Samenvatting van redenen waarom boeren protesteren

Mocht men mij woensdag vragen om de problematiek uit te leggen, dan zou ik het als volgt uitleggen. Veel te lang natuurlijk, want hier krijg je niet de tijd voor met een microfoon onder je neus, maar toch.
Iemand aanvullingen?
---

Het stikstof "probleem" wordt niet persoonlijk ervaren

Boeren worden elke dag omringd door de natuur en daar lijkt het best goed mee te gaan. Als je in tegenstelling tot een politicus elke dag duizenden insecten, vogels en zowel klein als groot wild ziet, dan voelt het niet goed om van zo’n politicus besluiten aan te nemen die gericht zijn op de ‘kwaliteit’ van de natuur.

Omdat boeren frisse lucht, een gemoedelijke sfeer en veel groen gewend zijn, ervaren ze steden al snel als stinkende, criminele megastallen voor mensen. Er zijn genoeg cijfers die dit onderstrepen. Zowel de lucht- als waterkwaliteit op het platteland zijn veel beter op het platteland dan in de stad, resulterend in een betere algehele gezondheid. En juist vanuit zo’n vuile stad krijgen ze leugens te horen als “ammoniak uit stallen veroorzaakt astma”.

Als het beschuldigende vingertje zulke leugens blijft herhalen dan gaan de hakken snel in het zand en is er geen vertrouwen in onafhankelijke cijfers die boeren duidelijk zouden moeten maken dat er een groot probleem is.

Andere problemen zijn wel direct zichtbaar

De woningnood is in tegenstelling tot de stikstofproblematiek wél een probleem die iedereen kan zien en ervaren. En politici geven in omsluierde bewoordingen aan dat ze bereid zijn om de agrarische sector op te offeren voor woningbouw en andere sectoren.

Het voelt daarom voor een boer alsof de ‘stikstofproblematiek’ verzonnen is, of op zijn minst misbruikt wordt om boeren hun land en ondernemingsruimte af te pakken.

Nederland is geen dierentuin of Central Park

Als je de natuur in Nederland echt z’n gang laat gaan, dan wordt afgezien van de kustgebieden alles bos. Ook zonder onze boeren.

“Typisch Nederlandse” landschappen en natuurgebieden zijn veelal te danken aan de boer. Heide is historisch gezien gecreëerd door de agrarische sector. De Drunense duinen zijn ontstaan door mismanagement en oorlog.

Zulke onnatuurlijke gebieden in stand houden onder het mom van biodiversiteit, voelt alsof er vanachter een toetsenbord een dierentuin wordt ingericht met interessant ogende excessen.

Eigenlijk wordt er in zulke gebieden gevochten tegen de natuur zelf. En de boer krijgt daar de schuld van. Het gaat dus niet slecht met de natuur, maar de van achter een toetsenbord ontworpen dierentuin pakt in de praktijk gewoon anders uit. Net als Jurassic Park.

We zouden deze keuzes moeten heroverwegen, vooral nu bekend is hoeveel mensen dit raakt.

Geen enkel alternatief doet er toe

Politici lijken zich blind te staren op de ingezette koers en luisten niet meer naar alternatieven of oproepen tot meer onderzoek.

 Een heideveld met regelmaat afplaggen en met duizenden schapen begrazen zoals het voor de 19e eeuw gebruikelijk was? Dat is te duur. Met nieuwe technologie 70% van de uitstoot bij de bron aanpakken? Dat is te gemakkelijk gedacht.

Men lijkt met een potje van 25 miljard het zelf gecreëerde probleem weg te willen toveren. Goedkopere en simpelweg betere manieren om de gewenste dierentuin te realiseren worden volledig genegeerd. Dit versterkt de gevoelens dat de “stikstofproblematiek” misbruikt wordt voor het verwerven van ontwikkelruimte voor steden en bedrijven.

Veel investeren om veel kapot te maken

Als meer dan de helft van de boeren moeten verdwijnen, dan raakt dat niet alleen de boer en zijn/haar gezin, maar een heel netwerk van bedrijven en daarmee de leefbaarheid van het platteland. Er is 25 miljard beschikbaar voor het uitkopen van de boeren, maar de rest van het netwerk wordt feitelijk ook om zeep geholpen, zonder steun. Over de gevolgen van de ingezette koers wordt niet nagedacht.

Zo is het ook niet erg slim om de voedselproductie uit te besteden aan het buitenland. Er komen elk jaar 100.000 Nederlanders bij, terwijl het landbouwareaal in rap tempo slinkt. Iedereen die enig strategisch besef heeft weet dat dit ooit gigantisch mis zal gaan.

Natuurliefhebbers krijgen hele documentaires, boeren alleen soundbites

Tijdens boerenprotesten krijgen verontruste boeren een microfoon onder de neus geduwd met de vraag om de eerder genoemde punten in enkele zinnen uit te leggen, terwijl natuur- en direenliefhebbers met tafelgasten, films en documentaires onbeperkt zendtijd lijken te krijgen. Daarin wordt er telkens met een beschuldigde vinger naar de agrarische sector gewezen.

