Gevolgen verlies derogatie.

Komende vrijdag stemt het nitraat committee definitief voor uitfaseren derogatie voor Nederland. Staghouwer liep wat dat betreft voor de muziek uit.

We laten even in het midden of Nederland actief verzocht heeft voor beëindiging of dat Brussel dat besloten heeft.

Maar wat zijn de gevolgen. Ik ben eens wat aan het rekenen en zoeken geweest.
Uitgangspunten
Derogatie werd aangevraagd voor 800.000 ha, eenderde voor de 230 kg N norm en tweederde voor de 250 kg N norm

Bij afschaffing betekent dat gemiddeld 75 kg N per ha verlies aan plaatsingsruimte voor graasdiermest , 60 miljoen kg N aan plaatsingsruimte.
Een paar rekensommen

60 miljoen N extra mestafzet x €4 (16 a 17 euro per M3)
60 miljoen N aankoop kunstmest x €2

Totaal kosten voor de sector €360 miljoen per jaar of €450 per ha aangevraagde derogatie per jaar. Aanzienlijk

Maar er stond meer is de kamerbrief van maandag 5 september wat onderbelicht blijft
Er loopt een pilot mineralenconcentraat, deze is in 2021 voor het jaar 2022 verlengt. Maar 2023? Bij geen verlenging is dit een klap voor zowel de melkveehouderij, akkerbouw als varkenshouderij.
Daarnaast verdwijnt er zo'n 350.000 ha aan mestplaatsingsruimte.
Rundvee mest is alleen met de mestkraker van JOZ te verwerken. Anders zal er veel meer varkensmest verwerkt moeten worden.
Maar in de kamerbrief valt te lezen dat men niet kiest voor mestverwerking maar voor aanpassingen aan de mestproductie plafonds. Zeg maar de pluimvee, varkens en fosfaat rechten. Binnen de laatste wijzigingen Meststoffenwet is hier al op voorgesorteerd.

350000 ha plaatsingsruimte vertegenwoordigd zo'n 525.000 grootvee eenheden.

Hieronder twee afbeeldingen die belangrijk worden. De nationale stikstof balans, die door verlies derogatie alleen maar schever wordt. En een afbeelding over de verliezen bij gebruik kunstmest.
Daarnaast heeft het verlies van derogatie ook nog een enorme impact op broeikasgassen. Kunstmest productie, meer mest op de assen, meer verwerken....
Of een extreme veekrimp

Door de hoge opbrengst prijzen is zo"n beetje de hele agrarische sector incl vertegenwoordigers ingedut.

MAAR IK ZOU MAAR OP MIjN HOEDE ZIJN........

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

Reacties

Huppel
80 kilo minder N-dierlijk per hectare betekent niet dat je 80 kg N-kunstmest per hectare mag aanvoeren. Deze moet je nog vermenigvuldigen met de werkingscooficient. Dus voor weidende bedrijven 80 * 0,45 = 36 kilo zuivere N en voor opstallers 0,6*80 = 48 kilo N uit kunstmest.
+1
John Spithoven
@Huppel Dat zijn de gebruiksnormen. Daar vermenigvuldig je de graasdiermest met een werkingscoefficient van 45 % bij weiders en vlgs mij 60 % bij opstallers. De 80 % is de factor voor aangevoerde mest.
Derogatie verlies zorgt voor gemiddeld 75 kg N graasdiermest in de aanwendingsnorm. die zal gecompenseerd moeten worden, wil je tot een vergelijk komen.
+2
Huppel
@John Spithoven 80% is alleen voor varkensmest op zand. Graasdiermest aangevoerd is 60%

rvo.nl/sites/default/…

Het wordt een hele puzzel om alle mest geplaatst te krijgen. 800.000 hectare * 75 kg N = 60 miljoen kg minder plaatsingsruimte = 15 miljoen kuub. Om dat te verrijden zijn er 416.000 transporten nodig (a 36 m3) oftewel ruim 1140 per dag naar plekken waar wel plaatsingsruimte is. Maar ik ben bang dat je dan best ver moet gaan rijden
Ton_Deere
@Huppel kan wel alvast een transport bedrijf beginnen
+2
Jean-PierreK
@John Spithoven , de aanvulling van @Huppel klopt volgens mij.

Wat ook een rol gaat spelen is dat in het (concept) plan van het ministerie bij het nieuwe mestbeleid alle rundveemest op eigen grind geplaatst moet worden. Zonder derogatie zijn daar dus meer hectaren voor nodig of er kunnen minder koeien gehouden worden...
John Spithoven
@Jean-PierreK laatste wordt een issue

Eerste klopt , maar wel ten dele.
Zie afbeelding, de werkingscoefficient van kunstmest is ook geen 100%...,
+1
Noorderling
@John Spithoven @Huppel
Vergeet glb niet.
Tel 4%braak en 3m bemestingsvrije zone ook nog even mee. Het wordt een grote kaalslag.

Net als met de bakkers, we zijn omstebeurt aan de beurt, net welk lot je hebt wanneer je contract afloopt/wat je vertrekpunt is en wat je kunt organiseren en je buffer in bedrijfsvoering en euros.
Huppel
@Noorderling @John Spithoven @Jean-PierreK

Het is inderdaad een optelsom. Verlies plaatsingsruimte vanwege bufferstroken is max 5%. laat dat landelijk eens 2% oppervlakte zijn; dan is dat over 1,8 miljoen hectare cultuurgrond ook 36.000 hectare; a 170 kilo is ook weer 6 miljoen kilo stikstofruimte. Er zullen best wat verschuivingen gaan ontstaan in productie en plaatsing de komende jaren. Wanneer je het verlies aan plaatsingsruimte 66 miljoen kilo N afzet tegen de N productie van melkvee 471 miljoen kilo (2021) dan gaat het om 14% achterkant sigarendoos. Dat valt mij mee.
John Spithoven
@Huppel cbs.nl/nl-nl/cijfers/…

Kijk ook eens in de laatste kolom.

Van de 471 is 375 miljoen kg N plaatsbaar, dat wordt effe 300 miljoen kg N. Dus te verwerken 170 miljoen kg N. Dat is bijna de totale productie varkenshouderij en pluimveehouderij.
+1
Noorderling
Quote Reactie van @John Spithoven:
Dat is bijna de totale productie varkenshouderij en pluimveehouderij.

foodagribusiness.nl/nieuw-mestbeleid-100-mestverwe…
Niets nieuws dus, niks is toeval.
Die 12ton drogestof verhaal klopt wel, maar wordt dat overal, of uberhaubt gemiddeld gehaald in 9/10 jaren?

Alle kaartjes kun je wel over elkaar heen leggen.
Simpelweg, alles wat krimpregio is, haal je die 12ton drogestof niet.
Daarom past LNV afschaffen van derogatie daar wel.
Alles wat A is, is grotendeels akkerbouw, met wat melkvee en intensieve veehouderij die bewerkte mest naar akkerbouw afvoeren en dat is het dan.

Eerste artikel is nu exact 2jaar oud. Met Schouten aan het roer, puzzelstukjes vallen inelkaar en daar is denk ik ook weinig aan te doen om alles van tafel te krijgen omdat het te geraffineerd inelkaar zit, zij de tijd en geld hebben en wijzelf liever bezig zijn met wat we leuk vinden.
Gelijk hebben of gelijk krijgen zijn twee heel verschillende dingen, helaas.

