vindt u het goed dat een ander dat de beschikking over krijgt zonder toestemming?

Kunt u hierop reageren?
+2
HenkjanOtten
@John Spithoven ja ik heb eigendommen. En nee, zo zwart-wit ligt het nooit. Wat wil je nu helemaal bereiken met dit soort berichten John? Dat onze voormannen monddood worden gemaakt door polarisatie en er helemaal geen antwoorden vanuit de sector komen op de onnozele plannen van politici?
hans-hans
@HenkjanOtten wat ik denk
Stel je hebt een familie bedrijf dan ben je ook kritisch naar elkaar en als je daar dan GEWOON over praten kan is er niks aan de hand
Waarom reageer je zo negatief op kritiek ?
Ga dan inhoudelijk er op in dat lijkt mij normaal ook als je in een familie bedrijf niet tegen….. kan
+3
Grasbaal
Quote Reactie van @HenkjanOtten:
Dat onze voormannen monddood worden gemaakt door polarisatie en er helemaal geen antwoorden vanuit de sector komen op de onnozele plannen van politici?

Ik ben het er mee eens dat je beter kunt meepraten anders zullen anderen die aan het stuur zitten alleen over je praten. Jack Rijlaarsdam probeert het in een andere discussie zo uit te leggen:

Quote:
Jack: Ik denk zomaar dat je de invloed van LTO overschat. De overheid maakt beleid en is daarvoor verantwoordelijk. Belangenbehartigers zoals LTO, maar ook Agractie, proberen dit te beïnvloeden. Met de nadruk op proberen....

Over mee praten of thuis blijven. Thuis blijven scheelt een hoop tijd. Zowel op het landelijk speelveld als in de gebiedsprocessen is het een steeds terugkerend dilemma. Praat je niet mee, dan maakt de provincie een plan met natuurverenigingen, gemeentes en waterschappen. Vervolgens lees je dan wel in de krant wat ze bedacht hebben. Lijkt mij niet heel handig.

Jack is per 1 augustus "geïnfiltreerd" bij LTO Noord. Hij is daar themahouder Ruimtelijke Ordening voor Noord-Holland.
familie pelle
@Grasbaal
Quote:
. Jack is per 1 augustus geïnfiltreerd bij LTO Noord.

Das apart. Van agractie naar lto......
robbies
Quote Reactie van @Grasbaal:
geïnfiltreerd

Noem je dat zo tegenwoordig Co?
+2
JohnDeere7serie
@robbies Volgens mij is dat als iemand van buitenaf gaat meedraaien met een groep boeven 😁
+1
Weidezicht
@Grasbaal uiteindelijk ziet overheid lto als de boerenclub. Ik ben eigenlijk anti lto, maar heb het ergens verleden jaar geschreven, eigenlijk zou iederreen daar lid van moeten zijn. Dan kun je daar en via hen invloed uitoefenen. Lto is landelijk compleet, schijnen regionaal ook goede medewerkers te hebben. De huidige versnippering werkt averechts.
+2
Achso
@Weidezicht er is niks huidigs aan de versnippering.
LTO heeft tig jaar de kans gehad om de landbouw te verenigen. Dat hebben ze verzaakt.
Ga er maar vanuit dat de landbouw in NL wordt gedecimeerd. Daar helpen alle trekkers in NL niets meer aan.
Nu de ramp volledig is komen uit alle gaten en kieren ‚oude‘ belangenbehartigers, die het nu opeens goed voorhebben met de agrariers. Dat is dan rijkelijk laat. Er zijn nooit goede congressen georganiseerd om tot een goede strategie te komen. DAT had LTO moeten doen. Maar nee, eigen ego eerst. Zonder enige mandaat aan onderhandelingen deelnemen, ook zoiets. En dan als klap op de vuurpijl een redelijk dictatoriale opmerking van Dhr Otten. Gaat toch nergens meer over.
Weidezicht
@Achso je hebt helemaal gelijk. Ik zie dat massaal lid worden ook niet als geste naar lto, maar meer als een kaping.
Johannushoeve cv
@Weidezicht dat kan . De lto is teveel beschadigd uit het verleden. Wat we nodig hebben is een soort landbouwschap . Maar wel met mensen die niets met het verleden bestuursorganen te maken hebben gehad . Anders vervallen we weer in oude patronen.
+2
jan-cees
@Weidezicht sorry lto heeft het de afgelopen 10 jaar op hele cruciale dossiers gewoon verpoeierd en niets anders dan dat
Weidezicht
@jan-cees nogmaals, het is geen steunbetuiging aan het gevoerde beleid van lto, maar een soort kaping.
+3
Achso
@HenkjanOtten dus de mond snoeren is de beste oplossing? Vrijheid van meningsuiting dat kan. Maar dan wel het marxistische gedachte goed van Den Haag/EU.
En dan nog afvragen waarom ‚de elite‘ werd uitgefloten door degenen die de salarissen betalen.
demelkboer
@HenkjanOtten dit is henk jan. Henk jan vindt dat iemand die iets anders vindt zijn bek moet houden. Henk jan is af.
Coen
@demelkboer , @HenkjanOtten , het bekende D66-narratief, hij weet het allemaal en iedereen moet dus naar zijn pijpen dansen.
+1
Dooper
@HenkjanOtten Altijd leuk als iemand een beheerder oproept voor iets waar hij zelf niet mee eens is. Alsof het een kleuterklas is. Maar even serieus. Iemand mag best kritisch zijn, net zoals alle andere prikkers. Ik vind dat prikkebord een goed platform is om met elkaar te discussiëren, omdat veehouders allemaal eigen visies hebben en die hier kunnen delen, en dus ook discussiëren. Iemand zo maar de mond snoeren omdat hij niet de volgens jou juiste meningen heeft, klinkt mij meer als een dictator. En ja, als er iemand is die kritisch is, is dat John 😆
+2
Jan-T
Quote Reactie van @HenkjanOtten:
proep aan de beheerder van dit forum, dhr Co Scholten: Sta dit niet langer toe. Dit bevordert de verdeeldheid zeer sterk. Het is dodelijk voor de sector en haar vertegenwoordiging

Juist wel want de waarheid schuilt in deze verwoording.
Het is de overheid die bij dag licht steelt en wetten maakt waar de agrarische sector de dupe van is.
Niet het kabinet is de dupe maar de agrarische sector.

Den Haag dient aansprakelijke te worden gesteld en niet de pas melders.

Ben van mening dat als het kabinet hier niet toe in staat is dat het op moet stappen.
De tijd van mooie verhaaltjes hebben we wel gehad.

Wieberen of leveren en legaliseren.
Want er zit veel meer ellende in het vat dan het kabinet beseft.
+6
Gerrit v Schaick
John. Waar ben je nu mee bezig? Rechtsbescherming van boeren is al het hele jaar een speerpunt bij NMV. Het gebruiken van WILG is ook niet iets nieuws. Ik heb daar maanden geleden al voor gepleit met Henk bij DG stikstof. Natuurlijk zitten er nadelen aan. Maar zoals het nu gaat met de gebiedsprocessen met of zonder boeren worden er bestemmingsplannen verandert en is iedereen ook de sjaak.
Als je Bleker voor de bus wil donderen. Gooi mij er dan ook maar voor. Als je een oud politicus vraagt als voorzitter doe je dat om zijn ervaring en zijn netwerk. Als je hem dan de handen op zijn rug bindt kun je beter iemand anders zoeken.
Dan kun je de PAS erbij halen. Maar als de PAS gewoon goed was uitgevoerd en de herstelmaatregelen op tijd en aantoonbaar werden uitgevoerd had het best kunnen werken. Je zou ook kunnen benoemen dat Bleker ervoor heeft gezorgt dat de uitbreiding van de EHS is gestopt waardoor heel veel boeren nu nog boeren die anders weg hadden gemoeten.
John je doet veel nuttig werk maar je breekt ook een hoop af. Je speelt het weer flink op de man en daarmee komen we niks verder. Zoals ik Bleker afgelopen 9 maanden heb meegemaakt zie ik iemand die het beste met ons voor heeft die zich vol inzet en die een belangrijke rol vervult om het hele zooitje ongeregeld landelijke belangenbehartiging bij elkaar te houden. Bij deze sta ik volledig achter mijn voorzitter. Kappen nu met dat gezeik.
+3
John Spithoven
@Gerrit v Schaick dank voor je reactie of die van Henk onder jou account.

WILG bestaat sinds 2005 en gaat per 1 januari 2023 op in de nieuwe omgevingswet. De wijzigingen zitten in het ondemocratisch worden van herverkaveling. Plan van toedeling wordt inrichting plan onder regie van de provincie. precies zoals Henk het heeft laten verwoorden in de brief.
Goed om te weten dat Nmv daar voor is . Is dit ook afgestemd met de leden Gerrit en Henk. Of is dat vergeten?
+3
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
dank voor je reactie of die van Henk onder jou account.

niet chique John
Arnold1988
@John Spithoven Ik wil die brief graag zien!
John Spithoven
@Arnold1988 dan moet ik even zoeken. Komt morgen
+1
familie pelle
@Gerrit v Schaick helemaal met je eens Gerrit. Ik vind jouw bijdrages altijd heel constructief en ben blij dat jjj de nmv hebt versterkt.
John Spithoven
@Gerrit v Schaick en over de PAS wetgeving, daar had staatssecretaris Bleker al in 2012 een negatief advies over. Heeft daar alleen niet naar gehandeld.
robot
@John Spithoven klop RVS oordeel was . het rammelt van alle kanten en waar zijn nu de convenant ondertekenaars .??
+4
John Spithoven
@Gerrit v Schaick En is de NMV ook voor het onteigenen onder WILG?

