KRW, normoverschrijdingen, de boeren worden weer belazerd!

Het 7 de actie programma nitraat zorgde enkele maanden geleden voor veel terechte discussie. In sommige gebieden moesten er extra maatregelen komen zoals een verbod op de teelt gewassen als snijmais, volle grond groenten en aardappels. Ook generieke maatregelen als bemesting vrije zones van 2 en 5 meter en diefstal van mestplaatsingsruinte waren onderdeel van het programma.
Zonder af te vragen of de maatregelen gebasseerd waren op feiten ging NAJK en LTO al aan de slag met alternatieven.
STAF kwam met onderbouwing, maar geen der partijen deed er iets mee. Ook SSC had grote bedenkingen. Er werden kamervragen gesteld. Hier de antwoorden.

rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/…
Normoverschrijdingen komen door gebiedsvreemd water uit buitenland, valt te lezen. 70 % van Nederland voldoet aan de KRW. En de overige 30 % heeft last van stikstof en fosfaat uit buitenland.
Wanneer gaat er nu eens beleid komen op basis van feiten en wanneer gaan LTO, NAJK zuivel en de Rabobank nu eens open staan voor die feiten?
Bizar !!!!

Deel dit topic

Reacties

Lulhann
Lto en lto jongeren afdeling najk zijn financieel afhankelijk van overheid en zuilen altijd blijven faciliteren.
Dat verandert pas als de hele bestuurderstop word vervangen door realistisch denkenden die gebaseerd op feitelijke onderbouwing het boerenbelang weer op de eerste plaats zetten.
+1
klant
@Lulhann al die mensen zullen betaald moeten worden, al die lto projecten zullen gefinancierd moeten worden met overheidsgeld, dus onafhankelijkheid van belangenbehartiging is in deze ver te zoeken. De enige echt onafhankelijke belangenbehartiging in nederland is scc en agrifacts.
Jawis
@Lulhann kom er maar in @BoerBart
John Spithoven
Duidelijk is in ieder geval dat er in een gedeelte van de sector een andere koers wordt gevaren ( zie afbeelding). Daar is feitencheck niet zo belangrijk.

Alleen voor wie de vragen en antwoorden goed gelezen heeft en daarnaast kennis heeft genomen van de reactie van Sinkefiets over 7de actie programma nitraat ( waarbij vooraf in het programma is aangestuurd op het niet behalen van de KRW normen) moet concluderen dat derogatie een verloren zaak is. En in de afbeelding valt dan te lezen dat dit ondersteunt wordt door een gedeelte van de sector.

(klik om te vergroten)

Jan-T
Quote Reactie van @John Spithoven:
over 7de actie programma nitraat ( waarbij vooraf in het programma is aangestuurd op het niet behalen van de KRW normen) moet concluderen dat derogatie

LTO gaat vast het tegen deel bewijzen van alle actie programma's dat ze proactief zijn voor de gehele sector.
Als de derogatie niet word geregeld.
Dan hebben ze in ieder geval een uitdaging te gaan.
In het aan leveren van de onderbouwing van wat ze allemaal hebben gedaan.

Achter de schermen doen ze wat maar uitleg daarvan daar heeft de sector niks mee te maken??
+2
pa
Quote Reactie van @Lulhann:
Lto en lto jongeren afdeling najk zijn financieel afhankelijk van overheid en zuilen altijd blijven faciliteren.

Krijg je wat betaald voor het uitkramen van zulke ongein??
+1
Lulhann
@pa nee,lto noord heeft nog 16000 bedrijfsleden,laatste jaar 10 procent wat z'n lidmaatschap opgezegd heeft.
Das 16000 maal 1500 is 9,6 miljoen
Daar hou je die dat hele ambtenarencircus en niet te vergeten de bestuurstop niet van aan de gang.
Rest komt allemaal bij overheidprojectjes weg,verdienmodel van komende 2a3 Jr is gebiedgerrichtte aanpak.
Constructief en meegaand aan tafel is het motto ,hopen dat de meer regionale bestuurders wat ruggengraat hebben anders zie ik t somber in.
+2
Melkveehouder.
@pa leg eens even uit waarom dit onzin is. Enig idee hoeveel overheidsgeld er (middels uitvoeren van projecten) deze organisaties binnenstroomt?