Het is onmogelijk om in zo’n korte tijd kanttekeningen te zetten bij de verhalen die de interviewende zender zelf jarenlang heeft uitgezonden.

Boeren worden daarnaast telkens bestempeld als ‘radicaal’, terwijl het juist de plannen van de overheid zijn die ‘radicaal’ ingrijpen in de levens van complete families.

Van de onverschillige consument hoeft het niet

Tegelijkertijd denkt de consument dat het verdwijnen van de agrarische sector hun niet zal raken. De supermarkt zal het wel ergens vandaan halen, denkt men dan.

Men eet ook rustig vlees uit Argentinië, avocado's uit Kenia en aardbeien die vanuit Israel worden ingevlogen. Dat dit vele malen slechter is voor de natuur lijkt niemand iets uit te maken en met het verdwijnen van de agrarische sector in Nederland gaat juist dit de overhand krijgen.

Stoppen met het mes op de keel

De waardering van de consument neemt af, prijzen staan onder druk, regeldruk neemt toe, ondernemersruimte neemt af. Er zijn genoeg boeren die er over denken om de handdoek in de ring te gooien.

De overheid lijkt zich echter niet te beseffen dat dit een heel proces op gang brengt. Zowel emotioneel (het gaat om hele families) als praktisch gezien kun je een boerderij niet van de ene op de andere dag stoppen. En door veranderende regels en omstandigheden is er geen stabiele uitgangssituatie waarin een boer een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Nu het de overheid allemaal niet snel genoeg gaat voelt het alsof men moet stoppen met de rug tegen de muur en het mes op de keel.

Communicatie van de overheid is om te huilen

Beleidsmakers van de overheid gaan er prat op dat ze nu het “eerlijke verhaal” vertellen. Ze vergeten echter dat de ze jaren van zwalkend beleid, proefballonetjes, keiharde leugens en incompetente, onsamenhangende verhalen achter de rug hebben. Koppel dat aan een minister die voorheen lobbyde voor nieuwe vliegvelden en er is 0% vertrouwen in hun "eerlijkheid".

In hun communicatie houden ze geen enkele rekening met de emoties van boeren. Ze lanceren onduidelijke kaarten waaruit ondernemers hun toekomst moeten aflezen. Ze bieden geen juridische onderbouwing. Geen lange termijnvisie. Niets om op te bouwen.

"Het eerlijke verhaal?" Dat is een door de PR afdeling verzonnen labeltje die werkt als een deksel op een mestput.

Boeren eerst aanpakken?

Als het heel duidelijk is wat de doelstellingen zijn en wat er moet gebeuren om deze te halen, dan kun je geen maatregelen nemen in de agrarische sector, zonder de berekeningen van ingrepen in andere sectoren mee te nemen. Toch worden de maatregelen op agrarisch gebied alvast bekend gemaakt.

Hoe kan dat? Hoe moet dit tot vertrouwen leiden? Waarom zouden boeren hun ondernemingsruimte opofferen? Hoe is dit eerlijk en fair?

Twee opties. Of er is dus nog helemaal niet nagedacht over andere sectoren en er wordt eerst gekeken hoeveel ze bij ons los kunnen peuteren. Of ze hebben al lang een concept klaar voor die sectoren, maar laten het eindplaatje afhangen van hoeveel Nederlanders er gaan protesteren.

Het komt er in beide gevallen op neer dat protest bittere noodzaak is.

Deel dit topic

Reacties

Tinus
Alleen dit zou al voldoende reden zijn:
agraaf.nl/artikel/…
Twentsch Land
Wat in deze duidelijk naar voren komt is dat RIVM dus niet geheel onafhankelijk en onpartijdig functioneerde terwijl de overheid altijd heeft gezegd dat RIVM in zijn geheel onafhankelijk en onpartijdig zou zijn.

Buitengewoon ernstig dit want de overheid laat RIVM met getallen manipuleren.

@Tinus
Tinus
@Twentsch Land Het is iets genuanceerder. De overheid vraagt RIVM om een berekening te maken op basis van een aantal vaste gegevens. De RIVM voert deze opdracht gewoon uit.

Wat er echt niet klopt is dat de overheid hier alles behalve transparant in is. En dat zorgt, volledig voorspelbaar, voor extra speculatie, onzekerheid en uiteindelijk woede.
Tinus
De overheid zal z'n poot zo lang mogelijk stijf houden. Met 1 dag boerenprotest wordt absoluut niets bereikt.

(klik om te vergroten)

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's communicatie , supermarkt , investeren , platteland , biodiversiteit , voedselproductie , gezondheid , megastallen , natuurgebieden , technologie , boerenprotest en Stikstofkaart geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!