(klik om te vergroten)

Weidezicht
@John Spithoven in de krimpenerwaard? Speelt ook al jaren een uitrook en nu? Onteigeningsproces voor natuur. Speelt di verhaal daarin ern rol?
+1
jan-cees
@Gerrit v Schaick Als je dat soort aanbiedingen doet bij Dg stikstof dan kunnen de NMV leden je beter per direct eruit kieperen.
De NMV is niet opgericht om boerenbelangen te verkwanselen.
Althans niet door de mannen en vrouwen van het eerste uur waarvan er twee inmiddels helaas niet meer onder ons zijn.
boer.
@jan-cees en john spithoven, new-mob schijnt ook overleg met remkens gehad te hebben terwijl de afspraak was om niet met de overheid te onderhandelen.
Met andere woorden. "Een splinter in het oog van een ander wel zien naar niet de balk in je eigen oog"
Albert Altena
@boer. Schijnt heeft geen waarde.
Zeker weten wel.
boer.
@Albert Altena Het zal op hoofdlijnen blijven, maar naar verluidt toch met verrassende invalshoeken. Zo zou Remkes zich ook hebben laten inspireren door NewMob, hoewel dat ook weer wordt ontkend.
John Spithoven
@boer. Naar verluidt smaakte de koffie fantastisch. We hebben ook gezellig nog zware shag gerookt op de gang...en na afloop gezellig onder het genot van een sherry een potje geklaverjast

Ik zal vanavond uitleg geven over mijn beweegredenen vandaag. De Nmv begrijpt er in ieder geval geen snars meer van, valt hier te lezen @boer uit Kampereiland 🤔
+1
jan-cees
@boer. NewMob en John Spithoven hebben beide geen overleg gehad met Remkes.
Sterker nog een afspraak met LNV die was gemaakt voordat in Stroe werd afgesproken om geen overleg meer te hebben met LNV is doormij afgezegd.
Dus gewoon even geen broodjes aap in omloop brengen je mondje spoelen met groene zeep en je weer gaan gedragen
+1
robot
@Gerrit v Schaick je moet beter je huiswerk doen .jij haalt de PAS aan . lees eerst het oordeel van de RVS 2012 . op diverse punten afgeschoten . het was voor de MOB een makkelijk spel in de rechtszaal
+2
cs-agrar
Vindt het hele lap tekst maar of ea helemaal klopt ben ik niet zo zeker van. Vb, die Bleker had die pas misschien wel bedacht, lijkt mij met de reden pro-boer, maar hoeveel tijd heeft hij gehad om het hele spul naast op rit krijgen, het ook op de rit te houden, want zo lang heeft hij daar niet gezeten. Dan is het falen van pas eerder aan zn opvolger(s) toe te rekenen. Fam Pelle heeft wel gelijk, dat zulke berichten de eenheid niet helpt, dat snap je zelf ook. Lees dan liever in blaadje koebont of nieuwe oogst (voor degene die deze nog ontvangt) dat er een goed gesprek is geweest met dhr Spithoven. Want ik waardeer je inzet wel degelijk John.
+3
John Spithoven
Even voor de duidelijkheid

De brief dateert van 20 september, bij mij kwam hij indirect via de zuivel op 22 september. Herhaaldelijk heb ik eerst personen in de G8 gewaarschuwd voor de inhoud van de brief en dan met name vanaf de opgestelde spelregels voor gebiedsprocessen. Het eerste deel van de brief kun je niet op tegen zijn hoewel inhoudelijk niet sterk.
Met mijn opmerkingen over WILG onder de nieuwe omgevingswet is niets gedaan. Er kwam op 27 september een tweede versie van de brief, een definitieve.

Om jullie te beschermen voor onteigening en gedwongen herverkaveling rest mij dan nog 1 ding. Er mee naar buiten treden. En misschien zou de heer Bleker alsnog zijn schrijven gericht aan Remkes openbaar kunnen maken, in plaats van zijn hulptroepen in te zetten om de boodschapper te elimineren.

En Gerrit, als je de inhoud van een wet niet kent of de gevolgen....loop er dan ook niet mee te paraderen.
+1
marcsterreborn
Tja het geruzie gaat gewoon door hier. Wat is volgens jullie een goede route om tot een eensgezinde belangenbehartiging te komen?
+2
John Spithoven
@marcsterreborn lees mijn punt onder bijdrage Irene.

Hoofdrolspelers zijn geen belangenbehartigers, maar zijn al decennia lang bezig hun straatje schoon te vegen.
+5
Ut Wief
De verdeeldheid tussen de braven, die nog willen praten, en de kritischen, die te weinig ruimte zien aan de onderhandelingstafel, is helder.
Het zou goed zijn als de sector-organisaties duidelijk stelling nemen, en dat de achterban dan kan kiezen waar ze lid willen zijn.
Dan weet de overheid ook waar de meerderheid zit, en waarmee ze kan onderhandelen.
Het ledenaantal van LTO moet op tafel komen, dat van de NMV ook, en van FDF ook. En van Agractie.
De standpunten van deze organisaties moeten helder zijn, transparant, en vastgesteld.
Vooral op hoofdlijn: ga je mee met reducties en onteigening, of wil je dat blijven aanvechten.
Nu is het niet helder wat de NMV eigenlijk vindt, alleen bij bestuurders, maar mogelijk volgen die het ook niet helemaal. Je moet niet sturen op de gezellige relatie met je voorzitter, maar op de inhoud die hij uitspreekt.
Zelfde voor LTO, wat Sjaak in Trouw zegt, nuanceert hij later weer. Dus wat is nu het standpunt van LTO? Los van dat Sjaak best een gezellige Rotterdammert is.
Dus duidelijk zeggen dat de LTO mee gaat met de overheid, en wat dat PRECIES inhoudt, dat moet gebeuren. Zelfde geldt voor Agractie, NMV en FDF.

FDF en Agractie zijn nog het meest helder in hun standpunten. FDF is gewoon tegen, en Agractie formuleert wel standpuntbrieven. Maar dat is weer een stichting enerzijds en vereniging anderszijds. Dus daar zit ook nog een hikupje. NMV heeft wel een ledenstructuur, maar je weet niet precies hoe het daar werkt qua standpuntvorming. Van LTO kan het Kremlin nog iets leren.
John heeft een goeie rol, omdat hij informeert, en waarschuuwt voor teksten die precies vastgesteld worden. Hij schept duidelijkheid. Dus schiet niet op de boodschapper.
Maar de boodschapper moet zelf ook niet schieten op personen, alleen inhoud is voldoende.

Ik heb wel respect voor hoe hij belangenloos en op eigen kosten stukken doorspit, what's in a name "Spithoven", ik was daar ook wel van, maar ben allang afgehaakt. Ik gebruik zijn werk, zo volg ik het debat.

John vecht via de rechter, ik zou willen vechten via de politiek. Maar ik zie geen enkele partij waar ik mij bij kan aansluiten. Het is of te braaf, zelfs de VVD en BBB of, het is te complotterig/drammerig op migratie.
Misschien dat BBB redding biedt, maar ze willen mij niet als kandidaat. Ik ben te kritisch, en was actief bij BVNL, dat willen ze niet. En ze zijn mogelijk ook nog te braaf voor mij. En geen ledenstructuur.

Een normaal kritische partij, die niet mee gaat in modellen, niet mee gaat in reductiedoelstellingen en onteigening, maar ook niet vervalt in complotten, MET afdelingen, daar ligt huiswerk denk ik.
Misschien gaat de VVD nog draaien. Maar misschien draaien ze pas als ze net als het CDA een BBB aan hun broek hebben hangen. VVD'ers zie ik nu nog niet naar BBB gaan.

Uiteindelijk is een democratisch proces transparant, anders is het niet democratisch.
Je moet op basis van inhoud ergens lid kunnen worden.
Irene vd Marel.
+1
John Spithoven
@Ut Wief Dank je Irene

Ik snap het punt van de poppetjes

Maar lees stuk van FD Vasco v d Boom

De bv Nederland kost N dossier al 28 miljard. Dan wordt het tijd dat de poppetjes het veld ruimen.
En dan zijn Veerman, Verhagen en Bleker al meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor deze bende.
hans-hans
@Ut Wief knap geschreven (en op een leuke manier)
+2
Achso
@Ut Wief de hele democratie is tot een farce geworden.
Het is iets waarbij de minderheid het over de meerderheid te zeggen heeft. Dus zullen we daar maar niet meer mee schermen? De huidige stand van zaken is een marxistische autocratie. In deze gevallen helpt alleen druk. Dat kan je alleen uitoefenen door gezamenlijk op te trekken. Maar dat lukt nu niet en ziedaar het gelazer.
Arnold1988
Een trieste dag voor de boeren
+2
Gerrit v Schaick
@John Spithoven ''Is dit ook afgestemd met de leden Gerrit en Henk. Of is dat vergeten?''

