Column: Natuurdoelanalyse veenmosrietland: meer stikstof nodig

De Ecologische Autoriteit gaat vooral natuurdoelanalyses die door provincies worden opgesteld controleren. Voor veenmosrietland durfde de Provincie Zuid-Holland dat zelf niet aan, maar daar lijkt geen probleem meer met stikstof te zijn. Een mini-college.

Deel dit topic

Reacties

BertK
Bizar!
+2
rene-de-jong
@BertK Bizar maar ook heel logisch bij een beoordeling die uitsluitend op theoretische basis is gebaseerd.

Veenmosriet heeft een emperische KDW range tussen 714 en 1700 mol ; dus we nemen de 714 ....(zonder enige onderbouwing)

We BEREKENDEN vervolgens wat de depositie is; NAT deel < 700 mol en een VERZONNEN droog deel en bepalen bij WET dat dit funest is; het hele land moet op z'n kop.

Controle (wat ze monitoring durven te noemen) via 'gebiedsanalyses' en 'quick scan' ; overschrijding BEREKENDE KDW dus slechte natuur, kijken naar de werkelijke staat doen we niet.

In een notendop de gehele stikstof soap met 36 'consensus wappies' die dit beleid ondersteunen.
"Wetenschappers en professoren' die onmiddellijk hun titel moeten inleveren, alleen al om de wetten van de natuurkunde; soortelijke massa NH3 is 0,765 en lucht is 1,29 ρ (kg / m³).
GJ Bosch
@rene-de-jong Jij zegt dat er geen droge depositie kan zijn omdat ammoniak lichter is dan lucht, en daarom meteen omhoog gaat. Maar uit meetresultaten van COTAG blijkt dat er in natuurgebieden op 80 cm hoogte ammoniak in de lucht zit (zie afbeelding). Dus ammoniak gedraagt zit niet zo simpel als jij zegt.

(klik om te vergroten)

Bekkink
@GJ Bosch dus er word wel gemeten in natuurgebieden?
Ik dacht dat het alleen maar aannames waren.
GJ Bosch
@Bekkink Het RIVM meet in een aantal natuurgebieden NH3-concentraties op verschillende hoogtes. Hier is dus echt sprake van meten.

Wat het RIVM vervolgens doet is dat zij uit de deze meetresultaten droge depositie afleidt via een soort onbegrijpelijke toverformule. En daar haken heel veel mensen af.

rivm.nl/stikstof/meten/…
+1
rene-de-jong
@GJ Bosch Kunt u deze formule wel ontrafelen ??

En waarom zegt u dat je met het bepalen van concentratie op verschillende hoogte dat er WEL depositie wordt gemeten ?

Ik meet hier op verschillende hoogte ook een ander aantal stenen en in Hinderloopen (Hylpen in Fries) staat het bewijs dat stenen omhoog vallen; friesland-post.nl/de-wereld-staat-in-workum-op-zn-…
bio boer
@Bekkink ze meten Ammoniak consentraties in de lucht daar berekenen ze hoe veel er op de grond komt daar is discussie over om er geen monsters van de grond wordt genomen maar plant kan ook voeding opnemen door het blad bladmestof bijvoorbeeld
+1
rene-de-jong
@Bekkink uitsluitend NH3 concentratie in de lucht
clo.nl/indicatoren/nl0461-ammoniak/….

En NERGENS in N2000 gebied wordt de NATTE depositie gemeten en dat is bijzonder want het is veel simpeler, we hadden hier vanmorgen 12 mm.
Deze opbrengst opsturen naar het lab en dan is de NATTE depositie in deze hoeveelheid te bepalen
cs-agrar
Quote Reactie van @GJ Bosch:
Maar uit meetresultaten van COTAG blijkt dat er in natuurgebieden op 80 cm hoogte ammoniak in de lucht zit

Als ammoniak dan lichter is, zou het stijgen, betekend in jouw verhaal dat de ammoniak van onder af komt... droge depositie van ammoniak zou dan niet kunnen bestaan, en natte eigenlijk ook niet, omdat ammoniak reageert met water naar ammoniumhydroxide
+1
rene-de-jong
@GJ Bosch COTAG is een andere naam voor Totempaal of toverpaal, het zijn er welgeteld 3 (DRIE !)

Deze paal meet uitsluitend CONCENTRATIE en daar wordt met een toverformule een depositie mee bepaald.
U heeft duidelijk alle discussie rondom deze COTAG palen gemist en gaat uit van delen van informatie (NH3 op 80 cm hoogte) en desinformatie van het RIVM (die wel beter weten).

Simpele vraag; wat is de concentratie NH3 laag bij de grond (5 cm) en die op bijv. 50 mtr.

