Voornemen tot openbaarmaking fosfaatrechten

Geachte Voorzitter,

Met voorliggende brief wil ik uw Kamer informeren over mijn voornemen om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In het kader van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij op 1 januari 2018 is door de overheid aan bedrijven een fosfaatrecht toegekend. Voor de hoogte van het toegekende fosfaatrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, werd uitgegaan van de op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezige dieren.

De fosfaatrechten zijn indertijd ‘om niet’ aan de bedrijven toegekend. Blijkens de staatssteunbeschikking (State Aid SA.46349 (2017/N)) worden de toegekende fosfaatrechten aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en heeft daartoe richtsnoeren opgesteld. Conform die richtsnoeren is in artikel 23, achtste lid, van de Meststoffenwet bepaald dat de toegekende steun binnen zes maanden na vaststelling van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht openbaar moet worden gemaakt.

Aanvankelijk was het de bedoeling om op 1 juli 2018 de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. Dat dit tot op heden nog niet gebeurd is, heeft een aantal redenen. Voor veel bedrijven was op 1 juli 2018 het juiste fosfaatrecht nog niet definitief vastgesteld als gevolg van nog lopende aanvraag-, bezwaar of beroepsprocedures. Ook een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in april 2019 omtrent toegekende fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee noopte tot een herbeoordeling van het fosfaatrecht voor diverse bedrijven. Eind 2019 werd het proces om te komen tot openbaarmaking weer opgestart en begin januari 2020 werden de bedrijven hierover geïnformeerd. Dit leidde tot grote commotie in de sector, mede veroorzaakt door onduidelijkheid over welke gegevens openbaar gemaakt zouden worden en de angst dat privégegevens in handen van activisten terecht zouden komen. De ontstane commotie was voor mijn voorganger aanleiding om het proces van openbaarmaking op te schorten.

Ik acht de tijd rijp om het proces van openbaarmaking weer voort te zetten en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting tot openbaarmaking. En ik besef goed dat dit mogelijk weer tot vragen vanuit de sector kan leiden. Daarom wil ik in deze brief helder aangeven welke gegevens openbaar gemaakt zullen worden.

Voor het openbaar maken van staatssteun heeft de Europese Commissie de State Aid Transparancy Aid Module (TAM) beschikbaar gesteld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is daaraan gebonden en zal TAM gebruiken om de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In TAM kan de staatssteun echter alleen in euro’s en niet in kilogrammen kenbaar gemaakt worden. Door het toegekende fosfaatrecht te waarderen op € 1,- per kilogram fosfaat wordt de omvang van het initieel toegekende fosfaatrecht zo goed mogelijk benaderd. Overeenkomstig TAM zal RVO per bedrijf concreet de volgende gegevens bekendmaken:
  ­
 • de hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht;
  ­­
 • de naam van het bedrijf en het Kamer van Koophandel-nummer;
  ­­
 • de provincie waarin het bedrijf gevestigd is;
  ­­
 • de economische sector waartoe het bedrijf behoort, in casu landbouw, en het soort onderneming, in casu midden- en kleinbedrijf of groot bedrijf.

In totaal zullen ruim 22.000 bedrijven te maken krijgen met het openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ongeveer twee weken voor het moment van openbaarmaking zal RVO middels een brief de betreffende bedrijven informeren. In de brief zal onder meer vermeld worden dat er ten aanzien van de (wettelijke) verplichting geen sprake is van een afweging over het wel of niet openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ook zal informatie over het openbaar maken op de website van RVO geplaatst worden. Hiermee tracht ik zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de eerder ontstane zorgen omtrent het openbaar maken van de fosfaatrechten.

Henk Staghouwer
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bron
tweedekamer.nl/downloads/document/…

Deel dit topic

Reacties

dijkstra uit w
Het wordt een hete zomer.....
cjw73
Kan niet openen.
dijkstra uit w
@cjw73 komt als downlowd binnen
cjw73
@dijkstra uit w ja die kan ik niet inzien op de phone.
matt
@cjw73 Datum
25 mei 2022
Betreft
Voornemen tot openbaarmaking fosfaatrechten

Geachte Voorzitter,

Met voorliggende brief wil ik uw Kamer informeren over mijn voornemen om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In het kader van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij op 1 januari 2018 is door de overheid aan bedrijven een fosfaatrecht toegekend. Voor de hoogte van het toegekende fosfaatrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, werd uitgegaan van de op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezige dieren.

De fosfaatrechten zijn indertijd ‘om niet’ aan de bedrijven toegekend. Blijkens de staatssteunbeschikking (State Aid SA.46349 (2017/N)) worden de toegekende fosfaatrechten aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en heeft daartoe richtsnoeren opgesteld. Conform die richtsnoeren is in artikel 23, achtste lid, van de Meststoffenwet bepaald dat de toegekende steun binnen zes maanden na vaststelling van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht openbaar moet worden gemaakt.

Aanvankelijk was het de bedoeling om op 1 juli 2018 de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. Dat dit tot op heden nog niet gebeurd is, heeft een aantal redenen. Voor veel bedrijven was op 1 juli 2018 het juiste fosfaatrecht nog niet definitief vastgesteld als gevolg van nog lopende aanvraag-, bezwaar of beroepsprocedures. Ook een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in april 2019 omtrent toegekende fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee noopte tot een herbeoordeling van het fosfaatrecht voor diverse bedrijven. Eind 2019 werd het proces om te komen tot openbaarmaking weer opgestart en begin januari 2020 werden de bedrijven hierover geïnformeerd. Dit leidde tot grote commotie in de sector, mede veroorzaakt door onduidelijkheid over welke gegevens openbaar gemaakt zouden worden en de angst dat privégegevens in handen van activisten terecht zouden komen. De ontstane commotie was voor mijn voorganger aanleiding om het proces van openbaarmaking op te schorten.

Ik acht de tijd rijp om het proces van openbaarmaking weer voort te zetten en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting tot openbaarmaking. En ik besef goed dat dit mogelijk weer tot vragen vanuit de sector kan leiden. Daarom wil ik in deze brief helder aangeven welke gegevens openbaar gemaakt zullen worden.