En kijk eens hoevaak ze de plank hebben misgeslagen c.q. pleitbezorger waren van de overheid ten koste van de landbouw. En voor het geval je dit gaat ontkennen, dan leg me eens uit waarom er nu weer discussie is over het toekennen van derogatie. Dit ondanks het feit dat LTO en het NAJK er voor gezorgd hebben dat de melkveehouderij de molensteen van fosfaatrechten is omgehangen met als argument dat dit noodzakelijk was voor behoud van derogatie.

En leg me eens uit wel belang het NAJK er bij had om jonge boeren bedrijfsovername onmogelijk te maken c.q. er voor te zorgen dat de bedrijfsovername hierdoor onbetaalbaar is geworden.

Waar zijn die twee clubs nu terwijl de derogatie weer ter discussie staat? Het enige wat ze doen is instemmen met nóg meer maatregelen met excuus ‘behoud van derogatie’. En volgend jaar herhaalt zich het spelletje wederom.
Daar kun je toch niet blind voor zijn?
+1
spotmelker
Er wordt beroep gedaan op 'kennisinstituten' . Kan de minister aangeven welke? Ik kan er geen vinden...
Henk2
De antwoorden zijn blablabla en opnieuw een dikke middelvinger richting de landbouw.
Lulhann
Beleid gebaseerd op bewezen niet kloppende onderbouwing zou toch juridisch aan te vechten moeten zijn?
kanniewaarzijn
@Lulhann Nee, dat is helaas niet mogelijk.
Jan-T
Mooi zwets verhaal van de minister van landbouw.
Maar normen staan er niet in vermeld om e.e.a. te kunnen vergelijken.
Dus ergens gaat er hier weer wat mis.

We kunnen er dus vanuit gaan dat de landbouw alles op orde heeft en het stedelijke gebied heeft nog een uitdaging te gaan.?
+1
John Spithoven
Het 7de actie programma nitraat dat als basis dient voor derogatie, waarin doelen staan voor oppervlakte water die door grensoverschrijdende normoverschrijding niet gehaald kunnen worden.
On de impact analyse wordt vermeldt dat de normen voor oppervlakte water niet overal gehaald worden, de reden wordt niet vermeld. Vervolgens beoordeelt Brussel het 7de actie programma nitraat als onvoldoende en zet LNV daarmee bewust derogatie op het spel.
En dan onder aanvoering van vakgroep voorzitter v Wenum de doelen ondersteunen en vandaag uit werken aan een alternatief. Waarbij men nu al met 100 % zekerheid kan vast stellen dat de normen niet gehaald worden.

En met als reden, die onder de deurmat blijft liggen, fosfaat verzadigd oppervlakte water uit Duitsland en België en stikstof verzadigd oppervlakte water uit België.

Walgelijk!!!!!

Lees afbeelding hoe bewust Noord Holland en Friesland voor de trein geflikkert worden. Ze hebben last van......Rijn water😥😥😥

(klik om te vergroten)

Nvanrooij
@John Spithoven
John er staat toch dat het water verbetert door de inlaat van Rijnwater en niet verslechtert. Dus die conclusie van jou snap ik niet zo goed
John Spithoven
@Nvanrooij mbt dat punt bedoel ik de gedachte gang dat Rijnwater in de boeren sloot in Friesland en NH terecht komt.....
Noorderling
Quote Reactie van @John Spithoven:
el ik de gedachte gang dat Rijnwater

Is dat zo gek?
Water gaat via de rijn, Ijssel, Ijsselmeer, Lemmer door de Friese meren, van Starkenborgkanaal naar Groningen.
Water wordt tot aan Noordpolderzijl doorgespoeld om het zout te verdringen en in de zomer voldoende beregeningswater te hebben en verzilting tegen te gaan. Het water dat bij Spijk Gelderland binnenkomt kan dus weer bij Spijk Groningen de waddenzee in stromen.
John Spithoven
@Noorderling Maar een vraag.

Welke oppervlakte water emissie draagt het meeste bij aan een eventuele normoverschrijding in het IJsselmeer?

