Fosfaatrechten, Dierrechten en stikstof

Na de kamerbrief van LNV 24 december is er terecht onrust ontstaan over een passage in de brief. Daar rept de minister in haar nadagen over invoering dierrechten.
Veehouders bellen terecht verontrust, maar ook wij weten het niet.
Ik zal mijn gedachtegang weergeven waarom er misschien een denkrichting die kant op is.
Met fosfaatrechten gaat de veestapel nooit meer groeien, dat is een vaststaand feit. Er is alleen een mogelijkheid dat gerealiseerde en nog niet in gebruikte stalruimte op plekken opgevuld wordt. Dus een verschuiving tussen bedrijven. Een mogelijke inperking van die gerealiseerde stalruimte is een inperking op het vrij gebruik van het eigendom. Dat even ter info.
Anderzijds levert (generieke) korting van fosfaatrechten geen stikstof op om bijv PAS meldingen of reductie voor de "stikstof deken" . Dierrechten zouden dat misschien wel tot doel kunnen hebben.
Daarnaast is er het regeerakkoord. Dat is een (onhaalbaar) versnellingsakkoord op het gebied van stikstof waarbij de doelen van het halen van de KDW op 74 % van het areaal in 2030.
We hébben in de WOB stukken kunnen zien hoe regie op ruimte en naar een Ontspannen Nederland op bestelling van de overheid is ontstaan met steun van LTO, RFC, COSUN en Agractie.
En voor de goede orde, bovenstaande weergave is op basis van een niet gevalideerd model en niet wetenschappelijk onderbouwde doelen. Daarnaast is deze interpretatie niet wat de Brusselse VHR van een lidstaat verlangd.
Hieronder een paar kaarten die uit de plannen komen en hun doorrekening en daarnaast het weerleggen van de onhaalbare KDW doelen zoals in regeerakkoord wordt gesteld.

Deel dit topic

John Spithoven

Reacties

+2
John Spithoven
Bovenste kaart komt uit rapport Naar een ontspannen Nederland. Daar zijn 6 kerngebieden weer gegeven. Het plan leidt naar het halen van de doelen uit het regeerakkoord volgens de formule 10 % generieke korting en 66 % reductie in de kerngebieden. En volgens het plan ligt dan het halen van de doelen uit het regeerakkoord in het vooruitzicht. Let wel op basis van niet gevalideerd model.

Tweede kaartje komt uit de doorrekening PBL van oa eerste kaartje. En je ziet de overeenkomsten.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

+2
John Spithoven
@John Spithoven Bovenste kaart zijn de stikstof gevoelige N2000 gebieden aan gegeven met een rode kleur. Hoe roder, des te groter de overschrijding van de KDW.

Middelste kaart geeft aan in welke gebieden ( niet in oppervlakte maar in aantal) de KDW nooit haalbaar is.

De laatste afbeelding is van een iets recentere versie over de haalbaarheid van de KDW. Als de veehouderij volledig uit Nederland verdwijnt, dan is er nog steeds in 71 % van de gebieden ( niet oppervlakte) een overschrijding van de KDW.

En nu een oproep.
Ik hoor links en rechts opmerkingen uit onze sector dat zij gematigd positief zijn over het regeerakkoord.

Op basis van bovenstaande denk ik dat we allemaal kunnen concluderen dat dit het einde is van de veehouderij in Nederland, zeker omdat er aan de 74 % een doelstellingsverplichting hangt.

Ik hoop dat ik zo iets heb kunnen verduidelijken.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

robbies
@John Spithoven ik mis jouw idee hoe bovenstaande wel gerealiseerd zou kunnen gaan worden met dierrechten, maar niet met fosfaatrechten.
+1
John Spithoven
@robbies Heb ik zelf niet bedacht, maar staat in het plan. Met het verdwijnen van dierrecht, verdwijnt er een staart, zeker als dat provinciaal begrenst wordt ( wat de plannen zijn)
Met fosfaatrechten lukt dat niet.
Daarnaast hebben fosfaat rechten al een korting gehad richting de 10 %, en dierrechten nog niet🤔
iets met jurisprudentie uit het NVV arrest.
+1
robbies
@John Spithoven dus omdat er een max. zit aan het percentage korting, komt er een nieuw rechtenstelsel waardoor er een nieuwe korting opgelegd kan worden??
+1
John Spithoven
@robbies Het zou kunnen...
Uit de fosfaat onderhandelingen weet ik dat de korting van de fosfaat rechten onder de 10 % moest blijven, daarom deed v Dam een eerste aanzet van 9.8 % met een verwijzing naar het NVV arrest.
robbies
@John Spithoven maar in de fosfaatrechtenwet zit wel de mogelijkheid om bij een overschrijding van het stikstof en/of fosfaatplafond een extra korting toe te passen. Waarom is die route lastiger?
Twentsch Land
@robbies Kan zijn dat door middel korting fosfaatrechten je alleen cat 100, 101 en 102 pakt. blijft overige categorieën nog gevrijwaard.....dierrechten zal dus toch uit een andere hoek moeten komen.
robbies
@Twentsch Land stieren ook maar aanhouden dan.
Twentsch Land
@robbies
Dat kan, stal/nb vol is verstandig .......toch geloof ik niet dat het tel moment nog komt nu de Min uitspraak dierrechten heeft gedaan.
+2
robbies
@Twentsch Land dan heb je toch echt niet goed opgelet rond 2015.
John Spithoven
@robbies klopt, in de memorie van toelichting wijziging meststoffen wet 2019 kan er bij overschrijding sectoraal plafond ingegrepen worden.
maar er is geen overschrijding fosfaatplafond en een klein beetje stikstof plafond. Zal wel te weinig opleveren, maar goed ook ik weet de beweegredenen van de minister in haar nadagen niet.
+1
robbies
@John Spithoven ik probeer met je mee te redeneren. Schouten gaat dit hoe dan ook niet meer tot uitvoer brengen.

