Nederland smijt met natuurmiljoenen zonder in beeld te hebben welke resultaten dat oplevert!

Quote:
“Nederland investeert al decennia vele miljoenen in de natuur. Maar welk effect al die investeringen hebben op de natuur, dat weten we niet. Want die informatie is NIET OPENBAAR.
Een draadje over een merkwaardige gang van zaken 1/7”


Bron

Geesje Rotgers on Twitter
twitter.com

Deel dit topic

John Spithoven

Reacties

+9
John Spithoven
Lees alle draadjes van Geesje. Men weet niet wat het effect is van opkoop bedrijven ivm verlagen depositie op natuur. Miljarden publiek geld wordt in een bodemloze put gegooid.

Misschien een hint voor alle belangenclubs. Stel eens wat vragen!
Bijvoorbeeld
Kunt u overleggen hoeveel stikstof er in de bodem ophoopt de laatste decennia?
Kunt u her verloop van de ph laten zien in natuurbodems de afgelopen decennia?
Welk natuur resultaat levert een investering in het verlagen van de stikstof deken op?
Is er in beeld of er een causaal verband is tussen de kwaliteit van de natuur en de gemodelleerde stikstof deken?
+6
Twentsch Land
Verkapte communisme is het achterliggende doel....alle natuurorganisaties zijn dat feitelijk.

@John Spithoven
+4
j h p
@John Spithoven Ik zou zeggen WOB ze helemaal lam, te gek voor woorden, lachwekkend en wat kun je het nog meer noemen.
+9
bertusvds
@John Spithoven misschien ook niet verkeerd om andere belangenclubs er bij te betrekken om de politiek meer te beïnvloeden . ik bedoel wat is er belangrijkerder ? de schade in groningen door gaswinning herstellen of het stikstof "probleem"? de zorg of het stikstof "probleem" ? enz. gaat nederland echt die 25 miljard in een bodemloze put gooien of gaan we er wel nuttige dingen mee doen !
+5
John Spithoven
@bertusvds Mee eens, met 25 miljard kunnen er zoveel echte problemen in de samenleving opgelost worden.
+4
achterhoeker2
@bertusvds Mee eens ,er moet een maatschappelijke discussie komen of één groep n.m de milieuclubs (met hun dure hobby) miljarden mag vragen van de gemeenschap, zonder concrete doelen en/of milieuwinst.
Al dat geld moet vroeg of laat een keer terug betaald worden.
WNL of andere omroepen ,de telegraaf en meer mensen die wel de slaap uit hebben moeten dat debat aanzwengelen .
25 miljarden is heel veel geld per hoofd vd bevolking.
+2
cs-agrar
Quote Reactie van @bertusvds:
die 25 miljard in een bodemloze put gooien

das alleen stikstof, ook nog 30 naar klimaat, daar hoort ongeveer dezelfde mate van onderbouwing bij..
+19
tuk tuk
In mijn ogen is geesje de bescherming s vrouw van de Nederlandse boeren..top geesje wat je voor de Nederlandse boeren doet in
een woord geweldig
Weidezicht
Zag in die draadjes ook weer een peiling. Daarin groeit ook Ja21. JanCees, kun jij vertellen wat Ja21 doet in de kamer met al deze shit die de laatste weken naar buiten komt. Zowel stikstof, als dat natuurgeld en bijvoorbeeld die enorm grotere uitstoot van giftige stoffen bij bijv. Tata en schiphol. Als er weer verkiezingen komen is Bbb mijn grootste optie ondanks mijn stem op Ja21. Alle anderen zijn voor de boeren geen optie meer denk ik. Maar hoe goed doet Ja21 zijn best? BBB haalt natuurlijk in boerenkring telkens het nieuws en daardoor is misschien de inzet van Ja21 buiten beeld?
jan-cees-vogelaar
@Weidezicht Denk dat BBB mijn stuk in de Agrio bladen goed heeft gelezen en aan de hand daarvan opmerkingen heeft gemaakt tijdens het debat over de regeringsverklaring.
JA21 zal naar ik heb horen verluiden vragen stellen aan minister stikstof en natuur over wolf en over stikstof
+2
rene-de-jong
@jan-cees-vogelaar Hoe ze ook aan de info komt doet er niet toe, ze doet het donders goed momenteel en stelt de juiste vragen nu het nog kan.

