Pasmelder verder in het nauw.. uitspraak rechter

PAS-melders verder in het nauw door uitspraak rechter

De algemene lijn van het niet-handhavend optreden tegen PAS-melders in afwachten van legalisatie is niet langer vol te houden. De overheid moet de wet volgen en handhaven tenzij uit onderzoek anders blijkt, aldus twee recente rechterlijke uitspraken.

De rechtbank Oost-Brabant wil dat de provincie Noord-Brabant de specifieke situatie van PAS-melders in kaart brengt en pas daarna besluit al of niet handhavend op te treden. Het belang van een Natura 2000-gebied telt daarbij zwaar. De huidige lijn van de provincie om niet handhavend op te treden tegen PAS-melders vanwege een eventuele toekomstige legalisatie kan niet door de beugel. Dit stelt de rechter in een aantal recente uitspraken. PAS-melders kunnen zelf ook extra maatregelen nemen. De kosten hiervan kunnen waarschijnlijk wel gedeclareerd worden bij de overheid, aldus de rechtbank.

Provincie moet handhaven
De natuuractiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) eist in deze zaken dat de provincie handhavend optreedt tegen twee biomassacentrales in Eindhoven en Odiliapeel. Beide centrales hebben jaren geleden een melding van hun activiteiten gedaan onder het Programma aanpak stikstof (PAS). Omdat de Raad van State in 2019 het PAS vernietigde, hebben deze bedrijven daardoor alsnog een vergunning nodig terwijl ze al jaren in werking zijn.

De provincie weigert op te treden omdat het in hun ogen bedrijven zijn die ‘onbedoeld’ in overtreding zijn. Daarom zou handhaving onevenredig zijn bij een ‘tijdelijk illegale situatie’. Bovendien zou het slechts gaan om een geringe stikstofdepositie bij deze beide biomassacentrales.

Erg algemene afweging
Volgens de rechtbank geldt deze situatie voor bijna alle PAS-melders en is het wel een erg algemene afweging die te veel afbreuk doet aan de plicht van de provincie om te handhaven. Om niet te handhaven, moet de provincie eerst alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval in kaart brengen. Pas daarna kan worden afgewogen of handhaven onevenredig is.

Een PAS-melder hoeft ook niet lijdzaam te wachten op het PAS legalisatieprogramma

Daarnaast hoeft volgens de rechter een PAS-melder ook niet lijdzaam te wachten op het PAS legalisatieprogramma. De PAS-melder kan ook zelf in actie komen, door het treffen van bijvoorbeeld extra emissiereducerende maatregelen of door extra salderen. Deze extra kosten zijn volgens de Brabantse rechter mogelijk zelfs te verhalen op de overheid bij een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. De opmerking dat het zou gaan om slechts een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden overtuigde de rechtbank totaal niet. Dat is niet onderzocht en ‘vele kleine beetjes hebben toch een groot gevolg’. De provincie moet juist bij vergunningverlening kijken naar de cumulatieve effecten met andere activiteiten die gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden, aldus de rechter.

Onvoldoende onderbouwd
MOB wordt door de rechtbank volledig in het gelijk gesteld. De provincie heeft onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd dat handhavend optreden zo onevenredig is dat afgezien kan worden van acties tegen de biomassacentrales. De specifieke omstandigheden zijn onvoldoende in kaart gebracht en er is onvoldoende ingegaan op de staat van het Natura 2000-gebieden die de gevolgen ondervinden. De provincie krijgt twaalf weken de tijd om een opnieuw een besluit te nemen over het handhavingsverzoek van MOB.

Het is onwaarschijnlijk dat hoger beroep zal slagen

Volgens de voorman van MOB, Johan Vollenbroek, blijkt uit deze uitspraken dat rechtbanken klaar zijn met loze beloftes van kabinet om PAS-melders te legaliseren. Vollenbroek: “Opnieuw blijkt dat PAS-melders niet over rechten beschikken en dat recht ook nooit hebben gehad, ook niet toen het PAS nog niet door de Raad van State onverbindend was verklaard. Een PAS-melding was een administratieve handeling.” Vollenbroek acht een gang van de provincie naar de Raad van State kansloos. “Het is onwaarschijnlijk dat hoger beroep zal slagen omdat de uitspraken juist zijn gebaseerd op de door de Raad van State vast gehanteerde beginselplicht tot handhaving.”