Stikstofoverschrijding is 2-3%? Door "politieke" keuzes is dat in de huidige modelmaatschappij waarin geen onderbouwing nodig is om discutabel beleid tot uitvoer te brengen, geen enkel probleem om daar wat procenten bij te rekenen. Of niet??
+1
John Spithoven
@robbies Beetje draaien aan de knoppen en de uitkomst wijzigt..........Dat zien we bij Aerius ook. Bij dezelfde vergunning is de uitkomst van een depositie berekening 5 jaar geleden anders dan nu.
En de natuur, die is er niet slechter of beter van geworden, maar in de virtuele wereld is niets te gek.....
+1
robbies
@John Spithoven dat bedoel ik dus. Waarom een heel nieuw rechtenstelsel optuigen als er met wat gedraai gekort kan worden via her bestaand rechtenstelsel?
John Spithoven
@robbies lees mijn laatste reactie op Ma Flodder.
Jean-PierreK
@John Spithoven, de wob stukken wat je eerder noemde ken ik niet, maar ik zie geen toegevoegde waarde voor het vervangen van fosfaatrechten door andere rechten behalve dat dan de fosfaatrechten bedrijfsspecifiek toegepast kunnen worden op basis van excretie.

Het lek qua stikstof zit niet binnen melkvee maar door het ontbreken van rechten bij andere sectoren (geiten, paarden, verbrandingsmotoren enz).
arie.j
@John Spithoven Beste John
Kaartjes zijn niet leesbaar, jammer
Ze geven me nu alleen wat frustratie omdat het misschien belangrijk is , maar toch niet te zien
Dus graag op een andere manier
En dan vooraf bij "Voorbeeld" kijken of alles te lezen is
Die functie heeft dit prikkebord niet voor niets
Of anders gewoon de link waar ze vandaan komen
+1
Noorderling
@arie.j monitor.aerius.nl/gebieden.html/

Hier staat alles in, om die N2000 gebieden zijn cirkels getrokken, per rapport verschillend.
Tot op kadastraal nummer is er niets bekend, de tendens is wel hoe dichter je bij een gevoelig N2000 gebied zit, hoe zo'n groter probleem je hebt. Daarvoor hoef je niet elke pixel te kunnen zien, om het spel te overzien. Op individueel niveau zijn er nog geen slachtoffers aanwezen, of weten zij dit nog niet.
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
@arie.j monitor.aerius.nl/gebieden.html/Hier staat alles in, om die N2000 gebieden zijn cirkels getrokken, per rapport verschillend.Tot op kadastraal nummer is er niets bekend, de tendens is wel hoe dichter je bij een gevoelig N2000 gebied zit, hoe zo'n groter probleem je hebt. Daarvoor hoef je niet elke pixel te kunnen zien, om het spel te overzien. Op individueel niveau zijn er nog geen slachtoffers aanwezen, of weten zij dit nog niet.

Dank zal het vanavond wel eens doorlezen
Kaartjes zijn in het orgineel ook al slecht leesbaar met slecht contrast
Heb er één wat zitten bijwerken die plaats ik hier

(klik om te vergroten)

ted9
Heb je ook een kaartje met plaatsnamen?
John Spithoven
@ted9 Nee, sorry.
MaFlodder
Even dom en simpel verwoord natuurlijk, maar voor heel Nederland zijn er zeg maar 1000 fosfaatrechten uitgegeven verdeeld over heel Nederland onder alle melkveehouders. Meer is er niet. Op die 1000 rechten een generieke korting van 20% is nog 800 rechten in de lucht. Die 20% krimp werkt dan ook door in dieraantallen en stikstof enz enz.. Win-win situatie voor DH toch? Aan andere kant ving ik laatst op dat er sommige regio bestuurders van
zogenaamde belangenbehartigers druk in de waren om stallen vol te zetten. Toeval? chaos creëeren? handelen in voorkennis.. peildatum ligt nooit in de toekomst altijd int verleden... wie t weet mag het zeggen.
+1
John Spithoven
@MaFlodder Nee....

