Volendammer jurist haalt uit naar stikstofbeleid: ‘Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig’

Jurist Martin Schilder bekritiseert het in zijn ogen ‘onrechtmatige’ overheidsbeleid tegenover boeren en vissers. En de huidige stikstofaanpak van de Nederlandse regering. De Volendammer weet alles over de Europese wetgeving achter Natura2000, alsmede over de Europese landbouw- en visserijwetgeving met betrekking tot de voedselvoorziening. Volgens hem wordt voedsel nog duurder met elke boer en visser die de overheid saneert.

Schilder vond dat het tijd werd voor actie en werkte het hele kermisweekend door om een wetenschappelijk artikel te schrijven over deze kwestie. Dat artikel staat nu op de agendering van verschillende juridische tijdschriften die volgens hem veel gelezen worden in politiek Den Haag. De jurist promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp ‘De gevolgen van de verhandelbaarheid van visrechten’. Naast dit thema bijt hij zich nu ook vast in de stikstofproblematiek, werkt hij voltijds als universitair docent, als onderzoeker aan de Open Universiteit en als freelance consultant bij Deloitte.

Schilder licht toe waarom hij niet langer wilde wachten met het schrijven van zijn artikel: ,,De laatste tijd kreeg ik steeds verzoeken of ik wat wilde zeggen over dit veelbesproken thema. Eerst wilde ik dit niet, maar ik werd later toch overtuigd. Ik heb ervoor gekozen om het onderwerp in eerste instantie op een algemene manier te benaderen. Als er dan commentaar op komt, kan ik altijd nog de diepte ingaan.”

Afgelopen week sprak de Raad van State zich uit tegen de uitbreidingsmogelijkheden van emissie-vrije stallen. In een eerder Nivo-artikel had Schilder het al over de grote invloed van NGO’s, vaak organisaties die opkomen voor de natuur. ,,Deze rechtszaak is aangespannen door de NGO’s. De Raad van State is in het verleden al een paar keer de mist ingegaan. Onder andere op het gebied van de toeslagenaffaire en andere onderwerpen. Deze uitspraak neigt wederom naar een bepaalde partijdigheid qua wetenschap en jegens een bepaalde sector. Dit onderwerp hoort helemaal niet daar te liggen, maar bij de Hoge Raad. Die moet uitleg geven over de verordeningen over landbouw en visserij ten opzichte van Natura2000.”

‘De situatie is nu zo krom dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van NGO’s’

Schilder bestudeerde vorige week nog eens de nieuwste wetgeving op deze terreinen. Hij haalt enkele gegevens aan die er zijn over de landbouwsector in Nederland en de hele EU. ,,Nederland had in 2021 een recorduitvoer van 105 miljard euro. Een zeer groot aandeel van de voedselproductie op ons continent neemt Nederland voor zijn rekening. Dat kan zij door alle kennis en ‘knowhow’ die het bezit. Onze boeren voorzien ook delen van Afrika van voedsel en verspreiden informatie om dit werelddeel groener te krijgen. Worden onze agrariërs gesaneerd, dan stijgen de toch al hoge voedselprijzen met nog eens honderd procent. Dat kan ik je garanderen. Dit blijkt ook uit alle berekeningen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en WUR (Wageningen University Research).”

De Volendammer rechtsgeleerde ontkent niet dat de Nederlandse stikstofuitstoot hoog is. Maar dit is volgens hem voornamelijk te wijten aan de dichtheid van de bevolking ten opzichte van de dieren. Hij ziet andere oplossingen voor het omlaag brengen hiervan dan de sanering van bedrijven. ,,Een groot deel van de emissie ontstaat door het voedsel dat de dieren krijgen. Ze krijgen nu voer, gemaakt van palmolie en vismeel. Terwijl een koe gewend is om gras te eten, geen vismeel. Dat doen ze om de varkens en koeien sneller te laten groeien. Ze geven daardoor meer melk en worden sterker, groter. Door ander voer te geven, kun je een groot deel van de stikstofuitstoot verminderen. De regering wil niks horen over eventuele alternatieven en dat is zeer kwalijk.”