Misschien kan JA22 ook een aanvullende duit in het zakje doen, twee weten meer dan één.
Het één tweetje tussen Haga en vdPlas gaf deze week ook flink wat extra (s)preektijd.....
+1
Bartlehiemboer
@rene-de-jong Ja, dat doet Haga goed. Deed hij met Omtzicht ook al. Toch jammer dat FvD tegen de stikstofmeting heeft gestemd. Omdat er geen stikstof probleem is. Ze bedoelden het goed maar pakt verkeerd uit. Was wel de beslissende stem. Wel een aanfluiting dat verder alleen de zittende partijen tegen stemden. Dat moet toch wel genoeg zeggen. Kun je een verworpen motie stemming terug draaien? FvD was ziek op die dag... Hadden zich afgemeld konden dus niet helder nadenken.. Tja, ik bedenk ook maar wat. Het is zo'n gemiste kans dat ze niet gaan meten. (Tot nu toe)
Weidezicht
@jan-cees-vogelaar ok. Jij adviseert toch gewoon bij ja 21? Of doe je daar niets meer? Als er eerder dan rutte hoopt, weer verkiezingen zijn, neem ik aan dat je gewoon daar op de lijst staat? Jij hebt kennis, en hebt misschien wel het kortste lijntje richting een politieke partij.
cornelissen
@Weidezicht En mijn stem en Eerdmans moet zijn best maar doen om de aantallen kiezers te halen uit de randstad met o. m. zijn immigratie a la deense stijl en daar zit wel potentieel voor de aantallen.
+1
jan-cees-vogelaar
@Weidezicht als je hebt opgelet heb je gezien dat JA21 met enige regelmaat vragen stelt inzake stikstof. Er zijn drie landbouwdossiers waar JA21 zich op focust en èèn daarvan is stikstofwetgeving.
JA21 heeft drie Tweede Kamerleden en daarvoor de ondersteuning.

Binnenkort komen er op twee andere dossiers ook een aantal vragen
+13
rene-de-jong
Verslag van een bezoek aan het provinciehuis in Fryslán d.d. 7 juni 2021;

Aanwezig o.a. dhr. Gabriël Vriens, deze man heeft ALLE gebiedsanalyses opgesteld, naar nu blijkt vanachter het bureau en met virtuele schade als uitgangspunt......

Belangrijkste conclusies uit dit overleg:

- Er is géén monitoring op de natuur, Fryslan weet NIET hoe het gaat met de natuur ! (bevestigd door G. Vriens).
- Er is een VIRTUELE schade in 11 stikstof gevoelig verklaarde gebieden.
- ALLE 11 betreffende ‘gebiedsanalyses’ bevatten 22 pagina’s VIRTUELE schade.
- Dit zijn dus VOORSPELLINGEN voor depositie welke voor 50-100% afwijken.
- Op basis van DEZE virtuele berekening wordt er dus ONGUNSTIG ingevuld, terwijl dit dus NIET bekend is !!
- De landelijke SVI (staat van instandhouding) zou opgebouwd moeten zijn uit alle gebiedsanalyses.
- Alle cijfers bij elkaar zou een EIND rapport moeten opleveren.
- Dat er IN de gebiedsanalyses ONGUNSTIG is ingevuld, heeft betrekking op de landelijke staat (aldus G. Vries)
- Dit is op zich dus al opmerkelijk (om voorgaande reden) echter het is ook NIET juist.
- Dat er geen monitoring is blijkt ook uit de gebiedsanalyses van 2017 en dit blijkt ook duidelijk uit de mailwisseling.
- Is de grond VERMEST ? is de grond VERZUURD door virtuele depositie, zaken die NIET bekend zijn.
- Onafhankelijk monitoring VERPLICHT !! >> er is een EU monitoring beschikbaar genaamd SDF en deze zou volgens de REGELS van de EU ingevuld moeten worden, deze monitoring houd géén rekening met VIRTUELE schade en kijkt naar de werkelijke VEGETATIE.

