Illustratie van: fendtje310

Eerste pasmelders moeten krimpen...

Eerste PAS-melders moeten krimpen, Overijssel dreigt met dwangsommen
29 augustus 2022ZwolleOverijssel

Als drie PAS-melders in Overijssel niet binnen vier tot zes maanden hun bedrijfsvoering hebben aangepast of gelegaliseerd krijgen zij dwangsommen van de provincie opgelegd. Het betreft drie veehouders in respectievelijk Den Velde, Haaksbergen en Kampen. Overijssel geeft hiermee gehoor aan een rechterlijke uitspraak.
Drie Overijsselse veehouders hebben twee opties om het betalen van een eerste dwangsom binnen vier tot zes maanden te voorkomen. Aldus de uitleg van woordvoerder Jelmer Geerds van de provincie Overijssel. „Ofwel de bedrijfsvoering moet aangepast worden zodat er niet langer sprake is van een overtreding. Ofwel er moet op een andere wijze legalisatie plaatsvinden.”

Maximaal 60.000 euro
Indien na de gestelde termijn nog steeds sprake is van een overtreding wordt een eerste dwangsom opgelegd, vervolgt Geerds zijn uitleg. „Deze verschilt per bedrijf van 10.000 - één bedrijf - tot 15.000 euro bij twee bedrijven. Mocht er drie maanden later nog steeds sprake zijn van een overtreding, dan wordt een tweede dwangsom van 15.000 euro verbeurd verklaard in twee van de gevallen.”

In totaal geldt er in deze gevallen een maximum van 60 duizend euro, met maximaal één constatering per drie maanden. Bij het andere bedrijf geldt er een maximum van 30.000 euro, met maximaal één constatering per vier maanden. De woordvoerder opnieuw: „De hoogte van de dwangsom gebaseerd op wettelijke en juridische uitgangspunten, waarin de ernst en omvang van de overtreding, de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging de uiteindelijke hoogte bepalen.”

Opkoopregeling aangekondigd
Gedeputeerde Staten (GS) hebben uitgesproken zich maximaal te willen inspannen om PAS-melders in Overijssel te helpen, stelt Geerds. „Daartoe is een eigen opkoopregeling aangekondigd, waarvoor 25 miljoen is gereserveerd. Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt om vervolgens stikstofruimte ‘uit te markt’ te kunnen halen. Ondertussen is en blijft de provincie in gesprek met de PAS-melders om mee te denken over oplossingen." Dat heeft ertoe geleid dat inmiddels bij vier van de zeven PAS-melders waar een handhavingstraject werd aangekondigd niet langer sprake is van een overtreding. „GS blijven zich ook voor de drie andere PAS-melders inspannen. Zolang legalisatie nog geen feit is geldt voor de provincie echter een beginselplicht tot handhaving."

Handhavingsverzoeken MOB
De rechterlijke uitspraak volgde op handhavingsverzoeken tegen twaalf PAS-melders door MOB (de Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek, red.), legt Geerds uit. „De provincie Overijssel heeft deze handhavingsverzoeken afgewezen, maar dit besluit is door de Rechtbank Overijssel vernietigd. Na bestudering van de uitspraak, het in kaart brengen van de consequenties en het informeren van deze bedrijven hebben Gedeputeerde Staten medio juni moeten besluiten over te moeten gaan tot het starten van een handhavingstraject bij zeven veehouderijen."

Bij vier PAS-melders is intussen gebleken dat geen sprake is van een overtreding omdat de minder dieren worden gehouden dan in de PAS-melding was aangegeven, vertelt Geerds. „Bij drie PAS-melders is wél sprake van een overtreding. Zij hebben een brief ontvangen waarin een last onder dwangsom wordt opgelegd gericht op het beëindigen van de overtreding.”

Emoties en onzekerheid
Geerds tot slot: „Juist omdat GS zich realiseren dat deze boodschap emoties en nog meer onzekerheid kunnen oproepen, hebben gedeputeerden persoonlijk contact met de betreffende ondernemers. Ook het Rijk heeft uitgesproken prioriteit te willen geven aan het oplossen van onzekerheid voor PAS-melders.”