Voor het openbaar maken van staatssteun heeft de Europese Commissie de State Aid Transparancy Aid Module (TAM) beschikbaar gesteld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is daaraan gebonden en zal TAM gebruiken om de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In TAM kan de staatssteun echter alleen in euro’s en niet in kilogrammen kenbaar gemaakt worden. Door het toegekende fosfaatrecht te waarderen op € 1,- per kilogram fosfaat wordt de omvang van het initieel toegekende fosfaatrecht zo goed mogelijk benaderd. Overeenkomstig TAM zal RVO per bedrijf concreet de volgende gegevens bekendmaken:
­ de hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht;
­ de naam van het bedrijf en het Kamer van Koophandel-nummer;
­ de provincie waarin het bedrijf gevestigd is;
­ de economische sector waartoe het bedrijf behoort, in casu landbouw, en het soort onderneming, in casu midden- en kleinbedrijf of groot bedrijf.

In totaal zullen ruim 22.000 bedrijven te maken krijgen met het openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ongeveer twee weken voor het moment van openbaarmaking zal RVO middels een brief de betreffende bedrijven informeren. In de brief zal onder meer vermeld worden dat er ten aanzien van de (wettelijke) verplichting geen sprake is van een afweging over het wel of niet openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ook zal informatie over het openbaar maken op de website van RVO geplaatst worden. Hiermee tracht ik zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de eerder ontstane zorgen omtrent het openbaar maken van de fosfaatrechten.Henk Staghouwer
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voila 🙂
de jonge
Zoals ik het hier nu lees kan mob in ieder geval dan niet de vergunning en de toegewezen fosfaatrechten naast elkaar leggen om te kijken of er ""onterechte"" staatssteun is toegekend in combinatie met de vergunning. er word immers het totaal aantal kg vermeld en aangezien de productie van de melkkoeien ook invloed heeft,is het voor johan niet zo even 1 en 1....
dijkstra uit w
@de jonge daar heb je gelijk in. ook kan een bedrijf meerdere locaties hebben waar het vee stond. dat is zo ook nog niet te zien.
Melkkoetje
@dijkstra uit w er is voor miljoenen onterecht staatssteun verleend aan frauderende boeren
cornelissen
@Melkkoetje Gelukkig zijn er in het werkgebied van LTO Noord geen "valse " pas melders volgens Dirk Bruins, dus daar speelt het niet.
Melkkoetje
@cornelissen 🤣🤣🤣🤣🤣
jg
@de jonge Wat een angst, iets te verbergen ?
+1
de jonge
@jg ik heb niets te verbergen, en heb hierover geen angst. ik voorzie gewoon wat bv een mob er mee zou kunnen gaan doen...
Twentsch Land
Denk dat die nog niet zoveel kunnen met het weten van de hoeveelheid fosfaatrechten.

@de jonge
de jonge
@Twentsch Land nee nu niet,als het meer gespecificeerd naar buiten zou worden gebracht wel,dan konden ze namelijk zo zien wie teveel fosfaatrechten had gekregen nav de vergunningen.
Tiepmachien
@de jonge vergunning is vaak online te vinden
jg
@de jonge Daar is niets mis mee toch ? Melkveesector haalt er allerlei onzin bij om een groep fraudeurs de hand boven het hoofd te houden . Daar zijn heel veel mensen in en rond de sector klaar mee . Tevens daagt het ngo’s uit om verder te graven.
Tiepmachien
@jg lnv had die koppeling moeten maken
Onder druk van de sector is dat niet gebeurd
Half juni wordt duidelijk dat er vee gehouden is zonder vergunning
Dan kan de politiek een mening geven of dat de bedoeling is
+1
hans1980
@Tiepmachien dan wil ik naam adres hoeveelheid fosfaatrechten op peildatum vergunning nb ja / nee

Maak je even een lijst kunnen we die rotboeren aan de schandpaal nagelen .

Cynisch bedoeld
+3
Noorderling
@hans1980
als @Tiepmachien dan ook ff alle documenten bij de gemeentes opvraagt wat bestaand gebruik is op de aanwijsdatum en dat er uit filtert, in plaats van valse beschuldigingen op het web plaatst, wens ik hem veel succes met uitzoekwerk.

Daarnaast ook graag even alle correspondentie met provincies en gemeentes uitzoeken over welke toezeggingen zijn gedaan en waarom er soms geen NB vergunning nodig was of uberhaubt aangevraagd kon worden.
Vandaag de dag gebeurt hetzelfde met positieve weigering, al zou ik willen, kan ik nog geen NB aanvragen.
Zet hun dan even aan de schandpaal in plaats van diegene die nu met de ellende zitten van niet functionerende ambtenaren.
Als hij dat eerst doet, voordat hij hier weer reageert is het nog wel een stil..
Willem123
@Noorderling dank voor duimpje
hans-hans
@Noorderling mee eens
+1
Willem123
@Tiepmachien Wat een gezeik over een vergunning, hier in het noorden kon je helemaal geen vergunning aanvragen, een hinderwet vergunning kon je krijgen of je kreeg gewoon een hinderwet vergunning, en dat had te maken geluidshinder en of dieseltanks, we werken toch in of met de natuur en we hebben toch geen fabriek met schoorsteen .
+1
hans-hans
@Willem123 dat is soms per brief aangegeven dat een nb vergunning niet nodig was ,dus ik ben het 100% met je eens
+2
jan-cees
@Tiepmachien We weten allemaal dat fosfaatrechten staatssteun is en dat om voor staatssteun in aanmerking te kunnen komen 1 van de voorwaarden is dat je ondernemingen een legale vergunde locatie is .
Als er ten tijde van de toekenning van de fosfaatrechten geen geldige vergunning aanwezig was dan is die staatssteun onterecht en moet deze worden ingetrokken en kan de ontvanger eventueel worden beboet.

Met het openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten worden een aantal bedrijven/ondernemers sitting ducks of te wel schietschijven voor Mob/Vollenbroek/Wosten.

Ik kan me zo voorstellen dat ze zich eerst richten op de wat prominentere melkveehouders.

Maar ook grote kans dat ze Pasmelders en de interimmers op het hakblok gaan schuiven.

Ronald Beulink etc zijn bezig met verschrooide aarde tacktiek.
Het is hun goed recht op te komen voor eigen belang maar de uitwerking zou wel eens heel erg funest kunnen uitpakken voor een andere groep.