Huppel
@John Spithoven dan zou je op 36% krimp komen van de melkveestapel wil je alle stikstof op de huidige derogatiegrond kunnen plaatsen. De vraag is of dat nodig is. Daar zijn destijds wel eens kamer vragen over gesteld (geen derogatie en wel grondgebonden), waarvan werd gezegd dat men daar nog niet over had nagedacht. Nu is wel bekend dat de productieplafonds voor dier- en fosfaatrechten gaan dalen de komende tijd; dat zou lucht kunnen geven. Daarnaast wordt ook tabel 6 nog herzien. Dat kan ook behoorlijk wat verschil uitmaken in de aanbodkant. Aanvankelijk (2019) had men het over een 20% lagere norm. melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/… Maar ik denk dat met de nationale excretiecijfers en bex-resultaten van afgelopen jaren maar beperkt lager zullen zijn.
T60401
@Huppel Daar hebben ze het al jaren over aanpassing tabel 6. ook zou de wet grondgebondengroei volgend jaar afgeschaft worden in verband de teeltvrije zone. Maar ik moet het eerst allemaal nog zien.
Huppel
@T60401 eerst was die uitgesteld in verband met te veel uitgegeven fosfaatrechten. Dit voorjaar is deze uitgesteld omdat de P-excretie in de tabel naar beneden zou gaan wat tot een 14 miljoen kilo stikstof overschot boven het melkveeplafond zou komen. In een zinnetje stond toen het woordje "dierrechten" en de hele sector kreeg referentiekoorts.
Huppel
@Noorderling Daarnaast hebben we afgelopen jaren ook de omschakeling van PAL naar PA-CL gehad voor fosfaat waardoor niet stikstof maar fosfaat de beperkende factor was. Reken maar eens een gemiddelde P norm van 80 kilo; dat is 53,3 kuub (delen door 1,5); dat leid tot 213 kilo stikstof (keer 4). Een behoorlijk bex0-voordeel van 15% op fosfaat was afgelopen jaren daarvoor de oplossing
+1
T60401
@Huppel De nieuwe fosfaat bepaling gaf hier nog meer ruimte in de fosfaat. Heb nu met dero nog 20 kilo fosfaat ruimte over.
Huppel
@T60401 kan inderdaad ook de andere kant op. Op klei veelal wat lager en op zand wat meer ruimte
+3
John Spithoven
@Huppel ze hebben KLW en BEX in 1 klap overbodig gemaakt.

Wel bijzonder dat je als Zuivelnl je speeltje opdringt bij lnv en er vervolgens mee dood geslagen wordt ....
Noorderling
Quote Reactie van @John Spithoven:
ze hebben KLW en BEX in 1 klap overbodig gemaakt

Waarom?
Bult mais voeren en je kunt een groot deel van het derogatieverlies met een N voordeel opvangen.

Koeien op stro, lagere N excretie en doorzetten. Is altijd vraag naar vaste mest en logistiek goed te organiseren in tegenstelling tot drijfmest.
hans1980
@Noorderling Er komen verplichtingen blijvend grasland denk maar verplicht 70% gras
achnaton
@hans1980 denk het ook. Zou me ook niks verbazen als de gebruiksnorm voor voor het totale gebruik van stikstof wordt verlaagd, om zo het kuntmestgebruik te verlagen.
+2
Huppel
@Noorderling Geef je gelijk. Daar valt best nog wat te halen verwacht ik als je ziet wat er afgelopen jaren aan fosfaat voordeel is behaald als er focus op ligt. Iedereen probeert toch te optimaliseren omtrent de grootste beperking.
bio boer
Straks word nog schade als ik 1000 m3 mestplaatsing ruimte onbenut laat 😅
bio boer
Niet idere boer benut de derogatie voledig zijn ook die hebben bijvoorbeeld 200 kg n uit drijfmest

Is idereen van plan om de n voledig tecompenseren met kunstmest? Zou mij niet verbazen dat er geen verschil wordt gemerkt als ze zelfde hoeveelheid kunstmest gebruiken als ik al zie hoe klein het verschil is met mijn buuren met alleen 170 kg uit drijfmest
weurding
@bio boer 250 kg of 170 kg N is toch je hele gebruiksnorm inclusief N uit kunstmest?
bio boer
@weurding 170 is mij dierlijke mest norm ik heb ook kunsmest ruimte alleen mag ik die niet vullen met kunstmest maar met grasbrok of compost zou wel mogen dat is niet dierlijk als het maar organisch is en geen dierlijke mest mag ik mijn bemesting ruimte helemaal vol gebruiken
weurding
@pieta meende dat je 250 kg totaal N gebruiken mocht bij derogatie, het is toch niet zo dat je dan nu meer/onbeperkt kas mag strooien
Mag nu 170 kgN als akkerbouwer aanvoeren, egaal mest of kunstmest, 50 kg extra bij gebruik groenbemester na graan
+2
pieta
@weurding Volgens mij heb je een stikstofgebruiksnorm voor je teelt en telt de 170 kg N uit mest voor 60% bij jou. Dus 102 kg.
bio boer
@pieta ik tel de n uit drijfmest voor 100% en skal ook
weurding
@pieta hoe jij het berekend weet ik niet, wel dat ik 170kg N per ha mag aanvoeren, zit er 5,5 kgN in per m3 dan mag ik 30 kuub per ha aanvoeren, mooier kan ik het niet maken🤷‍♂️
Mocht ik meer aanvoeren kunnen zouden ze dat echt wel berekend hebben neem ik aan
+1
pieta
@weurding Voor zover ik het weet mag je zonder derogatie 170 kg N per hectare uit dierlijk mest aanvoeren. Deze aangevoerde mest heeft een bepaalde werkingscoëfficiënt. Die had ik op 60% gesteld.
Daarnaast heeft elk gewas per grondsoort een eigen stikstofgebruiksnorm. Daar rekenen met netto stikstof.
Bijv mais zonder derogatie noordelijk zand stikstofgebruiksnorm: 140 kg N

Hoeveelheid N te gebruiken uit kunstmest bij volledige benutting norm dierlijk mest: 170 kg N uit Rdm * 60% = 102 kg N, Gebruiksnorm 140 kg N minus 102 geeft 38 kg N uit kunstmest.

