ZuivelNL levert data uit KringloopWijzer aan CBS

CBS verzamelt in opdracht van de overheid cijfers over graslandgebruik en kuilen, waaronder van melkveebedrijven. Voor 2019 verstuurde CBS de graslandenquête naar een representatieve steekproef onder bedrijven met grasland. Conform de wet waren de ontvangers van deze enquête, waaronder melkveehouders, verplicht deze enquête in te vullen. Met de komst van de KringloopWijzer lagen deze gegevens vast in de Centrale Database van de KringloopWijzer. Op grond hiervan hebben ZuivelNL en CBS in 2019 een overeenkomst gesloten over de levering van KringloopWijzer-data.

Op grond van de nitraatrichtlijn uit 1991 is de Nederlandse overheid verplicht te rapporteren over de mestproductie. Diverse internationale richtlijnen en protocollen zijn de basis voor het rapporteren over de emissieberekeningen van ammoniak en broeikasgassen. De mestproductiecijfers vormen de input voor de emissieberekeningen. Ook daar worden data uit de KringloopWijzer voor benut.

In de wet is bepaald dat CBS de geleverde gegevens voor geen enkel ander doel mag gebruiken. De geleverde data mogen alleen gebruikt worden voor de berekening van de mestproductie en emissies naar lucht uit de landbouw en de statistiek Graslandgebruik. CBS verstrekt het resultaat van de emissieberekeningen in de vorm van geanonimiseerde gegevens aan het RIVM die het gebruikt om de stikstofconcentratie en -depositie in Nederland te berekenen.

Voordeel voor de melkveehouder is de verlichting van administratieve lastendruk door het vervallen van de graslandenquête. Bovendien was hiermee een andere optie voor CBS, extra invulvelden bij de Gecombineerde Opgave, van de baan. Bedrijven zonder melkvee met grasland ontvangen nog steeds de graslandenquête van CBS.

Voor de gevraagde berekeningen en graslandstatistiek maakt CBS gebruik van gegevens van de Gecombineerde Opgave en de Centrale Database KringloopWijzer. Deze worden op bedrijfsniveau aan elkaar gekoppeld. Daarom levert ZuivelNL deze specifieke bedrijfsgebonden KringloopWijzer-data aan CBS. Na koppeling met de gegevens van de Gecombineerde Opgave anonimiseert CBS de gegevens. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens voert CBS de mestproductie- en emissieberekeningen uit en de graslandstatistiek.

bron: ZuivelNL

Deel dit topic

Reacties

Melkkoetje
Wel godverdomme.

Zuivel NL mijn advocaat gaat jullie aanpakken.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , koppeling , verlichting , cbs , melkveebedrijven , melkveehouders , melkveehouder , mestproductie , gecombineerde opgave , kringloopwijzer , zuivelnl en nitraatrichtlijn geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!