De regering stelde eerder dat dergelijke innovaties niet genoeg bijdragen aan het terugdringen van deze emissie. Volgens Schilder worden deze inzichten vooral ‘gepropageerd door de NGO’s’. Hij is bezig met een onderzoek over deze organisaties dat volgens hem meer teweeg gaat brengen dan alle eerdere Nederlandse affaires bij elkaar. Nu al ziet hij dat deze natuurclubs een ‘verdienmodel’ zijn geworden. Schilder heeft ‘op zich wel vertrouwen’ in de onafhankelijke rechtspraak. Alleen merkt hij dat het recht soms op een verkeerde manier wordt toegepast. Hetgeen volgens hem nu ook aan de orde is in het stikstofdossier.

Zijn conclusie is niet mals. Namelijk dat de centrale en decentrale overheden zich niet houden aan de uitvoering van de Europese landbouw- en visserijverordeningen. ,,Zij laten de Natura2000-richtlijn prevaleren boven die verordeningen, terwijl dit andersom hoort te zijn. De situatie is nu zo krom geworden dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van de NGO’s. Minister Van der Wal gaf dit zelfs toe. Zij zei: ‘Als we niet snel een overeenkomst met de boeren bereiken, dan worden er rechtszaken tegen ons aangespannen door de NGO’s’. Ze zijn bang voor deze organisaties en het ambtenarenapparaat lijdt daar ook onder. Door de rechtszaken die voortdurend worden gestart.”

‘De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen’

Volgens Schilder valt de boeren en vissers eveneens wat te verwijten. Enigszins geagiteerd vertelt hij over waar zij het in zijn ogen laten liggen. ,,Zij doen helemaal niks op juridisch gebied. Terwijl ik al heel lang zeg dat ze rechtszaken moeten aanspannen. Als ze dat doen, dan staan ze sterk. Nu doen ze domme dingen, zoals wegen stil leggen. De Natura2000-wetgeving beslaat niet meer dan dertig pagina’s. De Europese verordeningen over landbouw en visserij bestrijken tienduizenden pagina’s. Die ‘overrulen’ de natuurbeschermingswetten. In mijn stuk leg ik uit hoe een overheidsbeleid tot stand komt en waar men rekening mee moet houden als dit een eenmaal loopt. Ook verwijs ik naar documenten die beschrijven hoe de Nederlandse overheid zich ten opzichte van de landbouw en visserij dient te gedragen.”

De jurist onderbouwt dit door een recent advies van onder meer het Europees Economisch Sociaal Comité van het Europese Parlement. ,,Dergelijke EU-documenten en regelgeving worden geschreven door de hoogste ambtenaren en hebben rechtstreekse werking. Daar staat letterlijk in dat juist nu alle boeren en vissers omvangrijke financiële steun moeten krijgen. Deze twee belangrijke documenten kun je zo opzoeken. En wat doen ze? Ze doen precies het tegenovergestelde.” Schilder gaat met zijn uitspraken in tegen breedgedragen opvattingen bij sommige delen van de samenleving en bij de regering.

De jurist twijfelt desondanks niet aan zijn gelijk op dit punt. ,,Anders zou ik dit niet doen. Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig, voor honderd procent. De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen. Hopelijk helpt dit artikel om boerenorganisaties en de vissers op de juiste manier in beweging te krijgen.”

Bron: NIVO

Deel dit topic

Reacties

+3
Vdejong
Top stuk
cornelissen
Ook even gelezen, maar als wij het van de gevestigde belangenorganisaties moeten hebben kun de aanbevelingen in het artikel wel vergeten.
+5
Vdejong
@cornelissen Ja, maar hij legt wel de vinger op de zere plek; dat bepaalde organisaties teveel in de melk te brokkelen hebben.
+3
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Vdejong:
dat bepaalde organisaties teveel in de melk te brokkelen hebben.

