Natuur Databank Flora en Fauna niet openbaar: verbergt de overheid hier iets?

De NDFF is niet openbaar. Hierin wordt de natuurlijke kenmerken bijgehouden van elk soort en natuurgebied. Het PBL heeft al eens aangegeven dat een beoordeling op basis van de natuurlijke kenmerken Nederland al voldoet aan de door haar gestelde doelen, 74 % van de N2000 in een stabiele of positieve staat.
Als je data wil inzien kun je een aanvraag doen, deze wordt dan beoordeeld. Inzet van publiek geld zou transparantie moeten geven . Maar BIJ12 gaat boven op de data zitten.
BBB heeft een motie ingediend. Zie afbeelding. BBB wil onmiddellijk dat de databank openbaar wordt. Morgen wordt er over de motie gestemd in het plenair debat.
Iedereen wil toch weten hoe het gaat met de natuur?
Dus partijen die morgen de motie verwerpen, die al was ontraden door de minister , zijn niet voor democratie en openbaarheid!?
Het zou mij benieuwen hoe er gestemd wordt en wat/waarom ze wat te verbergen hebben.

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

Reacties

+3
rene-de-jong
NDFF, landelijke doelstelling en nog meer van die Nederlandse (LNV) verzinsels....

SDF is het systeem wat leidend zou moeten zijn en door ONAFHANKELIJKE personen ingevuld zou moeten worden zodat er met een door de EU vastgestelde monitoring gewerkt kan worden.

Uit de tot op heden ingevulde SDF's blijkt 75% van de habitattypen in GOEDE kwaliteit, hieruit blijkt dus totaal geen relatie met verzonnen, berekende en veronderstelde depositie.

Dit systeem afdwingen lijkt mij een doel op zich !
En dan idd (uitsluitend) richten op de natuurlijke kenmerken zoals bedoeld in Art 6 lid 3 HR (en diverse Arresten !)
+2
John Spithoven
@rene-de-jong natura2000.nl/sites/default/…

Volgens de minister hebben de artikel 17 rapportage en de SDF rapportage elk een ander doel.
De overheid zou per gebied de natuurlijke kenmerken moeten beoordelen en die via de SDF rapporteren. Zo komen er namelijk gebieden boven drijven waar doelstellig al lang realiseert is. Maar wat doet de overheid. Dit vegen alle natuurgebieden op 1 hoop en als er ergens een habitat (type of soort) in ongunstige staat is, betekent dat dat voor heel Nederland geldt. En dat noemen ze artikel 17 rapportage...de staat van instandhouding.

En de artikel 17 rapportage is in de Nederlandse wet vastgelegd. Brussel heeft daar geen oordeel over, want geeft aan dat de inplementatie van de VHR vorm vrij is.

In 1992 is de Habitat richtlijn ontstaan. Nederland heeft op last van Brussel in 1994/2000/2004 haar te beschermde natuur aangewezen. Vervolgens heeft Nederland in 2006 de artikelen uit de habitatrichtlijn geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. In de Wsn is dit nogmaals vastgelegd. Ondanks dat de vorm vanuit Brussel vrij is kiest Nederland voor een kwantitatief beleid met staat van instandhouding/ onhaalbare KDW's. Zelfs met steun van sectorpartijen.
Eindresultaat zal zijn einde veehouderij, einde akkerbouw, einde industrie om het heilige doel te bereiken. Stikstofdossier zal niet alleen de veehouderij in armoede zetten, maar de gehele BV Nederland.

En daarom dinsdag stemmen over het openbaar maken van de NDFF. En niemand zou daar tegen moeten zijn. (Ben benieuwd of CDA de coalitie discipline volgt of hun verstand)
+2
rene-de-jong
@John Spithoven Klopt John, je legt exact het speeltje van LNV bloot.

Door deze werkwijze zal nimmer een gunstige (totale) SVI ontstaan en is er in geen geval een link te leggen met de berekende, verzonnen en voor 100% afwijkende depositie 'schade' te leggen die WEL zeer specifiek per gebied bepaald waar de 'schade' is....

Een wonder met deze redenatie is de kringverwijzing, dit heb ik o.a. in FRL blootgelegd;
Hier wordt namelijk de gebieds SVI bepaald met input van de landelijke SVI ofwel het gaat landelijk 'slecht' dus we vullen in dit gebied ook slecht in...


Onderstaande staat in de uitleg voor SDF / SVI (jou link) en is grote onzin;

"Per definitie zijn daarom de oordelen in het SDF relatief ten opzichte van de andere gebieden, en
zijn er dus áltijd gebieden die het beste (A) scoren. Dat geldt nu juist niet voor een 'gunstige'
beoordeling van de landelijke staat van instandhouding, want daarvoor moet in absolute zin a) de
landelijke verspreiding, b) de landelijke omvang en c) de kwaliteit / het leefgebied - óók buiten de
Natura 2000-gebieden - gunstig zijn én d) moet het de verwachting zijn dat dat in de toekomst zo
zal blijven
"

Deze 'landelijke doelstelling' zorgt er voor dat de HR omzeilt wordt !! De VERPLICHTINGEN uit Art 6 worden hierdoor met medewerking van RvS (2006) bewust genegeerd, een monitoring per gebied is daarmee onmogelijk gemaakt.

