Vraag: wat staat hier?

Onderstaande afbeelding is een afdruk van een deel van de statuten van de belangenorganisatie van zuivelfabrieken, NZO.
Wie kan ons uitleggen hoe we artikel 9.4 moeten lezen?

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

Reacties

+1
cs-agrar
Dat ze ten alle tijden kunnen besluiten geld uit je zak te kloppen ook voor niet (niet beperkt tot) zuivelgerelateerde organisaties?
vacum
De vieze vuile ratten die het zijn . puur kartel vorming .gooi het maar bij de ACM neer
+2
John Spithoven
@vacum Rustig maar...

Maar het wel een vreemd artikel, waarbij hier bepaald wordt met welke voorwaarden we te maken hebben of krijgen. Ook biedt dit artikel mogelijkheden om gelden van ons melkgeld in te houden ( wat ook gebeurd) om andere organisaties, al dan niet democratisch tot stand gekomen , om van middelen te voorzien.

Dus een bestuur , waar wij als melkveehouders geen invloed op hebben, heeft de mogelijkheden om onze financiën en andere zaken te sturen. En dat buiten het melkgeld om.
+1
John Spithoven
@John Spithoven
Deze topic behoeft meer uitleg. Begin deze week heb ik onderstaande vraag uitgezet bij Zuivelnl naar aanleiding van vragen van melkveehouders.

Goedemorgen ......

Ik heb een vraag.
.......... ​van de branche organisatie Zuivelnl. En net zoals BO akkerbouw, POV, SBK, PLUIMNED en OVONED hebben jullie in dec 2014 een erkenning gekregen op basis van richtlijn 1308/2013 en dan met name artikel 157 in deze richtlijn. Ik kan niet inschatten dat op basis van dat artikel jullie aan de voorwaarden voldoen , maar laten we daar maar van uit gaan.
In 2019 is voor alle branche organisaties de erkenning verlengd.. Ook voor Zuivelnl.
Maar wat mij opvalt is dat alle erkende branche organisaties, op Zuivelnl na, meerdere malen een AVV hebben verkregen op basis van in artikel 164 omschreven voorwaarden. Zij kunnen daarmee alle bedrijven in hun sector een omslag opleggen om daarmee fondsen te creëren voor bijv onderzoeken.
Zuivelnl heft ook een omslag van 0.07 cent per 100 kg melk, waarvan 0.05 cent middels een automatische inhouding op het melkgeld . In het reglement van mijn zuivelfabriek staat dat dat gebeurd op basis van een verordening.
Mijn vraag is dan ook op basis van welke overheidstoestemming gebeurt dat? Mogelijk is dit in strijd met de wet OHP -VL.
Graag hoor ik van je


Ik ben altijd geïnteresseerd hoe mandaten en financiën bij deze organisatie geregeld zijn. Dan met name mbt de ongeorganiseerden en de leveranciers aan een particuliere zuivel onderneming.
John Spithoven
@John Spithoven Vervolgens heb ik hier ook netjes antwoord op gekregen. Mijn waardering daarvoor.
En na jaren onduidelijkheid en giswerk door velen van ons komt er duidelijkheid.

Zuivelnl voert velen taken uit, te veel om in aanmerking te komen voor een AVV. Die kan Zuivelnl op basis van de voorwaarden omschreven in de richtlijn 1309/2013 art 164 dan ook niet aanvragen. Dus een AVV zal de melkveehouderij niet boven het hoofd hangen!.
De bedragen die wij afdragen gaan dan ook niet via een verordening. De bedragen die op onze melkgeld afrekening ingehouden worden moeten we zien als een factuurtje van de NZO. Zij innen op basis van een door de zuivel fabrieken vastgesteld besluit de gelden, waarna deze aan Zuivelnl doorgezet worden.

Daarmee heet het in mijn ogen ook geen Zuivelnl heffing maar NZO afdracht.
Daarmee wordt ook duidelijk dat Zuivelnl een uitvoeringsinstantie is van de NZO, zeker ook gezien de stemverhoudingen.