Tenminste zo dacht ik dat het moest zijn.
weurding
@pieta klopt toch ook, dus ik mag 170 kg uit dierlijke mest aanvoeren, maar geen kas of n uit kunstmest ernaast volgens mij, behalve als je vergroent na koren, strooi al 5 jaar geen kunstmest meer
frank post
@weurding loop je op je grond niet eerder aan tegen fosfaat? Hier de akkerbouwer wel…dan houd het met 27 ton per ha al op( 1,5 fosfaat)
weurding
@frank post gescheiden mest, 1,29 p 5,39 n en 1,71 p 5,89 n, gemiddeld 1,46 P, ligt per perceel natuurlijk aan je PAL getal, de percelen die we vroeger beweiden zijn het hoogst
pieta
@weurding Je bedoelt bij teelt van granen? Daar weet ik zo de normen niet van. Wel heb ik gezien dat zomergerst de norm al overschreden wordt bij maximale aanvoer drijfmest.
+1
weurding
@pieta volgens mij mag je zelf invullen hoe je de mest verdeeld, als je totaal maar niet overschreden wordt, 140 kg voor mais is ook veel te weinig, bij gerst laat je het wel teveel er op te gooien, dan gaat het liggen
+1
bio boer
@weurding daarom ook eerste jaar maar zonder mest gedaan op oudgrasland weet je ook niet wat er vrij komt en het beste perceel kwam al 8 ton gerst af
bio boer
@weurding het klopt jr mag max 170 kg uit dierlijke mest gebruiken
hij bedoeld hoeveel kunstmest je nog kan strooien je mag drijfmest voor 60% meetellen voor stikstof voor je totale bemesting norm en compost hoef je maar 10% voor te rekenen van de stikstof die er in zit
T60401
@weurding voor zomergerst geld een totale stikstofgebruiksnorm van 80 kg voor mais 140 kg. rvo.nl/sites/default/…
bio boer
@T60401 je mag die ha wel 170 kg n uit drijfmest
Stel je hebt
1 ha zomer gerst 80 kg
1 ha gras op klei maaien 385 kg
Mag je 2x 170 kg dierlijke mest paatsen
Dus heb je voor je gras al 260 kg n uit drijfmest 😉
weurding
@T60401 25 kuub a 5,5 stikstof gescheiden mest erop☝️😅 werking 80% , niet gaan liggen, goede opbrengst
bio boer
@weurding regulier mar op klei aanvullen met kunstmest tot 385 kg n per ha grasland geen idee of er ook veehouders zijn die dat ook doen
Albert Altena
@bio boer Ik hoorde wel dat een akkerbouw zijn granen bijna geen bemesting gaf.
De korrels zijn dan kleiner maar zijn kwalitatief goed.
De suikerbieten kregen de portie van granen erbij om zo het suikergehalte op peil te krijgen, want van bieten met laag suiker krijg je alleen maar hogere verwerkingskosten.
+13
spotmelker
Derogatie had omhoog gemoeten naar een niveau van fosfaat evenwichtsbemesting. En waarom lukt dat niet? Omdat de WUR, CLM, PBL en alle andere adviesclubjes van LNV het vertikken om de uitkomsten van hun rekenmodellen te toetsen aan de praktijk. Het is een religie geworden dat de landbouw verantwoordelijk is voor de toestand van grond en oppervlaktewater. En veel collega's geloven er nog steeds in....
+1
bio boer
@spotmelker ben wel overtuigt met Derogatie zonder kunstmest de benutting van dierlijke mest better wordt
pieta
@bio boer Hoe kijk jij aan tegen de fosfaatbemesting. Wij hebben op bijna al onze percelen een laag P-gehalte en dus een hoge gebruiksnorm die we zelfs met de huidige derogatie bij lange na niet halen.
spotmelker
@pieta stabiliseren de P-getallen op een laag niveau of blijven ze zakken? Ik heb hier van een/de vegan-farmer begrepen dat je met dieper wortelende gewassen/groenbemesters fosfaat naar boven kan halen.
Noorderling
@spotmelker langs de kust heeft men het hier over fosfaat kwel uit ondergrond. Meer weet ik er ook niet van, maar lijkt me dan in de polder ook niet onmogelijk .
bio boer
@Noorderling dan kan dat met droogte ook in het oppervlakte en grondwater komen 🤔
bio boer
@pieta dat is goede vraag hier ook lage plantbeshikbaar fosfaat door ijzer en bodemvooraad is goed op de analyse weet niet of die daald of stabiel heb geen analyse uit het verleden🤷‍♂️ in theorie oogst ik veel meer fosfaat in de gras analyses zit wel goed fosfor

Zijn al 25 jaar bio tot nu toe nog geen probleem geweest
is wel punt van aandacht meschien is fosfaat ook wel niet zo grote beperkende factor dan dat wij denken ?
+4
John Spithoven
@spotmelker Klopt, Herman
Maar niet iedereen, zeker bestuurders niet, hebben die praktijk ervaring. En verliezen het dan van de onderzoekers in de discussie

Bij 12 ton ds grasiopbrengst wordt er jaarlijks:
In een kg ds kuilgras, maar ook weidegras zit 3.2 gr fosfor x 2.28x 12000 kg ds is een jaarlijkse afvoer van 90 kg fosfaat
En bij gemiddeld 170 ruw eiwit/6.25x 12000 kg ds is de jaarlijkse afvoer stikstof ook meer dan 325 kg N

Alleen heb ik de bestuurders nog nooit zo"n berekening zien maken ...
ted9
@John Spithoven Dan moeten we misschien wel terug naar rassen met minder opbrengst 😶
+1
spotmelker
@John Spithoven Daarom moeten we als sector zelf dergelijk onderzoek regisseren en niet aan LNV of Zuivel.nl overlaten want dan blijft het modellenwerk. O.a VVB-Flevoland doet jaarlijks meet/weegonderzoek om de jaarlijkse N en P-onttrekking actueel te houden. Die cijfers liggen bijna 1,5x zo hoog dan wat jij hier neerzet. De tekorten zullen dus toenemen. Dat gaat zich manifesteren inde gezondheid van je vee.
hans1980
@John Spithoven een goede bestuurder is kan zo bij de NAM als JA-knikker
j h p
@hans1980 Zo ouderwets zijn ze bij de NAM al lang niet meer. 😁
+8
hans1980
Veel respect voor je werk @spithoven
hans1980
@hans1980 helemaal mee eens
Maar dan moet de LTO nu en ik zeg nu aktie ondernemen ook NMV NAJK voerfima's banken e.a.
Mest afvoeren kunstmest aanvoeren is in deze tijd , peperduur kunstmest, extra CO2 not done

Fraude verhaal Brussel moet toch dicht te metselen zijn!!!
+1
John Spithoven
Maar waarom een verlies van derogatie?

In de opening van deze topic plaats ik de nationale stikstof balans. Daar staat 219 miljoen kg N verlies naar bodem

Ook de KLW, die door Zuivelnl maar wat graag met LNV gedeeld wordt, rekent jaarlijks per ha zo'n 120 kg N per ha aan verlies toe in de vorm van stikstof bodem overschot.

Dom dom dom

Nergens is terug te vinden welke hoeveelheid stikstof door het bodemleven wordt vastgelegd (behalve als het de overheid uit komt bij depositie hebben ze het over een enorm accumulatie van stikstof 🤔) Daarnaast vindt er in elke boden denitrificatie plaats. Dit is omzetting van nitraat naar stikstof gas, wat vrij in de lucht voor 80 % voor komt (zelf regulering natuur)

En als je dit buiten beschouwing laat, dan help je als Zuivelnl hard mee met de ondergang van je eigen sector.

( Nu zal er wel weer een dreigapp komen)

We werken ons zelf in het verdomhoekje, onterecht.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

+1
Jawis
@John Spithoven respect voor je werk john, hopelijk lezen mensen bij zuivelnl je bijdrages ook....
+1
familie pelle
We hebben het hier over verlies aan plaatsingsruimte. Het verlies aan opbrengsten op vooral de zandgronden gaat er veel meer inhakken is mijn inschatting. Drijfmest is daar niet inwisselbaar voor kunstmest.
hans1980
@familie pelle Laat LTO met een statement komen: we accepteren geen verlies derogatie, zoiets
+2
klant
@hans1980 vindt dat lto wel heel erg stil is op het moment.
+4
hans1980
@klant ze beginnen pas als alles in beton gegoten is , dan krokodillen tranen
Ut Wief
Je schrijft: Daarnaast verdwijnt er zo'n 350.000 ha aan mestplaatsingsruimte.

Waarom is dat?
Welke 350.000 ha?
weurding
@Ut Wief zal de hectares in totaal zijn met verschil 170 250 kg, dat is omgerekend misschien gelijk aan350000 ha
JohnDeere7serie
@Ut Wief 7e AP
+1
Ut Wief
Ik ben het helemaal eens met je analyse dat de stikstofkringloop veel complexer is dan nu weergegeven.
En dat heb je ook zelf in de hand: bodems met meer organische stof, houden meer vast, dus minder uitspoeling.
Dus als je derogatie schrapt, krijg je weer meer daling van organische stof, en meer uitspoeling.
Maar dit mechanisme zit helemaal niet in het model van dat plaatje wat de stromen uitrekent.
Met dit soort modellen reken je jezelf uit de goede landbouw praktijk, verlies van bodemvruchtbaarheid, en richting arme gedegenereerde gronden. We krijgen overal de Veluwe in Nederland. Arme troep.
Huppel
Mestverwerking is maar beperkt inzetbaar om het wegvallen van de derogatie op te vangen op bedrijfsniveau; en dan moet verwerkte mest eerst al zijn toegestaan als kunstmestvervanger. op zand kom je dan op maximaal 388 kilo N-dierlijk per hectare.

