LTO: waardering voor inzet minister tot verkrijgen derogatie

Dankzij zware politieke druk en aanvullende maatregelen is er nog kans dat Nederland dit jaar derogatie verkrijgt. LTO spreekt hiervoor haar waardering uit richting minister Henk Staghouwer en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Wel staan de door Brussel gewenste maatregelen ver af van een maatwerkaanpak op bedrijfsniveau, zoals LTO en partners die voorstellen.

Deel dit topic

Reacties

Klavertje
Blijf hopen
Mol maakt hopen
Klavertje
€?Dit is volgens LTO een Brussels politiek spel zonder inhoudelijke logica”
jg
Jammerlijke angst voor geheel grondgebonden melkveehouderij. Slecht dat de angst voor minder melk per hectare zo gevoed wordt. Intensief is een verdienmodel voor derden.
+23
familie pelle
Op melkvee.nl lees ik de volgende maatregelen:
Mestplafonds laten zakken, zodat met het afbouwen van de veestapel er niet weer een toename van mest kan ontstaan. Staghouwer benoemt hier een afname van 20 tot 30 procent van de veehouderij.
Op uitspoelingsgevoelige gronden komen de vrijvallende gronden exclusief beschikbaar voor gebruik met lage emissies zoals natuur, natuurinclusieve landbouw met beperkt uitspoelingsrisico van nutriënten of extensieve niet-uitspoelingsgevoelige teelten.
Melkveehouderij binnen 10 jaar volledig grondgebonden.
100 tot 250 meter brede stroken langs beken op de zandgronden dienen natuur te worden. Het kabinet onderzoekt daarbij om dit per 2027 via een bestemmingsplanwijziging juridisch vast te leggen. Uitgangspunt is dat de bijbehorende afwaardering van de grond voor de landbouw wordt gecompenseerd.

Hoe ver ben je als landbouworganisatie afgedwaald om de landbouwminister hiervoor complimenten te geven?
HansBa
@familie pelle ja dit kan ik ook niet volgen. Derogatie is veel waard maar dit is waanzin.
+3
dewittemotor
@familie pelle Ik vind het ook een grof schandaal. Prachtige financiële gezonde familiebedrijven worden gewoon even weggevaagd. En dan zijn er hier op het forum ook nog lieden die dat geweldig vinden.

Allemaal ikke,ikke en de rest kan stikken figuren
+2
cornelissen
Quote Reactie van @dewittemotor:
. Prachtige financiële gezonde familiebedrijven worden gewoon even weggevaagd

Dat is al gedeeltelijk gebeurd met de invoering van het fosfaatstelsel, waar bedrijven met onomkeerbare verplichtingen op de peildatum de armoede in zijn getrapt e.e.a. op advies van lto en meeloper nmv. Derogatie zou zijn gered, mede nog door het smerige fosfaatreductieplan van NZO ,zeg maar RFC.
Kennelijk was dit een voorbode om nog meer te gaan opruimen. Maar lto zal het wel steunen en de nmv loopt er waarschijnlijk weer achteraan.
Met je eigen contributiegeld wordt je opgeruimd.
Spuit11
@cornelissen Het lijkt wel Maffia. Eerst laten ze je half dood bloeden totdat je niks meer kunt. Pas dan maken ze je af.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @cornelissen:
Met je eigen contributiegeld wordt je opgeruimd.

Snap ook niet dat je nog steeds lid bent.
+2
cornelissen
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Snap ook niet dat je nog steeds lid bent.

Uiteindelijk nu voor de toegang tot de vergaderingen om mijn zegje te doen. Ik krijg verder ook wel bijval tijdens en na de vergaderingen, maar geen meerderheid. Kennelijk hebben die hun lidmaatschap opgezegd. Ook J. Spithoven zal ik niet meer tegenkomen bij de nmv ,want die heeft ook het lidmaatschap opgezegd. Ergens allemaal jammer , want zo blijft de nmv natuurlijk meeloper van lto. Mij is informeel ook te kennen gegeven ,dat men mij liever zag vertrekken ,want het verpest de "sfeer" zo. Officieel niets gehoord, dus daar ben ik niet van onder de indruk. Overigens meende ik gehoord te hebben ,dat J.Spithoven ook informeel is verteld ,dat men hem liever zag vertrekken, maar voor de details moet je maar bij hem zijn.
Feit is natuurlijk wel ,dat je met je eigen contributiegeld wordt opgeruimd ,dat is zeker een dilemma, maar alleen op dit prikkebord je mening vertellen is ook wat karig.
Zo motiveer ik dus mijn lidmaatschap, maar of het verstandig is weet ik niet.
Los van bovenstaand uitleg, ben ik bang dat dit nog maar een voorbode is van het "opruimen" van melkveehouders en dan speciaal bij stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, waar ik ook nog aan grenst.
Ik heb een vermoeden ,dat men dat o.m. via bestemmingsplannen gaat doen, uiteraard in overleg met de gevestigde belangenorganisaties (die dit waarschijnlijk onvermijdelijk vinden) en dat je met een fooitje wordt afgescheept.
De latente ruimte in de nb vergunning, weliswaar in gebouwen gerealiseerd, maar door het smerige fosfaatstelsel niet voorzien van dieren zal ook wel niet veilig zijn en mogelijk ook voor een fooitje ,als je dat nog krijgt worden afgeroofd . Ik heb inmiddels wel door, dat ik ondanks men lidmaatschap weinig van de gevestigde belangenorganisaties kan verwachten en er alleen voor sta en ik weet hoe het met het fosfaatdrama is afgelopen.
Misschien stikstofclaim ?? Zeg het maar.
+1
Mooiproater
@cornelissen heb het lidmaatschap van LTO ook met verdriet opgezegd. Zoek naar een alternatief maar nog niet gevonden. Gaat mij er echt niet om dat iedereen naar mijn pijpen moet dansen maar hoop op begrip voor de diversiteit van de sector en samen sterk zijn zonder elkaar tegen elkaar op te zetten!!!!!!!!
+1
Achso
@dewittemotor mooi he, al die inspraak in een democratie
Farma_boerke
LTO, LOL nee, nee en nee
+2
Limburgs boertje
Schiet je derogatie de maan op ik gebruik het niet... en ik mag mee bloeden voor jullie derogatie te behouden nou lekker weer goed bezig
Kars
@Limburgs boertje nee want zonder derogatie werden alle regels geschrapt en mocht je doen en laten wat je wilde.
cs-agrar
Voorbeeld van een sterretje een rondje maken..
Plak
Het moraal van het verhaal is dat de boeren opdraaien voor het falende mest belijdt ten aanzien.van mest fraude
kanniewaarzijn
@Plak Boeren houden het zelf ook in stand.
+1
Plak
Flapdrollen die het zijn

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's derogatie en staghouwer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!