Het gecreëerde stikstof probleem is een stikstof neerslag probleem waarbij het model bepaald dat de grootste boosdoener het dichts bij N2000 zit.
Een gerealiseerde vergunning van 100 koeien bevat 1300 kg NH3 met een bepaalde depositie die groter wordt als je dichter bij een N2000 zit. Maar hoe dichter bij hoe effectiever het is om te op te kopen. Fosfaatrechten reguleert daar niets aan, de vergunning blijft in takt bij een generieke korting op fosfaatrechten, los van het NVV arrest. Want na de eventuele korting kan het bedrijf bij N2000 zo weer fosfaat aankopen.

Dus zou een plaatsgebonden of provincie gebonden dierrechten systeem daar eventueel verandering in kunnen brengen. Maar ik weet het ook niet.

Maar fosfaatrechten korten als men niet boven plafond zit wordt juridisch lastig.
spotmelker
@John Spithoven andere simpele gedachten: uitstoot op bedrijfsniveau salderen met stikstof vastlegging.
spotmelker
@spotmelker doelend op dat 1 ha grasklaver de emissie van ca 20 koeien kan compenseren. I.t.t. Aerius weet je zeker dat die stikstof nooit elders neerslaat.
Twentsch Land
Hoe denk jij .... op welke wijze ze dierrechten willen gaan introduceren en met welk uitgangspunt ?

@John Spithoven
+1
jg
@Twentsch Land Gevaar is dat zijn mening /idee als waarheid gezien wordt ….
+2
Jean-PierreK
@John Spithoven, dat bedrijf dichterbij N2000 kan extra aangekochte fosfaatrechten alleen benutten als het of nog latente ruimte in de vergunning heeft of intern saldeert.

In het laatste geval neemt de stikstof uitstoot en depositie van dat bedrijf niet toe.

Bij de latente ruimte zou dat wel het geval kunnen zijn.
Jean-PierreK
@John Spithoven, welke getallen zitten in aerius of ander model waarmee de overheid rekent? Is dat de vergunde ruimte per bedrijf eventueel gecorrigeerd naar een gemiddelde bezetting. Of is dat het aantal dieren dat met de gecombineerde opgave gemeld wordt? Of is dit nog iets anders?

Aangezien het stikstof probleem (grotendeels) een papieren / juridisch probleem is lijkt me dit 🙄 een relevante vraag. Immers het zal ook juridisch / op papier opgelost moeten worden. Dus volgens de spelregels (lees modellen) die zijn gekozen.
ted9
@Jean-PierreK zou het wat met het legaliseren van de pas melders kunnen hebben?
BertK
@ted9 Overschat de hoeveelheid stikstof voor de pas melders en vrijgestelden nou niet. Juridisch en rekenkundig een groot probleem, maar de absolute hoeveelheid is het niet. Mochten niet voor niks zonder nb-vergunning, was gerommel in de marge.
John Spithoven
@Jean-PierreK Aerius landelijk is op basis meitellingen
Realisme
@John Spithoven kan het niet zijn dat dit als doel heeft om ons minder braaf te laten zijn? Immers, we zitten nagenoeg onder onze plafonds, dus als we nu door dit bericht allemaal onze stallen vol gaan zetten geven we een stok om mee te slaan. Of sla ik hier de plank mee mis John?
bio boer
@John Spithoven ze gaan daarom toch uitkopen rond n2000 zo de depositie verlagen het n plafond heeft niet veel temaken met de n depositie dan is reductie door middel van laten knappen derogatie veel eenvoudiger volgens mij
boer.
@John Spithoven dierenrechten kun je ook weer aankopen, anders kan er geen 1 meer uitbreiden met de ruimte van de stoppers
Sjaakiee
Dus Zal datum 15 December wel kloppen als peildatum?
Dit ging al een tijdje rond en bepaalde mensen hebben weer behoorlijk vee laten komen.
Jean-PierreK
@Sjaakiee, lijkt mij onwaarschijnlijk. Bij invoering van fosfaatrechten werd gedreigd met teldatum in het verleden is toen ook niet gebeurd. Niet omdat men niet wilde maar omdat dat niet zou kunnen.
bio boer
@Jean-PierreK lijkt mij ook toen was het de bekentmakings datum leidend
+2
Boertje25
@Sjaakiee als dat waar is, waarom kom je daar nu dan pas mee? Schreeuw t dan gelijk van de daken dat deze lui koeien aanrukken.. Kan de rest er ook nog op anticiperen..
John Spithoven
Even brainstormen

Korten op gerealiseerde vergunning zonder compensatie is niet mogelijk , aantasting van vrij genot op het eigendom.