Beste John. Gerrit hier weer. Niet Henk maar Gerrit! Zoals ik zei is het niet iets nieuws. In de column van Henk in de Agraaf van januari agraaf.nl/artikel/…
Refereert hij al aan het verleden, en de processen daar onder de landinrichtingswet. In de Koebont van maart staan vergelijkbare punten: ''Daarom dient ons vooraf zeggenschap, zorg-
vuldigheid, zekerheid en rechtsbescher-
ming geboden te worden. Dat kan alleen via een vooraf geborgde structuur voor gebiedsprocessen. Deze processen zullen een juridische status moeten krijgen''

Inhoudelijke discussie prima. Ontzettend veel respect voor jouw inzet al jaren. Echter de manier waarop je steeds op de man speelt en ook de dreigende toon zorgt alleen maar voor polarisering en wantrouwen naar elkaar toe. En een krachteloze belangenbehartiging. Ondertussen draaien de ambtenaren overuren en wordt het NPLG voorbereid om Nederland straks volledig opnieuw uit te vinden. Ondertussen is de top van de belangenbehartiging aan het discusieren over al dan niet op gesprek te gaan bij remkes en daarna verder te discussiëren over al dan niet schrifteljjk input leveren op het laatste agendapunt waar geen tijd meer voor was. Lekker bezig💪
+4
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Beste Gerrit, dank voor je reactie
Ik wil je een paar stukken meegeven
Allereerst het advies van de raad van state over de onder staatssecretaris Bleker ontstane PAS wetgeving.

raadvanstate.nl/@62019/w15-12-0046-iv/

Daar wordt in kopje 3.3 de volgende waarschuwing gedaan:
De Afdeling stelt vast dat de wijze van toedeling van de ontwikkelingsruimte die in de concept-PAS is beschreven op twee punten afwijkt van de regeling in de Nbw 1998. Het betreft de mogelijkheid van reservering van ontwikkelingsruimte voor bepaalde projecten en de aanwijzing van het bevoegd gezag voor toedeling van de ontwikkelingsruimte.

Verder beschrijft/waarschuwt de RvS in 2012!!!! de toenmalig STAS Bleker voor het gedrocht PAS wetgeving. Daar werd niets mee gedaan en zijn opvolger voerde de PAS ongewijzigd op 1 juli 2015 in. Het was voor Vollenbroek een koud kunstje om de route van het advies van de RvS te volgen.

Dan landinrichting. In het geheugen van boeren staat landinrichting gegrift als een positief punt in de bedrijfsontwikkeling. Een proces van landinrichtingscommissies, bevoordeling en plannen van toedeling gaven weliswaar tijdens het proces strubbelingen , maar na het proces zijn toch de meeste boeren positief. Ook bij vrijwillige administratieve kavelruil zijn vaak alleen maar winnaars na afloop van het proces.
Zo anders is het bij Wet inrichting landelijk gebied (WILG), die in 2005 ontstond en per 1 januari 2023 op gaat in de nieuwe omgevingswet. Landinrichtingscommissies worden vervangen door provinciale bemande en benoemde gebiedscommissies, democratisch plan van toedeling wordt vervangen door provinciaal door gedeputeerde staten gestuurde inrichtingsplannen en vrijwilligheid wordt vervangen door instrument onder WILG, de onteigeningswet.

Dan kun je als voorzitter Bleker, zonder ruggenspraak met de leden wel een aanbiedingsbrief richting Remkes doen, alleen overspeel je dan wel je mandaat. Zo als ik al vaker gezegd heb, alleen ik ga over mijn eigendom, tenzij ik daar iemand ander voor gemachtigd heb. En dan in Stroe beloven om niet met de overheid te praten, om vervolgens wekelijks de klinkers uit de Bezuidenhout te lopen met een aanbiedingsbrief waarbij mijn eigendom te grabbel gegooid wordt, dan ga je veeeeeeeel te ver.

Dus ja ik speel op de man, maar dat is meer dan 100 % terecht gezien bovenstaand beschrevene!!!
En als de heer Bleker een buitengewone Algemene Ledenvergadering georganiseerd had ( net zoals de overige 7 partijen in de G7 hadden moeten doen) en zijn plannen democratisch voorgelegd had, dan had ik geen enkel recht van spreken.

Maar nu is wat mij betreft de heer Bleker over zijn houdbaarheidsdatum heen. Maar ik ben maar 1 lid van de NMV, misschien gooit de rest van de leden hun eigendom graag ten grabbel bij de heer Bleker....
Arnold1988
@Gerrit v Schaick Ondertussen is de top van de belangenbehartiging aan het discusieren over al dan niet op gesprek te gaan bij remkes en daarna verder te discussiëren over al dan niet schrifteljjk input leveren op het laatste agendapunt waar geen tijd meer voor was. Lekker bezig💪

Jij praat namens de boeren die in Stroe aanwezig waren?
+2
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Gerrit, nog een laatste aanvulling. Zie screenshot.

Onder de wet WILG maar ook de nieuwe omgevingswet kan de provincie tot maximaal 5% van het ingebrachte areaal korten voor oa natuur aanleg of wegen/sloten.

Nu wordt ik door een groot aantal bestuurders en boeren weggezet als stoker.
Maar als op basis van mijn eigen ervaring de G8 niet open staat voor kennis en waarschuwingen, niet open staat voor leden raadpleging voorafgaand aan gesprek overheid, dan denk ik dat ik recht van spreken hebt. Ik doe het voor jullie, niet voor mezelf. Als het niet gewaardeerd wordt, kan ik mijn tijd wel beter besteden.
En waarom de focus op Henk Bleker, hij moet als geen ander weten waar hij mee bezig was en negeert de democratie binnen de vereniging.
+1
John Spithoven
@John Spithoven bewijs korting Wilg in screenshot

(klik om te vergroten)

Arnold1988
@John Spithoven 60 hectare x 5% = 3ha voor de overheid
nescio
@Arnold1988 het hele land in 1 keer herverkavelen (transitie) reken maar uit. Wil Cees Veerman wel uitvoeren als landschapscommissaris
Arnold1988
@nescio 4 hectare a 90000 = 270000 euro schade
Daarna nog even grondgebonden worden
Gelukkig zorgt Gerrit voor de juridische borging
+1
Grasbaal
@John Spithoven er zijn in het verleden hier met de ruilverkaveling soortgelijke regels gebruikt om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Maar alles in goed overleg. Ons poldertje mocht toen als eerste worden verkaveld als alle landeigenaren het vooraf met elkaar eens waren en dat was toen ook gelukt.
+2
Twentsch Land
Een ruilverkaveling is nogal anders met heel andere regels ten opzichte van een landinrichting en/of herinrichting.

Bij een landinrichting kan ook 3 tot 5 procent minder grond worden toebedeeld dan ingebracht, alleen in het geval niet voldoende grond aanwezig is om toe te bedelen.

In de bijdrage van John staat dat je 3 tot 5 procent kwijt raakt, ook indien niet nodig.

@Grasbaal
Leo,s vriend
@John Spithoven wel een beetje nuanceren, er staat: tot een maximum van 5% verminderd. Ofwel, er KAN max. 5% grond onttrokken worden ALS het nodig is.
Het is dus ook mogelijk dat er niks nodig is...
Of 1 of 2%, nou ik kan hier in de omgeving wel 1 of 2% vd landbouwgrond/perceelsdelen vinden waar ze beter natuur van kunnen maken.Of kavelpad..
+3
pieta
@Leo,s vriend Van eigendom moeten ze gewoon afblijven bij deze processen. Veel boeren hebben helemaal geen ruilverkaveling nodig. Waar het wel nodig is kan het onderling ook wel geregeld worden. En als de overheid iets wil kan ze een afspraak maken met de eigenaar. En dan proberen om er uit te komen. Gewoon zoals het hoort.
Leo,s vriend
@pieta Grotendeels mee eens, maar ik weet dat hier in de omgeving de ruilverkaveling heel veel goeds gebracht heeft, en de landgoederen, die niet mee wilden doen, daar is het nog steeds drama qua verkaveling en kavelafstanden.
+2
pieta
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
in de omgeving de ruilverkaveling heel veel goeds gebracht

Dit lijkt niet op een ruilverkaveling. Meer op landjepik.
Leo,s vriend
@pieta klopt
+2
Achso
@John Spithoven ik denk niet dat je door een ‚groot‘ deel als zodanig weg wordt gezet.
Wel door een paar omhoog gevallen ego‘s.
Maar daar moet je je niet zoveel van aantrekken. Die waaien met de winden mee voor zo min mogelijk weerstand.
We zijn mensen nodig die door het vuur gaan. En niet alleen voor Nederland, maar voor grote delen van West Europa.
Arnold1988
@Achso Exact
Bestuurders helpen collega’s de afgrond in
Je kunt maar beter aan tafel zitten dan de afgrond in geschoven worden
John Spithoven
raadvanstate.nl/@62019/w15-12-0046-iv/