Deel dit topic

Reacties

HansBa
Bedrijfsvoering aanpassen of op andere wijze legalisatie. Hoe dan? Onze betrouwbare overheid weer.
Jaap40
@HansBa overheid lijkt gewoon door te denderen, geeft vollenbrok overal de schuld van....
+3
de jonge
@Jaap40 en het blijft bijzonder he, dat alles wat de mob ""wint"" de staat nou precies goed uit komt..
Jaap40
@de jonge precies dat
de jonge
@HansBa Bij vier PAS-melders is intussen gebleken dat geen sprake is van een overtreding omdat de minder dieren worden gehouden dan in de PAS-melding was aangegeven, vertelt Geerds. en dan vraag ik mij af, hoe dit zit,als ze 1 dier minder houden dan op de pas melding is aangegeven is er geen overtreding meer??
+1
HansBa
@de jonge Denk niet op de PAS melding maar met je eerdere vergunning of dieraantal tijdens aanwijzing natura gebied in 2004. Heb je een melding van 200 gedaan en in 2004 had je er 100 moeten er dus 100 weg. Zo lees ik het.
Stobbenboer
@HansBa dat denk ik ook maar er zijn ook N2000 gebieden aangewezen in de jaren 90 dus dan moet je terug naar de aantallen van die datum
de jonge
@HansBa okee dus nu een retorisch voorbeeld... ik heb dus in 2004 melding voor 200 koeien ik had er 100 en had 30 ha grond... 1 juli 2015 had ik pasmelding gedaan voor 250 en had met de pijldatum 2-7-2015 200 stuks vee met 100 ha grond... t/m de pas uitspraak ben ik doorgegroeid naar die 250 en heb voor 50 koeien fosfaatrechten bijgekocht en had 150 ha grond....dan zou ik dus terug moeten naar 2004 met 100 koeien en mag ik die houden op 30 ha grond?? en mag ik voor 150 koeien fosfaatrechten verkopen, waarvan dus klaarblijkelijk voor 100 koeien onterecht aan fosfaatrechten is verkregen? Is geen aanval oid hoor, ik probeer gewoon te begrijpen hoe het zit en wat de consequenties zijn..
Newholland12
@de jonge je mag fosfaat verkopen
Op 30 ha 100 koeien? Denk aan de wet grondgebondenheid
Reserveer de opbrengst van fosfaat om eventuele onrechtmatige staatssteun terug te kunnen betalen
Er was geen vergunning voor de dieren
Staatssteun mag niet gegeven worden wanneer er geen vergunning is
de jonge
@Newholland12 in mijn voorbeeld had ik in 2004 100 koeien op 30 ha ja, en ik moet terug naar 2004... dus dan ook naar die 30 ha , dan mag je daar ook weer naar terug zonder gevolgen toch? word het ene teruggeschroefd mag het andere toch mee? anders heb je niet meer dezelfde situatie......
cornelissen
@de jonge Denk ,dat je zonder meer 200 kunt houden, daar heb je melding voor gedaan en ook al had je er toen maar 100,maakt niet zoveel uit, want dan moet men het schriftelijk intrekken van overheidswege en dat is maar heel weinig gebeurd.
Alleen voor de laatste 50 intern salderen? of op pad of afwachten tot legalisatie.
+1
HansBa
@de jonge grond heeft er niets mee te maken en de fosfaat rechten staan er los van. Gaat om het verschil in de PAS melding en je oorspronkelijke vergunning. Misschien is het met intern salderen ook wel op te lossen maar dat weet ik niet. Extern salderen zou het snelst zijn, er is zat NH3 in Overijssel te koop.
+1
familie pelle
T lijkt me dat je toch een redelijk sterke zaak hebt als je de overheid aansprakelijk stelt voor deze kosten?
cornelissen
@familie pelle 'Dat is de vraag, want MOB zal wel de volgens hun "valse" pasmelders hebben uitgezocht.
Dit zijn volgens de MOB bedrijven ,die eerst gebouwd hebben en in gebruik en toen een pas melding hebben gedaan . Dus waarschijnlijk gebouwd en in gebruik voor 2 juli 2015.
Albert Altena
@cornelissen Wel iets zeker weten, want met "waarschijnlijk" kunnen er rare verhalen de kieming vinden.
+2
BertK
@cornelissen Daar is niks vreemds aan. Massa's masten voor het mobiele telefonie netwerk zijn eerst gebouwd en daarna gelegaliseerd omdat overheid in eerste instantie niet mee wilde werken. In Nederland is het zo dat als een activiteit binnen het bestemmingsplan past, de overheid zich in moet spannen voor legalisatie indien dat mogelijk is, zeker als de desinvestering niet in verhouding staat. Aan constructie eisen zal wel voldaan moeten worden bijvoorbeeld. Waarom zou je een milieuvergunning of NB niet na de bouw van een pand kunnen aanvragen? Het houden van is daarvoor leidend, niet het gebouw.
Twentsch Land
Denk niet dat dat wat uitmaakt, pasmelding kon worden ingediend tot het moment dat RvS het afschoot.

@cornelissen

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's kampen , werking , starten , bedrijfsvoering , veehouders , uitspraak , overijssel , contact , stikstofruimte en pas-melders geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!