Column Sjakie: 'Een alternatief sectorplan is onontkoombaar'

Door Jack Rijlaarsdam,

De landbouw gaat nu toch in gesprek met het kabinet over de impasse in het stikstofbeleid. Vrijdag stond er een verkennend gesprek met het kabinet op de rol. Op het moment dat ik dit schrijf, is de uitkomst hiervan nog ongewis.

Vooraf weet je dat een ambtenaar denkt in problemen en een ondernemer in oplossingen. De agrarische sector zal dus uiteindelijk zelf met een alternatief plan moeten komen om het stikstofdossier vlot te trekken.

In een webinar zei voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland het jammer te vinden dat de overheid het plan 'Een duurzaam evenwicht' niet heeft omarmd. Dat plan is in mei 2021 opgesteld door LTO Nederland samen met Bouwend Nederland, MKB-Nederland, VNO-NCW en wat natuurclubs. De insteek was dat de landbouw ruimte zou leveren, zodat andere sectoren weer verder kunnen.

Aangeboden werd de stikstofemissie vanuit de landbouw met 40 procent te reduceren. Bestuurders wijzen dan op haalbaarheid door stalinnovaties. Maar dat is het halve verhaal. Op bedrijfsniveau komt de helft van de emissie uit de stal. De andere helft vindt plaats tijdens het bemesten. Bemesten gebeurt al emissiearm, dus voor 40 procent reductie op bedrijfsniveau moet 80 procent in de stal worden gereduceerd. Dat systeem bestaat nog niet.

Piekbelasters moeten in het voorstel hun bedrijf verplicht verplaatsen of beëindigen, wanneer innovatie niet afdoende is. Tot slot wordt aangeboden landbouwgrond natuurinclusief in te richten in overgangszones. Het plan 'Een duurzaam evenwicht' is dus gebaseerd op onhaalbare reductie, weggeven van landbouwgrond en de nekslag voor piekbelastende collega's.

De rechter heeft aangegeven dat de natuur in goede staat moet komen of blijven. Stikstof is in de uitspraak niet benoemd. Niet alleen stikstofdepositie, maar ook andere drukfactoren zoals waterkwaliteit, waterkwantiteit, bodemkwaliteit, mineralenhuishouding en beheer beïnvloeden de natuur.

Zelfs stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman geeft aan dat, wanneer wordt gestuurd op deze factoren, het halen van de kritische depositiewaarde in de meeste gevallen niet nodig is voor een goede staat van de natuur.

Door de goede maatregelen op de juiste plaats te nemen, houdt de landbouw perspectief en kan Nederland weer van het slot. Dit zou de basis moeten zijn voor een alternatief sectorplan.

Bron: Nieuwe Oogst

Deel dit topic

Reacties

Hans van Bergen
Het Landbouw Collectief had een plan. Ik heb al voorgesteld om Rutte dat te laten tekenen en niets anders te bieden

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's bemesten , landbouw , landbouwgrond , duurzaam , stikstofdepositie , uitspraak , emissiearm , bodemkwaliteit , stikstofbeleid en jack rijlaarsdam geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
1
DEELNEMERS
1
WEERGAVES
706