LTO: stikstofberekeningen Financiën geven ontluisterend beeld

De stikstofberekeningen van het ministerie van Financiën geven volgens LTO Nederland een ontluisterend beeld over hoe binnen het kabinet de discussie is gevoerd. Die informatie kwam woensdag naar buiten.

Deel dit topic

Reacties

de jonge
Lto heeft zelf toch steeds erbij om tafel gezeten... en nu een ontluisterend beeld? haha
+5
Jaap40
@de jonge mocht dat zo zijn, dat lto mee om tafel zit, dan weet je nu zeker dat dat om tafel zitten volkomen zinloos is. Zinloos, nu en on de toekomst.

Dit kabinet moer eerst weg voor er ook maar weer een klein beetje vertrouwen zal komen in een toekomstige regering. Overleg op korte termijn kan werkelijk geen sprake van zijn. Keer ze de rug toe daar in DH.
Zwaagdijk
@Jaap40 kabinet kan wel weg gaan. Maar de mensen die blijven er zitten. Ook de hoge ambtenaren die niet in beeld komen, maar dit wel verzinnen. Dus er verandert niet zomaar wat.
stefanus
@Zwaagdijk Ambtenaren dienen in opdracht van het kabinet te werken en het kabinet laat zich adviseren door.... ? En daar is een gebrek aan mensen die oog hebben voor het totale plaatje.
Coen
@stefanus , de ambtenaren hebben de echte macht.
+1
arie.j
Quote Reactie van @de jonge:
Lto heeft zelf toch steeds erbij om tafel gezeten

Dan zal jij er natuurlijk óók wel bij zijn geweest.......
Man. probeer een beetje je verstand te gebruiken, en als je ergens niets van weet, doe dan niet alsof.
Dat staat zo dom.
de jonge
@arie.j 8 oktober 2020 lto... De agrarische sector is een sterke sector die in tijden van economische crisis een stabiele factor is voor de Nederlandse economie. Boeren en tuinders willen graag hun innovatiekracht inzetten om Nederland uit de stikstofcrisis te halen, maar vooral uit de economische crisis waar ons land zich nu in bevindt. Met die innovatiekracht kan de agrarische sector ook de vergunningverlening weer op gang brengen.

De sectorpartijen hopen op korte termijn, voor verzending van een eerder aangekondigde Kamerbrief, in gesprek te gaan met minister Schouten. 12 nov 2020 2wk. geleden sprak @TrienkeElshof Kamerleden @markharbers & @JacoGeurts over veranderingen in rekensysteem Aerius die niet transparant worden doorgevoerd en opkoopregeling.

'Opkoopregeling is alleen voor piekbelasters en alleen vrijwillig!' ronde tafel gesprek tweedekamer.nl/downloads/document/… 20-4-2022De moties die door alle coalitiepartijen zijn ingediend, zijn bij voorbaat voorzien van een meerderheid. Van de andere voorstellen is die uitkomst er nog niet. Ook zijn er die avond zorgelijke moties ingediend die niet bijdragen bij aan toekomstperspectief en vertrouwen van boeren en tuinders. Zo wil de PvdD met een motie de veestapel versneld verkleinen en de glastuinbouw afbouwen, en wil GroenLinks de sierteelt in glastuinbouw verbieden. LTO zal de komende week in gesprek gaan met de Tweede Kamer om het standpunt bij de verschillende moties over te dragen. Dinsdag 10 mei worden de stemmingen verwacht. LTO heeft bij de vele debatten in de Tweede Kamer en daarbuiten inbreng geleverd. Bijvoorbeeld voor de bespreking van het eindadvies van de Commissie Remkes in juni, en in september de brandbrief over het stikstofbeleid aan het ministerie van LNV. Nog net voor het kerstreces behandelde de Tweede Kamer de Stikstofwet.

Op 12 november werd samen met NAJK een webinar over het wetsvoorstel georganiseerd. Daarbij ging bestuurder Trienke Elshof het gesprek aan met Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Het webinar is terug te kijken op het YouTube-kanaal van LTO.