3.3 De toedeling van ontwikkelingsruimte
In de gebiedsanalyses die voor de Natura 2000-gebieden worden opgesteld, wordt de totale
omvang van de ontwikkelingsruimte in het desbetreffende gebied berekend en op een kaart
weergegeven.(zie noot 21)
De concept-PAS vermeldt dat in een bijlage bij de PAS een voorkeursvolgorde voor de
toedeling van ontwikkelingsruimte zal worden aangegeven.(zie noot 22) In de bijlage zal
worden aangegeven welk deel van de ontwikkelingsruimte beschikbaar is (gereserveerd
wordt) voor specifiek benoemde handelingen of projecten, waaronder in ieder geval landelijke
en bovenregionale plannen en projecten (waaronder de MIRT-projecten(zie noot 23) en de
snelheidsverhoging naar 130 km/u), en voor handelingen die plaatsvinden in het kader van
sectoren als veehouderij, industrie, verkeer en overige handelingen en plannen.(zie noot 24)
De voorkeursvolgorde is volgens de concept-PAS een beleidsregel in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht, die bindend is voor de verschillende bestuursorganen die
toestemmingsbesluiten nemen waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is. Dat zijn vooral de
Ministers van EL&I en I&M en de colleges van gedeputeerde staten. Door ondertekening van
de PAS stellen deze bestuursorganen de beleidsregel vast en is de juridische doorwerking
van de voorkeursvolgorde bij het nemen van de toestemmingsbesluiten verzekerd, aldus de
11
concept-PAS.
In de concept-PAS wordt de voortouwnemer van het beheerplan aangewezen als het
bevoegd gezag dat ontwikkelingsruimte beschikbaar stelt aan het bestuursorgaan dat
bevoegd is te beslissen op een aanvraag om toestemming waarvoor ontwikkelingsruimte
nodig is. Het bevoegd gezag dat de toestemming verleent, kent de ontwikkelingsruimte
feitelijk toe bij het besluit over de gevraagde toestemming. De voortouwnemer van het
beheerplan registreert de toegedeelde ontwikkelingsruimte.
Een afwijkende regel geldt indien ontwikkelingsruimte nodig is voor handelingen waarvoor
de Minister van I&M, in overeenstemming met de Minister van EL&I, bevoegd gezag is en
waarvoor in de PAS ontwikkelingsruimte is gereserveerd. Deze Ministers kunnen voor deze
handelingen zelf ontwikkelingsruimte toedelen, op voorwaarde dat de toedeling wordt
geregistreerd, aldus de concept-PAS.
De Nbw 1998 voorziet op twee wijzen in toedeling van ontwikkelingsruimte. In de PAS
kunnen, nadat een passende beoordeling is gemaakt, projecten worden opgenomen die een
beroep doen op (een deel van) de ontwikkelingsruimte. Deze projecten zijn door opname in
de PAS uitgezonderd van de vergunningplicht. Deze mogelijkheid, die is opgenomen in artikel
19kh, vijfde lid, van de Nbw 1998, is onder meer bedoeld voor landelijke en bovenregionale
projecten waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is.
Na de vaststelling van de PAS wordt de (resterende) ontwikkelingsruimte ingevolge artikel
19km, eerste lid, van de Nbw 1998, toegedeeld door het bevoegd gezag dat het beheerplan
vaststelt. Dat bevoegd gezag draagt er zorg voor dat uitsluitend ontwikkelingsruimte wordt
toegedeeld aan handelingen die in het beheerplan zijn of worden opgenomen.(zie noot 25)
Zoals in paragraaf 3.2 is uiteengezet, kunnen meerdere bestuursorganen gezamenlijk het
bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van een beheerplan. Deze zijn op grond van de Nbw
1998 gezamenlijk bevoegd tot toedeling van de ontwikkelingsruimte.
De Afdeling stelt vast dat de wijze van toedeling van de ontwikkelingsruimte die in de
concept-PAS is beschreven op twee punten afwijkt van de regeling in de Nbw 1998. Het
betreft de mogelijkheid van reservering van ontwikkelingsruimte voor bepaalde projecten en
de aanwijzing van het bevoegd gezag voor toedeling van de ontwikkelingsruimte.
De concept-PAS vermeldt dat in de PAS geen projecten worden opgenomen als bedoeld in
artikel 19kh, vijfde lid, van de Nbw 1998.(zie noot 26) Er wordt derhalve geen gebruik
gemaakt van de in de Nbw 1998 geboden mogelijkheid om in de PAS ontwikkelingsruimte
toe te delen aan projecten die passend zijn beoordeeld. In plaats daarvan wordt in een bijlage
bij de PAS een lijst van projecten opgenomen waarvoor in de PAS ontwikkelingsruimte wordt
gereserveerd. De Nbw 1998 voorziet echter hooguit in het opnemen van uitgangspunten
voor de toedeling van de ontwikkelingsruimte, maar voorziet niet in de reservering van
ontwikkelingsruimte in de PAS voor bepaalde projecten.
Bovendien biedt de Nbw 1998 na vaststelling van de PAS geen ruimte voor toedeling van
ontwikkelingsruimte door de Ministers van EL&I en I&M voor bepaalde in de PAS genoemde
projecten. In de Nbw 1998 is bepaald dat het bevoegd gezag dat het beheerplan voor een
Natura 2000-gebied vaststelt, de ontwikkelingsruimte toedeelt.
Het vaststellen van een beleidsregel waaraan de Ministers bij het nemen van besluiten
waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is gebonden zijn en die waarborgt dat zij uitsluitend de
daarvoor in de PAS gereserveerde ontwikkelingsruimte gebruiken, kan het wettelijke
systeem, dat voorziet in de toedeling van de ontwikkelingsruimte door het bevoegd gezag
dat het beheerplan vaststelt, niet opzij zetten.(zie noot 27)
De concept-PAS vermeldt voorts dat de voortouwnemer voor het beheerplan de overige
ontwikkelingsruimte toedeelt. Weliswaar kiest de concept-PAS daarmee voor een praktischer
12
werkwijze dan de Nbw 1998, maar daarvoor lijkt de Nbw 1998 geen ruimte te bieden. De
Nbw 1998 wijst het bevoegd gezag dat het beheerplan vaststelt aan als bevoegd gezag voor
de toedeling van de ontwikkelingruimte.(zie noot 28) Dat bestaat in veel gevallen uit meer
bestuursorganen dan alleen de voortouwnemer.
Ten slotte gaat de concept-PAS ervan uit dat voor de vaststelling van plannen als bedoeld in
artikel 19j van de Nbw 1998 ontwikkelingsruimte kan worden gereserveerd. In het bijzonder
betreft dit bestemmingsplannen die stikstofveroorzakende projecten mogelijk maken. De
definitieve toedeling van ontwikkelingsruimte vindt plaats in het kader van de
toestemmingverlening voor de projecten waarin het bestemmingsplan voorziet.
Artikel 19km, eerste lid, van de Nbw 1998 voorziet echter slechts in de toekenning van
ontwikkelingsruimte aan handelingen die in een beheerplan zijn of worden opgenomen. Het
begrip handelingen heeft in de Nbw 1998 geen betrekking op de vaststelling van een plan als
bedoeld in artikel 19j, maar heeft uitsluitend betrekking op projecten en andere handelingen
die op grond van artikel 19d van de Nbw 1998 vergunningplichtig zijn. De Afdeling merkt op
dat de reservering van ontwikkelingsruimte voor plannen als bedoeld in artikel 19j, hoe
gewenst wellicht ook, niet past binnen de mogelijkheden die de Nbw 1998 voor toedeling
van ontwikkelingsruimte biedt.
+4
John Spithoven
@John Spithoven Ik heb bovenstaande tekst gekopieerd uit het PAS advies
Raad van State 2012.
Als elke belangenbehartiger nu eens notitie neemt van deze tekst dan kunnen we gezamenlijk concluderen;

Dat er nooit een passende beoordeling is geweest voor de snelheidsverhoging van 100 naar 130 in 2012. Dus het via de spoedwet inrekenen in 2020 voor een drempelwaarden voor de bouw was een loze actie . Maar kabinet Rutte zit er nog. Johan Vollenbroek wist ook van te voren met succes dat hij ging winnen in de zaak Egmond aan de Hoef bij vergunningen woningbouw projecten. Er was namelijk nooit geen ruimte met een passende beoordeling geweest. Dus de spoedwet was een loze belofte.

Ook kun je hierboven lezen, belangenbehartigers, dat het verboden is onder de natuurbeschermingswet MIRT projecten (wegenbouw , infra enz) voor te trekken op de pas knelgevallen. Maar Rutte zit er nog steeds....en belangenbehartigers kletsen liever met hem dan met ons.

Kots misselijk wordt is oa vandaag als ik hoor dat sectorpartijen graag emissie willen reduceren.
Reken effe allemaal mee.....deze ochtend lazen we in nieuwe oogst dat het uitbannen van kunstmest wel voor een reductie van ......40kton NH3 kan zorgen.....lees effe mee.....autonoom zijn van 2018 tot heden al zo'n 10 kton NH3 gereduceert......lees effe mee......verlies van derogatie en aanscherping van de plaatsings/gebruiksnormen gaat tussen de 15 en 20 kton opleveren.

