Actiegroep hekelt ‘onterechte vergunningen’ op eerste marathonzitting Overijssels ‘boerenproces’

De natuurvergunningen die Overijsselse boeren kregen van de provincie rammelen en zijn ten onrechte verstrekt. Dat zei raadsman Valentijn Wösten maandag namens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) tegen de rechters in Zwolle op de eerste zittingsdag van het Overijssels ‘boerenproces’.

Deel dit topic

Reacties

+2
Nvanrooij
MOB stelt alles ter discussie maar niet het Aerius model met afwijkingen van 50-100% .Het modelleren van droge depositie niet zonder dat droge depositie ooit gemeten is.
Wat een circus
+4
rene-de-jong
@Nvanrooij Wat ook bijzonder is, is dat de vergunningverlening (het proces) onder de loep ligt en niet de schade.

Het proces voldeed niet; PAS voldoet niet, voorsorteren mag niet.
Geen passende beoordeling dus voldoet niet volgens HR.

Maar is er wel schade, waarom hoeft deze niet aangetoond te worden immers als er brand is komt er toch ook een expert die (eerst) een schade rapport maakt alvorens uit te keren.
Is het passend beoordelen van schade o.b.v. fictieve, berekenen en veronderstelde schade wel passend ?
Is de tunnelvisie stikstof (schade) wel juist ?

De MOB kan eindeloos procederen o.b.v. deze fictieve, berekende en veronderstelde schade, maar of het object (de natuur) in goede matige of slechte slechte staat was en is niet bekend.

Als er totaal geen verband is met fictieve, berekende en veronderstelde schade en de staat van de natuur (en dat is er niet volgens SDF) dan gaat er iets niet goed.
De schade door een vluchtige stof (NH3) stopt blijkbaar bij de landsgrens..

(klik om te vergroten)

Grijze duinen (fictief) slecht van Zeeland t/m Rottumerplaat
+5
rene-de-jong
In de 'schaderapporten' van andere experts (SDF systeem) staan hele andere redenen...

(klik om te vergroten)

De top tien in de EU
nicolien
@rene-de-jong uu klopt dit ,invasion alieen species?
+3
rene-de-jong
@nicolien Ja dat klopt, hiermee wordt bedoeld dat er soorten staan die er niet thuis horen en deze verdringen de te beschermen soorten.

De 2e idem, outdoor sports......activities; dit zijn mensen die de boel vertrappen (wsl met stikstof onder de zolen)

Maar alleen in Ned. is er berekende schade en deze staat met stip op nummer één ook al is er nog nooit niks gemeten of een bodemonderzoek afgerond wat dit kan bevestigen.

Voor GRIJZE duinen is dit dus door de landelijke regie (zo noemen ze dit) bepaald; ongunstig voor SVI
En DAAROM vult ook G. Vriens ONGUNSTIG in op de Friese Waddeneilanden.

G.Vriens is de Friese ecolieger die dus niet weet hoe het gaat met de natuur maar vanachter zijn bureau invult ONGUNSTIG in de gebiedsanalyses (11 stuks) en in diezelfde rapportage schrijft "leemten in de kennis" m.a.w. we weten het niet
cs-agrar
Quote Reactie van @rene-de-jong:
berekende schade

je zou denken dat hier ergens een basis onder ligt, waar komt die dan vandaan
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @cs-agrar:
je zou denken dat hier ergens een basis onder ligt, waar komt die dan vandaan