Ik heb weleens vaker gezegd dat de activisten van weleer, die vroeger aan de buitenkant tegen het systeem schopten, momenteel van binnenuit de macht hebben gegrepen. Zij zitten in alle bestuurslagen en de "recht"erlijke macht. En het moge duidelijk zijn dat ze daar niet zitten voor het landsbelang...
+1
Porky
@Vdejong misschien de subsidie regelingen van div organisaties en clubjes eens onder de loep nemen en kijken waar er eens de bezem door kan, denk dat er heeel wat minder geprocedeerd word als het uit eigen ( linkse) zak betaald moet worden
Vdejong
@Porky mijn idee
Jannus
@cornelissen niet helemaal want het voerspoor is nooit echt doorgevoerd omdat de mengvoerlobby daar veel druk op uitoefend
+1
Van-Epscheuten
@Jannus hoeveel boeren hebben wel niet gedemonstreerd tegen de veevoermaatregelen van Schouten…
Weidezicht
@Van-Epscheuten inderdaad. Zelf ook meegereden in colonne van zo n 175 trekkers naar politieburo in leiden om aangifte te doen.
Weidezicht
@Van-Epscheuten inderdaad. Zelf ook meegereden in colonne van zo n 175 trekkers naar politieburo in leiden om aangifte te doen.
Weidezicht
@cornelissen agractie wil juridisch de strijd aan binden, begreep ik paar weken geleden.
+3
John Spithoven
Ik heb het stuk gelezen en ga het binnen SSC bespreken.

Er lopen wel voorbereidingen van een club richting EU HvJ . Maar voordat je daar bent , ben je wel een aantal jaar verder....en een paar miljoen armer🤔.
+5
John Spithoven
@John Spithoven Overigens hebben wij een spoor lopen waarbij er eerder een trap tegen de wankele natuurbeleid gegeven kan worden, zeker na de uitspraak RvS vorige week.
producent
@John Spithoven

De Natura2000-wetgeving beslaat niet meer dan dertig pagina’s. De Europese verordeningen over landbouw en visserij bestrijken tienduizenden pagina’s. Die ‘overrulen’ de natuurbeschermingswetten.

Dit lijkt me een interessante zinsnede.
Melkveehouder.
Schilder raakt precies de kern. Goed inhoudelijk stuk.
+1
hans1980
NGO'S zijn veels te machtig gebruiken of misbruiken rechtstaat om beleid door te drukken

Hij zegt het goed , niet de wegen plat gooien maar vechten in de rechtzaal, heb hier geen expertise in maar er zijn knappe koppen genoeg

Laat iedereen zijn lto contributie afdragen aan de rechtsgang
+1
demelkboer
Boeren moeten rechtzaken aanspannen zegt hij. Waarom gebeurd dit niet. LTO de grootste belangenbehartiging durft dat niet. Ze zijn bang dat ze dan niet meer aan tafel mogen aan schuiven.

Is lto überhaupt wel eens naar de rechter gestap om beleid te tackelen
+1
jan 10
Quote Reactie van @demelkboer:
Boeren moeten rechtzaken aanspannen zegt hij. Waarom gebeurd dit niet. LTO de grootste belangenbehartiging durft dat niet. Ze zijn bang dat ze dan niet meer aan tafel mogen aan schuiven.Is lto überhaupt wel eens naar de rechter gestap om beleid te tackelen

Kost veel geld,tijd en mensen.
Als je dan ook nog ziet hoe er tegen lto geschopt wordt,gaat het niet lukken.
Goed stuk van Schilder.
Moeten we oppakken en financieren.
Herwin P
@jan 10 in beginsel denk ik er precies zo over,praat een conflict uit en je kunt beide verder zonder een lange juridische dure strijd.
Op dit gebied is mijn mening veranderd,als landbouw worden we juridisch afgemaakt.
Collectief juridisch tegengas geven gaat er helaas bij horen.al is het maar om daarna weer sterker te staan in het gesprek.
achnaton
@demelkboer eens met de argumenten van Jan 10.