- De N-totaal norm is 320 kilo
- Je plaatst eerst maximaal mest a 170 kilo; deze telt voor 60% mee = 102 kilo werkzaam
- Blijft er 218 kilo over die je als de regels ooit eens worden aangepast als kunstmestvervanger kunt inzetten na verwerking (WC 100%).

dan kom je op 170 kg + 218 kilo = 388 kilo benutting uit eigen mest op zand; maar wanneer de totale gebruiksnorm verlaagd wordt kun je minder plaatsen. Maar het blijft een kostenafweging. Mestverwerking is duur vanwege hoge energieprijzen, maar zo is de KAS op het moment ook.
bio boer
@Huppel wel raar dat je drijfmest maar voor 60 hoeft terekenen volgens de klw haal ik meer n van het land dan ik er op breng heb een negatief bodem overschot dan moet de bunutting van mijn drijfmest wel bijna 100% zijn waar blijft de overige 40% dan ?
Jean-PierreK
@bio boer , zou dat door je klaver kunnen komen? Geef je klaver op in de klw?
bio boer
@Jean-PierreK voer 5% klaver in dat is wat natte vinger werk
Maar het bodem overschot van gemidelde vind ik altijd vors denk dat de benutting beter kan als we ons best door voor doen op fosfaat is bodem overschot niet veel gemiddeld heb er tijdje al niet meer naar gekeken de laaste klw heb ik wat sneller ingevuld moest nog even op laaste moment
En de taxatie van ganzen schade is altijd wat royaal in kg ds ze stellen dan pakken we ook stukje schade aan de zode elke cm wordt 150 kg ds gerekend bij graslengte meten zit er wat verloop in hoe veel kg ds een cm gras is
bio boer
@Huppel dat gaan ze zo echt niet toestaan
Todi
@bio boer Of je berekent het niet goed of je hebt rare koeien. Wat voer je ze.
hans-hans
@Todi of vruchtbare grond , welke de mineralen van de mest goed benut voor de plant/gras
bio boer
@Todi ik denk niet dat het door de koeien komt maar goede benutting in de bodem benuting op dier niveau is niet echt bijzonder bij mij meschien wel slechter benutting op het land stuk hoger dan gemidelde
Huppel
@bio boer verwacht het ook niet. Men heeft het al meer dan 10 jaar over om verwerkte mest over te hevelen naar kunstmest. Valt op zich best wat van te zeggen. Maar om daar nu op te wachten. Voor de JOZ en Sphere zal op termijn mogelijk ook een andere tabel 6 komen waarbij de ammoniakreductie bij de excretie wordt opgeteld.
demelkboer
Mest verwerking, super alternatief met deze energie prijzen. #cynischmeuit
+2
Haijtink
LTO heeft zich altijd hard gemaakt voor het behoud van derogatie en doet dat nu nog. Vele boeren riepen (vooral tijdens de reductieregeling en invoering fosfaat) dat we helemaal geen derogatie nodig hadden. Misschien riep jij dat toen ook wel John?? Belangenbehartiging doe je met een vooruitziende blik, rechtzaken voeren doe je achteraf.

Dit is het verschil tussen jouw (organisatie) en belangenbehartigers. Laat iedereen zijn ding doen, helaas heeft de politiek op dit moment andere wensen en is rechtzaken voeren op dit moment wel de enigste optie.

Maar stellen dat LTO niks doet of heeft gedaan om derogatie te redden vind ik een zwakte van jouw, zie je nu pas wat verlies betekend? LTO heeft de berekeningen die je nu toont al zo vaak laten zien, besef komt schijnbaar nu pas bij velen.
+2
Twentsch Land
Belangenbehartiging doe je met een vooruitziende blik, rechtzaken voeren doe je achteraf.

Dat is zo, Kennedy zei ooit ... een kind van 14/15 kan de wereld achteraf beter reageren dan ik vooraf.

Maar daar gaat het niet om.

Als je fouten hebt gemaakt en/of een verkeerde inschatting wees dan zo groot en erken dat en kijk vervolgens hoe er wat van te maken is in plaatst van de ingeslagen weg te vervolgen en veel make up op doen om de rimpels voor zo ver het lukt onzichtbaar te maken.

@Haijtink
Haijtink
@Twentsch Land Welke fouten bedoel je?
jan-cees
@Haijtink wil je ons de berekeningen van LTO uit het recente verleden laten zien?
+1
Haijtink
@jan-cees Waarom?
Ik heb ze niet, werden op ledenavond gepresenteerd. Was volgens mij niet veel anders dan de berekening die John hierboven maakt.
jan-cees
@Haijtink heb ze niet werden volgens mij en leek hetzelfde . Zo lust ik er ook nog wel een paar
+1
Haijtink
@jan-cees Wat wil je ermee dan?

Tijdens de avonden die gehouden werden over het fosfaatreductieplan werden deze cijfers gepresenteerd, is al ff geleden en heb ze niet, maar iedereen kan zo'n berekening achter op een sigarendoos maken en zoals ik al zeg, de berekening van John is niks mis mee, dus snap niet waar je naar toe wil?
jan-cees
@Haijtink De avonden over het Fosfaatreductieplan zijn 5 jaar geleden we praten nu over stikstof. Sorry maar dit is een waste of time discussie ga eerst je eens over de afgelopen 5 jaar bijlezen
+1
Haijtink
@jan-cees Fosfaatreductieplan was er toch echt om de derogatie te redden... Er is best wat verandert in die 5 jaar, maar het belang van derogatie is nu nog net zo groot als toen.

En volgens mij hadden we nog geen discussie, alleen probeer jij getallen van mij boven water te krijgen met 1 of ander doel die ik nog steeds niet weet?
jan-cees
@Haijtink is de derogatie gered met het fosfaatreductieplan? Dan heb ik de afgelopen weken zeker iets gemist? We gaan weer terug naar je opmerking dat berekeningen van John hierboven al jaren geleden door LTO zouden zijn gemaakt is onzin en kun je dus duidelijk niet staven
Haijtink
@jan-cees LTO heeft het belang van derogatie altijd onderstreept en volgens mij wordt dat bij iedereen nu duidelijk. Wat jij wil is oude koeien uit de sloot halen om wat voor reden? We zijn het er toch over eens dat derogatie hard nodig is? En met het fosfaatreductieplan is toen de derogatie gered, nu inderdaad helaas niet meer. Politieke onwil, naar mijn mening.
Investeringen in fosfaatrechten verdampen, mestafvoer en grondhuur is straks niet meer te betalen, schaalvergroting wordt versneld. Over 5 jaar weten we meer...
+1
jan-cees
@Haijtink je draait er weer omheen.
En zoek nog eens na alles wat nu gebeurt hebben John en ik in 2016 aangegeven dat dit zou gaan gebeuren en LTO bij monde van Kees Romijn en toen Wiebren van Stralen bezwoeren van niet.
LTO zat er toen naast met fosfaatrechten als redding voor derogatie en niet de keuze voor grondgebondenheid en LTO zat er eerder ook fout mee met de keuze voor de PAS en de flut emissiearmevloeren en nu maakt LTO weer de verkeerde keuze door mee te gaan met het narratief van de overheid dat stikstof een probleem is dat moet worden opgelost.
Laat LTO van de meer dan 100 miljoen eigenvermogen eens 100.000 euro besteden aan bodemonderzoek in natuurgebieden zodat we weten of stikstof echt een probleem is. Maar dat doen ze niet
pieta
Quote Reactie van @jan-cees:
LTO zat er toen naast met fosfaatrechten als redding voor derogatie en niet de keuze voor grondgebondenheid

We hebben zometeen toch gewoon nog 8/9 jaar derogatie gehad en schijnbaar per 2032 is grondgebonden het piketpaaltje. Wat jij/jullie toen voorstelde was ten eerste geen beteugeling van het aantal dieren en ten tweede voor een heleboel bedrijven de "doodsteek" en ik denk voor meer bedrijven de doodsteek als de invoering van de fosfaatrechten.
jan-cees
@pieta Ga eens rekenen wat waren de kosten 10 jaar geleden om grondgebonden te worden en wat zijn ze ?
Welke vermogensgroei zou grondgebondenheid hebben betekend voor de bedrijven die nu een stal hebben en weinig grond?