Daarnaast bracht LTO samen met NAJK en Agractie zeven punten in bij de Tweede Kamer om te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel. Daarin vroegen de organisaties onder andere om de sociaaleconomische gevolgen van doelen en maatregelen mee te wegen, en om duidelijkheid over termijnen en kosten bij het oplossen van PAS-melders en knelgevallen.

Genoeg voorbeelden? of wil je nog steeds volhouden dat ze niet bij besprekingen zitten....o ja dan deze nog van 2 maart 2021::De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe het samenwerkingsinitiatief van verschillende organisaties, zoals LTO, Bouwend Nederland, VNO-NCW en natuur- en milieuorganisaties, gericht op een integrale aanpak van stikstofproblematiek, te ondersteunen en met hen in gesprek te gaan om te kijken wat zij nodig hebben.
klant
@de jonge en arie kom der maar in
+2
arie.j
Quote Reactie van @de jonge:
@arie.j 8 oktober 2020 lto... De agrarische sector is een sterke sector die in tijden van economische crisis een stabiele factor is voor de Nederlandse economie. Boeren en tuinders willen graag hun innovatiekracht inzetten om Nederland uit de stikstofcrisis te halen, maar vooral uit de economische crisis waar ons land zich nu in bevindt. Met die innovatiekracht kan de agrarische sector ook de vergunningverlening weer op gang brengen.De sectorpartijen hopen op korte termijn, voor verzending van een eerder aangekondigde Kamerbrief, in gesprek te gaan met minister Schouten. 12 nov 2020 2wk. geleden sprak @TrienkeElshof Kamerleden @markharbers & @JacoGeurts over veranderingen in rekensysteem Aerius die niet transparant worden doorgevoerd en opkoopregeling.'Opkoopregeling is alleen voor piekbelasters en alleen vrijwillig!' ronde tafel gesprek tweedekamer.nl/downloads/document/… 20-4-2022De moties die door alle coalitiepartijen zijn ingediend, zijn bij voorbaat voorzien van een meerderheid. Van de andere voorstellen is die uitkomst er nog niet. Ook zijn er die avond zorgelijke moties ingediend die niet bijdragen bij aan toekomstperspectief en vertrouwen van boeren en tuinders. Zo wil de PvdD met een motie de veestapel versneld verkleinen en de glastuinbouw afbouwen, en wil GroenLinks de sierteelt in glastuinbouw verbieden. LTO zal de komende week in gesprek gaan met de Tweede Kamer om het standpunt bij de verschillende moties over te dragen. Dinsdag 10 mei worden de stemmingen verwacht. LTO heeft bij de vele debatten in de Tweede Kamer en daarbuiten inbreng geleverd. Bijvoorbeeld voor de bespreking van het eindadvies van de Commissie Remkes in juni, en in september de brandbrief over het stikstofbeleid aan het ministerie van LNV. Nog net voor het kerstreces behandelde de Tweede Kamer de Stikstofwet.Op 12 november werd samen met NAJK een webinar over het wetsvoorstel georganiseerd. Daarbij ging bestuurder Trienke Elshof het gesprek aan met Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Het webinar is terug te kijken op het YouTube-kanaal van LTO.Daarnaast bracht LTO samen met NAJK en Agractie zeven punten in bij de Tweede Kamer om te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel. Daarin vroegen de organisaties onder andere om de sociaaleconomische gevolgen van doelen en maatregelen mee te wegen, en om duidelijkheid over termijnen en kosten bij het oplossen van PAS-melders en knelgevallen.Genoeg voorbeelden? of wil je nog steeds volhouden dat ze niet bij besprekingen zitten....o ja dan deze nog van 2 maart 2021::De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe het samenwerkingsinitiatief van verschillende organisaties, zoals LTO, Bouwend Nederland, VNO-NCW en natuur- en milieuorganisaties, gericht op een integrale aanpak van stikstofproblematiek, te ondersteunen en met hen in gesprek te gaan om te kijken wat zij nodig hebben.