Rivierwater
Influent uit de RZI
of het open riool ( de grachten) van onze hoofdstad....
+1
jan-cees-vogelaar
@Noorderling wel eens bekeken hoe het rijnwater via ijssel met forse vermenging van gelders en overijssels water via ketelmeer in ijsselmeer komt? En het zuiverend vermogen van een groot water als het IJsselmeer .
Voordat het rijnwater bij Lemmer is het circa gehalveerd in stikstof en fosfaat en dan is het logisch dat het bij Lemmer schoner is dan het water wat in de zomer in de Friesche wateren staat.
In de zomer zijn er meer boten die op het water lozen en meer toeristen (bij geen corona) die de RZWI's belasten.

Wetterskip heeft samen met Mesdag eens onderzoek gedaan naar waterkwaliteit.
Het profiel van de watergang had een voorname rol in het niveau van nutrienten.
Stijlere en diepere watergangprofielen zaten laag in nutrienten meer glooiende en ondiepere wateren zaten hoger.
MaFlodder
@jan-cees-vogelaar Bij mijn weten wordt bij droogte in bepaalde (natuur)gebieden ijsselmeerwater ingelaten. En heeft dit hogere stikstof- en fosfaat gehaltes dan water in het gebied zelf. Wordt dus extra bijgepompt en betekent weer extra stiktof in N2000 gebied. Maar ja, toerisme's wil is wet lijkt het en het is de economische rekensom wat telt in dat geval.
jan-cees-vogelaar
@MaFlodder de minister zegt precies het tegenover gestelde nml dat het inlaatwater schoner is
John Spithoven
@jan-cees-vogelaar Dat is dan wel niet zo, maar ja, als ze de website over waterkwaliteit data uit de lucht halen raken zelfs de ambtenaren het spoor bijster...😁

(klik om te vergroten)

MaFlodder
@jan-cees-vogelaar De minister zegt wel vaker wat, maar is er ook onderbouwing van? Nee is vast het antw...🤦‍♂️😉
pa
Quote Reactie van @John Spithoven:
Rijnwater in de boeren sloot in Friesland en NH

Dat is toverij
+1
tuk tuk
Snap niet dat er nog boeren die lid zijn van die club..ze trekken de boeren in het graf
+1
jan 10
Volgens mij was lto en ajk de enigste die er vol tegen in gingen,lto en heel veel boeren hebben toen bezwaar gemaakt bij lnv tegen de maatregelen zoals de 2 mtr bemestingsvrije zone langs slootkanten ,daardoor is deze komen te vervallen.
+1
John Spithoven
@jan 10 Onjuist
zie hieronder

rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/…

En

rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/…

Als sector ga je niet mee in een plan als de basis niet goed is.
Tegen alle waarschuwing in ging LTO en NAJK meebewegen. Dat gaf LNV de ruimte om iedereen die bezwaar gemaakt had (3000 plus) aan de kant te flikkeren en samen met een klein gedeelte van de sector te bewegen. En ligt er nu een verrot aangenomen beleid wat nog steeds geen zicht geeft op derogatie. Waar partijen bewust buiten de deur gehouden werden, lees de boze brief van Henk Bleker bijv.

De coalitie of the willings las ik vanmiddag onder aanvoering van de heer van de Tak, die ik in den beginne zag als een verbinder, maar na de laatste berichten over zijn aandeel in een verdachte zaak over smaak tomaten heb ik toch een andere kijk op hem gekregen. Weinig verbinding en weinig algemeen belang meer.
jan 10
@John Spithoven Beste John,
ik heb het over de extra 2 mtr bemestingsvrije zone langs sloten en ik kan dat nergens meer terug vinden,dus ik ga er van uit dat dit geschrapt is.
Hoe zie jij dat?
+1
John Spithoven
@jan 10 Beste Jan, zie screenshot.
Inbreng van de sector is dat de bemestingsvrije zones daar waar,ze 2 m waren ze bij kruidenrijk grasland pakket 1 meter worden. Nu wil het feit dat de voorwaarden van kruidenrijk grasland binnen de agrarisch natuurbeheer pakketten geen bemesting dulden als alleen met ruige stalmest.
Daarnaast mogen de koeien wel geweid worden op de bemestingsvrije zones.