En dat het wel per gebied moet blijkt uit Arresten C-209/02 & C127/02
brom
Als degene die tegen stemmen zijn niet kamer waardig
spotmelker
@brom dat zullen de kabinetspartijen zijn...
+1
Jawis
@spotmelker ja ik verwacht 4 rode vinkjes....vvd cda cu d66
+1
nitevd
@Jawis Onlangs bij een dergelijke motie waar CDA tegen stemde, (n.l. het starten van depositiemetingen in N2000 gebieden), had Derk Boswijk nog het slap excuus (leugen) dat zoiets eigenlijk al ingebakken zat in het regeerakkoord. Ben erg benieuwd waar hij nu weer mee komt.
Tiepmachien
Ach, snappen jullie het nog niet🥴
Wanneer Rutte het niet wil gaat het niet gebeuren
Collega’s hebben die ervaring al
Hadden steun nodig vanuit de sector
Sector zei 🖕🖕🖕
boer.
@Tiepmachien als kaag het niet wil
Tiepmachien
@boer. bips van Kaag heeft hetzelfde formaat als bips van Carola
Wanneer ze op de (doof)pot zitten is die hermetisch afgesloten
+5
weurding
@Tiepmachien 😂denk dat er bij beide nog wel een kiertje te zien is😳☹
Tiepmachien
@weurding stinken doet het wel
+3
Cowboy3

(klik om te vergroten)

+1
brom
CDA de meest waardeloze partij
de jonge
@brom je vergeet de cu nog,,,
+2
weurding
DVHN, vanmorgen, de ganzen schijten nota bene in het natuurgebied, de koe leeft en schijt er buiten, echter de depositie van de koe wordt wel aangerekend.... snappen ze het ammel wel een beetje?

(klik om te vergroten)

+2
Nevergiveup
@weurding Hier ligt zo'n natuur gebiedje met een waterplas van 200 bij 200 meter dat gebied hebben ze eerst afgegraven om te verarmen (rijke bovengrond eraf) er zitten elke avond 1000+ ganzen ....

Ik wist niet dat water in een natuur gebied groen was .....
+1
Vdejong
@weurding blij dat ik daar weg ben 🙋
+1
John Spithoven
Geen transparantie 😡😡😡😡😡😡

(klik om te vergroten)

Tiepmachien
+2
John Spithoven
@John Spithoven
Hoe denkt men een probleem , stikstof, op te lossen als:
1 Men niet weet wat de relatie is tussen bron emissie en neerslag.
2 Men geen zicht heeft op bodem voedingstoestand.
3 Men geen openheid geen hoe de natuurlijke kenmerken zijn

En iedereen die dit niet helder heeft en toch zijn voetjes bij de overheid onder de tafel steekt kan nooit voor een oplossing zorgen.
brom
@John Spithoven klootzakken zijn het
Tiepmachien
@brom je bent brommerig
Weidezicht
@John Spithoven hoe zag de stemming eruit?
+1
John Spithoven
@Weidezicht Krijg dat niet gevonden. Wie kan dat plaatsen hier hoe er politiek gestemd is over deze motie?
hans-hans
@hans-hans als je op detail stemmingsuitslag klikt komt het er voor volgens mij
+3
BoerBart

(klik om te vergroten)

BoerBart
@BoerBart christen Unie heeft het goed willen doen voor ons.
Maar die partij voor de dieren zetels die nekken ons.
hans-hans
@BoerBart was ontraden stond in het artikel boven aan
brom
@John Spithoven ik .mag aannemen dat LTO. dat via de rechter gaat afdwingen
Tiepmachien
@brom Denk het niet. Daar is de stichting stikstofclaim toch voor??
rene-de-jong
@John Spithoven

Deze is WEL aangenomen.....
tweedekamer.nl/downloads/document/…

"constaterende dat de beleidsinzet op opkoop van landbouwbedrijven in combinatie met de introductie van aangescherpte doelen en escalatiemechanismen zonder handelingsperspectief voor ondernemers, het noodzakelijke draagvlak voor de gebiedsprocessen dreigt te ondermijnen;

overwegende dat de beleidsinzet op opkoop op de eerste rang lijkt te staan en de inzet op emissiereductie op het boerenerf met handelingsperspectief voor blijvende bedrijven op de tweede rang, terwijl investeringen in emissiereductie op het boerenerf relatief meer stikstofwinst opleveren;

overwegende dat er veel technische, voer- en managementmaatregelen mogelijk zijn om emissies snel en aanzienlijk te reduceren;

overwegende dat provincies voor een effectief en gedragen verloop van gebiedsprocessen speelruimte nodig hebben om middelen naar eigen inzicht in te zetten afhankelijk van de gebiedsprocessen;

verzoekt de regering meer in te zetten op emissiereductie op het boerenerf met handelingsperspectief voor boeren, en provincies de ruimte te geven om middelen naar eigen inzicht te besteden afhankelijk van de gebiedsprocessen ten behoeve van het halen van de doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop"en die van versnellen PAS legalisering dan weer niet tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/…#
brom
Boswijk zit er kompleet naast .natuurdata valt onder het verdrag van aarhus. En moet openbaar gemaakt worden

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's natuurgebied , natuur , overheid , pbl en bbb geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!