We gaan het zien
Willem123
@jan-cees en als je fosfaatrechten gekocht hebt is dat dan staatsteun ?
jan-cees
+1
Twentsch Land
Zit er niet zo in maar denk dat er pas sprake van staatssteun kan zijn als je fosfaatrechten hebt verkocht, anders is het niet anders dan in bruikleen omdat zoals gezegd door de overheid fosfaatrechten ( dacht in 2028 ) weer verdwijnen.

@Willem123
+1
jan-cees
@Twentsch Land onjuist. De toekenning van de fosfaatrechten was op moment van toekenning het toekennen van een schaars recht welke een waarde in de markt kan hebben. De toekenning van de fosfaatrechten is de staatsteun . Wat je er daarna mee doet doet niet ter zake
de jonge
Quote Reactie van @jan-cees:
Als er ten tijde van de toekenning van de fosfaatrechten geen geldige vergunning aanwezig was dan is die staatssteun onterecht en moet deze worden ingetrokken en kan de ontvanger eventueel worden beboet.

aaah is het daarom dat de staat al heeft geregeld dat controles nav evt te weinig fosfaatrechten tov de productie jaren later ook nog gecontroleerd en beboet mogen worden al zijnde een economisch delict meen ik?
hans1980
@jan-cees dacht ik ook
Straks alle boeren uit Nederland verdwenen behalve 1 uit zelhem die wel een nb heeft
Succes
Tiepmachien
@hans1980 dat zou eenzaam zijn
Twentsch Land
Gaat niet zo’n vaart lopen, zijn er genoeg met een oudere vergunning waar soms niet eens zoveel minder dieren opstaan.

Lees ook eens de topic van de plannen wat provincie Overijssel wil .... grappig verhaal, benieuwd wat Vollenbroek hier op gaat antwoorden en natuurlijk de overheid 😉

@hans1980
+1
hans1980
@Twentsch Land Vollenbroek is niet de baas in Nederland
Vollenbroek is gewoon een geizelaar
Vollenbroek is een activist
Vollenbroek is anti boeren

Minster van wal gaat over stikstof
Samen met onze vriend staghouwers
Twentsch Land
Dat ben ik wel met je eens maar je weet ook zelf wel wat vollenbroek al heeft klaar gebokst en wie weet drinkt/eet hij met regelmaat koffie met gebak met onze stikstof en landbouw ministers.

@hans1980
+6
de hoef
@jan-cees zo zie ik het ook jan cees, iedereen juicht ronald hier toe,
ik zie het meer als een andere boer op het hakblok zien te krijgen, lees de pasmelder
jg
@de hoef Zoals het in 2015 andersom was .
+1
Twentsch Land
Toch hoor je de spantje prutsers niet ..... het zijn eigelijk alleen die 1 of meerdere keren zijn gaan verdubbelen.... je weet wel, die zichzelf benoemende top ondernemers.
@jg
de hoef
@jg wat bedoel je andersom, er is toch geen 1 pas melder die na de rechter ging voor iets
+1
nescio
@de hoef boeren die niet uitgebreid waren werden wel voor 8,3 % gekort. Is toch zomaar voor 2 ton fosfaatrechten terug kopen bij zo'n 120 koeien.
de hoef
@nescio hier ook 30 koeien gekort door de 8%, gewoon domme eigenschuld hier , had grond op mijn vaders naam gezet om meer mais te telen , achteraf duur grapje
pieta
@jg De PAs-melders hebben niemand op het hakblok gelegd. Degene zonder vergunningen zullen misschien wel wat zenuwachtig worden. Ik vind ook niet dat Beulink nu iemand op het hakblok legt. Hij gaat voor zijn eigen recht namelijk.
+1
de Tank
Quote Reactie van @pieta:
Degene zonder vergunningen zullen misschien wel wat zenuwachtig worden

Valt mee hoor 😁
jan-cees
@de hoef klopt
Tiepmachien
@de hoef zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten
Er is sinds 2018 7 maal het verzoek gedaan aan sectorpartijen om te helpen bij het oplossen van fosfaatproblemen
Alle 7 verzoeken zijn afgewezen.
Dan blijft er 1 mogelijk over
Alle aangeslotenen bij de stichting fosfaatknelgevallen krijgen hulp.
+5
de hoef
Quote Reactie van @Tiepmachien:
zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten

jij mag zeggen wat je vind,prik onder eigen naam heb niet elke week een nieuwe naam nodig,
steek mijn energie in ons bedrijf, en pas er voor om te vechten tegen iets wat je nooit wint ,
+1
hans-hans
@jan-cees met deze redenatie mag schiphol geen staatsteun krijgen mee eens of niet?
jan-cees
@hans-hans Stikstof zou ook wel eens schaarsrecht kunnen worden aangezien het vergund wordt en waarde kan verkrijgen maar hoe dat gaat worden weten we nog niet.

Overigens is Schiphol van de staat dus ook daar zit iets wat ik niet kan overzien of de staat de staat staatsteun kan en mag verlenen?
+1
leonievdh971
@jan-cees Lnv vreest voor juridische gevolgen lbv en lbv+ mbt:
Zonder pluimvee/varkens en fosfaatrechten geen opkoopregelingen
Er komt een grondgebonden veehouderij.
+1
jan-cees
@leonievdh971 zou zo maar eens kunnen
Twentsch Land
Gaat het ook worden, vraag blijft nog even wat de norm wordt.

Als het afgetrapt wordt op 170 n per HA wordt het voor meer dan 75 procent zuur.

@jan-cees
jan-cees
@Twentsch Land als je de N excretie per melkoe net als de ieren op 80 kg zet is het minder erg
Twentsch Land
Heeft dat een kans van slagen in Nederland en Brussel ?