Lees de bijdrage van Wouter de Heij op foodlog en de hele draad even dan wordt het u wsl beter duidelijk;
foodlog.nl/artikel/…

De stelling is en blijft simpel: soortelijke massa NH3 is 0,765 en lucht is 1,29 ρ (kg / m³).
Stenen vallen niet omhoog.....

En mocht het nog niet duidelijk zijn na het lezen van deze info dan verwijs ik u naar deze link;
foodlog.nl/artikel/…

Dit artikel gaat over SATELIET metingen met kort door de bocht de conclusie; als het niet in de lucht zit kan het ook niet omlaag vallen of mijn simpele uitleg;

Stenen vallen niet omhoog
Theoretisch kun je beredeneren dat deze wel omhoog vallen
Als er 2 stenen liggen kunnen er nooit 4 omhoog vallen
Aerius/OPS berekend dat er 8 stenen omhoog vallen


Ik kan u ook een plaatje doen toekomen van de concentratie stenen op 80 cm hoogte maar deze kunt u wsl zelf ook maken 😃
GJ Bosch
@rene-de-jong Jij zegt met grote stelligheid dat ammoniak omhoog gaat omdat het lichter is dan lucht. Maar waar komt de ammoniak op 80 cm hoogte in natuurgebieden dan vandaan?
aldert
@GJ Bosch De onderzoekers hebben een poepje gelaten ?
pieta
@GJ Bosch Een logische verklaring zou kunnen zijn dat er een proces inde bodem/op de grond plaatsvindt waarbij ammoniak vrijkomt. Deze stijgt op en wordt gemeten.
rene-de-jong
@GJ Bosch Welk natuur gebied, welke locatie en wat is het meetmoment (weersomstandigheden).

Han Lindeboom verteld dat NH3 kan verwaaien, dat blijkt ook uit zijn Pingvogel experiment waardoor de grondsamenstelling op max 500 mtr van deze half miljoen !! beesten in ca. 6.000 jr is veranderd.
Ook verteld hij dat er door het verwaaien een deel wordt 'ingevangen' door reliëf maar wederom met vocht (douw).

Is de grondsamenstelling in N2000 gebied veranderd ???
veld-post.nl/artikel/…

Ja; NH3 kan dus verwaaien maar het grootste deel stijgt onmiddellijk op naar grote hoogte, dat blijkt ook uit metingen met vliegtuigen (lees foodlog N. Gerrits).
Wat er wel neerslaat is dan NATTE depositie of wat opname door huidmondjes.

Op 80 cm hoogte is er dus kans op verwaaide NH3 of lokaal geproduceerde NH3, het kan ook nog NH3 zijn die EERDER middels NATTE depositie is neergeslagen.

2/3 deel als DROGE depositie berekenen is grote waanzin.
De validatie van Aerius/OPS zelf (!) schrijft dit ook ‘performs poorly’
jaaphanekamp.com/blog/science/…

Weet u wel de toverformule van RIVM ??
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @rene-de-jong:
het kan ook nog NH3 zijn die EERDER middels NATTE depositie is neergeslagen.

Alleen zou NH3 niet als natte depositie neer kunnen slaan, wel als zijnde ammoniumhydroxide.
GJ Bosch
@rene-de-jong Dit is wat het RIVM zegt over het feit dat ammoniak lichter is dan lucht

(klik om te vergroten)

rene-de-jong
@GJ Bosch Dat klopt ze willen met alle geweld Aerius/OPS in de lucht houden, het is echter grote onzin wat ze verkondigen en ook de validatie van Aerius/OPS zelf schrijft dat....

"‘performs poorly’). Dat is opzienbarend gezien het feit dat AERIUS/OPS, ondanks deze vroegtijdige negatieve kwalificatie, toch in gebruik is genomen en nog steeds in gebruik is." jaaphanekamp.com/blog/science/…

Ook geen enkel bodemmonster kan bevestigen dat NH3 als droge depositie een accumulatie van stikstof veroorzaakt; ze gebruiken en verdedigen Aerius/OPS omdat ze niet anders willen, niet omdat het juist is.

Nog weinig nieuws dus Bosch...... de toverformule al ontrafeld ?
cs-agrar
Quote Reactie van @GJ Bosch:
Dit is wat het RIVM zegt over het feit dat ammoniak lichter is dan lucht

Wat schrijven ze daar, dat ammoniak lichter is en reagert met andere stoffen..

Na reaktie is het geen ammoniak meer, kan het dus ook niet neerslaan..
GJ Bosch
@rene-de-jong Jij hebt in het begin van dit topic gezegd dat droge depositie niet kan bestaan omdat ammoniak lichter is dan lucht.

