Alternatieve meststoffen in het mestbeleid

Nu het voorjaar zijn intrede doet staat ook het nieuwe teeltseizoen voor de deur. Met de sterk stijgende kunstmestprijzen gaan steeds meer ondernemers opzoek naar alternatieven voor kunstmest.

Mineralenconcentraat
Eén van de alternatieven is mineralenconcentraat. Mineralenconcentraat ontstaat uit een bewerking van drijfmest, door mestscheiding en omgekeerde osmose. Deze meststof komt qua kwaliteit ver in de richting van kunstmest. Een ton mineralenconcentraat bevat circa 8 kg N, 0,2 kg P205 en 8 kg K20.

Mineralenconcentraat valt onder de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Om het mineralenconcentraat uit te rijden gelden de regels van emissiearme aanwending; dezelfde regels als voor het uitrijden van dierlijke mest.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet tot en met 2022 onderzoek naar de voordelen van mineralenconcentraat op de landbouw en de effecten op het milieu. Bij deelname aan het onderzoek telt aangevoerde mineralenconcentraat niet mee voor de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest. Wel telt het mee voor de totale stikstofgebruiksnorm en fosfaatgebruiksnorm. De werkingscoëfficiënt van mineralenconcentraat is 100%. Er moet wel een administratie bijgehouden worden, op welke percelen het mineralenconcentraat wordt uitgereden, de hoeveelheid uitgereden mineralenconcentraat en de eindvoorraad op 31 december. Bij het aanvoeren moet een Vervoersbewijs dierlijke mest worden ingevuld met mestcode 120. Bij deelname aan deze pilot moet de ondernemer zich eerst aanmelden, voordat er mineralenconcentraat wordt aangevoerd.

Mineralenconcentraat gebruiken zonder deelname aan het onderzoek is ook mogelijk. Dan telt het mineralenconcentraat wel mee voor de gebruiksnorm uit dierlijke mest.

Spuiwater
Spuiwater ontstaat onder andere bij het zuiveren van een stal met luchtwassers. De luchtwassers halen ammoniak, fijnstof en geur uit de lucht door middel van toevoegingen van zuren. Het spuiwater wordt daarbij opgevangen. Dit kan schadelijk zijn voor het milieu, maar dat is niet bij alle reststoffen het geval. De stikstofrijke reststof mag daarom soms als meststof gebruikt worden. Het spuiwater van composteerhallen, korrelinstallaties voor pluimveemest en stalluchtreinigingsinstallaties kan als mest worden gebruikt.

Spuiwater valt onder overige meststoffen. Daarom gelden bij het vervoeren, verhandelen, gebruiken en uitrijden van spuiwater de regels voor overige anorganische mest. In de Meststoffenwet telt spuiwater mee als stikstofkunstmest. De gehaltes in spuiwater verschillen sterk door het gebruik van de luchtwasser. De werkingscoëfficiënt van spuiwater is 100%.

Spuiwater mag niet vermengd of samengevoegd worden met andere mest, omdat hierbij giftige gassen kunnen vrijkomen en ijzersulfaat kan ontstaan. In de bodem wordt ijzersulfaat omgezet in zwavelzuur, wat zorgt voor verzuring in de bodem en schadelijk kan zijn voor het gewas.

Compost
Compost bestaat uit organische afvalstoffen. De afvalstoffen zijn door micro-organismen afgebroken tot bijna vergane plantenresten en omgezet tot een gelijkmatig en stabiel eindproduct. Compost bevat geen dierlijke mest, maar wel veel organische stof. De stikstof werkingscoëfficiënt van compost is slechts 10%, waardoor de stikstof in de mestwetgeving voor 10% meetelt.

Alfa is dichtbij
Wil je weten of alternatieve meststoffen passen bij jouw bedrijf en aan welke regels je dan moet voldoen? Neem dan contact op met je Alfa-adviseur.

Tekst: Linda Koersen

Bron: Alfa.nl

Deel dit topic

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's melkvee , mestbeleid , kunstmest , compost , mineralenconcentraat , spuiwater en meststoffen geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
0
DEELNEMERS
0
WEERGAVES
709