Doet haar doosje stoute dingen?

Voordat de hele MeToo beweging geactiveerd wordt even een correctie
De minister van stikstof heeft het over haar instrumentenkistje, ik sluit me maar aan bij die benaming
De kist bevat allerlei instrumenten om de stikstofbelasting te verminderen en de natuur te herstellen
Zonder daar een waardeoordeel over te geven toch enkele aandachtspunten
Onderdeel van de aanpak is een GGA
Is de GGA in de huidige vorm niet een omgekeerde ruilverkaveling?
Er wordt per gebied door enkele boeren vastgesteld wat in een gebied nog mag
Komen er daarna nog mogelijkheden voor boeren die niet mochten beslissen om voor zichzelf op te komen of zijn de gemaakte afspraken in beton gegoten?
Het lijkt me fair om elk bedrijf dezelfde rechten te geven
Is het mogelijk om de gebiedsprocessen voor eenieder toegankelijk te maken. We leven in een digitaal tijdperk, webcam aan en gaan met die banaan?
Dan nu een vraag voor SSC.
Is hetgeen er nu gebeurt juridisch houdbaar?
Enkele geselecteerde gelukkigen mogen aan tafel collega’s voor de trein gooien.
Mag dat in de huidige vorm?
Moet een gebiedsproces afgesloten worden met een stuk wat getekend is door de deelnemers?
Kunnen de deelnemers aansprakelijk gesteld worden wanneer hun handelen consequenties voor jezelf heeft?
Graag lees ik een reactie op toch nog meer dan 1 vraag

Deel dit topic

Reacties

Realisme
@Tiepmachien ik deel jou vragen. De zorgen hierboven zijn volgens mij ook precies waarom SSC is opgericht indertijd. Het lijkt mij dat SSC niet alleen procedeert tegen de overheid maar ook tegen collega veehouders mochten die een ander voor de bus gooien die lid is van SSC.
-Jan-
Quote Reactie van @Realisme:
tegen collega veehouders

en wie zijn dat dan?belangenvertegenwoordigers
+4
John Spithoven
Als door toedoen van zelfbenoemde GGA leden, aangeslotenen van SSC , gedwongen worden hun eigendommen af te staan op basis van de tot nu toe bekende en berekende stikstofprobleem dan zal ik mij in het bestuur er hard voor maken veroorzakers aansprakelijk te stellen. Dat klinkt hard, maar is een plicht statutair gezien. Maar zo ver zal het niet komen. Het huidige stikstofdossier is niet meer houdbaar. Daar ben ik overtuigd van.
Noorderling
@John Spithoven
hoe gaan verantwoordelijke personen daar zonder gezichtsverlies zich uitdraaien?
Ego doet gekke dingen met mensen, en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Harrold Hofstra doet er al vast een schepje bovenop, juist nu er druk op de ketel komt kunnen er ook nog wel eens zeer domme zaken te snel en onzorgvuldig doorgedrukt worden die niet terug te draaien zijn.
Tiepmachien
@John Spithoven en wanneer het wel zover komt?
Kun je dan voor de aangeslotenen van SSC de bestuurders aansprakelijk stellen?
En is er daarna kans dat je dat juridisch gaat winnen.
Ik denk het niet
Niet omdat ik het de SSC niet gun
Wanneer nu al duidelijk is dat er nadien geen mogelijkheid is om recht te doen aan de positie van aangeslotenen dan vertel dat nu maar
Dan kunnen boeren er nog voor gaan kiezen op een andere oplossing hun geld in te zetten
+2
familie pelle
@Tiepmachien
Quote:
. En is er daarna kans dat je dat juridisch gaat winnen.
Ik denk het niet

Je hebt al vaker blijk gegeven weinig juridische kennis te bezitten. Dus wat jij juridisch mogelijk acht is niet zoveel waard.
+1
Tiepmachien
@familie pelle dan houd jij lekker vast aan het idee dat je door de rechter in het gelijk gesteld wordt. Wil je dat liever?
Beschik jij over zoveel kennis van de meststoffenwet en de algemene wet bestuursrecht dat je je mening kunt onderbouwen?
Op basis van de kennis die ik heb, en daarnaast ingehuurd heb, trek ik zelf de conclusie dat SSC met een kansloze strijd bezig is
De overheid volgt met de werkwijze om de stikstofcrisis aan te pakken netjes de algemene wet bestuursrecht
Het fundament onder te nemen maatregelen in de stikstofcrisis mbt de beperkingen zoals ze die gaan opleggen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren gaan een veel grotere impact hebben op bedrijven dan verminderen van stalemissie
Waarschijnlijk zul jij denken: ach... zal allemaal wel, SSC rest ons wel
Helaas.
Kijk even naar de meststoffenwet
Tiepmachien
@Tiepmachien als toegift gratis artikel 10 lid 4 van de meststoffenwet
En ik zal je eerlijk vertellen: ik hoop oprecht dat ik er 100% langs zit en SSC gehakt maakt van de aanpak door Rutte 4
Zoals ik het zelf bekijk hebben ze geen enkele kans
Op basis van argumenten pas ik graag mijn mening aan
Tot die tijd zie ik er vanaf om een bijdrage te doen aan SSC
Er moet voor mij een kans op resultaat zijn om de stichting te steunen