Tijdige grondgebondenheid had sectorplafonds kunnen voorkomen.
Het is heel simpel de meststrategie voor Nederland is gedomineerd door de korte termijn strategen van de ZLTO en deels LLTB en daarvoor moeten alle melkveehouders nu het gelag betalen en anders is het niet.
Dat er een paar duizend melkveehouders geen relatie dieren grond wilden breekt nu ruim 10.000 melkveehouders op.
Echt slim gedaan.
Visie met de diepgang van een luciferhoutje
+1
pieta
@jan-cees Aan sommige dingen hoef je niet te rekenen omdat het vanuit je uitgangspositie niet lukt om er aan te beginnen. Dat is ook meteen het nadeel van je grondgebondenheidsplan. Met de fosfaatrechten werd de groei vd veestapel per onmiddellijk gestopt. Bij een grondgebondenheidsscenario had het nooit direct gewerkt en was directe werking volgens mij ook niet af te dwingen.

Ik vind het voor de lange termijn overigens een heel goed plan. Ik ben zelf inmiddels een paar jaar grondgebonden.
jan-cees
@pieta je wil de rekensom toen en nu niet maken dat begrijp ik wel grondprijs is verdubbeld
bio boer
@jan-cees in noorwegen wordt grondprijs gereguleerd door de staat doe moet goedkeuring geven over de grond prijs
+2
pieta
@jan-cees Ik weet niet in welke tijd jij rekenen wil maar ik ben ongeveer in 2000 mee gaan boeren bij mij thuis. Dan begin je met een oude, kleine stal, een oud woonhuis en ongeveer 16 ha grond in eigendom met een financiering van iets op de 1 euro per kg melk. Dan moet er op korte termijn (4 jaar) een woonhuis voor de ouders gekocht worden. Daarnaast moet ook het bedrijf nog overgenomen worden. Stalruimte uitgebreid en vernieuwd. En ook hebben we in die periode 4 ha land bijgekocht. Je snapt natuurlijk wel dat dat ook het einde van onze financiële ruimte was. En dat er dan qua grondgebondenheid niets opgelost was met die 4 hectare.
+1
Twentsch Land
Dat hele grondgebonden verhaal hoeft nog niet verkeerd te zijn maar er is een grote maar ... de situatie die jij beschrijft geldt in grote delen van Nederland en om dan grondgebonden te zijn in 5 jaar is nog done..... grondgebonden kan maar het tijdspad moet minimaal 20 jaar zijn.

@pieta
+2
pieta
@Twentsch Land Dat vind ik ook. Daarom was het plan van JCV ook niet meer dan toekomstvisie.
pieta
Quote Reactie van @jan-cees:
Het is heel simpel de meststrategie voor Nederland is gedomineerd door de korte termijn strategen van de ZLTO en deels LLTB en daarvoor moeten alle melkveehouders nu het gelag betalen en anders is het niet

Daar ben ik het wel goeddeels mee eens. Maar ik denk wel dat het van vroeger vooral door de intensieve sectoren kwam die druk vanuit het zuiden. Niet door de melkveehouders.
+2
Haijtink
@jan-cees Dat is nu precies waar ik naar toe wil, jij ziet ergens het licht en LTO moet het voor jouw uitvoeren. Als je LTO of een ander partij daarvan kan overtuigen dan zullen ze daar geld in steken. Alleen schijnbaar is het je nog niet gelukt om iemand van het nut te overtuigen.
Vraag Schiphol of Tata om er onderzoek naar te doen, die hebben of krijgen ook last van stikstof... we trekken alles naar de landbouw toe, moeten we niet doen.
+3
jan-cees
@Haijtink Wat klets je nu weer. Er lopen diverse onderzoeken die ik heb geinitieerd of in aantal gevallen zelfs uit eigen zak betaal.
UvA Mesdag onderzoek is door mij opgezet en aanbesteed gaat volgende jaar rapporteren.
Is het meest uitgebreide en langdurige emissie en depositie onderzoek ooit gedaan ter wererld met vijf verschillende methoden en herkomsttypering Nh3 Nox.
Onderzoek aan de Wur naar uitspoeling van kunstmeststikstof en rundveedrijfmest. Uitgevoerd door Herman de Boer gaat begin volgende jaar rapporteren.
Vorig jaar bodemmonsters Speulderbos door Eurofins in opdracht van mij (NewMob)
Vorge week weer Speulderbos zelfde locaties als vorig jaar opdracht mij/NewMob.

Vertel wat doe jij ? Wat heb jij gedaan ? En wat heeft LTO gedaan?
Volgens mij allebei geen bal behalve stukkies tikken en ouwehoeren
+4
Haijtink
@jan-cees Mooie staat van dienst, maar dat was niet wat ik bedoelde. Gaat erom dat er hier altijd mensen zijn die andere landbouwpartijen onderuit halen, daar schiet de landbouw in Nederland niets mee op.

Wat betreft het wedstrijdje ver plassen hoef ik niet aan mee te doen, dat win ik toch niet. Mijn rol is maar bescheiden, de mensen die mij kennen weten wat ik doe. Zoals zoveel mensen heb ik maar een kleine rol, maar denigrerend doen naar een ander noem ik zwakte en schiet niemand iets mee op. Daar wil ik het voor nu bij laten.
jan-cees
@Haijtink toch even eerst naar je eigen reactie jij begon met de sneer over kennelijk geen mensen te overtuigen.
Wat mij verbaast is dat clubs vooral veel aan de vergadertafel lullen maar geen enkele moeite doen om dmv data hun zaak hard te maken.
Men blijft maar als uitgangspunten de data van overheids instanties als Rivm
En Pbl nemen.
Onderzoek door overheid betaald daar worden de uitkomsten door de overheid bepaald.
En als de uitkomst ze niet bevalt stoppen ze voortijdig het onderzoek zoals bij het trendmeetnet verzuring.
+1
John Spithoven
@Haijtink LTO heeft zich altijd hard gemaakt voor het behoud van derogatie en doet dat nu nog. Vele boeren riepen (vooral tijdens de reductieregeling en invoering fosfaat) dat we helemaal geen derogatie nodig hadden. Misschien riep jij dat toen ook wel John?? Belangenbehartiging doe je met een vooruitziende blik, rechtzaken voeren doe je achteraf.

Dit is het verschil tussen jouw (organisatie) en belangenbehartigers. Laat iedereen zijn ding doen, helaas heeft de politiek op dit moment andere wensen en is rechtzaken voeren op dit moment wel de enigste optie.

Maar stellen dat LTO niks doet of heeft gedaan om derogatie te redden vind ik een zwakte van jouw, zie je nu pas wat verlies betekend? LTO heeft de berekeningen die je nu toont al zo vaak laten zien, besef komt schijnbaar nu pas bij velen.