@jan-cees
bio boer
@Twentsch Land met 5000 kg melk wel wat daar niet ongewoon is
jan-cees
bio boer
@jan-cees moeten we ook zelfde productie hebben als de ieren die hebben forfaitaire normen gekregen
Greetje
@bio boer 76 kg n uitstoot is hier het laagste wat je kunt hebben, nog gunstiger als de Ieren zelfs;) Bron: tabel 6 rvo
bio boer
@Greetje ierland had altijd 1 vaste norm per koe kwa n productie maar 5000/6000 kg melk perkoe was daar standaard maar er zijn daar ook steets meer die daar productie opvoeren dus nu ook daar forfaitaire schalen ingevoerd
bio boer
@Greetje ierland had altijd 1 vaste norm per koe kwa n productie maar 5000/6000 kg melk perkoe was daar standaard maar er zijn daar ook steets meer die daar productie opvoeren dus nu ook daar forfaitaire schalen ingevoerd
jan-cees
@bio boer ik ken de Ierse melkveehouderij vrij goed op paier is de stikstof excretie lager in de praktijk is het andersom. In Nederland hebben ze ook lang gedacht dat laag productieve en bio bedrijven een lager N excretie per koe hebben dat blijkt niet waar te zijn
bio boer
@jan-cees de huidige tabel 6 is alles onder de 7000 kg melk telaag op de tabel wat er boven tehoog heb ik gelezen in een raport maar de minister wil het niet aanpassen om we dan meer koeien konden houden met de fosfaatrechten en we door n plafonds zouden gaan
Dat roport heb zo niet bij de hand zou ik weer flink moeten zoeken @Noorderling heeft dat raport hier ooits geplaatst

Hebben zelf ongeveer 7000 kg melk maar heb wel het idee dat ik ruim mest heb meer dan die 42 m3 bij afvoer zijn de n gehalten toch goed nu zijn er ook percelen die minder bemest wordt zo als waar gerst staat op gescheurd grasland krijgt geen drijfmest en weidepercelen alleen in voorjaar
spotmelker
Quote Reactie van @bio boer:
waar gerst staat

Gerst is ook geen representatief gewas voor bemesting. Wanneer je bijvoorbeeld Spinazie had gezaaid had je waarschijnlijk wat anders geschreven.
bio boer
@spotmelker was puur om tezeggen dat ik mij er meschien ook wat op verkijk hoe veel mest ik heb om er ook grond is wat niks krijgt maar op papier wel 42 m3 aan drijfmest mag war exstra komt op de overige ha land rij zo 60 m3 op mijn maai percelen per jaar
arie.j
Quote Reactie van @jan-cees:
@bio boer ik ken de Ierse melkveehouderij vrij goed op paier is de stikstof excretie lager in de praktijk is het andersom. In Nederland hebben ze ook lang gedacht dat laag productieve en bio bedrijven een lager N excretie per koe hebben dat blijkt niet waar te zijn

Er wordt hier doorgegaan op een discussie van een jaar geleden.
Iets wat ik jammer vind, want dan gaat actueel en achterhaald nieuws door elkaar lopen.
Daarom voor alle duidelijkheid de vraag:
Zijn die fosfaatrechten nu openbaar of niet?
spotmelker
Quote Reactie van @arie.j:
Daarom voor alle duidelijkheid de vraag:Zijn die fosfaatrechten nu openbaar of niet?

Ik kan het (nog) niet vinden. Nu is openbaarstelling an sich m.i. niet zo interessant maar de onthouden inspraakmogelijkheid op de toekenning
+1
familie pelle
@leonievdh971
Quote:
. Lnv vreest voor juridische gevolgen lbv en lbv+ mbt:
Zonder pluimvee/varkens en fosfaatrechten geen opkoopregelingen
Er komt een grondgebonden veehouderij.

Waar haal je die wijsheden vandaan? Of is het slechts een gedachtengang?
leonievdh971
@familie pellegesprek met lnv
+1
familie pelle
@leonievdh971 kun je dit nader toelichten? Dat weet ik ook of ik aan dit bericht veel of weinig waarde aan moet hechten.
bio boer
@leonievdh971 dat wordt wat als het ook voor pluimvee en varkens ggb wordt 😅 400 kippen per ha ? En 8 varkens 🤦‍♂️
Wens ik die 300.000 kippen bedrijven succes = 750 ha
bio boer
@de jonge hier ook vee op 3 lacaties gaat per relatie nummer
+1
hans1980
Dat wordt weer gezellige avondjes RVO site kijken voor nieuwschierige mensen
Greetje
@hans1980 Hebben we nu een jaar tijd voor gehad, ondertussen al collega boeren die elkaar voor de rechter gesleept hebben? Het lijkt dat Jagers met z'n niet ter inzage leggen van de beschikkingen, wat volgens het verdrag van Aarhus wel moest, beter beet heeft.
Melkboer16
Ik heb niks te verbergen, ze mogen het mijne wel openbaar zetten.
Zelfde als toen met de toeslagrechten, wie het er het meest naar keek was de buurman die wil weten wat jij beurt
Over de PAS melders wil ik nog wel kwijt dat ze gewoon een NBwetvergunning aan hadden kunnen vragen.
Heb er meerdere gewaarschuwd maar men lachte het weg
+7
John Spithoven
@Melkboer16 Dat is onjuist wat betreft de echte PAS knelgevallen. PAS vrijgestelden konden niet anders, ook PAS melders kregen niet anders dan een melding als ze onder de 1 mol bleven. Men had geen keuze, het bevoegd gezag koos.....
oubi
@John Spithoven hadden voor 1 juli wel een nb vergunning kunnen aanvragen met intern of extern salderen.
Maar op 1 juli was het gratis.
+1
cornelissen
@Melkboer16 Dit betreft dan de situatie voor 1 juli 2015 neem ik aan ,want voor die tijd kon je alleen maar een nb vergunning aanvragen. Er viel voor 1 juli 2015 niets te melden, want er was geen pas.. En je mocht voor 1 juli 2015 alleen vee houden met een nb vergunning of op een "oude" milieumelding cq hinderwetvergunning
+1
robbies
@Melkboer16 Als je een NB-vergunning wilde aanvragen, moest je wel je geplande ontwikkeling afdekken met aankoop ammoniak. Laat dat nu net in sommige gebieden niet meer beschikbaar zijn.

