Groot deel ammoniak verdwijnt direct in hogere luchtlaag

vork.org/nieuws/….
Wereldwijd is er onafhankelijk van elkaar een aantal studies uitgevoerd met de conclusie dat een groot deel van de ammoniakuitstoot direct in een hogere luchtlaag verdwijnt en er nauwelijks sprake kan zijn van droge ammoniakdepositie op natuurgebieden. Deze wetenschappelijke bewijslast zou als basis kunnen en wellicht moeten dienen voor het Nederlandse stikstofbeleid

Deel dit topic

Reacties

+2
John Spithoven
Bovenstaand artikel is al even oud. Toch plaat,ik het hier weer . Ik doe een klemmend verzoek aan elke bestuurder en of deelnemer van een GGA om het artikel goed te lezen. mee te nemen naar overleggen en overheid te bevragen waarom er af geweken wordt van de beschikbare feiten.

En elke oplossing die bedacht is die afwijkt van bovenstaande feiten, is geen oplossing maar een bedacht verdienmodel.
BertK
@John Spithoven Hoeveel van die hoog opstijgende NH3 zou in aanraking komen met Ozon en dan uiteenvallen tot N2 en H2O?
+1
John Spithoven
@BertK Dat weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat onteigeningen met als reden terug dringen stikstof belasting van bedrijven buiten de paar honderd meter van een N2000 op basis van beschikbare wetenschappelijke informatie een moeizame zaak zal worden voor de overheid.
John Spithoven
@John Spithoven Ook zijn er inmiddels overheidsstukken bij ons ons bezit, die de validatie van het OPS model onderbouwen. Deze kunnen nog niet gepubliceerd worden. Maar ik wel zeggen dat er nauwelijks depositie metingen ten grondslag liggen aan het OPS model. En de wel beschikbare informatie over validatie OPS model laten het zelfde beeld zien als wat het artikel beschrijft over Sommers, Santing en metingen Canada.
BertK
@John Spithoven eea.europa.eu/nl/ema-signalen/…

Niet alle NH3 heeft per definitie NH3 als bron. Als je dit stukje leest is er ook NH3 dat NO2 als voorouder heeft.

Interessant is de verhouding tussen de gevormde producten, die is mij niet duidelijk. Er is duidelijk wel meer aan de hand dan een stof die de lucht in gaat en weer terug valt.
cs-agrar
Quote Reactie van @BertK:
Hoeveel van die hoog opstijgende NH3 zou in aanraking komen met

stikstofoxiden en dan uiteen vallen in stikstof en waterdamp..
boernick
@cs-agrar als dat zo is dan is Nox geen probleem.
Kijk naar de dieselmotoren daar word adbleu dat is ureum toegevoegd om de schadelijke Nox te ontleden bij 600 graden in N2 en H2o.
Deze ontleding gebeurd ook in de hogere luchtlagen met Nox uit fosiele verbranding en amoniak uit natuurlijke processen.
BertK
@boernick Citaat uit mijn link "Stikstofdioxide (NO2), bijvoorbeeld, wordt in de atmosfeer omgezet in salpeterzuur, dat met ammoniak reageert tot ammoniumnitraat.

Ammoniumnitraat is zeer vluchtig. Hoger in de atmosfeer is ammoniumnitraat een deeltje of druppeltje, maar op een warme dag en dicht bij het aardoppervlak splitst het in salpeterzuur en ammoniak, die beide heel snel op het aardoppervlak neerdalen."

Ammoniumnitraat vind je hoog, dus reist weer verder. De NH3 van ons bedrijf komt dus voor een deel verder als dat mee gerekend wordt (?). Zou een deel dichtbij neerslaan, een deel ver weg en daar tussen erg weinig?
Ook ontstaat ammoniumnitraat onder invloed van NOx, de splitsingsprodukten zuur en ammoniak dicht bij het oppervlak bevat dus stikstof van NOx en NH3, zowel industrie als landbouw zijn hiervan dus leverancier. In de modellen lijkt NH3 vrijwel per definitie toegeschreven aan de landbouw terwijl door de omweg die deze NH3 gemaakt heeft ook een deel van de verzuring en/of NH3 afkomstig is uit de NOx-bronnen!

Het is veel complexer als dat de bestuurders denken!
+5
nitevd
Iedereen met een beetje basiskennis van natuur- en scheikunde (ook beleidsmakers) weet dat droge depositie van NH3 een fabel is. NH3 (sm=0,77 kg/m3) is (net als Helium) lichter dan lucht (sm=1,29 kg/m3), dus zal droog naar de hogere luchtlagen en als het daarboven reageert tot N2 dan is er geen enkel probleem meer.
De soortelijke massa van stikstofoxiden zijn niet lichter dan lucht: sm van NO c.q. NO2 is 1,35 resp. 2,06 kg/m3 wat in de praktijk betekent dat droge NO heel ver kan zweven en NO2 sneller zinkt in lucht.
Natte depositie (tijdens regen) van NH3 zal in principe op eigen erf neerslaan en niet in een N2000 gebied 5km verderop.

Erisman en ook ambtenaren van LNV weten dit ook. Dit verklaart dan ook het hevig verzet tegen meten van depostitie in N2000 gebieden, want dan zou wel eens blijken dat de depositiebronnen vrijwel geheel uit emittors van stikstofoxiden bestaan.
+1
robbies
Quote Reactie van @nitevd:
Iedereen met een beetje basiskennis van natuur- en scheikunde (ook beleidsmakers) weet dat droge depositie van NH3 een fabel is. NH3 (sm=0,77 kg/m3) is (net als Helium) lichter dan lucht (sm=1,29 kg/m3), dus zal droog naar de hogere luchtlagen en als het daarboven reageert tot N2 dan is er geen enkel probleem meer.De soortelijke massa van stikstofoxiden zijn niet lichter dan lucht: sm van NO c.q. NO2 is 1,35 resp. 2,06 kg/m3 wat in de praktijk betekent dat droge NO heel ver kan zweven en NO2 sneller zinkt in lucht.Natte depositie (tijdens regen) van NH3 zal in principe op eigen erf neerslaan en niet in een N2000 gebied 5km verderop.

Met je eerste zin gaat het al fout. Iedereen die een dag middelbare school gedaan heeft weet ook dat fotosynthese de basis is van alle leefbaarheid op aarde. 6CO2+12H2O=C6H12O6+O2. Gewassen als mais zijn C4-fotosynthese-planten die per opgenomen CO2-atoom ook nog eens veel meer opbrengst genereren. Maar de hooggeleerde beleidsmakers negeren deze elementaire biologische (veronderstelde) basiskennis volledig en gaan vrolijk door met het creëren van natuur en het uitfaseren van teelten die CO2 vastleggen. Zetten in op verzuurde natuurgrond die geen enkel element zal binden én op woningbouw dat enkel Co2-uitstoot met zich meebrengt.
pieta
Quote Reactie van @robbies:
teelten die CO2 vastleggen

Tijdelijk vastleggen he! 😁
Chocomel
agrarheute.com/pflanze/…
John, dit kunnen bestuurders mogelijk ook meenemen.
Universiteit van Bayreuth heeft aangetoond dat micro organismen in sloten een deel van het nitraat omzetten in N2. Daardoor zijn ze van essentieel belang om nitraat uitspoeling naar het grondwater tegen te gaan.
+2
Vdejong
Hou het er maar op dat de NL regering gewoon een deel van de grond wil hebben, iets wat jullie allang weten. Lijkt me ook geen complottheorie meer.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's natuurgebieden , ammoniakuitstoot en stikstofbeleid geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!