Ik zie nu pas dat ik onderwerp van gesprek ben........Ik ben altijd voor behoud derogatie geweest. In de tijd van Romijn las ik in diverse persberichten dat tijdens het FRP verlies derogatie wel 100 miljoen euro aan kosten voor de sector zou kunnen betekenen. Daar heb ik hierboven een update van gemaakt.
En die maak ik als boer, niet als voorzitter SSC, die met pijn in zijn hart ziet dat de sector naar de kloten geholpen wordt. Ik benoem achtereenvolgens de huidige stand van zaken:
- PAS knelgevallen naar de kloten
- Vergunninghouders met innovatieve systemen icm intern salderen/positieve weigering naar de kloten
- Derogatie naar de kloten
- Mineralen concentraat/kunstmestvervangers pilot naar de kloten
- Mestproductieplafonds naar de kloten
- gebruiksnormen in relatie tot evenwichtsbemesting naar de kloten

En dit is niet de schuld van de belangenbehartiging, maar ik vind wel dat ze op dit moment, (en al een heel tijdje) onzichtbaar zijn. 10 duizenden bedrijven zijn de afgelopen jaar in het drijfzand gezakt (zie opsomming) En dan als antwoord we gaan ermee aan de slag....met gebiedsprocessen, met verdienmodel, met perspectief......
En er zijn innitiatieven voor een nice markt, maar het overgrote deel zit klem.

En ja, SSC is druk geweest in stikstof, daar hebben jullie ook weinig van gezien...maar doordat er steeds meer jurisprudentie komt, krijgen we wel meer vat op het dossier. Ook samenwerking met andere partijen helpt daar enorm aan mee.
spotmelker
Quote Reactie van @John Spithoven:
En dit is niet de schuld van de belangenbehartiging

De grootste angel zit hem in de innige relatie tussen LNV, politiek en de WUR. De laatste heeft gruwelijk veel (adviserende) invloed op het beleid. Helaas zijn die adviezen slechts met theorie/rekenmodellen onderbouwd. Zo heeft de CDM een behoorlijke, haast definitieve invloed op beleid. En er zitten 0 (!!) praktijkmensen in.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @spotmelker:
innige relatie tussen LNV, politiek en de WUR

En LTO.
jg
Afbouw derogatie definitief.
demelkboer
@jg afbouw mestproductie plafond definitief
bio boer
@demelkboer dan is de vraag hoe ze dat gaan doen
demelkboer
@bio boer generiek korten
demelkboer
@demelkboer ik zie allemaal verhalen met boeren die zeggen ik moet zo veel mest afvoeren en zo veel kunstmest aanvoeren. Due boeren snappen denk ik niet wat verlagen mestplafonds inhoudt
Todi
@demelkboer HELP DEZE BOEREN MET EEN OPLOSSING?
ted9
@demelkboer Vertel het even dan hoe het gaat gebeuren. Dan kunnen we kijken bij de publicatie over een aantal weken of jij het wel wist.
demelkboer
@ted9 ik weet niets meer dan jij , maar vorige keer dat we onder een plafond moesten komen leidde dat tot een korting van 8.3%
bio boer
@demelkboer de totale gebruiksruimte gaan ze ook nog verlagen in de verontreinigde gebieden in lijn met de rode gebieden in duitsland
Wat worden de rode gebieden de 230 derogatie gebieden ?
ted9
@bio boer Het gaat een slagveld worden.
jan-cees
@demelkboer dat zou zo maar het geval kunnen zijn dierrechten innvoeren en fosfaatrechten afschaffen dan kunnen ze weer 8,5% korten zonder schadeloosstelling.

Maar besluiteloosheid en onzekerheid over toekomst nog paar jaar laten bestaan doet ook zn werk wel
demelkboer
@jan-cees dat creëert wel stoppers maar haalt geen rechten van de markt
jan-cees
@demelkboer er is nog steeds 10% afroming bij fosfaat dus bij handel gaan er wel rechten uit de markt
demelkboer
@jan-cees 30% stoppers ,vaak kleinere, dus 20% van het fosfaat quotum, x 10% is 2% korting.

Dat bost niet an in 3 jaar. Botte bijl komt er aan.
+1
ted9
@demelkboer Of grote intensieve bedrijven.
+1
demelkboer
@ted9 kan oof dan wordt het 40% x 10% is 4% fosfaat korting. Is ook nog niet wild
+1
Vevo
@jan-cees Hier het gevraagde berekening al zeker van voor 2018. Nu mij niet gaan uitschelden voor laffe toetsenbord held of een discussie starten dat de cijfers niet kloppen. Want dat zal ongetwijfeld. Punt is belang van derogatie is zeker geagendeerd. Iets waar ik me als niet derogatie boer nog bij besodemieterd voel na t fosfaat reductie plan. Dat was dus voor niets.

(klik om te vergroten)

jan-cees
@Vevo die kennen we dat is de milieukant dat zijn niet de euro’s zoals john die heeft gemaakt.
De discussie was of de inzet met invoering fosfaatwetgeving en fosfaatreductieplan beide op verzoek van lto heeft geholpen de derogatie te behouden.
We zijn vijf jaar later fosfaatwetgeving en reductieplan hebben tientallen bedrijven de kop gekost en derogatie is pleitte
Uils
.Hoe en op welke rechtswijze, heeft het LTO bestuur,rechtsvoldaan aan de aan haar ,per 10-6-1994, opgelegte rechtsplicht, zoals in art 19l nbwet, aan haar is opgedragen.Waarin ervm, is de bepaling van recht opgenomen, dat Verdrag afsluitende partijen, tijdelijke rechten kunnen ontlenen ,aan het rechtsontrouw zijn ,van afgesloten, rechtsverdragen,waaraan één wetgeversbesluit ten grondslag ligt, hieraan rechtstrouw te zijn!!!.Derogatie verlies, is één rechtsgevolg, van ,nalatige handhaving,door bevoegd gezag, inzake het 6de actieprogramma..
Newholland12
@Uils Nee, nee, zo gaat dat even niet
Derogatieverlies bestaat niet
Derogatie is geen recht maar een gunst
Het verlenen van derogatie gebeurt door er EU
En wanneer die er geen zin in hebben krijg je het niet
Dat lto heel verkeerde keuzes gemaakt heeft is duidelijk.
De Pas is de 1e
Het redden van derogatie door de invoering van fosfaatrechten de 2e
Maar er zijn nogal wat boeren die lid zijn van de lto of andere partijen die allemaal betrokken waren bij de pas en de redding van de derogatie
Je kunt ze schuldig vinden, lucht vast op
En dan?
Veel succes met het antwoord op deze vraag
John Spithoven
Trending topic🤔

Ik heb wat bij gelezen en ik laat in het midden of LTO deze berekening al jaren geleden heeft gemaakt.

Ik wil voortborduren op de opening.
Ik becijfer dat verlies derogatie 350000 ha aan plaatsingsruimte kost, 525000 grootvee eenheden.
Nu afgelopen vrijdag het nitraat committee hun ei gelegd hebben wordt ook duidelijk dat de mestproductie plafonds bij gesteld dienen te worden.
Dat wordt nog wel een dingetje binnen het staatssteun recht. In de wijziging Meststoffenwet 2019 staat dan wel dat varkens/pluimvee/fosfaatrechten geen onderdeel van het eigendom zijn maar een regulering. Maar opkopen binnen de staatssteun recht boven de marktprijs wordt hem niet. Korten kan niet meer door NVV Arrest. En opkoop voor de marktwaarde zal geen prikkel zijn van veehouders die willen stoppen. En gezien het teleurstellende resultaat van de woest aantrekkelijke opkoop zal vrijwillige beëindigen helemaal geen succes worden. Overigens onder het mom gelijke monniken gelijke kappen, zijn er nogal wat sectoren zonder rechten
Wrs komt er een nieuw dierrechten systeem waarbij het kunstje van de afgelopen jaren opnieuw gedaan wordt .

Maar terug naar het verlies mestplaatsingsruimte door einde derogatie. Per ha is de ammoniak emissie rond de 60 kg , per gve 25 kg NH3.
Dat betekent dat van de gewenste 39 kton emissie reductie er ruim 13 kton ( 525000 x 25) komt uit verlies derogatie.
Overigens heb ik hier nog geen belangen club over gehoord of ik heb wat gemist....