Volg een cursus begrijpend lezen !!.
Je lange verhaal gaat eerst gaat het over 2020, waarbij LTO vraagt om opheldering over stikstof en daarna een gesprek zou willen.
Daarna een verhaal van dit jaar ,dat LTO in gesprek wil (en gaat)met 2ekamerfracties en daar haar standpunt zal inbrengen enz. enz.
Maar nergens een regel of letter dat LTO bij het regeringsoverleg en besluit over Stikstof aan tafel zat.
Bizar, Er zouden dan al tig keer kamervragen over gesteld zijn. Hoe krijg je het gefantaseerd.
Normaal is dat ieder die het wil inbreng kan sturen, , en/of Kamerleden benaderen, probeert om te lobbyen enz.
Maar dat heeft niets met aan tafel zitten bij het nemen van een regeringsbesluit te maken.
de jonge
@arie.j tsja als je iets niet wilt zien zul je het ook niet zien,al gebeurt het recht voor je neus...In jou beleving zullen ze waarschijnlijk ook niets hebben geweten en ingebracht hebben met de fosfaatrechten en de pasgevallen......
+1
Grasbaal
@de jonge Naar mijn weten betalen we LTO vooral om te lobbyen, dat is geen geheim:

- aan anderen, vooral aan politici, uitleggen wat voor jou heel belangrijk is en zo proberen ze beslissingen te laten nemen die voor jouw doel gunstig zijn

- Informeel praten om meningen te beïnvloeden

- druk uitoefenen op de politieke besluitvorming vb: buiten de kamer wordt flink gelobbyd om dit besluit tegen te houden

- Poging de besluitvorming te beinvloeden

- Proberen staatsbeambten te beïnvloeden of in de richting van een gewenst doel te leiden.

- druk uitoefenen op de politieke besluitvorming

Bron: encyclo.nl/begrip/lobbyen/
+2
cornelissen
Quote Reactie van @Grasbaal:
en zo proberen ze beslissingen te laten nemen die voor jouw doel gunstig zijn

Laten wij nooit vergeten ,dat het lto was ,die fosfaatrechten heeft aangevraagd bij het ministerie en degene met onomkeerbare beslissingen op de peildatum de armoede in heeft getrapt. Het is ,dat zomer 2015 Netwerk Grondig is opgericht, anders moesten de grondgebonden melkveehouders met onomkeerbare investeringen op de peildatum ook nog een korting accepteren.
+5
mlkvhoudr
@cornelissen was het net vergeten goed dat je het nog maar weer eens herhaald
de jonge
@Grasbaal druk uitoefenen op politieke besluitvormingen en al je andere voorbeelden, dat kun je alleen toch maar doen als je weet waar je het over hebben moet? dus dat je weet welke kant ze op willen en welke voorstellen ervoor liggen, dat ze dan steeds zo quasi geschrokken en verontwaardigd reageren op de plannen die het kabinet naar buiten brengt daar erger ik mij aan,net of weten ze van niets en komt er zo plots iets uit de lucht vallen waar ze niet bij hebben gezeten,Ik neem aan dat ze van het ledengeld met vergaderingen en lobbyen met de tweede kamer niet op de agenda hebben staan als behandelpunten of andre hazes wel of niet weer een relatie met monique heeft onder een potje bridge met een wijntje erbij..
+3
jan-cees
@arie.j Ontluisterend is een goed woord voor de inzet van LTO

(klik om te vergroten)

sorry
Verlies derogatie maakt ook deel uit van het plan..
+2
mlkvhoudr
@jan-cees ik lees hier alleen in dat LTO probeert samen te werken met andere organisaties
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
ik lees hier alleen in dat LTO probeert samen te werken met andere organisaties

Het akkoord van LTO en de andere organisaties is hier te lezen:
lto.nl/wp-content/uploads/…

Op pagina 4 valt te lezen:

Quote:
Een versnelling aan te brengen ten opzichte van de stikstofwet en natuurdoelen gegarandeerd en sneller te halen. Om sneller emissiereductie te realiseren en de doelstelling uit de stikstofwet eerder te halen, stellen wij als doel de stikstofemissies in 2030 te reduceren met 40% (i.p.v. 26%).

LTO is er dus mee akkoord gegaan om de stikstofreductie te verhogen naar 40%!

De partijen die het akkoord gesloten hebben staan op de eerste pagina:
Bouwend Nederland, LTO, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, VNONCW en MKB Nederland.