Jij ging zo ver dat jij vond dat professoren en wetenschappers “onmiddellijk hun titel moeten inleveren, alleen al om de wetten van de natuurkunde; soortelijke massa NH3 is 0,765 en lucht is 1,29 ρ (kg / m³).”

Jij zat er dus naast. Daar ging het mij om.

Ik heb geen verstand van Aerius en heb de toverformule niet ontrafeld. En ik wil best geloven dat Aerius “kut met peren” is, maar zo lang er niets beters is moeten we het er mee doen (zie bijlage).

(klik om te vergroten)

rene-de-jong
@GJ Bosch Waarom zit ik er naast ? de plaatjes die je toevoegt, voegen niks toe, ook die van Bruil niet.

Het zijn concentraties in de lucht en hooguit wat opname door huidmondjes (nog steeds geen droge depositie), de rest is meetbare NATTE depositie wat gek genoeg in N2000 gebied nergens wordt gemeten.

Als je de blog van Jaap Hanekamp en Briggs goed leest dan kun je ook hun stelligheid begrijpen en is ook helder waarom het waanzin is om meer COTAG palen aan te schaffen.

Ook kun je lezen dat het RIVM nog steeds (bewust ? ) DATA achterhoud ! maar ook deze laatste zal @JanCees vast boven water krijgen.
+2
spotmelker
Quote Reactie van @GJ Bosch:
maar zo lang er niets beters is moeten we het er mee doen

Niet persoonlijk bedoelt maar lees dit soort domme terminologie (te) regelmatig. Natuurlijk is er wel iets beters, dat is er altijd! Wet en regelgeving moet robuust zijn zonder geneuzel achter de komma. Ze verrekken het alleen om die robuustheid in te voeren omdat dan het achterbakse deel van hun volslagen idiote plannen niet door kan gaan.
Mocht men niet verder willen/kunnen kijken dan het soortelijk gewicht van stoffen om de aanwezigheid te verklaren dan denk ik dat het zicht te beperkt is door Saharazand wat hier af en toe neerdaalt.
Vantveen
@GJ Bosch 4 ug/m3
4*10^-9 kg/m3
Dan hangt er in de meter boven een ha 4×10^-5 kg nh3 in de lucht

Zeg 1000 mol droge depostie. 17kg nh3 per jaar.
5,38*10^-7 kg per sec
Ongeveer 1,5% van de nh3 in de onderste meter lucht wordt dan iedere seconde opgenomen. Voor droge depostie moet nh3 een huidmondje van een plant ingeblazen worden.
Lijkt mij buitensporig hoog, maar ik heb de studie dan ook niet afgemaakt.
GJ Bosch
@Vantveen Ik heb geen verstand van stikstofdepositie. Maar professor Han Lindeboom wel. Na 20 minuten zegt hij een aantal interessante dingen over droge depositie
+2
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @GJ Bosch:
Dus ammoniak gedraagt zit niet zo simpel als jij zegt.

En dus ook niet zo simpel als de "wetenschap" denkt te weten. Ammoniak zoekt altijd een evenwicht met andere gassen; als de lucht verzadigd is zal die geen of nauwelijks ammoniak meer opnemen. Vergelijk het met een natte handdoek die je in de mist buiten hangt, die blijft nat. Een natte handdoek die je in de zon hangt daarentegen, heeft in no time al het water "uitgestoten" en is kurkdroog. Men benadert het onderwerp ammoniak veel te simplistisch, al of niet bewust.
GJ Bosch
@kanniewaarzijn
Quote:
Ammoniak zoekt altijd een evenwicht met andere gassen; als de lucht verzadigd is zal die geen of nauwelijks ammoniak meer opnemen.

Dat wist ik niet. Kun jij ook een paar links plaatsen waar dat uit blijkt?
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @GJ Bosch:
Dat wist ik niet.

Je bent niet de enige en dat is treurig. Zoek maar op in scheikundeboeken van vroeger toen we nog wat minder "wetenschappers" in dit land hadden, die elkaar wat dom nakakelen.
Weidezicht
Ongekend. Hoe zorgen we dat deze column, maar er is nog veel meer goed leesvoer, ook bij Remkes onder ogen komt. Aangetekd opsturen naar alle betrokken ministeries, naar Rutte en Remkes. ?
Jannus
Quote Reactie van @Weidezicht:
maar er is nog veel meer goed leesvoer, ook bij Remkes onder ogen komt

Remkes is gewoon een trekpop van politici en is in staat een doodlopende weg nog begaanbaar te praten

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's stikstof en controleren geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!