(klik om te vergroten)

Tiepmachien
@familie pelle Deze bijdrage doe ik namens een groep veehouders:
De steun welke niet gegeven is door collega’s voelde niet als een hart onder de riem, eerder als een mes in de rug
Er is iets grondig mis in de melkveehouderij
de Tank
@Tiepmachien Er zijn heel veel mensen die steun kunnen gebruiken. Het is voor mij onmogelijk iedereen te steunen. Daarbij heeft het steunen van veehouders bij mij geen voorrang tov niet veehouders.
Tiepmachien
@de Tank En immateriële steun?
Is die ook maar heel beperkt beschikbaar
Afgelopen januari is er een motie ingediend om veehouders te helpen in de strijd tegen de overheid
Staghouwer had het erg moeilijk maar benutte ten volle de mogelijkheid om de kamer de mond te snoeren
De motie vroeg om openbaarmaking van stukken
De belangenbehartiging en de zuivel is gevraagd om hun steun uit te spreken voor die poging
Helaas was er geen steun
+1
de Tank
Quote Reactie van @Tiepmachien:
En immateriële steun?Is die ook maar heel beperkt beschikbaar

Jazeker, ik heb beperkt tijd.
Steun aan bekenden geniet de voorkeur boven anonieme prikkebord prikkers.
brom
@John Spithoven klopt John het schip strand
Tiepmachien
Voor degenen die zich ook zorgen maken over de populisten in de GGA commissies: sluit je asn bij #iklieverniet
+1
achterhoeker2
@Tiepmachien Als schandknaap van Vogelaar ben je er maar druk mee met je getyp.
De ene onzintopic is nog niet gelanceerd of de volgende mistige bijdrage is al weer geleverd.
Je wilt namen en adressen van je ex collega's om ze eens goed toe te spreken.
Wens je samen met je meester veel succes met de boel te traineren, en doe de forumbeheerder de groeten.
Tiepmachien
@achterhoeker2 ik werk geheel op eigenweise manier
Jij bent een boer zonder opvolger
Vandaar je vervelende reacties
Jij hebt geheel andere belangen dan veehouders met een opvolger
Niets mis mee
Maar ipv je proberen jezelf te verdiepen in de mening van een ander en op basis daarvan een constructieve bijdrage te leveren aan een discussie maak je een andere keuze
Jij maakt liever keuzes voor anderen?
j h p
@Tiepmachien Je verbeterde laatst iemand over jouw en jou, eigenweise?
Tiepmachien
@j h p ja, leuk hè
-Jan-
Quote Reactie van @Tiepmachien:
Jij bent een boer zonder opvolger

je zet zelf ook blijkbaar kruizen
Tiepmachien
@-Jan- nee, hoe kom je daar nu weer bij?
marcsterreborn
Ik zat in het bestuur van de ruilverkaveling. Kan ik nog aansprakelijk gesteld worden door collega's die nog steeds vinden dat ze te slechte grond toebedeeld gekregen hebben?
j h p
@marcsterreborn Daarvoor is toch de lijst der geldelijke regelingen of kavelaanvaardingswerken, waar je het voor de rechter maar uit moet vechten om gecompenseerd te worden.
Maar voor jou zullen ze vast wel een uitzondering kunnen maken. 😁
Realisme
@marcsterreborn is ruilverkaveling niet een keuze, waarbij men niet grond af kan pakken zonder toestemming van de eigenaar? Dat is waar in die gga’s wel over gesproken word om het genot van eigendom aan te tasten dmv bestemmingswijzigingen zogenaamd voor algemeen belang.
oubi
@Realisme wettelijk ruilverkaveling heb je het te slikken van de UC (Uitvoeringscommissie in opdracht van GS) je toedeelt. Niks over te koop. Is soms wel frustrerend.
Realisme
@oubi 😳gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt dan.
John Spithoven
Ik zie allemaal vragen en reacties. Ik vat ze als volgt samen en doe dat in de ik vorm om begrijpelijk uit te leggen wat ik bedoel.