En dan vraag ik mij af welke belangen LTO en NMV nog behartigen op die plek!
mlkvhoudr
@John Spithoven als je een groot bedrijf hebt gaat het toch nog wel om serieus geld ondanks dat het dan maar 0.0005 is per kg melk, 50 euro per 100 000 kg melk
John Spithoven
@mlkvhoudr Gaat niet om het bedrag......gaat om wie onze belangen vertegenwoordigd. En hierboven wordt duidelijk dat de melkveehouderij zijn belangen laat behartigen door een bestuur van een zuivelverwerkers met een voorzitter die met de sector communiseert middels een linkse grachten gordel blaadje.

Als je dat als sector toelaat verdien je ook niet beter.
+1
mlkvhoudr
@John Spithoven ik ben als pachter leverende aan een particulier niet anders gewend dan dat er wel eens zaken gebeuren waar ik het niet mee eens ben maar waarvan ik ook weet dat het soms verstandig is even de andere kant op te kijken en door te leven. Dat heb ik over de nzo op een gegeven moment ook besloten, de heer bos die destijds de vergadering bij Leerdammer voorzat had er op een gegeven moment ook een handje van om dan te zeggen : de nzo heeft besloten.........ik ergerde me daar enorm aan destijds, kan er geen lid van worden, heb er geen zeggenschap over en dat clubje gaat dan dingen beslissen over particuliere bedrijven die aan particuliere bedrijven leveren, maar John ik kan je wel verklappen bijna iedereen gelooft dit soort principiële discussies wel, je hebt misschien wel gelijk hoor maar er gaat niks gebeuren dan misschien wat mensen die dan heel hard gaan roepen we zouden eens dit, we zouden eens met zijn allen, er zou eens........en vervolgens gebeurt er helemaal niks, want ze gaan gewoon weer aan het werk en alles blijft gewoon doorgaan.

Dus ik zie het voor mezelf niet meer als nuttig om me over dit soort irritante dingen druk te maken
jan 10
Quote Reactie van @John Spithoven:
Gaat niet om het bedrag......gaat om wie onze belangen vertegenwoordigd. En hierboven wordt duidelijk dat de melkveehouderij zijn belangen laat behartigen door een bestuur van een zuivelverwerkers met een voorzitter die met de sector communiseert middels een linkse grachten gordel blaadje.Als je dat als sector toelaat verdien je ook niet beter.

Mistige taal gebruik je nu!
+2
John Spithoven
@jan 10 Dan zal ik nog duidelijker zijn.

De voorzitter NZO, Hein Schumacher, bepaald wat er op onze bedrijven gebeurd en als hij met de sector wil communiceren kunnen we dat lezen in de Volkskrant. Met de statuten NZO in de hand bepaald hij of er een fosfaatreductieplan kwam, of er een ammoniak reductie plan komt ( eerste voortekenen zijn daar) hoe hoog de NZO afdracht wordt, wat ze er mee doen enz.

V d Tak, Meulebroek, rest vakgroep melkveehouderij , NMV, NAJK, Zuivelnl enz zijn allen volgers. Dat kun je hun niet kwalijk nemen, maar dat is wel de realiteit.

En Jan10 daar is weinig mist aan als je je verdiept in de statuten NZO.
BB heeft ook een onderzoek gedaan, Lees het artikel.
vacum
@John Spithoven VRAAG JOHN is da ACM al op de hoogte gesteld ? het gene wat jij hier beschrijf is kartel vorming
jan 10
Quote Reactie van @John Spithoven:
De voorzitter NZO, Hein Schumacher, bepaald wat er op onze bedrijven gebeurd en als hij met de sector wil communiceren kunnen we dat lezen in de Volkskrant. Met de statuten NZO in de hand bepaald hij of er een fosfaatreductieplan kwam, of er een ammoniak reductie plan komt ( eerste voortekenen zijn daar) hoe hoog de NZO afdracht wordt, wat ze er mee doen enz.V d Tak, Meulebroek, rest vakgroep melkveehouderij , NMV, NAJK, Zuivelnl enz zijn allen volgers. Dat kun je hun niet kwalijk nemen, maar dat is wel de realiteit.En Jan10 daar is weinig mist aan als je je verdiept in de statuten NZO.BB heeft ook een onderzoek gedaan, Lees het artikel.