Zo simpel als dat jij het stelt was het niet. Sommige collega's konden niets meer, maar als ik het goed begrijp hadden die van jou maar gewoon op hun handen moeten blijven zitten?
oubi
@robbies hadden ook intern kunnen salderen met een klepjesvloer oid
robbies
@oubi in Brabant al vanaf 2005 verplicht emissiearm bouwen, dus de meeste ontwikkelruimte was al ingezet. Nog andere ideeën?
Tiepmachien
@robbies geduld hebben
oubi
@robbies ik ken er 1 die zit dicht bij natuur en kon niet extern salderen. Is bijna verdrievoudigd met luchtwasser.
Dat hadden er meee kunnen doen. Rechtsgeleerden als breuil en damen waarschuwden al voor 1 juli 2015 voor de PAS. Maar ja, de PAS bracht de beloofde ammoniak. En gratis ook nog.
Zit ook een stuk eigen verantwoordelijkheid in. De goeden hebben er onder moeten lijden.
de jonge
@oubi nu emissiearme roosters zijn afgekeurd en ze net zoveel of zelfs nog meer volgens sommige""onderzoeken"" uitscheiden komt het er dus op neer dat juist die bedrijven met emissiearme vloeren en dichtbij natuur zitten eruit zullen moeten? die zijn volgens de staat dan nu toch de grootste ""vervuilers"?
hans1980
@de jonge luchtwassers mogen toch niet meer bij koeien??
Tiepmachien
@hans1980 van wie niet?
robbies
@Tiepmachien zijn afgevoerd van de RAV-lijst
Tiepmachien
@robbies lachen
de jonge
@hans1980 werkelijk geen idee, emissiearme rooster is in ieder geval wel een dingetje, dan zou je zeggen dat juist die groep die emissiearme rooster hebben de sjaak zijn en die er misschien ook nog een pasmelding bij hebben helemaal de sigaar zijn?
Erco
@oubi die niet werkt 😄
Melkkoetje
@robbies dan heb je niet het recht om dier in de stal te zetten. Als je dat wel deed is dat een economisch delict. Dus strafbaar.
Noorderling
@Melkkoetje
wie zegt dat de koeien binnen liepen op 2-7-2015?
Melkkoetje
@Noorderling buiten ook vergunning nodig blijkt nu
+2
John Spithoven
Screenshot is de berekening die wij voorgeschoteld kregen, 24616 bedrijven terwijl Henkie het heeft over 22000 beschikte bedrijven... ...gerommel?

Daarnaast had de DDB uit laten zoeken twee jaar geleden dat bedrijven die onder de 500k aan waarde beschikt gekregen hadden geen staatssteun publicatie plicht hadden.

Zie daar nu weinig van terug.
Misschien moeten we de bonnetjes van de ministers ook maar eens openbaar laten maken.....of de sms'jes van de mp....oh he die had een telefoon zonder actieve herinnering .......

(klik om te vergroten)

Melkkoetje
@John Spithoven hoeveel echte PAS melders zijn er jhon
Willem123
@Melkkoetje Bijna heel groningen en friesland
Tiepmachien
De waarde van 1 kg fosfaat is vastgesteld op 1 euro
Alle initiële beschikkingen zullen gepubliceerd worden.
+3
cs-agrar
@Tiepmachien quote Spithoven: "Daarnaast had de DDB uit laten zoeken twee jaar geleden dat bedrijven die onder de 500k aan waarde beschikt gekregen hadden geen staatssteun publicatie plicht hadden."

Moet je toch behoorlijk wat fosfaatrechten van 1euro hebben..
+1
John Spithoven
Melkkoetje
@John Spithoven het was een milieu maatregel en valt onder het verdrag van aarhus. Dus alles moet openbaar zijn zelfs onder de 500K
+2
John Spithoven
@Melkkoetje Dat fosfaatrechten onder het verdrag van Aarhus vallen is juist, dis openbaar gemaakt zou moeten worden als daar om gevraagd wordt. Maar dat daarbij zonodig en vele gevallen de AVG regels overtreden moeten worden niet. Het bedrijfs en privé adres in de melkveehouderij in 99.9% gelijk en ook de bedrijfsnaam en familie naam in 9 van de 10 gevallen met elkaar overeen. En daar heb ik hele grote moeite mee dat er privé zaken op straat komen te liggen. Mag ik ook weten waar de minister woont? Wat hij voor inkomen en onkostenvergoedingen krijgt, waar zijn vrouw en kinderen wonen?

Dit gaat echt ver!
Tiepmachien
@John Spithoven verdiep je eens in het richtsnoer milieu waarop het stelsel gebouwd is!
Daar staat wat er gepubliceerd moet worden
Je zat er zelf toch bij?
John Spithoven
@Tiepmachien De manier waarop Ronald, daar gaat het om.

Jij beschermt je ook Ronald in de vorm van een typmachine 🤔
hans1980
@John Spithoven precies volgend jaar Hemelvaart gaan we fietsen! Ik print de fosfaatrechten uit van de RVO jij de nb vergunningen , nemen we vollenbroek en Wösten ook mee gezellig!!
Denk dat we beginnen rond Zelhem
Tiepmachien
@hans1980 jij gaa maar lekker fietsen
Fff kop leegmaken is goed idee👌
Ik zie meerdere personen die geen idee hebben hoe staatssteun werkt
Dat is niet erg
Staatssteun kan gegeven worden wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt
De voorwaarden staan in openbare Europese documenten
Een voorwaarde is 100% transparantie over toedeling van staatssteun
Sputteren dat het allemaal wel heel erg is dat er privégegevens openbaar worden snap ik niet
hans1980
@Tiepmachien vechten tegen (collega) pas boeren terwijl ze volgens wet gehandeld hebben!
Tiepmachien
@hans1980 ik ga niet vechten
Helemaal geen zin in
Natuurclubs gaan hier vol op duiken denk ik
hans1980
+1
Twentsch Land
Hebben ze niet wat bij .... toeslagen bedrag is op naam te vinden en dacht dat onlangs pasmelders ook openbaar zijn gemaakt.

Maar dat het te ver gaat omdat het ook om prive gaat ben ik helemaal mee eens.