Nu willen sector partijen dolgraag inzetten op emissie beleid. Deze week was er een gelegenheid clubje van 'subsidie vreters'. Daar zag ik op een foto Netwerk Grondig en een bestuurder van de DDB staan. Zij willen emissie reduceren via management. Volgens mij doen we dat al decennia lang zonder dat de discussie van reduceren van de agenda af gaat. Emissie reductie is de ratrace naar het einde van de veehouderij. Dat sector partijen zich in die hoek laten drukken is dom. Zelfs actiegroepen, die ook uitgevonden hebben dat aan de onderhandelingstafel zitten de bankrekening spekt, zijn voor emissie reductie.
Daarmee hangt iedereen in de krimp modus, terwijl het oorspronkelijke doel was om de natuur te behouden.....en nog nergens aangetoond is dat stikstof een probleem voor de natuur is, wel is aangetoond dat het GEEN probleem voor de natuur is🤔.

(Over emissie reductie en de ratrace naar het einde veehouderij komt een nieuwe column)
+1
John Spithoven
@John Spithoven Nog een belangrijke vraag waar sector partijen mee aan de slag kunnen.

Wie is er eigenaar van die 13 kton ammoniak reductie door derogatie verlies. Laten we ons bestelen?
theo-lamers
@John Spithoven als jij denkt eigenaar te zijn van jou uitstoot moet je hem gauw opvangen
theo-lamers
@John Spithoven gevolg van verlies derogatie is alleen plaatsingsruimte voor N in dierlijke mest. Daar moet je als individuele boer plaatsing voor vinden of bij je zelf of bij een ander. Kun je die niet vinden kun je geen of minder dieren houden.
John Spithoven
@theo-lamers boerderij.nl/nitraatcomite-stemt-voor-afbouw-derog…

Even lezen, zie ook screenshot.
Aantal rechten wordt in overeenstemming gebracht met plaatsing. Nationaal betekent dat forse krimp.

Verwerking van mest met zonder ruimte voor kunstmest vervangers levert overigens het zelfde op, tenzij je bereidt bent om 1000den km te rijden met stikstof water.....

(klik om te vergroten)

theo-lamers
@John Spithoven dan word het tijd dat overheid begint met opkoop. Dat veestapel ingekrompen moet worden weten we al heel lang. En dan kun je allelei theorieën bedenken waarom het niet nodig zou zijn het gaat dus gewoon gebeuren. Misschien is EU in 2026 dan weer voor rede vatbaar
John Spithoven
@theo-lamers En hoe denk je dat te doen?

Vrijwillige bedrijfsbeëindiging? De oogst was afgelopen jaren 20 bedrijven en wordt door staatssteun regels niet aantrekkelijker.

Onteigening? Onteigening is een ruimtelijk ordening instrument. Voordat het verzinsel stikstof juridisch houdbaar op de stip krijgen als onteigening optie, zitten jij en ik weer op ons geboortegewicht (tussen 6 planken)

Opkoop rechten? Als er 1 euro boven de markt gegeven wordt bij opkoop is het staatssteun.

Nieuw rechten systeem en mogelijkheden opnieuw generiek beleid? Ja, maar dat duurt nog wel een paar jaar naar gaat gebeuren, ongetwijfeld.
John Spithoven
@John Spithoven overigens is er nog een route. Vanavond zal ik daar de voors en tegens over uitwijden.
demelkboer
@John Spithoven Keep in mind dat de plaatsingruimte op dit moment inc derogatie al kleiner is dan de mestproductieplafonds. Vandaar de export. Ik ga er van uit dat ze dit en passant ook er nog even afsneoepen
John Spithoven
@demelkboer 2021

Productie N 471 miljoen kg
Plaatsingsruimte N 375 miljoen kg

Na derogatie bij norm 170 kg N per ha nationale plaatsingsruimte effe 310 miljoen kg N

Van 471 naar effe 310 miljoen zonder instrumenten wordt heiloze weg.
Noorderling
@John Spithoven
Quote:

Productie N 471 miljoen kg
Plaatsingsruimte N 375 miljoen kg

Werkingscoefficient van gemiddeld 60 maakt ruimte benodigd van 246kg.
Dat past nog binnen 310 als elke ha wordt benut. Maar dat wordt die niet en gaat ook niet komen met bepaalde teelten. Anders werd dat jaren geleden met hoge mestprijzen ook al wel gedaan.
bio boer
@Noorderling is de werkingscoefficentie tegenwoordig niet hoger met de verbetterder bemesting techniek?
Noorderling
@bio boer
Geen idee, dit zijn de regels waar men mee rekent.

google.com/url/…
demelkboer
@John Spithoven de vraag is gaan ze korten van 375 naar 310 of van 471 naar 310. ik vrees het laatste . en das een redcutie van 35%
JohnDeere7serie
@demelkboer plafond N is nu 504,4. Die wordt dus verlaagd, mochten we boven het verlaagde komen dan??? Dreigen met 'geen derogatie' kan straks niet meer.
demelkboer
@JohnDeere7serie ja dat snap ik. Maar met hoeveel. Ik vrees Meg zo veel dat er ook geen export van mest meer is. Past niet in de kringloop(voor wat dat kringloop geneuzel waard is).
Dus als er geen mest meer over is voor export is die ook niet meer over voor kunstmest vervangers. En daarom komen die er nooit
theo-lamers
@John Spithoven wat mij betreft word mestplaatsing helemaal gekoppeld aan grond, wat je zelf hebt op glb op bedrijfsniveau, moet je afvoeren op perceelsniveau. Klaar 1-1 in het betreffende jaar. Wat opkoop betreft als belangenbehartigers nu is ook achter krimp gaan staan word het voor overheid misschien ook makkelijker
John Spithoven
@theo-lamers Vraag: Hoeveel dieren, dierplaatsen en vergunningsruinte heeft u al ingeleverd om bij te dragen aan een berekende depositie verlaging en gemodelleerd natuurherstel?

Of is de enige emissie die u veroorzaakt afkomstig van uw hondje, cv ketel, barbecue en benzine autootje?
theo-lamers
@John Spithoven waarom moet ik inleveren? Ik ben wel voor krimp van de veestapel. Maar er is nog geen enkele overheid hier geweest. En daar ligt het probleem er is al tig jaren geen beleid en daardoor worden we constant opgezadeld met nieuwe regels om andere regels te repareren. Ik heb liever slecht beleid waar je jaren mee vooruit kunt dan geen beleid zoals nu
Uils
@theo-lamers als jij niet had uitgebreid in 2009 hadden we nu geen probleem. Theo
demelkboer
@Uils als jij in 2009 gestopt was ook niet
bio boer
@John Spithoven ze moeten mij niet bellen met 1.6 koe per ha

En de grond is allemaal gekocht voor marktprijzen hebben daar met de familie hardgenoeg voor gewerkt en veel gelaten
Twentsch Land
Ze bellen ook niet ....

Ze sturen wel een brief 😉


@bio boer
T60401
Quote Reactie van @bio boer:
moeten mij niet bellen met 1.6 koe per ha

Dat is gangbaar 200 kg N
bio boer
@T60401 mijn koeien geven geen 10.000 kg melk ureum ook onder de 20
Volgens de tabel 6 minder dan 100 kg n per koe voor 240 kg n kan ik wel 2.5 koe per ha houden
Daarom kunnen ze in Ierland ook 3 koeien per ha houden koeien geven maar 5000 kg melk zo ver gaat tabel 6 niet eens terug
demelkboer
@bio boer zonder derogatie mag je maar 1.2 koe met jongvee houden met ong 8000 liter. Op grond van 60000 tot 80000 euro. Wordt nog een chique hobby dat koeien melken zo.

