Staat aansprakelijk voor schade onverbindendverklaring PAS?

boerderij.nl/staat-aansprakelijk-voor-schade-onver…

Juriste J Kroon geeft hier een duidelijke uiteenzetting over de rechten van de PAS melders.
Ook SSC heeft de staat omtrent dit dossier al in april 21 op voorhand aansprakelijk gesteld.

stikstofclaim.nl/updates/…

Deze week maakte de Raad van State bekend dat de adresgegevens van de PAS melders openbaar gemaakt dienen te worden. SSC onderzoekt op dit moment of er ,daar waar het prive adres en bedrijfsadres hetzelfde is, er nog een stokje voor te steken is. Er is een Europese richtlijn die daar namelijk iets over regelt. Binnenkort meer daarover.
En daarnaast is er nog een groep, de vrijgestelde en de interimmers die ook recht hebben op dezelfde behandeling.
Maar hoe worden de PAS melders gelegaliseerd? Dit geschiedt op basis van of intern salderen/ positieve weigering (waar we ook een procedure over voeren ivm meer rechtszekerheid) of middels een Wnb met ruimte uit het stikstofregistratie systeem.
Dat stikstofregistratie systeem zal gevuld moeten worden met juridisch houdbare maatregelen, waarbij er eigenlijk maar 1 principe is wat daar voor zorgt en dat is dat een vergunde staart wordt ingeleverd om vervolgens weer via het stikstofregistratie systeem uitgegeven te worden. De saneringsregeling varkenshouderij zorgde voor een heel klein beetje stikstofruimte.
Maar het enigste wat echt een oplossing biedt, is bedrijven met een vergunning opkopen (vergunde staarten en hoe dichter bij de N2000, des te liever) en weer uitgeven om bijvoorbeeld de PAS melders te legaliseren. En met het voornemen van de minister deze week om productierechten bij uit of opkoop in te nemen is de krimp van de veestapel in gang gezet.

Maar waarom moeten bedrijven die hun zaakjes op orde hebben gedwongen worden plaats te maken omdat de overheid er een chaos van heeft maakt? En daarom heb en blijf ik zeer grote bedenkingen houden bij de rol van gebiedscommissies.