DE KABINETSDOELSTELLING IS 39 KTON, DUS MOETEN WE MEEBEWEGEN?
+3
Weidezicht
@John Spithoven ongekend wat je allemaal naar bovennpeutert. Wat een inzet. Maar ooh ohh ohh wat is het een wespennest. Linksom of rechtsom we worden genaaid waar we bij staan. Voorkomen of tegenhouden lijkt schrier onmogelijk, maar wie weet.
robot
@John Spithoven ik vind het in en in triest dat de sector vertegenwoordigers het advies van de RVS naast zich neer hebben gelegd. Door dat zij laks zijn geweest hebben zij hebben willen en wetens de pasmelders in het graf getrokken. Alle ondertekenaars zijn voor de ga os in mijn beleving aansprakelijk .
robot
@robot het pas convenantOVEREENKOMST GENERIEKE MAATREGELEN
IN VERBAND MET HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF


Partijen,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris;

en

De federatie LTO Nederland, statutair gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer A.J. Maat, hierna te noemen: LTO Nederland;

De Nederlandse Zuivelorganisatie, statutair gevestigd te Zoetermeer, te dezen vertegenwoordigd door de heer P. Boer, hierna te noemen: NZO;

De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, statutair gevestigd te Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd door de heer H.W.C.M. Flipsen, hierna te noemen: Nevedi;

De Vereniging cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerken in de agrarische sector, statutair gevestigd te Nijkerk, te dezen vertegenwoordigd door mevr. J.H. Zweverink-Bosch, hierna te noemen: CUMELA Nederland;

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond, statutair gevestigd te Ingen gemeente Buren, te dezen vertegenwoordigd door de heer D.J. Schoonman, hierna te noemen: NMV;

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders, statutair gevestigd te Lunteren, te dezen vertegenwoordigd door de heer T. Duteweerd, hierna te noemen: NVV;

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, statutair gevestigd te Barneveld, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. Brok, hierna te noemen: NVP;

hierna gezamenlijk te noemen: de sectororganisaties.

Overwegen het volgende,

1. De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu stellen ingevolge artikel 19kg van de Natuurbeschermingswet 1998, in overeenstemming met de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de provincies, een programma vast ter vermindering van de stikstofdepositie, afkomstig van in Nederland aanwezige bronnen (programma aanpak stikstof). Het programma is erop gericht om economie en ecologie te verbinden, door de realisering van de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden samen te laten gaan met economische ontwikkeling. Het programma bevat maatregelen en voorziet in zogenoemde ontwikkelingsruimte, waardoor de bevoegde gezagen toestemming kunnen verlenen voor projecten en andere handelingen die een toename in de stikstofdepositie veroorzaken op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden.

2. Het programma aanpak stikstof bevat generieke brongerichte maatregelen die, in aanvulling op het vaststaande beleid, voor een extra daling van stikstofdepositie zorgen. Zij hebben tot doel het probleem van de overbelasting van stikstofdepositie bij de bron aan te pakken door de emissie van ammoniak te reduceren. De Staatssecretaris draagt zorg voor het in procedure brengen van een ontwerp van een wijziging van het Besluit gebruik meststoffen, dat voorziet in een aanscherping van de normen voor de aanwending van dierlijke mest. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu draagt zorg voor het in procedure brengen van een ontwerp van een wijziging van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, dat voorziet in het beperken van de maximumemissie van ammoniak uit stallen, en voor het periodiek actualiseren van de lijst met huisvestingssystemen, opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij. Daarnaast treffen veehouders vrijwillig voer- en managementmaatregelen. In onderhavige overeenkomst zijn afspraken over de voer- en managementmaatregelen neergelegd.

3. De generieke maatregelen hebben, mede met het oog op het toelaten van nieuwe activiteiten, tot doel dat in 2030 een netto reductie is gerealiseerd van ten minste 10 kiloton ammoniakemissie ten opzichte van de ammoniakemissie in 2013. 56% van de depositieruimte die als gevolg van deze reductie ontstaat, komt beschikbaar voor ontwikkelingen in de veehouderijsector.

4. In de praktijk is gebleken dat maatregelen in de landbouwsector in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het reduceren van ammoniakemissie. Zo hebben de inspanningen van LTO melkveehouderij en Nevedi in het kader van de overeenkomst ‘verlaging fosfaatproductie via rundveevoerder’ gezorgd voor verbetering van de mineralenefficiëntie en daarmee de fosfaat- en stikstofproductie aanzienlijk gereduceerd. Een ander relevant initiatief in dit verband is de samenwerking tussen NZO en LTO Nederland in de Duurzame Zuivelketen, waarvan reductie van ammoniak één van de doelstellingen vormt. Voorts dragen de varkens- en de pluimveesector vrijwillig bij aan de reductie van ammoniakemissie door het toepassen van efficiëntere stalsystemen dan wettelijk is vereist en door het optimaliseren van voedergift. Om ondernemers te ondersteunen bij het vergroten van hun kennis over de mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak te verminderen, innovatie te stimuleren en ervoor te zorgen dat de voer- en managementmaatregelen daadwerkelijk worden toegepast, heeft de Staatssecretaris diverse stimuleringsregelingen opengesteld.

5. Partijen streven er gezamenlijk naar om de ingezette koers op het gebied van ammoniakreductie te continueren. Het is van belang dat de voortgang wordt gemonitord.

Spreken het volgende af:

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
- kringloopwijzer: instrument waarmee veehouders inzicht verkrijgen in de benutting en verliezen van stikstof, fosfaat, ammoniak en broeikasgassen;
- PAS: programma aanpak stikstof als bedoeld in artikel 19kg, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998;
- PAS-bureau: bureau dat, in opdracht van de Staatssecretaris van
Economische Zaken, de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de twaalf provincies, onder meer zorg draagt voor de monitoring van de uitvoering van het PAS;
- RAV: Regeling ammoniak en veehouderij.

Artikel 2 Doel

Deze overeenkomst heeft als doel een reductie in ammoniakemissie te realiseren, door afspraken ten aanzien van de vrijwillig door veehouders te treffen voer- en managementmaatregelen vast te leggen. Door deze maatregelen wordt, tezamen met een aanscherping van de wettelijke voorschriften over de maximumemissie van ammoniak uit stallen en een aanscherping van de wettelijke normen voor de aanwending van dierlijke mest, in 2030 een netto reductie in ammoniakemissie van ten minste 10 kiloton ten opzichte van het jaar 2013 gerealiseerd.

Artikel 3 Verplichtingen sectororganisaties

1. LTO Nederland, NZO en Nevedi geven uitvoering aan het plan van aanpak ‘Kansen voor de Zuivelketen na 2015’, behorend bij het sectorplan ‘Koersvast richting 2020: voortvarend in verantwoordelijkheid’, en aan de overeenkomst ‘Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer’.

2. NMV onderschrijft de doelstellingen van het in het eerste lid genoemde sectorplan en van de overeenkomst en spant zich ervoor in om acties te ontplooien waardoor deze doelstellingen worden gerealiseerd.

3. LTO Nederland, NZO en NMV:
a. spannen zich ervoor in dat de certificering door Stichting Weidegang van ondernemers die ten minste 120 dagen, 6 uur per dag beweiden wordt voortgezet;
b. spannen zich ervoor in dat certificering tot stand komt voor verschillende niveaus van beweiding waarmee tenminste 10% extra emissiereductie wordt bereikt ten opzichte van de reductie die door het beweiden, als bedoeld onder a, wordt gerealiseerd.

4. LTO Nederland, NZO, Nevedi, NMV, NVP, NVV en CUMELA Nederland spannen zich in om het bewustzijn van de noodzaak tot het verbeteren van de mineralenefficiency en tot het reduceren van ammoniakemissie in Nederland bij ondernemers te vergroten op één of meer van de volgende wijzen: a. bedrijfsrapportages in vakbladen;
b. informatie op de bij de organisaties in beheer zijnde websites;
c. ledenbijeenkomsten;
d. ondernemersnetwerken.

5. LTO Nederland, CUMELA Nederland en NMV:
a. bevorderen dat er alternatieve technieken voor de sleepvoetmethode worden ontwikkeld die eenzelfde of hogere emissiereductie als het injecteren van mest in de bodem realiseren, geen negatieve gevolgen voor andere milieuaspecten veroorzaken en handhaafbaar en controleerbaar zijn;
b. stimuleren het gebruik van technieken en werkwijzen bij het emissiearm uitrijden door ondernemers en loonwerkers die een zo hoog mogelijke reductie in ammoniakemissie tot gevolg hebben.

Artikel 4 Verplichtingen Staatssecretaris

De Staatssecretaris:

a. maakt in het kader van het PAS afspraken met gedeputeerde staten van provincies om te borgen dat voor de veehouderijsector depositieruimte beschikbaar is van gemiddeld ten minste 56 procent van de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die het gevolg is van een netto reductie in ammoniakemissie van ten minste 10 kiloton ten opzichte van het jaar
2013;

b. draagt uit welke bijdrage de sectororganisaties leveren aan de uitvoering van het PAS en daarmee aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in
Nederland;

c. draagt er zorg voor dat een ontwerp van een wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in procedure wordt gebracht waardoor mestaanwending volgens een alternatieve techniek voor de sleepvoetmethode wordt toegestaan, indien uit onderzoek blijkt dat deze techniek eenzelfde of een hogere emissiereductie als het injecteren van mest in de bodem realiseert, geen negatieve gevolgen voor andere milieuaspecten veroorzaakt en handhaafbaar en controleerbaar is;

d. onderzoekt welke emissiefactoren voor voer- en managementmaatregelen, waaronder het toevoegen van middelen aan mest, kunnen worden opgenomen in een bijlage bij de RAV;

e. spant zich ervoor in dat de verplichting om drijfmest emissiearm aan te wenden op graslanden op klei- en veengrond, waarvan opname als generieke brongerichte maatregel in het PAS is voorzien, niet eerder dan 1 januari 2017 wordt ingevoerd;

f. onderzoekt, samen met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, in het kader van de evaluatie bedoeld in artikel 5, derde lid, van deze overeenkomst eenmaal per drie jaar of het noodzakelijk is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij aan te passen, en overlegt daarover met de andere partijen.