Hierin wordt beschreven hoe de LTO de landbouw in de uitverkoop doet. Let ook op dat de LTO in dezen de enige "landbouwclub" is, terwijl er twee werkgeversorganisaties meedoen en twee natuurclubs. Het is dus weer een alleingang van de LTO, zoals gebruikelijk en uiteindelijk zit de hele landbouw weer met de gebakken peren.
+2
arie.j
Quote Reactie van @jan-cees:
@arie.j Ontluisterend is een goed woord voor de inzet van LTO

Ontluisterend? is maar net hoe je tegenaan kijkt.. Jouw rekenarij en voorspellingen waren ook wel eens niet alles, dat ben ik ook tegen gekomen
In ieder geval is het verwijt dat LTO zelf debet aan het huidige regeringsbesluit , en er zelfs aan meewerkte, onzin..
Dat onderuit halen, daar bewijs je de boeren geen dienst mee.
Johannushoeve cv
@arie.j wat had je anders verwacht als je de zelfde cijfers en rekenmodule gebruikt . Dat de uitslag op 0 uitkomt ? Daar deze wel lager was dan het rivm en ze hebben het ook naar beneden bij gestelt . Dus in mijn ogen hebben ze wel wat bereikt.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Johannushoeve cv:
wat had je anders verwacht als je de zelfde cijfers en rekenmodule gebruikt .

Dat is exact wat er misging.
+5
jan-cees
@arie.j Tot nu toe krijg ik wekelijks beetje bij beetje meer gelijk aan mijn zijde dat Rivm meer fout zit met haar rekenarij dan wij met de onze.
Dus daar heb je mij niet mee.
En als je goed leest ook voor @mlkvhoudr heeft LTO bij DuurzaamEvenwicht samen met BouwendNL en VNO/NCW 10% van de veestapel in de aanboieding gedaan.
Lijkt me niet iets wat handig is als er nog steeds geen bodemanaysen zijn gedaan in Natuurgebieden of depositiemetingen .
LTO is een club met een vermogen over de 3 regios van circa 110 niljoen euro als men zich als belangenbehartiger een beetje goed beslagen ten ijs wil zien komen is die informatie cruciaal het kost een paar een miljoen of anderhalf en dan hebben ze de info en kunnen ze hard op tafel leggen hoe het zit.

Waarom gebeurt dat niet.
Waarom moeten sukkels als @rene-de-jong en ikzelf dat soort onderzoeken doen en niet LTO?
Noorderling
@jan-cees
10% halen we autonoom met afroming fosfaat, we zitten er vast al op vergeleken met 2018.
Die lijn kun je wel door trekken, is meer een constatering van een trend dan de huid verkopen, of zit ik er dan helemaal naast?
jan-cees
@Noorderling was het maar zo De afroming fosfaat en gewenste locatie krimp ammoniak zijn niet dezelfde
mlkvhoudr
@jan-cees ik vind een krimp van 10 tot 15 procent prima, zolang het maar op vrijwillige basis is
+1
jan-cees
@mlkvhoudr toch maar eens gaan rekenen wat 10 a 15 % krimp ipv groei betekend voor het verdien ermogen in de gehele keten in de openmarkt die we zijn.
Neem je eigen cijfers maar als uitgangspunt
Vaste lasten blijven gelijk kostprijs gaat bij krimp enorm omhoog
mlkvhoudr
@jan-cees voor mezelf ben ik al wat gekrompen met de hitte van een paar jaar geleden waar ik tegen aan loop is dat ik enerzijds wil melken van eigen voer maar dat ik nu nog steeds opgescheept zit met de juni kuil van vorig jaar, je word kwetsbaar als de omstandigheden tegen lopen, nu door de droogte ligt stalvoeren stil en moet ik noodgedwongen wat meer juni kuil voeren, moet ik ook eiwit aanvoeren, wel de kosten niet meer melk, daar ligt voor mij de grootste uitdaging denk ik, ik denk dat het best met minder omzet kan als er maar minder kosten tegen over staan maar de praktijk is weerbarstig, daar ga ik niet om heen zitten kletsen, grondgebonden in de mest en dan andere zaken er naast zoals akkerbouw of grondgebruik aan een ander is veel makkelijker te managen denk ik dan grondgebonden in het voer, zo heb ik ook een later maisrais moeten zaaien en zit ik nu verplicht met onderzaai opgescheept, het word een heel verhaal zo maar waar ik het mee eens ben is dat groei soms meer geld oplevert met minder werk en dat is het grootste probleem met de nieuwe plannen denk ik
+1
Twentsch Land
Met dier en weer, groei gewassen is het in de praktijk altijd anders dan in theorie....vee constant op stal ligt praktijk het dichts bij theorie. Hoe meer buiten hoe meer het uit een loopt.