Feitelijk zou elke vorm van steun dan bekend gemaakt moeten worden, huur subsidie, zorg toeslag, kwijt scheiding Gem belastingen enz enz ........ leuke uitdaging voor new MOB 😉

@John Spithoven
Melkkoetje
@John Spithoven je zag het ook bij de PAS MELDERS
Uiteindelijk oordeelt de rechter. Zo als je weet .maar inderdaad wel raar dat ze de gegevens op straat flikkeren. Maar wie niets verkeerd heeft gedaan hoeft ook niets te vrezen
Melkkoetje
@John Spithoven het valt onder het verdrag van aarhus .dus hadden wij het recht om bezwaar temaken
Maar dat recht is ontnomen.
.
hans1980
@Tiepmachien wat bedoelen ze daarmee?
Waarde is toch 145 euro ipv 1
Tiepmachien
@hans1980 geen idee
Twentsch Land
De waarde toen was niet constant per kg .....bij het publiceren van de hoeveelheid fosfaatrechten kan dus niet een bedrag worden genoemd in de staatssteun, door er een waarde van 1 euro per kg aan te hangen wordt indirect de hoeveelheid kg gepubliceerd ...... althans dat is wat ik er een beetje van begrijp.

@hans1980
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Twentsch Land:
De waarde toen was niet constant per kg .....bij het publiceren van de hoeveelheid fosfaatrechten kan dus niet een bedrag worden genoemd in de staatssteun,

dr is ook geen euro overgemaakt, en zelfs produktiecapaciteit afgenomen. En het dan nog staatsteun noemen?
+2
Boertje25
@Tiepmachien voor die 1€ per kg fosfaat ‘staatsteun’ mogen ze t vandaag nog afschaffen van mij.
oubi
@John Spithoven hadden voor 1 juli wel een nb vergunning kunnen aanvragen met intern of extern salderen.
Maar op 1 juli was het gratis.
+2
John Spithoven
Overigens wel weer politiek verantwoordt gedaan....woensdag eind van de dag de boodschap op de schutting kieperen met een lang weekend in het vooruitzicht.......En volgende week maandag? Dan is dit allang oud nieuws, behalve voor boer, die zich mag verantwoorden omdat hij wat gekregen zou hebben...
Noorderling
Quote Reactie van @John Spithoven:
omdat hij wat gekregen zou hebben...

in de maag gesplitst.
Gaat dit er aan bijdragen, dat wanneer derogatie niet doorgaat men hun keutel maar intrekt, oftewel einde fosfaatrechten?
de jonge
@Noorderling dat zouden dan menig rechtszaakje worden, er zijn zat die in fosfaatrechten geinvesteerd hebben..
Noorderling
@de jonge
quotum toch net zo?
Voor fosfaat staat er ook een einddatum op papier.
Komt er wel weer wat anders, als je die koeien hebt veranderd er vast niet zoveel.
de jonge
@Noorderling wat is die einddatum dan? bij quotum hebben ze die datum nog een aantal keren opgeschoven..
de jonge
@Noorderling bedankt, ik wist het niet meer eerlijk gezegd. komt er dus op neer dat dan tot 2028 de derogatie er blijft toch... waren martijn van dam zijn woorden in zwolle toch... geen derogatie,geen fosfaatrechten.. en er zijn vast mensen die daar de opnames van bewaard hebben.
Noorderling
@de jonge
tot zover wat woorden waard zijn van een stas of minister.
Voor mij niet zoveel, maar dat is voor iedereen anders.
Staghouwer zegt sowieso niks, maar hij praat wel, toezeggingen zul je nooit horen.
Doen wat je goed lijkt en meer kun je niet.
Tiepmachien
Nu duidelijk is dat het register openbaar wordt
Er zal duidelijk worden dat bedrijven meer vee hielden dan vergund
Staatsteun voor illegale activiteiten is niet toegestaan
Nederland zal door Europa gedwongen worden om de illegale verstrekte steun terug te vorderen
Dat gaat Europa niet leuk vinden
En de minister heeft de gunfactor zo hard nodig in het derogatiedossier
Hoelang houden we nog derogatie en de daaraan gekoppelde fosfaatrechten?
+1
Twentsch Land
Feitelijk is dat op moment dat fosfaatrechten feit werden .... 2-7-15 alle vergunningen gelegaliseerd waren, dat een rechter het later terug vloot was niet te voorzien.
@Tiepmachien
Jaap40
@Tiepmachien diegenen kunnen nog snel hun overschot aan fosfaatrechten te gelde maken wat ze boven vergunning hebben.
Twentsch Land
Dat betekent niet dat je onder oliets uit kunt komen, kan zo terug worden gevorderd ......maar denk zelf dat het geheel niet zo’n vaart gaat lopen.

@Jaap40
Tiepmachien
@Jaap40 zo werkt het niet
Je kunt niet vluchten
Wanneer je ze niet meer hebt krijg je een factuur
Jaap40
@Tiepmachien of je aan de vergunning houden en restant te gelde maken?
Tiepmachien
@Jaap40 succes
Heeft net zoveel zin als je auto verkopen nadat op film vastgelegd is dat je doorgereden bent na een ongeval.
hans1980
@Tiepmachien mooi dus zonder nb (ten tijde van invoering fosfaatrechten stelsel 2/7/2015)geen of minder fosfaatrechten, dat is waar de MOB zich straks hard voor gaat maken !

Dan zal blijken dat we genoeg rechten hadden om onder plafond te blijven dat de daardoor generieke korting van 8,3% niet nodig was en dus kan worden teruggedraaid

Rechten zullen waardeloos worden door overaanbod door ontleding nb loze bedrijven

Voor de blijvers een natte droom
oubi
@Tiepmachien als dat gebeurt komt er vanzelf minder vee. En dat wil europa.
Melkkoetje
Ook mooi om te kijken of de rechten naar behoeften zijn uitgedeeld
Jan-T
Wat is de toegevoegde waarde van het openbaar maken.
De Overheid heeft deze wet zelf verzonnen. dan hoeft die toch niet iedereen te weten hoe veel geld er op de fosfaat bank staat.??
Melkkoetje
Ik zie NB aanvragen voorbij komen uit 2013 -2014 waar in staat wij weigeren u een vergunning
Maar deze personen hebben toch de stal vol dieren gezet zonder toereikende Nb vergunning zelfs 300 stuk meer dan de vergunning toe laat
hans1980
@Melkkoetje nou die hangen
Melkkoetje
@hans1980 voor dit soort personen hebben andere boeren in moeten leveren. En dat vindt ik niet terecht
jg
@Melkkoetje zo is het .
bio boer
@hans1980 weet ik niet hier zit ook 1 de heeft alleen zomers jongvee teweiden zonder stal heeft ook fosfaat rechten is ook bijzonder geval
Twentsch Land
Zoals de regel nu is heeft hij dat ook nodig.