Artikel 5 Monitoring, verslaglegging en evaluatie

1. Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen, inventariseert op basis van cijfers van de Werkgroep Uniformering Mestcijfers, de Werkgroep Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak en het PAS-bureau eenmaal per jaar:
a. het verloop van de reductie in ammoniakemissie als gevolg van de generieke brongerichte maatregelen;
b. de aan de veehouderijsector beschikbaar gestelde hoeveelheid depositie- en ontwikkelingsruimte.
De vertegenwoordiger van de Staatssecretaris neemt hiertoe het initiatief. Van de inventarisatie wordt een verslag opgesteld.

2. Een stuurgroep, bestaande uit de Staatssecretaris of een vertegenwoordiger van de Staatssecretaris en bestuurlijke vertegenwoordigers van de sectororganisaties, stelt het verslag vast. Binnen 10 dagen na vaststelling wordt het verslag aangeboden aan alle deelnemende partijen en aan het PASbureau.
3. Op basis van de verslagen evalueert de stuurgroep eenmaal per drie jaar de resultaten van onderhavige overeenkomst. Daarbij wordt het geprognosticeerde emissieverloop, zoals opgenomen in bijlage 1, betrokken. Overeenkomstig de regels van het monitoringsplan, behorend bij het PAS, besluit de stuurgroep of de overeenkomst moet worden aangepast.

Artikel 6 Toetredingsregeling

1. Teneinde de sector in zo ruim mogelijke mate te doen participeren in deze overeenkomst, bestaat de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst als partij toe te treden. Een toetredende partij dient de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, te aanvaarden.

2. Partijen stimuleren andere relevante (deel)sectoren uit de landbouw om toe te treden tot deze overeenkomst.

3. Een toetredende partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan alle deelnemende partijen. De Staatssecretaris besluit, op basis van advies van de stuurgroep, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van deze overeenkomst, of zij hiermee instemt. Zodra de Staatssecretaris schriftelijk heeft ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van partij van de overeenkomst en gelden voor die partij de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen.

4. Het verzoek tot toetreding en de verklaring houdende instemming worden als bijlage aan de overeenkomst gehecht.

Artikel 7 Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst.

2. Het in het eerste lid bedoelde overleg vindt plaats binnen 20 werkdagen nadat een partij de wens hiertoe aan de andere partijen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. De Staatssecretaris organiseert het overleg.

3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden tot overeenstemming heeft geleid, geldt de beëindigingsregeling zoals opgenomen in artikel 9 van deze overeenkomst.

Artikel 8 Wijziging

1. Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.

2. Partijen treden in overleg binnen twee maanden nadat een partij de wens daartoe aan de andere partijen schriftelijk heeft meegedeeld.

3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden als bijlage aan de overeenkomst gehecht.

Artikel 9 Opzegging

1. Elke partij kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat deze overeenkomst billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. Onder een zodanige verandering van omstandigheden wordt begrepen dat er geen PAS meer van kracht is of dat de afspraken, bedoeld in artikel 4, onder a, van deze overeenkomst niet worden nagekomen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.

2. Wanneer een partij de overeenkomst opzegt, beraden de overige partijen zich over de gevolgen daarvan voor de overeenkomst.

3. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst is geen van de partijen jegens een andere partij schadeplichtig.

Artikel 10 Ontbinding

1. Onverminderd wat in de overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de partijen de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

2. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst is geen van de partijen jegens een andere partij schadeplichtig.

Artikel 11 Escalatieregeling

1. Een partij die meent dat een geschil bestaat of dat een verplichting niet wordt nagekomen, deelt dat schriftelijk aan de andere partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.

2. Binnen 20 dagen na het ontvangen van deze mededeling overleggen partijen om te bezien of een oplossing van het geschil kan worden gevonden.

3. Indien het overleg niet binnen drie maanden leidt tot een oplossing van het geschil kunnen partijen deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van artikel 9 van deze overeenkomst.

Artikel 12 Afdwingbaarheid

Deze overeenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 13 Mededinging en aanbesteding

De toepassing en uitwerking van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende maatregelen mogen niet strijdig zijn met Europese of nationale mededingings- en aanbestedingsregels.Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van het PAS door de daartoe bevoegde gezagen en eindigt met ingang van de datum waarop eerste programmaperiode eindigt.

2. Na afloop van de in het eerste lid genoemde duur wordt deze overeenkomst voor de duur van de daaropvolgende PAS-periodes voortgezet, tenzij partijen uitdrukkelijk anders besluiten. Partijen treden uiterlijk een jaar voor de datum, genoemd in het eerste lid, in overleg over beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 15 Publicatie in Staatscourant

1. Binnen 10 werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant en op www.pas.natura2000.nl.
2. Bij wijzigingen in de overeenkomst vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing.
3. Van toetreden, uittreden, opzeggen of ontbinden wordt melding gemaakt in de Staatscourant.  
Aldus overeengekomen

Op 18 maart 2014, te Den Haag……………………………………………
S.A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken


……………………………………………
A.J. Maat
Voorzitter LTO Nederland


…………………………………………….
H.W.C.M. Flipsen
Directeur Nevedi

…………………………………………….
P. Boer
Voorzitter van de Commissie Duurzame Melkproductie van de NZO


…………………………………………….
J.H. Zweverink-Bosch
Algemeen Directeur CUMELA Nederland


…………………………………………….
D.J. Schoonman
functie NMV…………………………………………….
T. Duteweerd
Waarnemend voorzitter NVV…………………………………………….
J. Brok
Secretaris NVP
Bijlage

Geprognosticeerde emissiereductie bij realisatie generieke brongerichte maatregelen, uitgedrukt in kton per jaar (netto)

2015 2018 2021 2024 2027 2030
Aanscherping van de normen over de aanwending van dierlijke mest 0,5 2 2 2 2 2
Voer- en
managementmaatregelen als vastgelegd in onderhavige overeenkomst 0,5 2 3 3 3 3
Aanscherping van de voorschriften over de maximumemissie van ammoniak uit stallen 0,1 0,5 1,4 2,6 3,8 5
Totaal 1,1 4,5 6,4 7,6 8,8 10
+3
John Spithoven
Ik wilde deze topic nog maar een keer onder de aandacht brengen. Vanuit de G8 werd er door Henk Bleker een voorstel gedaan voor het instrument WILG. Lees hierboven hoe ik er aan alle kanten van langs krijg. Ook door Gerrit van Schaik dagelijks bestuurslid NMV en Rob van Ginneken Landelijk bestuur NMV. Inmiddels weten we allemaal dat ik toen al gelijk had.

hier nog even een link van de topic van gisteren
prikkebord.nl/topic/297972/…

En Gerrit en Rob, blijven jullie nog bij jullie standpunt? Of zijn jullie er nu ook achter dat de NMV met binnenhalen van Bleker het paard van Troje binnen heeft gehaald?
+1
Arnold1988
@John Spithoven nounounounou, wat een insinuatie. Schrik ervan
Het paard van Troje
Dat is nogal wat
Weet je wel wat je zegt?
+2
John Spithoven
@Arnold1988 jahoor, zie uitleg

(klik om te vergroten)

Arnold1988
@John Spithoven op welke manier heeft Bleker zich misdragen waardoor jij de vergelijking met een paard mag maken?
+1
Gerrit v Schaick
@John Spithoven Beste John ik blijf pal achter mijn voorzitter staan. Wat heb je toch tegen Henk? En waarom steeds uit op het tegen elkaar uitspelen van elkaar?
Ik snap ook niet zo goed hoe je hier nu weer op argumenten in ziet om Henk (en NMV) kapot te maken en je eigen gelijk te halen.
Dat het kabinet de omgevingswet wilt wijzigen om voorkeursrecht op grond en stikstof vast te leggen geeft aan dat we richting communisme gaan. Het wordt steeds gekker in dit land. En het geeft aan dat het kabinet schijt heeft aan onze rechten als grondbezitters.

Het punt van rechtsbescherming wat wij hadden met een goede (aangepaste) uitvoering van de oude landinrichtingswet had juist rechtszekerheid moeten geven op het moment dat er toch wordt gekozen in een gebied met grote opgaven aan tafel te gaan. Onafhankelijk voorzitter, bepaalde verdeling aan tafels (boeren vertegenwoordiging) Meerdere besluiten waar bezwaar en beroep tegen mogelijk is in een lang en zorgvuldig proces. Had SCC mooi in stelling kunnen brengen..

Wat je nu ziet is dat kabinet dat juist wilt omzeilen en snel grote klappen wilt maken.