Deel dit topic

Reacties

+1
tuk tuk
Stel LTO ook maar aansprakelijk. Het komt uit hun koker
marcel r
@tuk tuk Als de overheid de PAS goed uitgevoerd had. En eerst ruimte gecreëerd voordat er ruimte werd weggegeven, dan had het prima gefunctioneerd.
Henk2
John als ook alle bedrijven buiten de landbouw zonder vergunning nog stikstof moeten verwerven ,waar moet al die stikstof dan vandaan komen?
BertK
@Henk2 In die zgn stikstofdeken zijn die bedrijven al lang meegerekend. Hun stikstofdepositie is er dus meest ook al langer. Een deel van de onbestemde hoeveelheid die er altijd al was hoeft alleen op naam gezet te worden. Door de jaren heen gezien neemt de depositie als geheel af, dus die ruimte is er.
Wordt daar de groei van een enkeling onbedoeld mee gelegaliseerd, jammer dan. Je kunt niet tien collega's in onzekerheid laten zitten voor één twijfelgeval. Zeker als het nergens over gaat.
jan-cees-vogelaar
@BertK Maar om een vergunning te verkrijgen moeten ze elders stikstof verwereven en we weten waar de meeste gerigstreerde stikstof zit
BertK
@jan-cees-vogelaar Niet mee eens, die stikstof is al ingecalculeerd. Heb mijn eerste reactie beetje aangevuld. Dat zit al lang in de 'dode hand'. Als overheid kan je dat op naam zetten om je eigen fouten te corrigeren. Daar ben je overheid voor, dan mag je over algemene middelen wat zeggen.
bio boer
@BertK die stikstof had nooit vergund mogen worden stelt de rechter alle exstra depositie na n2000 status boven de depositie stikstof norm is verboden en kan de staat ook niet zomaar negeren daarom is de pas ook afgeschoten
bio boer
@bio boer en de gedachte bij de pas was als idereen maatregelen neemt over gaat op emmisie arme stalsystemen is er wel ruimte alleen wes de ruimte al vrij gegeven voor dat de emissie was teruggebracht
jan-cees-vogelaar
@BertK De nationale emissie berekend door de emissieregsitratie is niet gekoppeld aan vergunningen. Je hoeft het niet met me eens te zijn maar voor iedere vergunning van een activiteit die stikstofemissie heeft en die nieuw wordt uitgegeven moet er stikstof worden aangekocht ook voor legalisering pas melders moet er ergen stikstof worden gevonden door de overheid in dit geval. Er zijn een zeer beperkt aantal gebieden ik meen 4 waar nog wat stikstofruimte is . Woon toevallig midden in zo een kleine vlek
bio boer
@jan-cees-vogelaar vind raar dat ze zeggen dat je daar geen verguning hoeft er komt meschien nog wel punt dat die ruimte vol is en houden ze dat niet bij met de vergunningen
BertK
@jan-cees-vogelaar PAS-melders en -vrijgestelden gaat over veel kleine beetjes, individueel nergens over en veel bestaand gebruik van bedrijven die niet veel gegroeid zijn. Anders had je wel nb vergunning nodig. Uitzonderingen zijn er altijd. Overheid zal moeten willen durven om hun eigen rotzooi in orde te maken.
bio boer
@jan-cees-vogelaar bedrijven die al bestonden voor dat er een n2000 gebied was hebben voor dat aandeel wat ze toen al uitstoten sowieso recht op verguning bestaand gebruik
tuk tuk
@Henk2 die komen ze bij jouw roven
bio boer
@Henk2 ze hoefeven alleen maar terug naar wat de uitstoot was toen het de status n2000 kreeg dat verschild per gebied alles wat daar voor is uitgestoten is bestaand gebruik had je sowieso recht op verkuning voor dat deel
bio boer
@bio boer maar alles wat je daar na exstra uitstoot mag niet moet je ergen ruimte kopen bij ander zo was het bij de oude nb ook
+1
Jean-PierreK
@bio boer, als dat zo zou zijn dan krijgen we misschien nog wat stikstofruimte er bij 😁. Tot 2008 mocht op bouwland nog in twee werkgangen de mest ondergewerkt worden. De N2000 gebieden waar wij op worden beoordeeld zijn van 2004.
mlkvhoudr
Ik neem aan dat John met bedrijven die hun zaakjes op orde hebben bedrijven met onomkeerbare oude nb vergunningen bedoeld van voor de pas die destijds ammoniak aangekocht hebben voor hun vergunning, dat daar nu een poging gedaan word die uit te kopen of te verplaatsen, als het vrijwillig is en ruim gecompenseerd zal er zeker animo voor zijn gezien de vergrijzing in de sector, vraag ik me alleen af of er in beeld is hoeveel procent bedrijven ze minder willen hebben, zou het in theorie kunnen dat boeren hun eigen concurrenten worden. Voor de uitkoop? Maw dat de animo om te stoppen hoger is dan de wens van de overheid om te reduceren of is er altijd gebrek aan potentiële opgekochte bedrijven?
tuk tuk
@mlkvhoudr stikstof rechten opkopen en vervolgens gratis uitdelen aan pas melders is in strijd met staatssteun .oeps
mlkvhoudr
@tuk tuk ik neem het van je aan, ik ben allang ergens de weg kwijt geraakt in dit stikstof doolhof, heb vandaag proberen te achterhalen hoe breed de bufferstroken in de beekdalen worden in de ingediende plannen, of dit het word geen idee......

waterforum.net/minister-schouten-ziet-af-van-verbr…
Jean-PierreK
@mlkvhoudr, Ik zou het niet weten, maar 100 en 250 meter wordt in dit rapport genoemd. rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/…
mlkvhoudr
@Jean-PierreK als ik het zo snel goed interpreteer doen de boeren op de uiterwaarden grond van de Vecht en de ijssel het juist uitstekend 😉

(klik om te vergroten)

+1
Noorderling
@mlkvhoudr
Vraag me ook af, wat is gunstiger. Minimale uitspoeling met hoge concentratie, of veel af/uitspoeling met lage concentratie door verdunning?