Knipsel uit gebiedsanalyse van Oords Mersken:
natura2000.nl/sites/default/…

pagina 15 bovenaan;
leemten in de kennis
Pagina 20;
leemten in de kennis
Pagina 25;
leemten in de kennis


Kortom de kennis ontbreekt en de schade is UISLUITEND een virtuele en berekende schade.

Bij herhaling is verzocht om steekhoudende reactie alvorens de mooiste landbouwprovincie te slopen ; antwoord 0,0 nihil ofwel NIKS

Ik voorspel dat dit in alle provincies gelijk is; correspondentie overigens gedeeld met SCC en Staf
Weidezicht
@rene-de-jong dit moet in de krant.
rene-de-jong
@Weidezicht Zou 't helpen ?

De monitoring is een ratjetoe en wordt naar believen van LNV gemaakt o.b.v. fictieve schade.

Per provincie zou dit aangekaart kunnen worden zoals in FRL is gedaan en ze vervolgens aansprakelijk stellen (wat nog niet is gedaan in FRL 😁 )
Tevens zou het SDF systeem (EU monitoring) voor recht verklaard kunnen / moeten worden door SCC bij het HvjEU.

Er is geen enkele relatie tussen KDW (overschrijding) en kwaliteit van de natuur....
+1
Albert Altena
@Weidezicht In deze doet Caroline v/d Plas ontnuchterend werk in de Kamer
j h p
@rene-de-jong Poldermodel krijgt zo wel een andere betekenis; waar modellen een virtuele werkelijkheid wordt.
Beetje vergezocht, zie een kleine overeenkomst met de film Terminator 😅
MTSTAMMINGA
Nederland investeert al decennia vele miljoenen in de natuur. Maar welk effect al die investeringen hebben op de natuur, dat weten we niet. Want die informatie is NIET OPENBAAR.

Wie het zien wil kom maar eens langs Toen wij als boeren uit het gebeid werden weg gestuurd !!!! 25 jaar terug Ons als boeren doet het nog altijd zeer Zakelijk is het redelijk tot matige opgelost voor ons De burger vindt die gemaakte natuur/rotzooi mooi
jullie voelen nu wat wij mee maakten een amtenaar is niet zakelijk maar wel slim
+2
Leo,s vriend
Quote Reactie van @MTSTAMMINGA:
Want die informatie is NIET OPENBAAR

niet alleen niet openbaar, die is er volgens mij niet eens, natuurorganisaties hebben daar geen belang bij,als blijkt dat het goed gaat is er geen reden om budget te krijgen voor uitbreiding , en dat is nu net waar het bij hun om draait, geld, geld , geld.
+1
George
Quote Reactie van @MTSTAMMINGA:
voor ons De burger vindt die gemaakte natuur/rotzooi mooi

Als die het mooi vinden ga je niet meer winnen Karst.
j h p
Handelen op basis van modellen en virtuele werkelijkheid, was dat ook niet bij de toeslagen affaire en tweelingfraude?
Willem123
Ons boerenland , dat is de Natuur en ook hoe wij er mee omgaan. Tot 1990 was er weinig tot geen fluitekruid en ridderzuur in de wegbermen landbouwgronden. Hoe onze Voorouders 2000 jaar Nederland Onkruidvrij gehouden hebben. En NU hebben we de laaste 25 jaar van de 20 eeuwen van bestaan van Nederland een Grote rotzooi van gemaakt. En nu de laaste paar jaar komt er nog bijvoorbeeld de Jacopskruid ,Akkerdistel en nog een aantal soorten die Nederland overwoekerden. Hoe krijgen we de Natuur weer schoon, zoals voor 1990?
+2
Weidezicht
@Willem123 ik ben bang dat ze dat juist natuur noemen....
+1
Realisme
@Weidezicht zeg je goed! Heb ooit het woord onkruid in de mond genomen in gesprek met van die lui en dan krijg je een verbaasd gezicht en de vraag of onkruid wel bestaat🙄 sindsdien heb ik het maar over dominante soorten😑
cs-agrar
Quote Reactie van @Willem123:
we de Natuur weer schoon, zoals voor 1990?

juiste mineralen
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's natuur en informatie geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!