Ps. zoals je weet zit ook ik dicht bij N2000 en zal ook wel genomineerd worden om op te zouten in januari. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En ik heb niet zo'n zin om druk te zijn met elkaar te bestrijden. Kan ik donderdag ochtend een bakkie bij je komen doen?
+2
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Beste Gerrit

Dank voor je reactie

De Omgevingswet is door de tweede en eerste Kamer bekrachtigd in 2017 met steun van het CDA
De inwerkingtreding is keer op keer uitgesteld, nu tot 1 juli 23.

Het CDA, waar zowel jij als Henk maar ook Sjaak en Rob , onderdeel van zijn, hebben in 2017 de communistische agenda in gezet via steun aan deze Omgevingswet

Dat jij dat nog niet ziet, komt door gebrek aan ervaring, maar dat komt vanzelf.....

En Henk ...onder zijn staatssecretaris schap heeft hij en de KDW en de PAS wetgeving binnen de tweede kamer geloodst.

Medeverantwoordelijk voor de huidige ellende. Hij is de Nmv binnen gehaald om van 1 sept 21 tot 31 dec 21 de organisatie te reorganiseren, door de oud voorzitter.
Maar vervolgens heeft hij als oud politicus zichzelf op het zadel geheven tot voorzitter.....zonder enige binding met de melkveehouderij, maar met de o zo warme banden met het kabinet.
+2
jan-cees
@John Spithoven voor dit soort fratsen en onkunde is de NMV niet opgericht. Twee van de oprichters draaien zich om in hun graf
+6
John Spithoven
@jan-cees Dat is precies mijn punt

De één verwijt mij bommen te gooien, de ander classificeert mij als stoker, weer een ander beschuldigd mij van verdeeldheid zaaien.
Lariekoek

Je beweegt niet mee als de basis van een verhaal niet klopt

Met fosfaatdossier zag ik dat het fout zat en liep weg ( dan krijg je de classificatie dat je nooit geen deal wil sluiten) .
Met Staf ging het om de waarheid
Met SSC gaat het om een juiste definitie van het probleem.

Je beweegt niet mee met de leugen! Je houd je rug recht en vecht voor waarheid.

En dat was de Nmv ook. Nu wordt het geleidt door een oud politicus met overal kleerscheuren omdat hij zo flexibel was.....
+4
jan-cees
@John Spithoven en zo is het en niet anders. Tuinslangruggegraten zijn blijkbaar veel omhoog komen drijven de afgelopen jaren helaas maar paar die inzicht met rechte rug combineren
Arnold1988
@John Spithoven Heb hele topic nogmaals gelezen
Wat wil Bleker ( en nmv) bereiken met de Wilg?
Is dat een oplossing voor pasmelders?
Is het een oplossing voor de stikstofcrisis?
Waarom doet Bleker dit?
jan-cees
@Arnold1988 dat kan alleen Bleker verklaren. En mogelijk de sukkels die achter hem aanlopen?
Vanuit boerenbelang is het hardstikke stom want je wordt klemgezet
+1
Arnold1988
@jan-cees waarom heb jij er zoveel moeite mee?
Wat staat ons te wachten met het plan van bleker?
jan-cees
@Arnold1988 onder de wilg is onteigening en toebedeling onder de nieuwe omgevingswet mogelijk bij besluit van gs en staten zonder bezwaar en beroepen procedure
Dan wordt het wel heel lastig om sls grondeigenaar je belangen te verdedigen
Arnold1988
@jan-cees wat raar
Henk-Jan schrijft continu dat de rechtszekerheid van boeren prioriteit nummer 1 is en dat hij samen met Bleker en van Maanen werkt aan een wilg waarbij bezwaar en beroep mogelijk is
Ben ik abuis?
jan-cees
@Arnold1988 dan heeft Henk Jan een bijzondere droom want Jeroen werkt niet aan Wilg. De Wilg bestaat al behoorlijk aantal jaren. De aanpassing van Wilg en deze onderbrengen in de Omgevingswet met daarbij de besluitvorming naar GS betekend dat je als grondeigenaar/gebruiker enorm wordt beperkt in de mogelijkheden tot inspraak .
Maar gezien Henk Jan zijn eerdere opmerkingen over inspraak en meningsuiting zal dat voor hem geen probleem zijn.
De Wilg wordt treurwilg
Arnold1988
@jan-cees snap ik ook wel dat Jeroen niet aan de wilg werkt omdat de wilg al lang bestaat
Was meer bedoeld voor het paard van Troje van dhr Spithoven
Alle Nmv-ers zijn verantwoordelijk voor de bende die ze nu aanrichten
Het met 1 mond praten is geen excuus
Wanneer je dat accepteert dan is het een vrijbrief voor ongewenst gedragen
Maar dhr Spithoven heeft geen zin om uit te leggen wie het paard binnengehaald hebben en waarom het paard niet op transport gezet wordt.
Wat dan overblijft is beetje prutsen in de kantlijn
+2
Snuf
@Gerrit v Schaick John heeft wel gelijk. Enals je henk op tv ziet is het hopeloos
Arnold1988
@Gerrit v Schaick kijk, de motivatie om andere boeren te gaan pesten is......

Ps. zoals je weet zit ook ik dicht bij N2000 en zal ook wel genomineerd worden om op te zouten in januari.

Samen met van Maanen die ook moeilijk zit, Wunnekink, Verstraten etc die ook pasmelder zijn. Samen gaan jullie heel ver om je eigen hachje te redden

Zoals John al aangegeven heeft: veel te ver!!
cs-agrar
@Arnold1988 denk, weet eigenlijk wel zeker, dat je hiermee een paar man teveel noemt over veel te ver gaan om eigen hachtje redden. Ik heb Schaick en v Maanen veel hoger dan een Verstraten, met afstand. En niet alleen omdat de organisatie waar de laatste bij hoort maar tandeloze tijger is.
Arnold1988
@John Spithoven Ik ben nog bezig met het paard.
Daar zit je er volkomen naast.
Arnold1988
@Arnold1988 Dus Bleker is het paard.
Van wie is het paard?
Wie hebben het paard binnengehaald?
Wanneer Bleker het paard is, waarom zet de nmv het paard niet op transport??
(ffff bellen met vee en logistiek)
HenkjanOtten
Als ik jullie bijdragen doorlees vraag ik me serieus af of jullie het geheel overzien. John is een kanjer in stikstof, en heeft gelijk: de basis deugt niet. Maar onder het NPLG, en gelijktijdig ermee, gaat het over zoveel meer. Zand/lössgronden en 7e AP/KRW, veengronden en CO2/bodemdaling, zoönose en dierwaardige veehouderij, extensivering, groene dooradering en NNN, NOVEX en Ruimtelijke Ordening, eiwitstrategie, mestbeleid, grondgebondenheid met GVE norm.

Ik denk als we er nu niet bovenop zitten in Den Haag er niet veel meet te redden valt.
+3
Realisme
@HenkjanOtten volgens mij heb jij niet door dat stikstof gebruikt word als stok om mee te slaan. In ieder geval de eerste stok. Als je daar niet gelijk bovenop zit dan geef je bij voorbaat toe aan list en bedrog. Jij geeft duidelijk de voorkeur aan het ouwe jongens krentenbrood overleg in Den Haag. Waar wij vertegenwoordigt worden door mensen met iets teveel politieke ambitie.
bio boer
@Realisme het is wel zo ook al zijn we het er niet mee eens er wordt toch wel voor ons beslist zo werkt dat tegenwoordig
HenkjanOtten
@Realisme een van de eerste stokken inderdaad. Vergeet 7e actieprogramma niet dat gewoon al ingevoerd wordt
Arnold1988
@HenkjanOtten en daar wil jij iets aan doen????😂😂😂😂😂😂😂
Kansloze toestand
HenkjanOtten
@Realisme we zijn nu drie jaar aan het actievoeren en zitten er bovenop voor wat betreft stikstof. We moeten uitkijken, anders worden we tegelijk op alle andere punten geschoren. Moeten er nu volgens mij bovenop zitten, ook in Den Haag.
+2
George
Quote Reactie van @HenkjanOtten:
e zijn nu drie jaar aan het actievoeren en zitten er bovenop voor wat betreft stikstof. We moeten uitkijken, anders worden we tegelijk op alle andere punten geschoren. Moeten er nu volgens mij bovenop zitten, ook in Den Haag.