Ik denk dat je daar mee moet leven dat ea op jouw boeren bedrijf door een ander wordt geregeld!
Is nooit anders zo geweest,koopman bepaald jouw prijs.Ben je het er niet mee eens (voorwaarden/prijs)ga je naar een ander,maar beide staan in de kroeg met elkaar in verbinding..(vroeger) ..
Tegenwoordig gaat het beetje subtieler ,maar effect is het zelfde.
Ik kies ervoor uit de wind te blijven,niet jouw stijl denk ik,maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden John.
Desalniettemin ik waardeer jouw strijd.!!
+3
John Spithoven
@jan 10 Probleem van de melkveehouderij is dat we toelaten dat er over ons geregeerd wordt. Nergens is er rechtstreeks invloed op een landelijk bestuurders. Via schimmige constructies (lees in dit geval statuten) wordt de grip op het boerenerf stevig vastgepakt. En dat laten we ook gebeuren.....
Besturen worden samengesteld op basis van benoemen. Gevolg is dat er geen verbinding meer is met de achterban, er wordt maar wat gedaan. Gevolg is dat deze bestuurders ook geen verantwoording meer af leggen enerzijds en anderzijds voortdurend door de achterban voor rotte vis worden uitgemaakt.
En dat is onwerkbaar! Maar gaat ook zo niet veranderen, want de benoemde bestuurders geven hun verdienmodel niet op.
En over Zuivelnl, dat ik 5 jaar lang bezig moet zijn met uitzoeken hoe financiering en zeggenschap binnen die club loopt, is natuurlijk schandalig te noemen. Dat het nu wel boven tafel komt is ook vanuit het management binnen Zuivelnl een signaal dat het anders moet.

Daarom zal er van onderuit weer democratie moeten terug komen.
En dat heeft niets met meebewegen te maken en inspelen op signalen van de samenleving, maar met een organisatiestructuur.
vacum
@John Spithoven het lijken wel criminelen praktijken
Gerrit v Schaick
@John Spithoven ''Daarmee wordt ook duidelijk dat Zuivelnl een uitvoeringsinstantie is van de NZO, zeker ook gezien de stemverhoudingen.

En dan vraag ik mij af welke belangen LTO en NMV nog behartigen op die plek!''

John uiteindelijk bepalen de leden de statuten en daarmee de stemverhoudingen. Hoe zouden deze volgens jou moeten zijn?
vacum
@Gerrit v Schaick de leden hebben geen stem recht meer alleen de ledenraadsleden . bij RFC
Gerrit v Schaick
@vacum ik had het over de leden van zuivel nl in dit geval
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Gerrit, op dit moment is geen der bestuurders van de leden A en B, dan wel voorzitter op een democratische wijze gekozen door melkveehouders. Ik heb zelfs begrepen dat in oktober 21 een democratisch gekozen persoon is geweerd, terwijl hij door zijn organisatie democratisch werd afgevaardigd.
Bij een reguliere vergadering telt elke aanwezige als 1 stem. De voorzitter heeft ook een stem, maar komt niet voort uit leden A of B. Leden A en B zijn op dit moment enerzijds LTO met 2 zetels en NMV met 1 zetel en anderzijds NZO met 2 zetels. Op algemene vergaderingen (waar ook bijv statuten worden vastgesteld) hebben zowel leden A als leden B beide 50 % stemrecht, waarbij er aan beide zijden een onduidelijke verdeelsleutel is gemaakt over de vertegenwoordiging van de hoeveelheid miljarden kg melk.