Mag je wel een ton kas bij strooien. Maar dan kom je om in het voer
bio boer
@demelkboer moet je meschien systeem van boeren veranderen en niet die grote input van kunstmest als het gratis in de lucht met vlinderbloemige wat eigen kv verbouwen
Maar grond prijs is idd groot probleem maar dat ziet bijna niemand al probleem 🤷‍♂️ als grond prijs niet zo duur was kon ik ook voor reguliere melkprijs melken de finaciring op grond betaal ik al 17 cent voor en door aflossen hoog resultaat ook nog bult belasting betalen dan weer weg geven aan opvolgers je hebt echt niks aan al dat kapitaal wat allemaal niet nodig geweest als de grond prijs op agrariche economische omstandigheden was gebaseerd

Meschien dat de politiek daar wat aan kan doen die die opgeblazen grondprijs waar door elke boer vast loopt en alleen maar intensiever kan worden en gebruik maakt van goedkoop veevoer van de vrije wereld markt
Raal
@bio boer grondprijs zakt vanzelf als het niet meer uit kan. Is zo hoog geworden doordat het altijd maar meer en intensiever moest
cornelissen
Quote Reactie van @bio boer:
Meschien dat de politiek daar wat aan kan doen die die opgeblazen grondprijs

Lukt al aardig bij stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, er komen geen landbouwers van buiten die gebieden , die landbouwgrond of boerderijen kopen. Alle landbouwgrond wordt door omwonende gekocht en dus hier al een aantal jaren een stabiele prijs Kom je buiten de directe invloedsfeer van een stikstof gevoelig gebied ,dan stijgt de prijs gewoon door ..
bio boer
@cornelissen hier ieder jaar weer 2000 euro duurder doe er zelf ook nog lekker aan mee vorig jaar weer 10 ha bij gekocht tegen huiskavel 😅🙈
+2
klant
@bio boer dat is nou het hele probleem van grondgebondenheid dure grond kopen, dus bult rente en aflossing betalen, en daarnaast ook nog belasting betalen. Als je wat intensiever boert koop je wat je nodig hebt, zijn onkosten dus aftrekbaar mest afvoer ook onkosten.
boer03
@klant volledig mee eens. Al wordt de verhouding wel steeds schever. Hier verkopen we ruwvoer en moeten een 1000 ton mest afvoeren op 130 koeien. Geen bijproducten en 27 kg kv per 100 kg melk.
Mag niet aan denken dat we zoveel hectares hebben dat we alle mest op onze eigen grond kunnen uitrijden
+3
bio boer
@boer03 waarom alleen ruwvoer zelf willen telen zet maar wat ha kv grondstoffen dan kom je er wel achter hoe veel ha grondstoffen/mineralen je aanvoer op je bedrijf
Als ik zo grove schating mag maken voer je zo 300 ton kv per jaar
Gemideld haal je zo 8 ton krachtvoer van ha 300÷8= 37.5 ha
Dus is er 37.5 ha nodig om jou krachtvoer tetelen dan is het toch ook niet zo gek dat er dan nog wat mest overblijft je koopt met kv in de bulk ongemerkt best veel voer aan
Noorderling
@bio boer
En met die kleine 40 ha kan dan 25kuub per ha op, weinig bijzonders nog.
Hebben ons ook veel te veel laten leiden door 80/20 verhouding in plaats van wat landbouwkundig optimaal is.
+1
T60401
@Noorderling De euro regeert. Nu is het misschien anders maar tot dit voorjaar kon ik het niet recht gerekend krijgen 40 ha grond huren / kopen en daar krachtvoer op telen.
bio boer
@T60401 is nog steets lastig je zal ook eens misoost/tegenvallende oogst hebben
Noorderling
Quote Reactie van @T60401:
De euro regeert. Nu is het misschien anders maar tot dit voorjaar kon ik het niet recht gerekend krijgen 40 ha grond huren / kopen en daar krachtvoer op tele

maar wel gras of mais? We zijn dingen gewoon gaan vinden, maar is het dat ook wel?
Saldo's van krachtvoer of mais ontlopen elkaar maar weinig. Gras saldo is niet zomaar geweldig.
Hooibaaltje
@Noorderling grassaldo is gewoon slecht dit jaar. En eigenlijk al meerdere jaren met die droge zomers
bio boer
@Noorderling je mag over elke ha 170 kg dierlijke mest rekenen dat is volgens nog altijd 42 m3 mest dan kun je grasland nog zo bemesten als met Derogatie 😉
Noorderling
@bio boer
wil je straks nog een beetje melken en gras groen houden, zal dat wel de weg worden hoe je mest moet verdelen.
Kom je noodgedwongen al bij veldbonen, luzerne en mais op gescheurd grasland uit wil je niet tegen een bruine vlakte aankijken.
bio boer
@Noorderling nog wat grasklaver n kun heel wat halen alleen de overige mineralen dan vooral de fosfaat daar zit in mijn geval ook flink gat in aanvoer en af voer meschien dat de fosfaat meststof wel weer zijn intrede doet op melkvee bedrijf
Newholland12
@bio boer 😀😀😀
Kun je dat betalen
Kun je dat kopen
Hoelang is het de oplossing?
bio boer
@Newholland12 ik kan pluimvee mest aanvoeren daar zit in verhouding veel fosfaat in alleen komt er verder op in de keten een probleem de akkerbouwer die grondstoffen leverd voor het kippen voer is zijn fosfaat kwijt in de reguliere landbouw strooit die akkerbouwer gewoon fosfaat meststof gowonnen uit fosfaat mijnen
Wat als het maklijk winbare fosfaat op is ? Zo maken we als mensen in no time alle wereld vooraden op
+2
Newholland12
@bio boer Wanneer de mijn leeg is begint je uitgangssituatie
Door het huidige bemestingsniveau (onder de onttrekking te bemesten ) vergroot je je eigen probleem
Maar daar zijn we in Nederland heer en meester in🙏🙏🙏🙏
We zijn wereldwijd koploper in zelfgecreëerde crisissen aan te pakken
Vaak gevolgd door nieuwe crisissen
+1
bio boer
@Newholland12 dat zijn nou eenmaal de voorwaarden om mijn product onder het lebel bio temogen verkopen zijn er ook best onderdelen die ik wat minder vind 🤷‍♂️
Newholland12
@bio boer klopt exact en jij maakt de regels niet
bio boer
@bio boer nu snap ik natuurlijk wel dat het financeel aantrekelijk is om kg kv meer waarde tegeven om er melk van temaken brok van 40 cent maak je zo 2 kg melk x 55 cent 1.10 melkgeld is toch elke kg kv 70 cent x 300 verdien je toch even 210.000 euro mee 🤑 en werk heb je er niet van alleen even brokjes bestellen
+1
henkschoonveld1
De overheid heeft met de huidige exit feitelijk 2 jaar gekocht om plan B te regelen, ik denk dat derogatie nog niet helemaal van de kaart is. En anders gaan wij als sector wel weer in de oplossingen stand zitten en helpen met een plan B.
Denk iets van grondgebonden melkveehouderij met meer GVE of melk per ha voor gras dan bouwland en wie weet nog een derogatie puur voor gras of zelfs blijvend grasland.
demelkboer
@henkschoonveld1 ik vind dit wel een positief uitleg van een kapitale fout
Buorkje
@henkschoonveld1 Ja ben blij dat bij jou het glas nog halfvol is.
Alleen de besluitvorming bij de europese unie is erg traag, en voordat ze er achter komen dat dit niet de juiste manier is ben je jaren verder. En dan moet de wetgeving nog eens aangepast worden ( weer meer dierlijke mest toestaan).
Dan ben je weer jaren verder.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's melkveehouderij , varkenshouderij , mestverwerking , mineralenconcentraat , meststoffenwet , mestproductie , mestplaatsingsruimte , plaatsingsruimte , mestkraker en staghouwer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
174
DEELNEMERS
39
WEERGAVES
13.590