We merken geen resultaten van jullie er bovenop zitten.
+2
Johannushoeve cv
@George dat heb je als je er bovenop zit . Dan kan je niet zien wat er onder je gebeurt.
+1
Arnold1988
@Johannushoeve cv Ach
Het is elke keer hetzelfde liedje
Je kunt beter aan tafel zitten🤬🤬🤬
En dan komt er een verschrikkelijk resultaat
En de melding: als we niet aan tafel hadden gezeten was het nog erger geweest 😡😡😡
Ze geloven er zelf nog in ook
Stelletje naïvelingen
Realisme
@HenkjanOtten ik denk dat een aantal partijen er op een andere manier bovenop zitten en het nog lekker vinden ook. Kamerbrieven laten wel zien dat ze geen resultaat behalen.
+1
Arnold1988
@HenkjanOtten Ik wist echt niet dat we zoveel problemen in Nederland hebben
Het grootste probleem is mensen zoals jij
Mensen die deals sluiten met de overheid
Overheid die mensen de dood in jaagt
En daar mag jij een bijdrage aan leveren
HenkjanOtten
@Arnold1988 ik wist het ook niet. Maar de meerderheid van de Tweede Kamer vind dat er heul grotte problemen zijn..
+1
Arnold1988
@HenkjanOtten Je moet nog veel leren
Het begint met: vraag je bij elk probleem af of het wel jouw probleem is
Je hebt al het foute antwoord gegeven
Je huppelt als een schoothondje achter politiek aan
Neem nu Bromet gisteren bij Sjaak aan tafel
Bromet wil pasmelders opkopen
Al met Koekange gebeld?
Ik heb zijn nummer wel voor jou
George
Quote Reactie van @HenkjanOtten:
Maar onder het NPLG, en gelijktijdig ermee, gaat het over zoveel meer. Zand/lössgronden en 7e AP/KRW, veengronden en CO2/bodemdaling, zoönose en dierwaardige veehouderij, extensivering, groene dooradering en NNN, NOVEX en Ruimtelijke Ordening, eiwitstrategie, mestbeleid, grondgebondenheid met GVE norm.

Shit zeg , wie verzint deze problemen allemaal?
Arnold1988
@George Ach kerel, jij snapt er niets van
John Spithoven snapt er niets van dus dan benne gij helemaal kansloos😎
Maar Henk gaat het allemaal oplossen
Gelukkig maar. Toffe vent is het. Hij weet dat er mensen kapot aan gaan. Maar henk kan dat handelen. Dat hoort bij zijn hobby
En jij, ga lekker stukkie fietsen jonghu!! En laat het echte werk over aan echte kerels
George
Quote Reactie van @Arnold1988:
En jij, ga lekker stukkie fietsen jonghu!!

Ben je al wel buiten geweest vandaag? Hier regent het al heel de morgen flink.
Arnold1988
@George watje
HansBa
@Arnold1988 😀😀 wat een reactie op de maandag ochtend. Denk dat jou een stukkie fietsen ook goed zal doen😗
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Arnold1988:
echte kerels

Wie zijn dan de echte kerels volgens jou?
Ben jij dat? Wie of wat ben jij dan?
+2
jan-cees
@HenkjanOtten waarde meneer Otten ondertussen loop ik een jaartje of 25 rond in het Haagsche en gij denkt het beter te overzien?
HenkjanOtten
@jan-cees waarde meneer Jan-Cees, 25 jaar zegt niet persé wat over tact of inzicht. Waarmee ik niets over uw persoon zeg. Maar je kunt nog zo feitelijk gelijk hebben in een bepaald dossier, terwijl je toch aan alle kanten ingehaald wordt door de realiteit. Dan blijf je met je gelijk hangen in het achterhoede gevecht en zul je niets bereiken. En inderdaad, al degenen die hier roepen 'niet meewerken' volgen toch min of meer keurig alle regels die worden opgelegd op uiteindelijk.
+2
pieta
Quote Reactie van @HenkjanOtten:
Dan blijf je met je gelijk hangen in het achterhoede gevecht en zul je niets bereiken.

Zoiets als Vollenbroek die al vanaf de invoering van de PAS gelijk had dat het systeem zo niet deugde, zich niet aanpaste(in een achterhoedegevecht bleef hangen) maar juridisch zijn gelijk haalt?
Noorderling
@pieta
Quote:
zich niet aanpaste(in een achterhoedegevecht bleef hangen) maar juridisch zijn gelijk haalt?

Alleen is het wel altijd de vraag wat je voor je gelijk over hebt. 5 of 10jaar je bedrijf stil zetten, Vollenbroek heeft de tijd. Wij willen verder, kun je 10jaar procederen dat emissiearme vloer niet werkt en roosters wilt, of koopt maar je ruimte..

Zo is er wel meer onzin wat we pikken ten koste van ons gelijk. Als je niks hebt te verliezen kun je wel wat wagen. Anders wordt het al gauw een compromis.
Wil niet zeggen dat je alles maar moet laten gebeuren en bepaalde zaken kun je wel stevig in gaan, plan b of c is in huidige realiteit wel nodig waar gelijk hebben en krijgen 2 verschillende dingen zijn, zeker met de overheid.
pieta
Quote Reactie van @Noorderling:
Alleen is het wel altijd de vraag wat je voor je gelijk over hebt

Ik doel meer op SSC. Procederen mede voor mij. JC zet zich daar ook voor in. Voor mezelf heb ik andere oplossingen, zeker geen juridische strijd.
cs-agrar
Quote Reactie van @HenkjanOtten:
de basis deugt niet. Maar onder het NPLG, en gelijktijdig ermee, gaat het over zoveel meer. Zand/lössgronden en 7e AP/KRW, veengronden en CO2/bodemdaling, zoönose en dierwaardige veehouderij, extensivering, groene dooradering en NNN, NOVEX en Ruimtelijke Ordening, eiwitstrategie, mestbeleid, grondgebondenheid met GVE norm

de eerste 4 woorden zeggen alles. Dit is namelijk bij elk van de genoemde "opgaven" zo. En ea hangt ook aan elkaar. Men is met alles ook op de achtergrond wel bezig, maar N voert nu de boventoon, en heeft zeker aangaande de situatie van de PAS-melders nu wel voorrang.
+1
HenkjanOtten
Ik vraag of jullie antwoorden en strategie in brede zin hebben op de onderwerpen die ik genoemd heb. (En ik ben er vast nog een paar vergeten) En in de huidige situatie, na de acties en Remkes. En alsjeblieft niet het simplistische antwoord 'niets doen', want iedereen weet dat dat niet gebeurd.
Arnold1988
@HenkjanOtten Je bent echt niet goed bezig!!!! Het zou goed zijn als, ......ja, wie eigenlijk, ingrijpt
boerenbusiness.nl/melk/artikel/…
Arnold1988
@Arnold1988 De macht eindigt zodra je aan tafel komt zonder stevige toezeggingen.

Beste landbouwpartijen, bezint eer ge begint!

Het maakt allemaal niet uit
Henk-Jan is niet af te remmen
Wie is Henk-Jan eigenlijk???
Is hij de nieuwe Wiebren van Straalen die ons de pas en fosfaatrechten door de strot drukte???
Grasbaal
@Arnold1988 aub niet zo op de man spelen. Hou de discussie zuiver.
Arnold1988
@Grasbaal Zal het proberen
Wat stoort je?
Het eerste deel is gekopieerd uit het artikel erboven
Van Straalen heeft het telefoontje gepleegd met lnv zonder dat de zlto op de hoogt was
Daarnaast weet ik niet wie Henk-Jan is en welk mandaat hij heeft
Ik zie eigenlijk niets wat niet zuiver is.
+1
Vario512
Quote Reactie van @Arnold1988:
Daarnaast weet ik niet wie Henk-Jan

Waar is Henk Jan Otten zijn LinkedIn-pagina.

... of is Henk Jan een verzonnen naam met een verzonnen foto?
de Tank
@Arnold1988 "Ik zie eigenlijk niets wat niet zuiver is."

Dat noemt men een blinde vlek.
Arnold1988
@de Tank Dat mag jij zeggen
Maar je kunt het niet uitleggen
En wat vindt je daar zelf van?
Arnold1988
@Arnold1988 Niet eens een poging om het te beargumenteren.
Mag ik voorstellen om je inlognaam te veranderen in klappertjespistool?
+5
de hoef
@Arnold1988 je reageerd op jezelf maat, wel handig voor ons wat je nieuwe naam wordt
+1
Arnold1988
@de hoef reageert is met een t van terecht
+3
de Tank
@de hoef Als er niemand naar je luistert dan blijft er niet veel anders over dan tegen jezelf praten.
Arnold1988
@de Tank Het is beter dat zo weinig mogelijk mensen zich iets aantrekken van mij
cs-agrar
Quote Reactie van @Arnold1988:
inlognaam te veranderen in klappertjespistool

man man, gaat het niet?
Arnold1988
@cs-agrar wanneer de vraagstelling onduidelijk is wordt beantwoorden een heel grote opgave
Realisme
@HenkjanOtten misschien moet jij jezelf de vraag stellen of je de overheid de gelegenheid wil geven elke maatregel die ze maar bedenken door te voeren omdat de sector zijn handtekening er onder zet? En sectorpartijen krijgen echt wel wat kleingeld om als overwinning te presenteren maar aan het eind van het verhaal kan door hun handtekening het mes veel dieper als de overheid alleen ooit voor elkaar had kunnen krijgen.
+2
jan-cees
@HenkjanOtten vertel wat gaat omrollen op je rug met pootjes omhoog en handjes van politici likken je helpen. Geld voor LTO projecten en NAJK natuurlijk.
Maar wat heeft de boer en tuinder er aan?

Fraai frontsoldaat ben jij . Je had Poetin bij de eerste dreiging al de sleutels van Kyiv gestuurd
Realisme
.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's veehouderij , natuurmonumenten , henk bleker , uitspraak , cees veerman , wetgeving , bart kemp , belangenbehartiging , omgevingswet , sjaak van der tak en bidden geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
149
DEELNEMERS
38
WEERGAVES
9.664