Zie afbeelding. Mag ik dan vinden dat er bar weinig bereikt is op dit punt? En door mee te gaan in de overheidsplannen onderschrijft LTO en NAJK wel de uitgangspunten. En die kloppen niet. En daar heeft STAF en of SSC stevig voor gewaarschuwd. Maar daar wordt bar weinig van overgenomen.

Uitgefaseerd worden is ook een keuze.....🤔😥 je laten kwalificeren als coalitie of the willings door iemand die de ballen niet snapt van de sector en er ook nog een andere agenda op na houdt die het algemeen belang ernstig schaad!!!!!
John Spithoven
@John Spithoven De screenshot

(klik om te vergroten)

jan 10
@John Spithoven

Als er op hele perceel geweid wordt kan er toch geen sprake van zijn dat die 2 meter niet mee telt voor plaatsingsruimte,dat moet te verdedigen zijn.!
John Spithoven
@jan 10 We wachten af wat de minister eind deze maand voor aanvulling heeft en als we daarna een mogelijkheid zien, geven we er een trap tegen.
bio boer
@jan 10 weet van boer die pacht dijken weid daar drogekoeien en pinken op maar mag het niet opgeven als blijvend grasland van rvo dus ook geen plaatsing ruimte om in het pacht contract staat dat je het niet mag bemesten dat het waterschap dat zelf doet is ook al rechtzaak over geweest geen resultaat tot nu toe
jan 10
Quote Reactie van @bio boer:
weet van boer die pacht dijken weid daar drogekoeien en pinken op maar mag het niet opgeven als blijvend grasland van rvo dus ook geen plaatsing ruimte om in het pacht contract staat dat je het niet mag bemesten dat het waterschap dat zelf doet is ook al rechtzaak over geweest geen resultaat tot nu toe

Is wel wat anders als mijn eigendom waar geen restricties zijn.
Jean-PierreK
@bio boer, als die boer de pinken uitschaart op de dijken dan krijgt hij indirect wel bemestingsruimte.
bio boer
@Jean-PierreK hoe wil je die uitscharen ?er zit geen schuur of adres waar je ubn kan plaatsen hoe het precies zit weet ik ook niet met droge koeien ook niet echt handig elke keer overschrijven
+6
Edvof
@John Spithoven ik waardeer je inzet en werk enorm. Met name de moeite die je neemt om het met ons hier te delen. Blijft dit zo doen.
Echter merk ik de laatste maanden dat je steeds feller begint af te zetten tegen sector partijen die mee bewegen met de politiek/maatschappij.
Het komt op mij over, dat jij je minder en minder gehoord voelt. Door fellere bewoording te kiezen probeer je toch de aandacht te krijgen.
Door die bewoording vergroot je de kloof tussen jou en anderen die genuanceerder in de discussie zitten.
Ik wens wat meer toenadering tussen beiden, en wederzijds respect over de manier van aanpak. Jou/jullie kennis is waardevol in de discussies die spelen in de sector.
+5
John Spithoven
@Edvof Vooropgesteld, dank voor je steun.
Mijn harde toon was er altijd al. Maar wat ik persoonlijk de laatste tijd zie is dat de ene na de andere stommiteit uitgehaald wordt. Dat kun je uitleggen als zijnde " we moeten meebewegen". Natuurlijk moeten we mee bewegen. Als je mijn bedrijf kent zul je constateren dat ik op alle fronten mee beweeg. 20 % van het areaal natuur, duurzaamheid programma conform vraag uit de markt, 15 % ruw eiwit in het totale rantsoen, veel weidegang, grondgebonden , kringlopen sluiten door een groot gedeelte van eigen krachtvoer zelf te telen noem maar op.
Dat ik mijzelf niet gehoord voel is het ook niet, als een grote meerderheid van de sector de verkeerde kant op wil, prima, dan zwijg ik.

