"Als de rookpluimen zijn opgetrokken....."

Afgelopen donderdag 7 april brachten wij een persbericht uit waarbij wij met een advies kwamen over een mogelijke oplossing voor PAS knelgevallen. Wij richtte ons met dit advies aan de belangenclubs.
stikstofclaim.nl/updates/…
Hier werd door een aantal mensen/vertegenwoordigers heftig op gereageerd. Hier zal ik toelichten waarom we met dit advies kwamen. PAS melders en vrijgestelden behoren op basis van de wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) binnen een termijn van 3 jaar gelegaliseerd te worden. Daar is 1 jaar van over en er is tot nu toe nog niets gebeurd. Daarnaast is de groep PAS knelgevallen groter dan de omschreven groep in de Wsn.
Wij zagen dat na de statenbrief Friesland de GGA vast ging lopen. Het wordt ook meer en meer duidelijk dat de provinciale GGA's er voor de vorm zijn, want de leegruimgebieden zijn al aangemerkt in het plan "Naar een ontspannen Nederland". Maar de ruimte voor de PAS melders moet komen uit de landelijke en provinciale opkoopregeling aangestuurd door de GGA's. En het wordt ook duidelijk dat het vrijwillige karakter minder wordt en de dwang groter.... De oogst van de provinciale beeindigingsregeling in 2021 was nul, vandaar de "woest aantrekkelijke" onteigening.
Daarom bedachten wij een advies om een vangnet te bieden voor de PAS knelgevallen. Er is veel latente ruimte met een passende beoordeling (niet gebouwde vergunning). Door de beleidsregels is deze latente ruimte niet beschikbaar voor extern salderen. Alleen de ondernemer/eigenaar van de latente ruimte heeft de mogelijkheid om het zelf op te vullen. In ons persbericht gaven wij het advies om daar een keuze mogelijkheid aan toe te voegen, die bestond uit de emissie/depositie tegen een goede vergoeding gelabeld ter beschikking te stellen aan een depositie bank die dan weer ter beschikking zou kunnen komen voor het vangnet van de PAS knelgevallen. Niet meer, niet minder. De overheid zal hierin moeten faciliteren, maar dat is hun plicht op basis van de Wsn. De ondernemer en eigenaar van latente ruimte krijgt er een keuze mogelijkheid bij. En je zou zelfs breder kunnen kijken om bedrijfsbeeindigers ook een vrije keuze te bieden om depositieruimte voor legalisering tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.
Alles op basis van vrije keuze. En daar kan niemand tegen zijn!
Want waar wil je als sector voor kiezen?
Ondernemers een vrije keuze te geven
of
Ondernemers tegen een "woest aantrekkelijke" onteigening door de minister van hun erf te laten trappen.
En ik heb nog nergens anders een plan gezien die sectorpartijen aandragen om dat laatste te voorkomen. En nu de GGA's overal sneuvelen komt die er ook niet .

Deel dit topic

Reacties

cornelissen
En je zou zelfs breder kunnen kijken om bedrijfsbeeindigers ook een vrije keuze te bieden om depositieruimte voor legalisering tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

Deze bedijfsbeeindigers ruimte kan toch ook gewoon worden gebruikt voor extern salderen, mits er stalruimte is en nagenoeg iedereen in Nederland heeft voor zijn vee een stal
spotmelker
@cornelissen krijgen we zo naast grond en fosfaat dan ook een depositiequotum?
brom
Als de rook is opgetrokken zijn alle boeren weg
Farma_boerke
@brom de NOx rook zal niet optrekken, grijs voor groen
oubi
John, ik mis de verantwoordelijkheid voor PAS-melders zelf om bijvoorbeeld met een Lely-sphere aan de gang te gaan. Dan behaal je werkelijk een reductie zonder in lucht te hoeven investeren. Dan doe je echt wat voor de toekomst. Zoals ik al eerder heb aangehaald is in West Brabant in 2006 al een varkensstal leeg gedraaid vanwege het ontbreken van een geldige Nb-vergunning. De sector had sindsdien kunnen weten (RABO - LTO - etc) dat stikstof een beperking zou gaan worden. De sector heeft toch de kop in het zand gestoken.
Ondernemers die wel hebben geïnvesteerd in ammoniakrechten volgens de wettelijke systematiek die gold tot de PAS, dus met een goede passende beoordeling, mogen nu niet het slachtoffer worden als ze de rechten nog niet volledig hebben benut. Dus laat PAS-melders eens eerst kijken of ze zelf wat kunnen doen aan reductie voordat ze aankloppen bij ondernemers die het wel voor elkaar hebben.

De overheid maakt zich zo druk omdat ze fosfaatrechten heeft uitgedeeld op 2 juli 2015 aan veehouders die op dat moment het vee voor een deel onrechtmatig hield omdat de PAS-melding achteraf niet geldig is. Dus fosfaatrechten zijn uitgedeeld (lees staatsteun) op onrechtmatig gehouden dieren. Vindt Brussel dat wel goed?
Zou de overheid deze fosfaatrechten moeten innemen? Wie betaalt de schade?

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's friesland , onteigening en salderen geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
5
DEELNEMERS
5
WEERGAVES
2.254