En Gerrit daarnaast zijn er legio commissies, waar jij vlgs mij ook deel van uit maakt, die op ondemocratische wijze en in een onduidelijke samenstelling vergaderen tegen een billijke vergoeding.

En hoe moet dit anders? Dat wordt nooit anders, want Zuivelnl wordt aangestuurd van buiten de organisatie, getuige de passage uit de statuten NZO zoals in de aanvang van deze topic is beschreven.
Gerrit v Schaick
@John Spithoven John je hebt in ieder geval dezelfde statuten gelezen als ik.

En het klopt dat ik sinds nu ongeveer ook ga deelnemen in werk- en themagroepen namens NMV. Welke precies werken we nog uit. Betreft de samenstelling van deze groepjes zal ik mij inzetten voor volledige transparantie. En wat betreft de billijke vergoeding.. naar mijn weten krijgen afgevaardigde van leden geen vergoeding van zuivel NL voor aanwezigheid. Het is aan de leden zelf (nmv lto) afspraken te maken over vergoedingen. Dus in mijn geval krijg ik vanuit NMV een vergoeding voor mijn overleggen bij zuivelNL naar gelang de afspraken daarover binnen NMV.
+1
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Veel succes, maar transparantie en openheid wordt niet zo getolereerd in deze clubs.

En als je goed gelezen hebt in deze topic ben je ook op ondemocratische wijze marionet geworden binnen het uitvoeringsorgaan van NZO.
mlkvhoudr
.
JohnDeere7serie
Onder dat artikel valt ook dat zuivelNL haar leden verplicht in de overeenkomst met haar melkveehouders te zetten dat ze de kringleugenwijzer in moeten vullen en bijv. de verplichte deelname aan de GD programma's, de verplichting om Henry Voogd te sponseren met zijn datadiefstal invultools.(koemonitor alert kompas)
Jan-T
Heb mijn bedenkingen bij de betalingen al langer.
Want wie betaald nou de NZO kosten die het bestuur maakt en wat is nu exact de functie en meerwaarde van de NZO.

De NZO is volgens mij een dubbeling van ZuivelNL

Voor ZuivelNL worden de kosten netjes vermeld op de factuur melkgeld afrekening die we van de zuivel coöperaties ontvangen en wat de inhouding is en waaraan.

Maar vind wel vreemd dat ze de begroting van zuivelNL openbaar maken terwijl we er geen invloed op kunnen uitoefenen.

Het is gewoon een blanco check die we afgeven met verantwoordelijkheden waar we ook geen invloed ophebben.

Het is niet voor niks dat we al jaren een te lage melkprijs ontvangen, er is geen stuur die dit aantoont en voor ons opkomt.

Maar slim doet het de zuivel wel.
Ze vertellen elke keer hoe goed de leden zijn,
En vervolgens graaien ze weer in de melkgeld pot.
vacum
WAT STAAT HIER . BOEREN WORDEN GENAAID . DAT STAAT ER JOHN
+1
John Spithoven
@John Spithoven Het bevreemd mij dat melkveehouders bovenstaande gelaten ondergaan.
NZO , een organisatie waar de melkveehouders 0 invloed op hebben, bepaald in haar statuten dat zij kunnen beslissen over onze eigendommen, zowel in de vorm van inhoudingen melkgeld, als in de vorm gebruik en genot eigendom
Vervolgens krijgt uitvoeringsinstantie Zuivelnl van NZO het mandaat om uit te voeren en de daarmee benodigde middelen. Volgens mij worden hier mededingen met rasse schreden getreden.

En als domme boeren laten we het ook gebeuren. Moet je in het bedrijfsleven is proberen......
vacum
@John Spithoven klopt john kartel vorming . is strafbaar .en de boeren zijn zo dom omdat toe te laten.in de industrie lag je al lang op het bordje van de rechter

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's nzo geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!