Sophie Hermans: "Dat zie je toch zó!" (N.a.v. de vraag van Caroline over die onderbouwing)
cs-agrar
@kanniewaarzijn Hermans stuitert wat heen en weer in bewoordingen, dat doe je drie keer, zijn de interrupties van het kamerlid op en jij hebt niets gezegd...Hugo-style, veel lullen maar vooral niets zeggen
robbies
@cs-agrar Die Hermans zit daar duidelijk niet vanwege haar politieke competenties. Mijn god, die was me een partij slecht geinformeerd.
+1
BoerBart
@robbies Ik irriteer me mateloos aan Hermans. Heel veel, heel snel, heel leeg gezwam. Dat is dan de nummer 2 van de VVD. Bah! De VVD is een lege dop.
Ik ben geen Kaag fan, maar ze heeft met Kuipers, Dijkgraaf en Uslu wel praktijk mensen naar Den Haag gelokt.
Jammer dat ze geen fatsoenlijke landbouw visie hebben. D66 blijft een elitaire stadsclub. Maar toch, een VVD moet toch beter kunnen?
+1
robbies
@BoerBart alle goede mensen zijn onder Rutte weggelopen
BoerBart
@robbies klopt, en persoonlijk assistenten ( ordinaire stagiares) vullen de lijst van meelullers/visielozen.
HansBa
@rene-de-jong iedereen kent toch die dode eik op de Veluwe, dat is de aangetoonde schade.
BertK
@HansBa Ook eiken zijn een keer aan het einde.
Druk
@BertK
'Minister moet oplossing vinden voor PAS-melders'
Gisteren 14:00 uur - Klaas van der Horst

Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) wint de ene stikstofzaak na de andere. Deze week wil ze afdwingen dat ook wordt gehandhaafd op het niet voldoen aan de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) door PAS-melders. Veel boeren en hun organisaties zitten erover in de stress, maar Stichting Stikstofclaim (SSC) adviseert enige kalmte. Stikstofminister Van der Wal s verplicht met een oplossing te komen.

Voorzitter John Spithoven verwijst hiervoor naar de genoemde Wsn. Hij wijst erop dat daarin is vastgelegd dat de minister zorg zal dragen voor de legalisering van de genoemde PAS-knelgevallen. De wijze waarop gelegaliseerd gaat worden, heeft ze nog niet gemeld. In het advies van de Raad van State op deze wet staat daarom dat de Wet nog een toetsingskader mist voor legalisering. Daar wees Farmers Defence Force (FDF) vorige week ook al op. FDF wil daarom zo'n toetsingskader afdwingen. Volgens SSC is dat niet nodig en is het zelfs beter om de overheid zelf nu het werk te laten doen. De minister heeft trouwens al enige actie ondernomen. Op 10 november 2021 is er een ontwerp legalisatieprogramma naar de tweede kamer gestuurd, maar meer moet volgen.

De minister en niemand anders
Spithoven: "De minister gaat de melders en de vrijgestelden legaliseren en heeft daar drie jaar tijd voor nodig. Dit betekent dus dat het de verantwoordelijkheid is van de minister, en van niemand anders."SSC verwijst ernaar dat minister Van der Wal 11 mol depositie per hectare per jaar nodig heeft voor het legaliseringsprogramma. Zij zal daarvoor putten uit het stikstofregistratiesysteen (SSRS) dat sinds mei 2020 bestaat en gevoed wordt vanuit diverse regelingen.

MOB kan nog meer zaken gaan winnen
De kans bestaat dat de rechtbank dit allemaal te vaag vindt en te lang vindt duren en stelt dat moet worden gehandhaafd. MOB gaat dan weer winnen en kan daar ook nog wel even mee door blijven gaan. Toch adviseert SSC om vast te houden aan de toezeggingen van de minister met betrekking tot legalisering. Om de minister te 'helpen', heeft SSC de minister bijna een jaar geleden al aansprakelijk gesteld voor het geval dat niet zou gebeuren, maar in de eerst plaats is er de eigen wet waar de minister zich aan moet houden.