Maar daar zit het punt. Boeren willen perspectief, maar zowel LNV als sectorpartijen ( niet alleen LTO) geven dat niet. Gebiedsgerichte processen promoten om PAS knelgevallen te legaliseren ( terwijl PAS knelgevallen via Landelijke programma's gelegaliseerd worden) , emissie arme huisvesting promoten terwijl deze systemen juridisch niet houdbaar zijn en voor een gedeelte ook nog levensgevaarlijk voor mens en dier zijn, KRW en nitraatrichtlijn doelen ondersteunen terwijl de landbouw daar maar voor een zeer klein gedeelte de veroorzaker van het probleem is.....en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het is een puinhoop in de belangenbehartiging waarbij persoonlijke drive van bestuurders ook nog eens het algemeen belang schaden.

En ja, dan vraag ik mij wel eens af, wanneer komt het verstand een keer boven drijven.
jan 10
Quote Reactie van @John Spithoven:
De coalitie of the willings las ik vanmiddag onder aanvoering van de heer van de Tak, die ik in den beginne zag als een verbinder, maar na de laatste berichten over zijn aandeel in een verdachte zaak over smaak tomaten heb ik toch een andere kijk op hem gekregen. Weinig verbinding en weinig algemeen belang meer.

John,ik neem aan dat jij nr van de Tak binnen handbereik heb,kunnen jullie daar samen nog uitkomen,slechte communicatie mag toch nooit de oorzaak zijn.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @jan 10:
samen

lijkt mij dat john dan even met alle voorzitters van sectorpartijen om tafel gaat, en dat er van daar uit iets gaat komen
+1
Weidezicht
Het is behalve de riooloverstorten van het rioolwater uit de woningen ook zo dat al het hemelwater steeds meer afgekoppeld wordt van het vuilwaterriool, dus een 2e stelsel in de straat voor de straatkolken en dakgoten. Dat water gaat of rechtstreeks naar oppervlaktewater of het stelsel wordt gemaakt van harde drainagebuizen, zodat het in de ondergrond weg kan trekken. Maar al dat water van de straten en parkeerterreinen is natuurlijk niet schoon. Auto s lekken olie (winstpuntje voor electrische auto,s) en de banden slijten. Al die drap gaat dus rechtstreeks naar oppervlakte- of grondwater. Daar hoor je niemand over. Zelfde als aardwarmte. Als we met 7 miljard mensen de asrdkost lek gaan prikken en warmte onttrekken uit de aarde, wat is daarvan de uitwerking over (zeer) lange tijd? Als de aardkern afkoelt gaat die stollen en dan stopt de aarde met draaien? Ver gezocht, maar bij grote aardwarmte projecten boren ze meer dan 3 kilometer diep. Als dat op grote schaal wereldwijd de trend wordt.
Weidezicht
@Weidezicht deze reactie is kopie mijn reactie van een discussie die we gister hadden over waterkwaliteit e.d. in onze buurt. Sluit aardig aan op dit onderwerp.
mlkvhoudr
Ik vind er best heel wat voor te zeggen om langs de sloten stroken met meerdere soorten klaver te zaaien, ik overweegdaar ook wel een proef mee op eigen percelen, ik niet best ver van kant af blijven met kunstmeststrooien dus stroken langs de sloten van 2 meter of meer zou juist meer opbrengst kunnen geven op die plekken dan nu met strooien
Noorderling
@mlkvhoudr
Maar waarom dan niet het hele perceel?
mlkvhoudr
@Noorderling dat kan ook natuurlijk, ik heb vorig jaar perceel wat bol lag gefreest en daarna gespit en ingezaaid met gras plus 7 kg rood plus 3 kg wit , dit jaar even kijken hoe dat bevalt dan misschien meer, de voerboer hier zegt steeds dat je met te veel klaver de verkeerde soort eiwit gaat oogsten, daar moet ik me ook nog verder in verdiepen of dat zo is
HansBa
@mlkvhoudr heb hier ook een perceel met te veel klaver. Vorig jaar was een echt klaver jaar lijkt het. Hoe verminder je de klavers weer?
+1
mlkvhoudr
@HansBa weiden als t rode klaver is, die verdwijnt weer binnen 3 jaar meen ik, als het dit jaar weer zo is zou ik de prijzen van de gras drogerij in de peiling houden, zal niet mee vallen met hoge gasprijs, maar ik hoor er veel goede verhalen over om t dan te laten drogen
HansBa
@mlkvhoudr het is herfst 2020 ingezaaid met 40 kg tetraploid Engels raaigras en 5 kg witte klaver per ha. Het is allemaal klaver, koeien weiden er wel op maar die vinden het zelfs teveel/onsmakelijk terwijl ze er anders gek op zijn.
cs-agrar
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
gras drogerij

kon je wel eens weinig overhouden van je klaver
Noorderling
@mlkvhoudr
Toevallig verkoopt hij ook kunstmest?