Uiteindelijk maakt het netto nog niks uit. Maar welke maatregelen je dan wel of niet effectief zijn is zo lastig te beoordelen.
John Spithoven
@Noorderling @mlkvhoudr houder.] Met de KRW en ik dacht ook de nitraatrichtlijn is heel Nederland als kwetsbaar gebied aan gewezen. Dat was een keuze van Nederland, geen verplichting van Brussel. Normoverschrijding op 1 m2 betekent maatregelen voor heel Nederland.
En zo gaan we bewust gestuurd het ravijn in.
mlkvhoudr
@John Spithoven denk dat je dit bedoeld ? Dat Europa paar rivieren eisen aan stelt en Nederland het voor heel Nederland laat gelden?

europadecentraal.nl/praktijkvraag/…
Farma_boerke
@mlkvhoudr misschien wel op nitraat, maar niet op stikstof aangezien de KDW overschreden word vanwege blauwgrasland. Wel bijzonder uiterwaarden die altijd overstromen Ijn extreem stikstofgevoelig.
Benieuwd wat nieuwe Aerius zegt, nog niet gecontroleerd. Ik verwacht dat er niets is veranderd, omdat het de ontwikkeling van industrie nog niet heeft tegengehouden (nieuwe wegen, bedrijventerreinen ed)
tuk tuk
Hoe veel stikstof hebben de pas melders nodig. Weet dat iemand?
BertK
@tuk tuk Dat is bekend zodra je alle uitstoters in beeld hebt. Breng je dat niet eerst in beeld, dan krijg je weer net zo'n zooitje als met de fosfaatrechten.
John Spithoven
Ik zie veel reacties door onwetendheid, geeft niet want het wordt een chaos ( of is het al😥)

Voor legalisering PAS knelgevallen hebben ze tussen de 11 en 20 mol nodig,. (zeggen ze)
Hieronder enkele afbeeldingen die gaan over het in kaart brengen van de vergunde situaties anders dan landbouw. In de gemoderniseerde emissie registraties 😥 gaan ze er van uit dat landbouw de grootste emitor is In de gemodelleerde depositie draagt landbouw 41 % bij.
Conclusie, naast een derde afkomstig van het buitenland, draagt alles buiten de landbouw ook voor 30 % bij.
Is het dan rechtvaardig dat voor legalisering pas knelgevallen alleen de veehouderij moet leveren? Is het dan rechtvaardig dat voor natuurherstel alleen de veehouderij moet leveren? Is het rechtvaardig dat we aan een oplossing werken terwijl we erkennen dat de probleemstelling niet duidelijk is?

De 1ste afbeelding zijn antwoorden van de minister 11 februari 20 op vragen hoe het staat met de vergunde situatie industrie. De tweede is een motie waarbij Caroline haar best doet deze week om de tweede kamer te bewegen om te werken richting het in kaart brengen van vergunde situatie anders dan veehouderij. De derde is het stemgedrag van de tweede kamer

De conclusie: De regeringspartijen willen niet weten hoe de vergunde situatie industrie is, maar leggen de schuld en de oplossing op bord van veehouderij.

En het wordt tijd dat alle, echte belangenbehartigers hier eens iets mee gaan doen!!!!!!

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

BertK
@John Spithoven En daarbij ga je uit van een correct Aerius model! De depositie op N2000 van NOx is betrouwbaarder dan van NH3, dat is anders dan nu toegeschreven wordt. Dat lijkt mij voor NH3 gemeld onder PAS meestal gunstig.
John Spithoven
@BertK We weten het niet, Aerius is NIET gevalideerd met droge depositie meting....
+1
bio boer
@BertK aerius kon nooit kloppen op 25 km het blijft een simulatie die nog nooit is gecontroleerd of die ook klopt
John Spithoven
@John Spithoven Gemoderniseerde emissie moet gemodelleerde emissie zijn. Bij NOx doen dat schatten op basis van .....stroomverbruik.
BertK
@John Spithoven Leuk als je je eigen WKK (generator op gas waarvan de warmte en een deel van de stroom de kas in gaat) hebt staan zoals er velen in het Westland te vinden zijn en waar bijvoorbeeld de Rendac mee bezig is.
BertK
@John Spithoven NOx en stroomverbruik is geen vaste relatie. Groene stroom of niet, kolen, olie, gas of kernenergie? Russisch gas wordt straks opgemengd met stikstof om het laag calorisch te maken. Wat doet dat met de NOx?
Henk2
@John Spithoven De conclusie: De regeringspartijen willen niet weten hoe de vergunde situatie industrie is, maar leggen de schuld en de oplossing op bord van veehouderij

Is dat via de rechter niet af te dwingen?

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's varkenshouderij , overheid en veestapel geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!