De kracht van belangbehartiging zit juist in het voorkomen van rechtzaken door te overleggen en te polderen, dus samen een oplossing zoeken.

Een andere kant van naar de rechter stappen is dat de situatie steeds verder verhard. Rechtzaak op rechtzaak zal volgen.

Samen een oplossing zoeken bereik je op de lange termijn meer mee.
GJ Bosch
@achnaton Mee eens
+5
demelkboer
@achnaton Het polderen is geen polderen meer. Het polderen word door de politiek steeds gebruikt om eigen belangen er door te drukken.
+6
demelkboer
@demelkboer natuurorganisaties zoals Urgenda MOB en Greenpeace Milieudefensie die poderen ook niet. Die spannen een rechtzaak aan . met ons geld
GJ Bosch
@demelkboer In Nederland is het zo geregeld dat de tweede kamer wetten vaststelt, en de regering de wetten uitvoert. Het is zeer, zeer moeilijk om de rechter zo ver te krijgen dat hij een streep door een wet zet.

Quote:
De rechter gaat niet graag op de stoel van de wetgever zitten en is terughoudend met het buiten werking stellen van wetgeving
(zie link)

Dus het klinkt heel stoer om op te roepen om naar de rechter te stappen, maar in de praktijk is dat zeer moeilijk

stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/…
pieta
@GJ Bosch Hoe zit dat dan met de PAS?
GJ Bosch
@pieta PAS was in strijd met Europees recht
pieta
@GJ Bosch Dat kan. Maar bij de wetgeving omtrent de toeslagenaffaire waren er neem ik aan ook wel wat wetten die deze wetten onrechtmatig maakte. Daar deden ze niets aan.
GJ Bosch
@pieta Bij de toeslagenaffaire is het mis gegaan in de uitvoering van de wet ( te streng, mensen geselecteerd op grond van hun niet-Nederlandse naam,...)
pieta
@GJ Bosch Ik meen allemaal dat er ook een wet is tegen discriminatie. Dus waarom pakken ze bij de ene (PAS) wel een andere wet er bij en bij de toeslagenaffaire niet?
demelkboer
@GJ Bosch Je kunt naar de rechter stappen als je vindt dat je belangen worden geschaad. Die belangen kunnen ook worden geschaad door ingevoerde wetgeving, dan heb je recht op nadeel compensatie. Als je niet naar de rechte gaat krijg je het nooit
GJ Bosch
@demelkboer Volgens mij gaat het in deze discussie over de vraag of je (nadelige) wetten buiten werking kunt laten stellen door de rechter, en niet over nadeelscompensatie. Er ligt een zak geld van 25 miljard euro, daar kan enorm veel nadeel van worden gecompenseerd. Maar ik vraag me af of veel boeren daar blij van worden.
Albert Altena
@GJ Bosch Er zijn ook nog mensen die naar de totale economie kijken en zien dat de armsten door deze geldsmijterij het nog moeilijker krijgen.
jan w
@GJ Bosch
Er kan wel een zak geld liggen, maar dan moet je het wel eerst in je bezit zien te krijgen. Volgens een gedeputeerde van de provincie gelderland komt er weinig of geen geld beschikbaar.
Blij maken met een dood vogeltje!
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @demelkboer:
Is lto überhaupt wel eens naar de rechter gestap om beleid te tackelen

Dat kan natuurlijk niet als je als LTO zelf bij het ontwikkelen van dat beleid betrokken bent geweest.
demelkboer
+2
GJ Bosch
Een achterneef van Annie Schilder, die gespecialiseerd is in visrechten, zal politiek, ambtenaren en rechtspraak wel eens even zeggen hoe het zit. En er zijn genoeg domme boeren die daar dan weer heel enthousiast achteraan gaan lopen. Ongelofelijk
+2
Jaap40
@GJ Bosch mogelijk, maar al polderend de problemen van vandaag rechtzetten tov ngo overheid etc is ook geen optie meer.
Melkveehouder.
@GJ Bosch Nou ga je wel erg ver. Dat je zonder inhoudelijke motivering suggereert dat deze jurist ernaast zit vind ik al zwak genoeg.
Maar dat je vervolgens boeren die verder kijken dan hun eigen dam en hun ‘belangenbehartiger LTO’ ongelooflijk dom vind zegt meer over jou dan de boeren die je over de hekel haalt.