Er is er maar 1 die over mijn eigendom gaat en dat ben ik, of als ik iemand machtig, de gemachtigde.
En als ik door mijn handelen met mijn eigendommen het algemeen belang schaadt is daar de wetgeving voor oa artikel 1 EVRM. Daarbij zal onomstotelijk vast gesteld moeten worden dat mijn handelen met mijn eigendom ook werkelijk het algemeen belang schaadt en mocht dat zo zijn dan zal daar een volledige schadeloosstelling in het vooruitzicht moeten gesteld worden.

Wat ik nu zie is dat er personen, niet gemachtigd door betreffende bedrijven die mogelijk een probleem zouden kunnen veroorzaken in stikstofdossier, gaan deelnemen in een GGA en daar ook wrs handelingen zouden kunnen verrichten met gevolgen voor eigendommen betrokken bedrijven. Daarnaast is ook onomstotelijk vast komen te staan door info die steeds boven water komt, dat we over gecreerde piekbelaster praten in het stikstofdossier.

Als de overheid zo zeker van haar zaakjes was dan hadden ze daar in het kader van algemeen belang al lang naar gehandeld. Daar waren echt de GGA's niet voor nodig. De rol van de GGA's is daarom ook een andere dan dat ze zelf denken. En dan kom ik op het punt wat ik ook nu bijv in NB zie, een convenant uit 2009 met een doelstelling in 2028 zorgt daar voor stevige problemen. Maar door de bilaterale afspraken uit het convenant die later omgezet zijn in de beleidsregels worden de rechten van belanghebbenden nu wel stevig aan getast. (en dat staat los van het eenzijdig openbreken van convenant door de termijnen te vervroegen )

Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik hierboven schrijf.
Tiepmachien
@John Spithoven ik snap het maar wil wel een correctie geven
De GGA zijn onderdeel van het proces
In de gepresenteerde vorm maken ze deel uit van de voorgeschreven regels om tot wetgeving te komen: precies volgens de AwB
Je mening dat de overheid zonder kan is strijdig met het zorgvuldigheidbeginsel en de evenredigheid zoals het is vastgelegd in de Awb
Je hebt het over jouw eigendom. Terechte opmerking. Mijn vraag ging over wat en hoe SSC iets kan doen tegen de aanstaande maatregelen vanuit de overheid
Zeker mbt de duizenden pas melders. Die hebben geen eigendom wanneer het gaat om uitstoot van ammoniak
Veel boeren zetten hun geld op SSC
Kun je aangegeven hoe groot de winkans is en waarom je dat denkt?
Nevergiveup
@Tiepmachien U wilt van alles weten van een ander.

De winst kans van SSC is de grootste van alle mogelijkheden die er momenteel zijn , en veel groter dan die van U zelf , als U dat soms niet in de gaten had.

Met Tiepen lost U namelijk niets op.
+4
spotmelker
Quote Reactie van @Tiepmachien:
Veel boeren zetten hun geld op SSC

Zodra ik over de grootste voorjaarsonkosten heen ben doe ik dat ook weer. Niet eens zozeer uit eigen belang. Ook al geeft SSC geen succesgarantie, het is een club die er in ieder geval wat aan doet en de boel scherp houdt. Daar heb ik respect voor. Als je gaat wachten tot ze 'het succes' geboekt hebben met bijdragen komt dat succes waarschijnlijk niet.
Tiepmachien
@spotmelker dat is een sportieve keuze
Mijn vragen gaan niet over inzet of waardering
Ze gaan over kans op succes
Het is niet eens nodig eerst succes te boeken voor je een donatie krijgt
Het gaat er om dat er werkelijk iets mee te bereiken is
In het geval van SSC zie ik geen mogelijkheden om boeren te helpen wanneer er op basis van artikel 10 MsW maatregelen genomen worden
Ik word graag overtuigd van mijn ongelijk om daarna steun toe te kunnen zeggen
+2
familie pelle
@Tiepmachien
Quote:
. Ik word graag overtuigd van mijn ongelijk

Dat is niet mogelijk.
Tiepmachien
@familie pelle Dat is een conclusie
Waar is die op gebaseerd?
Graag een feitenrelaas op basis van steekhoudende argumenten
Het is te gemakkelijk om de boodschapper proberen te tackelen ipv de boodschap?
Je lijkt Jannes wel
boer.
@John Spithoven volgens jouw gold dat alleen voor noord Brabant.
Er zijn er die beter weten, maar daar was niet sprake van een convenant
brom
@boer. Dat klopt maar dat convenant dat ZLTO Heeft gesloten geld voor de aangesloten leden .en niet voor de niet leden

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's stikstof , natuur en GGA geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
34
DEELNEMERS
15
WEERGAVES
4.218
TREFWOORDEN