Rood en wit is wel echt verschillend qua plant. Met bestendig en onbestendig eiwit zou ik niet zo bang voor zijn, dat is met gras ook zo en wil je ook niet te jong en nat de kuil in hebben.
mlkvhoudr
@Noorderling ja maar kocht het bij farmers4all tot nu toe maar ook daar is de prijs ook te hoog
klant
@mlkvhoudr en als je die plaatsingsruimte kwijtraakt ben je het er nog steeds mee eens.
mlkvhoudr
@klant kan het wel leiden waarschijnlijk maar mee eens ben ik het niet, betaal al voor meer oppervlakte pacht dan beteelbare grond
jan-cees-vogelaar
@mlkvhoudr dat verschilt per bedrijf ik ken bedrijven met lange smalle percelen en veel sloten
die worden niet vrolijk van veel slootkantenbeheer
+2
mlkvhoudr
@jan-cees-vogelaar voor een stukje is dat ook ingebouwd conservatisme in de landbouw waarom moet iets anders als ik het al jaren zo doe, er zit gewoon een zekere angst ingebakken voor verandering in de landbouw, maar ik heb ook relatief veel sloten in de uiterwaarden grond, wat ik niet vind werken is dingen van boven af opleggen. Maar als ik hoe cliché van een bedreiging een kans kan maken zal ik het niet laten.

Tegelijkertijd weten ook allemaal hoe het met het verplicht wiedeggen in de mais is afgelopen, het zo geheten premie jagen door de mais.

Waar niemand voor gemotiveerd was dus het ook gewoon niet werkte

Voor sommige bedrijven met name op de veengrond houd je amper percelen over, als ik ook 2 meter uit de buurt van de greppels moet blijven gaan de greppels er hier ook uit
Noorderling
@mlkvhoudr
Maximaal 5% dacht ik en daarnaast telt de perceel kant waar de drain de sloot in gaat niet mee, omdat daar de grens niets uithaalt voor zover uitspoeling er toe doet.
Dat laatste is nog wel wat winst mee te boeken 😉

Maar blijft natuurlijk reinste kapitaalvernietiging. Een bemester element dicht en je ziet al gele banen.
Leo,s vriend
@jan-cees-vogelaar dat verschilt per bedrijf . klopt, als je relatief extensief bent, en verzuipt in het gras, kan het niet veel kwaad, gebruik het schrale hooi voor droge koeien, of gebruik het als vervanging van structuur in melkveerantsoen.
Ken bedrijven die letterlijk verzuipen in het gras, en structuur aankopen..................
bio boer
De politiek doet toch wat die wil en in de kop heeft kunnen we praten als brugman sterke argumenten hebben ze doen net of ze luisteren dan doen ze toch hoe ze het zelf in de kop hebben 🤷‍♂️ lto staf fdf wie dan ook gaat daar weinig aan veranderen alleen als iets juridisch niet kan kun je iets afdwingen verders hebben we er weinig invloed op zo denk ik zelf
Weidezicht
@bio boer ben bang dat je gelijk hebt. Zeker met zo n versnipperde belangenbehartiging.
+1
Porky
@bio boer allerlei bedrijven hebben sterke lobbyisten in den haag lopen die constant met div partijen in gesprek gaan en blijven, wat doen de boeren organisaties; ? Mekaar de tent uit vechten en voor verdeling zorgen, ja daar bereik je niks mee, en de politiek is lachende derde.
bio boer
@Porky bij voorbeeld de supermarkt branche heeft maar met paar bedrijven temaken dan is het nog al eenvoudiger om de neuzen de zelfde kant uit tekrijg dan 72.255 landbouw bedrijven inclusief sierteelt met verschillende belangen krijg dat maar een op 1 lijn
Porky
Het klopt gewoon wat Carolien vd plas zegt, zolang er
Div boeren clubjes zijn ,en ze niet EÉN sterke boeren organisatie hebben met een goede lobby in denhaag zal het nooit iets worden,en zijn boeren de speelbal van politiek den haag, maar zoals ze ook zegt, dat kost geld om een sterke man in den haag te laten lobbyen, en daar gaat het mank, dan zijn de boeren niet thuis.
Weidezicht
@Porky je brengt onder woorden, wat ik ook denk. Het wordt helemaal niets zo. Maar er is ook geen 1 sector waar zoveel regelgeving is, welke voor iedere boer andere gevolgen heeft. Een staslbedrijf is een staslbedrijf, een restaurant een restaurant. Maar voor een boer met 100 koeien op 30 ha werkt een algemene regel totaal anders uit dan iemand met 80 koeien op 40 ha.. of 2 identieke bedrijven, de een naast natuurgebied, de ander op 20 km afstand. Dezelfde wetten gelden, voor de 1 geen probleem, de ander naar de kloten. Elke boer heeft buiten zijn gewone bedrijfsvoering om, een totaal ander speelveld om mee te dealen. Daarmee wordt eensgezindheid een bijna onmogelijke opgave.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Porky:
de speelbal van politiek den haag,