@bio boer
Twentsch Land
De vraag is of dat er toe doet omdat 1-7-15 het onder de legalisering is gekomen, die vee hadden maar niet de bijbehorende stalling kan een verhaal apart worden.

@Melkkoetje
jg
@Twentsch Land Er bestaat geen legalisering. Eerste voorstel in de fosfaatregelgeving was historische aantallen. Later pas aangepast naar 2/7
Twentsch Land
Ben geen jurist maar 1-7-15 legalisering en 2-7-15 fosfaatrechten

@jg
Melkkoetje
@Twentsch Land uitzicht op legalisatie

(klik om te vergroten)

+1
bio boer
Voor weiden was nooit een vergunnig nodig dus wie zomers melkvee/jongvee had kon dat zonder verguning om dat het ook zonder stal dieren kunt houden zonder stal pijldatum is in de zomer
dijkstra uit w
bio boer
@Willem123 dat is zwaar overdreven meesten hebben gewoon nb verguning alleen die van af 2015 wat hebben gebouwt zijn pasmelders
Willem123
@bio boer dan bent u niet goed geinformeerd, ik cijfers van CCLB uit uw provincie
bio boer
@Willem123 heb eens zo lijst pasmelders die openbaar is door gebladerd stont bijna niemand op uit de buurt
+2
Willem123
@bio boer de meesten hebben een hinderwet verguning uit negentiger jaren, dat was al meer dan voldoende, meer werd er niet van de een ondernemer gevraagd van de plaatselijke gemeentes .
dijkstra uit w
@bio boer of hebben een vergunning onder de pas
+1
bio boer
@dijkstra uit w dat denk ik niet zo snel zitten hier zo ver van de natuur ben eerder bang dat er juist meer zijn met helemaal geen vergunning naar ook veel met nog nb verguning die kon je ook vrij maklijk krijgen in het verleden hier
cornelissen
Quote Reactie van @bio boer:
die kon je ook vrij maklijk krijgen in het verleden hier

Tot midden 2013 0.5 mol kado in Friesland. Heb je natuurlijk niet zoveel aan dicht bij een stikstofgevoelig gebied ,maar op een ruime afstand kon je hem (de nb vergunning) dus zo ophalen.
bio boer
@cornelissen 0.5 kom je hier niet zomaar aan mijn uitstoot is 0.04 met 120 koeien op de nb en pasmelden was 0.2 of 2 mol dat weet ik niet meer
dijkstra uit w
@bio boer hier niet. veel natuur dicht bij in zo friesland
+1
oubi
@bio boer zijn er velen die sinds de invoering van de WAV in 2004, en zonder ammoniak zijn gegroeid, nu pasmelder zijn.
John Spithoven
Lees onderstaande over AVG en staatssteunverplichtingen

europadecentraal.nl/praktijkvraag/…

Naam begunstigde en regio zullen moeten, maak ik op uit de tekst, maar kvk nummer? Ik kan het niet vinden, maar misschien jullie wel.

Daarnaast is er de verplichting volgens de staatssteunrichtsnoeren dat er een publicatieplicht geldt binnen een half jaar na de beschikking, dus ergens half 2018. Dus Nederland is in gebreke geweest en is nu te laat. Dat de minister nu in beweging komt is vreemd en boze tongen melden dat juristen graven in het fosfaatdossier en LNV daarom het boeltje maar over de schutting kieperen. Dat laatste heb ik alleen van horen zeggen....(ik vermeld het maar voordat de boodschapper de nek wordt omgedraaid)
Melkkoetje
@John Spithoven een KVK daar zit een persoon aangekoppeld
JohnDeere7serie
prikkebord.nl/topic/233117/
T hing al in de lucht
Tiepmachien
Het is een langdurig traject geweest om de gegevens te krijgen van rvo
Het goede nieuws is: de stukken zijn ontvangen.

(klik om te vergroten)

Tiepmachien
@Tiepmachien “De wasmachine van lnv draait overuren”!!

Dat zal wel de kop worden van een derde artikel. De aanstaande opkoopregeling is wederom een vorm van staatssteun.
Een zeer waarschijnlijk scenario is dat lnv bedrijven met illegaal verkregen rechten op gaat kopen
Dat ze 1 keer in de fout gaan tijdens Carola ‘s feestje kan gebeuren
Met de kennis van nu onrechtmatig gekregen staatssteun gaan witwassen is next level crimineel gedrag
Staghouwer is op de hoogte
We zullen zien of hij genoeg testosteron heeft om de knop van de wasmachine in te drukken.
Tip voor Henk: neem ossegalzeep voor de ergste vlekken
Twentsch Land
Een zeer waarschijnlijk scenario is dat lnv bedrijven met illegaal verkregen rechten op gaat kopen

Als het direct een voordeel geeft voor een natura 2000 gebied zou het kunnen en anders niet.

@Tiepmachien
jg
Kort voor stoppers regelingen plaatst de overheid zelf een bom onder het fosfaat stelsel.
Tiepmachien
@jg hoezo?
Melkkoetje
LNV is gegevens aan het wissen uit WOB verzoeken
John Spithoven
In de afbeelding artikel 23 lid 8 van de tot heden geldende meststoffenwet.

Grote vraag : Waarom heeft de minister niet gehandeld conform de meststoffenwet en art 23.8 niet nagekomen.

Misschien dat de tweede kamer eens even wakker moet schrikken. Een minister die niet handelt volgens de wet....
Eens kijken welk Kamerlid er lef heeft.