Beweiden vrijgesteld
Als het gaat om de zorgen met betrekking tot het beweiden en bemesten, adviseert Stikstofclaim eenzelfde houding. De minister heeft in diverse Kamerbrieven aangegeven dat beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig zijn dan wel zijn vrijgesteld. De laatste keer gebeurde dat in september vorig jaar.
HansBa
@BertK nou, heb hier op het erf wel 50 eiken staan en eigenlijk nog nooit 1 dood gegaan zover ik me kan herinneren en al zeker niet van teveel stikstof...
+2
BertK
@HansBa De waterhuishouding op jouw erf zal ook wel beter zijn dan op de Veluwe.
+3
hookwood
@HansBa Hier staan ook eiken en kastanjes van bijna 150 jaar oud. Die staan er heel best bij. Hier aan de weg ook allemaal eiken. Die zouden toch allang het loodje gelegd moeten hebben met al die ammoniak en NOx.
kanniewaarzijn
@hookwood En in die bomen de wereld aan vogels, zonder gebroken pootjes en dunne eierschalen. Alles kerngezond!
hans1980
MOB gaat haar boekje ver te buiten
Druk
@hans1980
Laakbare geitenpaadjes
Grote kans dat de veehouders het gelag moeten betalen

Met het grootste gemak wint de activistische milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) rechtszaak na rechtszaak over het stikstofbeleid van de overheid. Zo moet het landbouwministerie de adresgegevens bekendmaken van de circa 3700 bedrijven zonder deugdelijke Natuurbeschermingswetvergunning, de zogenoemde PAS-melders. En vorige week stelde de rechtbank Zwolle dat de provincie Overijssel biomassacentrales onterecht hun gang heeft laten gaan. De provincie moet of handhaven, of de centrales aan een passende vergunning helpen.

En MOB zal rechtszaken blijven winnen, zolang overheden zich in allerlei bochten blijven wringen om bedrijfsactiviteiten door te laten gaan. Afgelopen zaterdag stond in deze krant een ontluisterend overzicht van overheden die creatief puzzelen met oude stikstofvergunningen. Zo benutte de provincie Limburg de stikstofruimte van een boerderij die sinds 2012 niet meer gebruikt wordt voor de uitbreiding van een spoorwegterminal in Venlo. ,,Elegant is het niet”, zo erkende gedeputeerde Geert Gabriels van notabene GroenLinks. Noord-Holland paste een soortgelijk trucje toe met de bouw van een appartementencomplex in Wormer. Ze haalde een 46 jaar oude vergunning uit de mottenballen van een veevoerfabriek die al twintig jaar niet meer actief is.

Deze twee voorbeelden van laakbare geitenpaadjes zijn slechts het topje van de ijsberg. Door die omvang weet menig overheid er mee weg te komen. Als dit creatief boekhouden wel bij een rechtbank wordt aangekaart, maken rechters er gehakt van.

Dat bleek eind vorig jaar in de door MOB aangekaarte zaak tegen de provincie Noord-Brabant. Die had ermee ingestemd dat de Amercentrale oude rechten verwerkte in nieuwe vergunningen. De rechtbank stelde in niet mis te verstane bewoordingen dat de politiek weliswaar wetgeving had aangenomen om de natuur beter te beschermen tegen stikstofschade, maar dat dit dweilen met de kraan open is ‘zolang er ongelimiteerd gebruik kan worden gemaakt van bestaande rechten’.

Discutabel is ook de grens van 25 kilometer die sinds kort gehanteerd wordt bij het aanvragen van een natuurvergunning. Stikstofneerslag buiten deze grens is er wel degelijk, maar wordt voor het gemak niet meer meegerekend. Het mag duidelijk zijn dat de overheid daarmee vooral de grote uitstoters zoals Tata, Schiphol en de energiecentrales tegemoetkomt.

Grote kans dat de veehouders het gelag moeten betalen. Zij zullen extra moeten bijdragen aan het grote doel om de stikstofuitstoot in Nederland voor 2030 te halveren. Dat zal terecht op verzet stuiten van boerenorganisaties, waarna een verdere vertraging op de loer ligt.

De Raad van State velde eind mei 2019 een snoeihard oordeel. Het stikstofbeleid was veel te vrijblijvend en diende aangepast te worden. Dat rechters bijna drie jaar na dato nog steeds overheden moeten terugfluiten en kwalificaties gebruiken als dweilen met de kraan open, is ronduit beschamend.