Jouw kennelijke mening dat je moet polderen met partij overheid die met een bij elkaar geraapte dubbele agenda kan ik echt niet delen.
Albert Altena
@Melkveehouder. Mensen als Bosch mogen misschien wel in de praat programma's!!!!!
jan 10
Quote Reactie van @GJ Bosch:
Een achterneef van Annie Schilder, die gespecialiseerd is in visrechten, zal politiek, ambtenaren en rechtspraak wel eens even zeggen hoe het zit. En er zijn genoeg domme boeren die daar dan weer heel enthousiast achteraan gaan lopen. Ongelofelijk

Dus de boeren en vissers moeten zich maar laten afslachten door de NGO,s?
+2
jammermaarhelaas
@GJ Bosch

Wat is er ongelofelijk aan? Moeten we maar met het hoofd gebogen ons de wet laten voorschrijven door de grote jongens en meisjes in deze wereld, die via NGO's hun fantasieën vormgeven?

Wanneer de politiek uit angst voor NGO's niet meer bereid is tot redelijk beleid wat rest er dan nog anders dan de juridische weg?
Jan-T
De vraag stellen of de europese wetgeving in nederland goed word opgevolgd kunnen we altijs stellen.
Maar de keuze van de oplossingen wordt meestal vrijgelaten door europa.

Ik vraag me dan wel af of de oplossingen de juiste zijn.

Maar we hebben Remkes ook nog die na Prinsjesdag met een rapport komt.
En dan minister van Landbouw wordt???
+3
Theo61
@Jan-T Remkes is nog boven Rutte geplaatst, hij heeft het stikstof rapport geschreven, hij heeft het regeringsbeleid t.a.v. de stikstof mede bepaald in de formatie en gaat nu na 8 boeren en 160 anderen gehoord te hebben de weg bepalen hoe ze ons/boeren verder kunnen afvoeren.
Jannus
Quote Reactie van @Jan-T:
Maar we hebben Remkes ook nog die na Prinsjesdag met een rapport komt.En dan minister van Landbouw wordt???

Vanavond wordt al een beetje voorgesorteerd door Jeroen Pauw en dan weet je al wel hoe laat het is.

pers.bnnvara.nl/jeroen-pauw-onderzoekt-de-grenzen-…
Jan-T
Quote Reactie van @Jannus:
dan weet je al wel hoe laat het is

Is dat ook zo dat we weten hoe laat het is.
Denk eerder dat het een wedstrijd is jij bent gewenst en jij bent nu niet meer gewenst in Nederland.

De landbouw was er altijd al.
De steden en dorpen waren er ook al.
De groei van wat we nodig hebben in onze welvaartseconomie is daar mee ook tot stand gekomen.

Maar nu moet de agrarische sector weer terug naar het Ot en Sien gedachte goed, zonder perspectief.

Maar nu komt men er achter dat groei van mensen in Nederland feitelijk niet meer kan zonder verdringing van de voedsel productie het is maar net wat we belangrijk vinden.?
GJ Bosch
@sorry De schrijver van dit lange artikel (Rypke Zeilmaker) trekt aan het eind de volgende conclusie:
Quote:
Oftewel, er lijkt meer sprake van Volendammer overmoed…
Groen1
@sorry
+2
sorry

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , natura 2000 , voedselproductie , regelgeving , wetenschap , uitspraak , wetgeving , stikstofproblematiek , stikstofuitstoot , stikstofaanpak en martin schilder geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
49
DEELNEMERS
25
WEERGAVES
7.201