Deel dit topic

Reacties

Weidezicht
Dus als pas melder kun je nu toch maar het beste rechten kopen? Welke rechten zijn dat dan eigenlijk? Ammoniak rechten? Maar als dat zou kunnen, zou je volgens de rechter kans maken om die aankoopkosten bij de overheid te verhalen. Dat zou dan weer precedent kunnen scheppen voor iedereen die in het verleden al rechten heeft gekocht om te mogen uitbreiden.
cornelissen
Quote Reactie van @Weidezicht:
Dat zou dan weer precedent kunnen scheppen voor iedereen die in het verleden al rechten heeft gekocht om te mogen uitbreiden.

Dat weet ik niet ,toen was er nog geen sprake van, dat je door ondegelijke wetgeving in onzekerheid zit.
de jonge
Ik snap eerlijk gezegd de hele materie niet,zoals ik het begrijp moet er minder stikstof in de natuur komen want dat zou slecht zijn.. maar ze weten toch helemaal niet hoeveel stikstof er in de natuur mag komen voor die slechter gaat worden? waar komen die cijfers dan weg?volgens mij is er gewoon iets met brussel afgesproken maar zijn die cijfers dan wel genoeg onderbouwd om daar een hele sector voor naar zijn grootje te helpen? Stel ik vind dat elektrisch aangedreven voertuigen een te zware belasting op de natuur geven en ik gooi daar 1 of andere onderbouwing onder die mij past zonder dat ik de daadwerkelijke effecten daarvan aan kan tonen krijg ik het toch ook niet voor elkaar dat bv tesla en alle andere automerken geen elektrische autos meer mogen produceren maar in een fabriek juist alles elektrisch mag gaan produceren. Dus de elektrische autos zouden dan worden bestraft en gekort en de rest mag volgas door, dat is dan toch oneerlijke concurentie tussen sectoren en discriminatie?
+3
de Tank
"De opmerking dat het zou gaan om slechts een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden overtuigde de rechtbank totaal niet. Dat is niet onderzocht en ‘vele kleine beetjes hebben toch een groot gevolg’. "

Bijzondere uitspraak van de rechtbank , dat is niet onderzocht....reden om de boel te seponeren.
Frans1
@de Tank idd. Er is sowieso niks onderzocht, geen ijkpunt, niks.
de jonge
@de Tank klopt,en dan zit ik te denken als het probleem is dat het naar de natuurgebieden waait,waarom kan men dan niet bovenin de nok een stuk plastic zeg maar wat via het dak schuin naar beneden loopt monteren en een paar meter van de stal af over de lengte een soort geluidsscherm,dan slaat alles daarop neer en is het ""probleem"" finito toch...
Bartlehiemboer
@de jonge Moet het niet te vaak stormen....Vele daken zijn weggewaaid
hans1980
@de jonge Nee , beetje vreemd maat dichte nok dan centrale afzuiging en schoorsteen van 25m hoogte

Dan slaat de Aerius computer op tilt..
hans1980
Dus volgens rechtbank kunnen PAS melders al vast wat doen ? Emissie arme vloeren leggen of extern salderen (wat in 2 provincies niet kan!)

Dan is er ook nog de mogelijkheid deze kosten te declareren bij de overheid??!!

Is dit bekend bij beleidsmakers of heeft OM dikke duim?
Twentsch Land
Dat hoeft nog geen dikke duim te zijn....overheid heeft een probleem door pas ooit goed gekeurd te hebben, ze hebben in en door deze een verantwoordelijkheid waar ze niet voor weg kunnen lopen.

@hans1980
kanniewaarzijn
@Twentsch Land Moet jij eens opletten waar ze allemaal voor weg kunnen lopen!
Koeien boertje
@kanniewaarzijn juist, de pas melders worden nog lang niet gelegaliseerd.
Er moet eerst nog ff goed met de kaasschaaf over.
FF een lijst met verplichtingen er op en ze hebben de eerste slag geslagen

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's stikstofdepositie en programma aanpak stikstof geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
12
DEELNEMERS
10
WEERGAVES
2.628