Het stikstofprobleem benoemd in de Troonrede

Het kabinet zal al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. Industrie, mobiliteitssector én landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Het doel is natuurherstel, een vitaal platteland en een goede toekomst voor de Nederlandse boeren. Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te liggen. Tegelijkertijd zijn er begrijpelijke emoties van boeren die vrezen voor de toekomst van hun familiebedrijf, waar ze zo trots op zijn, vaak al generaties lang. De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen. Het is belangrijk om komend jaar voldoende tijd te nemen voor de precieze uitwerking per gebied. Soms zal een andere bedrijfsvoering uitkomst bieden, soms nieuwe technologie, soms bedrijfsverplaatsing, en soms zal uitkoop de beste optie zijn. Ook banken, veevoerfabrikanten, supermarkten en consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het komende jaar werkt het kabinet met alle partijen verder aan gezamenlijke oplossingen.

Deel dit topic

Reacties

Twentsch Land
Het stikstof probleem benoemd in de troonrede !

Is er wel een eerlijk onderzoek wat aangeeft of er een stikstof probleem is veroorzaakt door de agrarische bedrijven !!!
ted9
@Twentsch Land Maakt niet uit. De troonrede is geschreven door leugenaars. Niet door Willem die kan er ook niks aan doen.
Albert Altena
Stikstof probleem blijft dus actueel.
Het nog steeds gebaseerd is op aannames, vooral het aandeel van alle sectoren.
Met beloftes die niet waar gemaakt kunnen worden.
Er zal gezegd kunnen worden dat men met het perspectief bieden tot het uiterste is gegaan.
Newholland12
Ook Sjaak heeft zijn piketpaaltjes al verzet
Focus ligt nu op opkoop
Jannus
Quote Reactie van @Newholland12:
Focus ligt nu op opkoop

Waar opkoop klinkt opent zich een markt en wordt de landbouw als laagrenderende sector altijd op geofferd

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , platteland , bedrijfsvoering , uitstoot , toekomst , kringlooplandbouw , familiebedrijf , technologie , den haag , stikstofuitstoot , stikstofprobleem , Prinsjesdag en troonrede geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!