AAN DIRK VAN DER MEULEN

commentaar@lc.nl
+1
KOC1981
Ik weet niet wat de exacte verhouding is tussen ureum en ammoniakuitstoot, maar hoe zeker is MOB van zijn stuk dat de uitstoot per koe gestegen is? gemiddeld ureum is in de laatste 25 jaar met 10 punten gezakt.

boerderij.nl/celgetal-stijgt-licht-melkureum-daalt…
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @KOC1981:
Ik weet niet wat de exacte verhouding is tussen ureum en ammoniakuitstoot,

Hoe werkt de SCR-technologie?
In de uitlaatpijp wordt AdBlue® ingespoten op een plek vóór de SCR-katalysator en na de motor. De AdBlue® wordt opgewarmd in de uitlaatpijp en ontleedt zich in ammoniak. In de katalysator gaan de in de uitlaatgassen aanwezige stikstofoxiden (NOx) een reactie aan met deze ammoniak en worden daarbij omgezet in stikstof (het hoofdbestanddeel van de lucht die we inademen) en waterdamp.
+4
Jan-T
Vind de gedachte van de MOB wel een raar fenomeen.

Als je er vanuit gaat dat er vele hectares industrieterreinen er bij zijn gekomen de laatste 10 jaar dan klopt er iets niet met wat de MOB nu doet.

Waar het Industrieterrein gekomen is, Daar was vroeger stikstof opnemend gras.
Op zo'n nieuw industrieterrein is alles verhard en neemt het geen stikstof meer op.

Volgens mij is de MOB bezig zich zelf te vernietigen, en of het overschat zich zelf.
Want waarom word de MOB NIET AANSPRAKELIJK GESTELD voor de schade die de MOB nu veroorzaakt door dat de Agrariërs na aansprakelijke worden gesteld dat ze geen goeie vergunningen hebben, terwijl het de wetgever is die de problemen veroorzaakt heeft??.

De bal gaat binnenkort een hele andere kant op, dan wat de MOB kan behartigen.

Het is de overheid die fouten maakt, en vervolgens mag diegene die het industrieterrein volgebouwd heeft gewoon door gaan, en de boer die al 50 jaar op dezelfde locatie een stal heeft staan mag vertrekken??.

Dit kan niet goed gaan.
+3
de jonge
@Jan-T zo heb ik dus mijn eigen idee door wie de mob eigenlijk gefinancierd en ondersteund word...
richard-de-wolff
@de jonge de industrie?
crisis
Quote Reactie van @Jan-T:
Waar het Industrieterrein gekomen is, Daar was vroeger stikstof opnemend gras.

De emissie door beweiden en bemesten wordt in de modellen vele malen hoger ingeschat dan de emissie van vervangende activiteiten of bewoning. Asfalteren is dus de oplossing.
Jan-T
Quote Reactie van @crisis:
De emissie door beweiden en bemesten wordt in de modellen vele malen hoger ingeschat dan de emissie van vervangende activiteiten

Betekend dit dat als ik een nieuwe auto heb gekocht in 2015.
Dat deze in 2015 aan de wet en regelgeving voldoet plus in 2015 RDW goedgekeurd.
Waarna de MOB tegen de auto bezitter zegt de regelgeving is aangepast dus jou auto uit 2015 voldoet niet meer en stoot meer schadelijke stoffen uit dan mag.
Dus stop maar mee rijden en zet deze stil en want je bent fout bezig

Omdat IK VAN DE MOB vind dat ik in geheel Nederland belanghebbende ben en beschermheer ben van de Nederlandse wet en regelgeving.
boer.
@Jan-T klopt ook want de sjoemelsoftware in de auto's zit er nog gewoon in en is afgekocht met een boete en we rijden er met ons allen nog gewoon in
+2
kanniewaarzijn
@hans1980 Die reacties onder het artikel zeggen genoeg; zo denkt de Nederlandse bevolking erover.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's zwolle en ammoniakrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!