Ik blijf erbij dat het helemaal niet nodig zou moeten zijn om jezelf en de sector constant te moeten verdedigen. Als we een normale, fatsoenlijke overheid zouden hebben en ambtenaren met kennis van zaken zonder 2e agenda, dan zouden we gewoon op beleid kunnen vertrouwen. De vraag is dan ook: wie moet er eigenlijk aan de bak?
+3
BoerBart
@kanniewaarzijn Erg sterk. Bij de toeslagen-affaire ga je toch ook niet zeuren over de slechte organisatie bij de slachtoffers.
Het is potverdikkie DE TAAK van de overheid. Hier hebben ze ons mandaat voor gekregen.
+2
jan-cees-vogelaar
@BoerBart Bij de toeslagen affaire is er tot op heden geen belangenbehartiger die in het beginsel stomme afspraken heeft gemaakt(lto/pas) waardoor er drie tot vier duizend boerenbedrijven in de ellende kwamen. En die nu aan het oplossen van de ontstane crisis bestuursleden die zelf ook in knel zijn gekomen plots door vooral mee te gaan praten in zogenaamd gebiedsgericht beleid collega boeren onder de bus donderen . Dit alles op basis van juridisch onhoudbare wetgeving en nog erger op basis van het willens en wetens toegepaste rekenmodellen die nog geen fractie van de werkelijkheid benaderen.

Dus ja het is terecht dat de boerenbestuurders die zich daarvoor lenen daarop worden aangesproken.
Ik zou zeggen Pas melders meld je vooral bij de boerenbestuurders in de gebiedscommissie en mensen met een Wnb vergunning stuur alvast een pm aansprakelijkheidstelling naar die bestuurders in die gebeidcommissies.
Niet om te polariseren maar om te voorkomen dat een paar inhoudloze sukkels je bij de bok doen met zogenaamd slimme oplossingen.
Daar is volgens mij inmiddels voldoende ervaring mee. (fosfaat en Pas en kalverfraude)
+2
nescio
@jan-cees-vogelaar kalverfraude was slechts een afleidingsmanoeuvre om Cees Romijn te redden toch? Op dezelfde publicatie datum bleek dat het fosfaatreductieplan zeer succes vol was, 5 miljoen kg onder plafond cbs.nl/nl-nl/nieuws/… . Hij heeft 100.000 koeien te veel de dood in gejaagd. Bij toeslagen affaire geeft Omtzigt ook aan dat Rutte 3 zo te werk ging, als er slecht nieuws was, dan met ander bericht afleiding veroorzaken.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @BoerBart:
. Hier hebben ze ons mandaat voor gekregen

iedereen maakt fouten

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's onderdeel , aardappels en kamervragen geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!