@mlkvhoudr
jan-cees
@mlkvhoudr toch maar eens gaan rekenen wat 10 a 15 % krimp ipv groei betekend voor het verdien ermogen in de gehele keten in de openmarkt die we zijn.
Neem je eigen cijfers maar als uitgangspunt
Vaste lasten blijven gelijk kostprijs gaat bij krimp enorm omhoog
+1
de jonge
@jan-cees zelfs de vaste lasten gaan omhoog zonder dat u daar iets voor hoeft te doen, zie maar naar de energie, zorgkosten etc...
+1
arie.j
Quote Reactie van @jan-cees:
Waarom gebeurt dat niet.Waarom moeten sukkels als @rene-de-jong en ikzelf dat soort onderzoeken doen en niet LTO?

Mag ieder zomaar grondmonsters in natura 2000 gebieden laten steken? betwijfel ik wat.
Dan had ik nog een andere vraag aan jou.
Het hele stikstof probleem, dat is er eigenlijk niet, zo is je persoonlijke opvatting las ik.
Gewoon accepten dat er wat meer gras op de Veluwe groeit en een paar zeldzame plantjes in Nederland in het wild verdwijnen, want er schiet nog genoeg moois over.
Maar ik kwam onderstaande blad uit een powerpoint presentatie tegen.
Van W.de Vries hoogleraar in de stikstofproblematiek op een webinair een enkele maand geleden
zie wur.nl/nl/nieuws-wur/…
Dat betrof de negatieve gevolgen op de volksgezondheid, ik had daar geen weet van jij wel?

(klik om te vergroten)

jan-cees
@arie.j het broodje aapverhaal van Wim de Vries ken ik ja.
Ken jij ook de weetenschappelijke onderbouwing?
Dat is de dikke duim van Wim en paar andere onderzoekers.
De praktijk onderschrijft Wim de Vries niet
Mensen worden behoorlijk stukje ouder dan 60 jaar geleden toen ammoniak in lagere concentraties in de lucht zat
arie.j
Quote Reactie van @jan-cees:
@arie.j het broodje aapverhaal van Wim de Vries ken ik ja.Ken jij ook de weetenschappelijke onderbouwing?Dat is de dikke duim van Wim en paar andere onderzoekers.De praktijk onderschrijft Wim de Vries nietMensen worden behoorlijk stukje ouder dan 60 jaar geleden toen ammoniak in lagere concentraties in de lucht zat

Goed maar zo wordt dat verhaal natuurlijk niet ontzenuwd ,
Dat mensen nu ouder worden dan vroeger is zelfs een beetje flauw, zo kun je alle gezondheidsschade door wat ook ontkennen
+1
BertK
@arie.j Als ze minder oud werden, kwam er minder gezondheidsschade aan het licht.

Ammoniak en NOx zijn wel twee heel verschillenden. Is jou nooit opgevallen dat een verstopte neus open gaat met het uitmesten van een strohok?
arie.j
Quote Reactie van @BertK:
Is jou nooit opgevallen dat een verstopte neus open gaat met het uitmesten van een strohok?