(klik om te vergroten)

Tiepmachien
@John Spithoven Daar is heel veel over gezegd:
nieuweoogst.nl/nieuws/2020/…
John Spithoven
@Tiepmachien Toen, in 2020, was ze al twee te laat......
Tiepmachien
@John Spithoven Wanneer er in 2018 was gepubliceerd hadden we dan al kunnen zien wat we nu half juni gaan zien
De Drenthse veehouderij met fosfaatrechten voor meer dan 1000 melkkoeien en stalruimte voor 100 zal er direct uitrollen.
Maw: alle geruchten die de ronde doen sinds 2018 kunnen nu naast het register gelegd worden.
Rustig afwachten tot de gegevens online staan.
Willem123
@Tiepmachien Waar maakt u zich druk om als er iemaand uit brabant met 1000 koeien plus jongvee naar drenthe komt en koopt 1000 ha, wat is het probleem ? u mag ook wel naar noorden toe komen, als u zich maar aan past aan de normaale regels van de plaatselijke gemeente.
hans1980
@Tiepmachien Die boer hangt
+1
Tiepmachien
greenpeace.org/nl/uitkomsten-wob-verzoek/

LTO banken en zuivel hebben lnv onder druk gezet
Willem123
@Tiepmachien Natuurlijk hebt u op dit punt gelijk, een klein kind kon dit verwachten en begrijpen.
+3
Twentsch Land
LNV laat zich niet onder druk zetten, wel is het zo dat stadse vrouw Dijksma de teugels nogal los heeft gehouden terwijl Bleker al had gewaarschuwd.

Ergens vindt ik het erg goedkoop om nu allerlei zondebokken te zoeken voor zelf gekozen ondernemerschap.

@Tiepmachien
cornelissen
Quote Reactie van @Twentsch Land:
terwijl Bleker al had gewaarschuwd.

De sector en de sector heeft er voor gekozen dit zelf te managen onder leiding van K.Romijn. En volgens K.Romijn was er op 16 maart 2015 nog niets aan de hand:.lltb.nl/nieuwsberichten/website/…
In hoeverre dit misleiding was kan ik niet beoordelen,kan niet in mensen kijken, wel heeft lto begin juni het ministerie verzocht om fosfaatrechten in te voeren en heeft lto meegewerkt om een fatsoenlijke "overgangsmaatregel " voor onomkeerbare investeringen niet in te voeren.
En dan praat ik nog maar niet over wel of geen voorkennis .
+2
Twentsch Land
Tja Cornelis ..... het was niet verstandig om blindelings op Romijn te vertrouwen terwijl er ook andere mededelingen waren.

Niet Romijn heeft schuld in deze terwijl het alles behalve netjes was wat hij zei.

Ondernemen is nog steeds zelf de handtekening zetten.

@cornelissen
+1
cornelissen
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Niet Romijn heeft schuld in deze terwijl het alles behalve netjes was wat hij zei.

Oke,als jij Romijn wilt vervangen door lto vindt ik dat ook best, misschien was hij de trekpop van lto, ik ken hem persoonlijk niet en dus zijn persoonlijkheid . Wel weet ik en jij ook natuurlijk ook, dat het een medewerker van lto was ,die het ministerie heeft opgebeld met het verzoek fosfaat rechten in te voeren. Met de motivering van W van Straalen later : anders wordt straks de mest niet meer opgehaald. En het smerige ,zeg maar bijna misdadige is, dat lto een "fatsoenlijke" overgangsregeling heeft tegengehouden. Van Dam kon het toen niet zoveel schelen, die was met een functie elders bezig en naderhand bij C. Schouten zat lto regelmatig op de schoot en zij was nou bepaald geen sterke persoonlijkheid.
Tiepmachien
@cornelissen Ik ken Romijn wel
Een standaard type bestuurder
Denken dat je er veel verstand van hebt en daarnaast niet te beroerd om te laten horen dat je kennisniveau ondermaats is
Tiepmachien
@Twentsch Land Wat vervelend voor jou.
Wanneer het kortingspercentage gebaseerd is op de categorieën 100,101 en 102 en daarna bij uitdelen in 2018 er fors boven het plafond is uitgegeven, dan weet je het zeker
Wanneer je 30 traktaties meegeeft aan je kind om zijn verjaardag te vieren met zijn 29 klasgenoten en de juf en dikke Jantje plundert de bak met lekkers dan krijgt dikke Jantje levenslang.
Twentsch Land
Helaas tiepmachine .... voor mij is niks vervelend in het hele verhaal 😉

@Tiepmachien
Tiepmachien
@Twentsch Land jawel
Je instelling als juf deugt niet
+1
de Tank
@Tiepmachien In feite is dikke Jantje hier de held, hij behoedt zijn klasgenoten voor het nuttigen van een ongezonde tractatie.
Tiepmachien
@de Tank er werd fruit getrakteerd
+2
pieta
Quote Reactie van @Tiepmachien:
werd fruit getrakt

Dat zou dikke Jantje niet gepakt hebben. 😁
+1
Tiepmachien
@pieta jawel
Die graait omdat hij niets anders kent
de Tank
@Tiepmachien Ik zie dikke Jantje nog geen 30 mandarijnen wegwerken.
Tiepmachien
@de Tank ik ook niet
Dikke Jantje is niet de slimste
+1
de Tank
@Tiepmachien "Een ander de schuld geven is te gemakkelijk"

Ik was laatst zo trots op je dat je deze zin gepost had. Ik dacht echt dat je wat verder kwam in je proces. 🤔
+1
jan-cees
Fosfaat wordt in alle gevallen nog een dingetje daar hebben we nu de nodige wobs wel over boventafel.

Als het om stikstof gaat.
Laat je niet bang maken door provincies en overheden.
De instrumenten om te onteigen zijn juridisch boterzacht.

Dat LTO een aantal vakbonden en en NAJK meegaan in het traject van gebiedsprocessen is een strategische blunder waar steeds meer bestuurders van door krijgen dat ze bij de bok worden gedaan.
Het nu snel doorpakken van Esther de Snoo zakt als een plumpudding in elkaar.
Iedere boer die zich bang laat maken en daardoor de handoek in de ring gooit doet zichzelf te kort.

LNV en de Tweede Kamer zijn al sinds 2014 aan het klungelen en zoals ze nu bezig zijn klungelen ze vrolijk de komende 8 jaar verder.

Rustig doorboeren geen paniek en aansluiten bij stikstofclaim want we weten alles wat die in procedure brengt gaat alleen gelden voor de aangeslotenen en niet voor de brave broeders van NAJK,LTO vakbonden en Agractie leden die niet zijn aangesloten bij SSC

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's melkveehouderij , landbouw , bedrijfsleven , overheid , vleesvee , meststoffenwet , uitspraak , europese commissie , fosfaatrechten en stikstofrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!