Nee, wel dat ik toen ik nog actief melkveehouder op grupstal met drijfmest was, de halve winter liep te snotteren.
Wat dat ermee te maken had weet ik niet, wel dat ik blij ben sinds die tijd er vrijwel vanaf te zijn.
+4
pieta
Quote Reactie van @arie.j:
actief melkveehouder op grupstal met drijfmest was, de halve winter liep te snotteren.Wat dat ermee te maken had weet ik niet,

Allergisch voor werken? 😁
BertK
@arie.j Tocht en zweten....
Quote Reactie van @arie.j:
zo kun je alle gezondheidsschade door wat ook ontkennen

Zonder wetenschappelijke onderbouwing kun je ook alle gezondheidsschade toekennen aan de landbouw, dat is de andere kant van het verhaal. Ik heb ook wel eens in het ziekenhuis gelegen, maar bij mij is nooit onderzoek gedaan of mijn klachten veroorzaakt werden door ammoniak of stikstofoxiden.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @jan-cees:
Dat is de dikke duim van Wim en paar andere onderzoekers.De praktijk onderschrijft Wim de Vries niet

Dat komt vaker (heel vaak zelfs) voor bij de WUR.
+5
Theo61
Quote Reactie van @arie.j:
Dat betrof de negatieve gevolgen op de volksgezondheid, ik had daar geen weet van jij wel?
NH3 NOX en fijnstof, is gewoon de grote hoop, industrie en landbouw, en we weten hoe de gezondheid rond Tata steel en Schiphol is. als het in de landbouw zo slecht zou zijn werd er geen boer 60 arie.
+1
Quote Reactie van @jan-cees:
heeft LTO bij DuurzaamEvenwicht samen met BouwendNL en VNO/NCW 10% van de veestapel in de aanboieding gedaan

Voor niet-grondgebonden bedrijven is dat straks al 18,3% hè!
+1
Bennie Stevelink
@Ян де веехоудер
Quote:
Voor niet-grondgebonden bedrijven is dat straks al 18,3% hè!

Dat is natuurlijk lariekoek. Tien % door uitkoop van vrijwillig stoppende boeren. Er is niets waaruit blijkt dat het om een generieke korting gaat.
de Tank
@de jonge Zit LTO in het kabinet?
Quote Reactie van @de Tank:
Zit LTO in het kabinet?

Nee, formeel zit de PvdA/LTO niet in het kabinet, maar zij zijn wel nodig voor steun in de eerste kamer.
mlkvhoudr
Ik vind het zeer grote woorden voor LTO, wat ik prima vind, ik zal het even samenvatten wat ze van de huidige Haagse bestuurders vinden:

STELLETJE PANNENKOEKEN!!!!!!!!!!
+1
matt
@mlkvhoudr SMIECHTEN!!!
mlkvhoudr
@matt als de lto zegt dat de minister zegt dat het van. Europa moet maar dat dat verhaal over duidelijk niet waar is voor de hoogte van de percentages korting dan liegt de minister dus gewoon de 2e kamer voor en on dat niet te hoeven zeggen zegt LTO dat het verhaal van Europa moet word wel wat flets en ongeloofwaardig, laten wij het dan maar gewoon zeggen de minister heeft de 2e kamer voorgelogen
matt
@mlkvhoudr lees ff omtzigt op twitter
Daarom kom ik tot Smiechten
mlkvhoudr
@matt ik heb sinds kort ook Twitter zal eens kijken
+1
matt
@mlkvhoudr ik niet verrek het om daar ook te registeren,maar ff snel kijken 😁
mlkvhoudr
@matt er zitten vooral veel anonieme Mensen hun mening te geven, niet echt mijn ding tot op heden, ik probeer er het nieuws te volgen, vanmorgen zag ik ook een mooie uitspraak, ze zeggen Steeds dat Nederland niet zoveel voedsel moet exporteren.....

(klik om te vergroten)

+2
matt
@mlkvhoudr omdat het een beleidsnota is en geen wet,hebben ze een hoop informatie achtergehouden kunnen houden voor het debat.
Bij een wet is dat verplicht.
Die informatie is nu alsnog gekomen,omdat pieter en caroline er naar vroegen.
+6
diezel
Jan-T
Tjeerd de Groot moet gewoon zijn loon worden ingehouden.
Hij verdient het om geen toekomst meer te hebben in Nederland.
matt
@Jan-T kusje heeft hij wel verdiend

+1
Bennie Stevelink
Quote:
Maar we moeten ook ronduit erkennen dat er in het dossier volop politieke keuzes worden gemaakt over hoe ons land en onze economie er uit zien.'

Met deze uitspraak laat LTO merken dat ook zij ervan uitgaan dat het beleid (mede) gericht is op andere belangen dan alleen stikstof.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's lto geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!