Vanuit de meststoffen wet is er een juridisch houdbare gebiedsindeling met per gebied aanvullend beleid.

Er lopen een aantal vervelende rechtzaken die de houdbaarheid van fosfaatrechten kunnen aantasten.

Er is stikstof ruimte nodig, het liefst snel en voor weinig budget.

Peildatum geeft gezeik maar jaargemiddelde doet meer recht aan investeringen ( hoewel fosfaatrechten afschrijfbaar zijn tot 2028)En de mededeling minister eind van het jaar duidt daar ook op. Niet meer beïnvloedbaar.

Mogelijk plan LNV is omzetting fosfaat naar gebiedsgerichte dierrechten ( KLW discussie voor eens en altijd over)

Per gebied sturen op dieraantallen, gebiedsderogatie .

Maar het blijft koffiedik kijken.
BertK
@John Spithoven Verdeel en heers. Als de bieren allemaal verschillende problemen hebben, vormen ze geen blok meer.
JohnDeere7serie
@John Spithoven in de leegloop gebieden zullen de dierrechten weinig waarde hebben. Dat past de overheid wel. Ik vrees alleen dat niet alle boeren een nieuwe korting van een kleine 10% trekken, een heel aantal financieel niet, en ook een hele groep geestelijk niet.
bio boer
@JohnDeere7serie dat zullen ze toch ook wel begrijpen dat je niet weer die toestanden kan hebben met fosfaatrechten heeft jaren geduurd die allende nu heeft idereen het min of meer weer op de rid of moeilijke beslissingen genomen dat kan gewoon niet weer
+2
Erco
@bio boer jij denkt dat ze zich daar ook maar iets van aantrekt?
Tommie1
De fosfaatrechten zijn te duur voor de overheid om uit te kopen, voor N depositie, er zal een systeem opgetuigd moeten worden zodat de rechten nagenoeg waardeloos worden, dat is gemakkelijker op kopen.
JohnDeere7serie
@Tommie1 zijn niet te duur, geld is geen probleem. Wel probleem met staatssteun regels met de huidige rechten. Het is een puinhoop en ze zitten niet te wachten op een toeslagaffaire 2.0. Van de huidige fosfaatrechten wordt 20% niet benut, korting hierop doet het aantal staarten niet verminderen.
John Spithoven
@JohnDeere7serie Goed gezien.
bio boer
@JohnDeere7serie hier fors jongvee minder van 120 naar 70 stuks jongvee om ik zo veel nieuwe aanwas niet meer nodig had om ik het vee op niveau heb dus laaste paar jaar 300 kg over voer had ik ook niet over met de droogte dus was onnodig veel jongvee houden ook niet zo intresant heb nu ook wat minder koeien door toch wat meer uit val van koeien dan gedacht achteraf wel tevoerzien in 2015/2016 veel nieuwe vaarsen gekalft die vallen nu uit na 5 lactaties
bio boer
@bio boer verleasen is ook kansloos momenteel hebben nog nieuw bouw plannen dan kan ik 300 kg wel weer gebruiken kijk niet zo uit na de onrust moet eerst ook tijdelijk minder koeien gaan houden om er bestaande gebouwen gedeeltelijk moet vervangen dus kan ik wat minder koeien houden tijdens de bouw
pieta
Quote Reactie van @JohnDeere7serie:
Van de huidige fosfaatrechten wordt 20% niet benut

Hoe bedoel je dit?
+1
JohnDeere7serie
@pieta was beetje grof naar boven afgerond merk ik met narekenen: 74 miljoen productie /85,8 miljoen uitgegeven p = 86,2% dus 13,8% onbenut.
Jaap40
@JohnDeere7serie je blijft je afvragen waar die rechten dan blijven 🙈
familie pelle
@JohnDeere7serie
Quote:
. 74 miljoen productie

Rechten zijn fosfortair, berekende productie niet.
+1
JohnDeere7serie
@familie pelle klopt kom ik achter, productie 2020 forfaitair netjes berekend door Wageningen 81,2 miljoen. google.com/url/…
(Blz 32, 34 van de pdf onderaan)
Blijft nog een 5,4% over onbenutte p rechten.
hans1980
@JohnDeere7serie dus die rechten hoeven niet duur te zijn
Koeien boertje
Als ze wel dierenrechten doen en je zit kort bij n2000, kan het ook zo zijn dat als met ammoniak de de rechten vlak bij n2000 meer waard zijn dan een paar km er vanaf.
Dit maakt een ongelijk speelveld waar je als je er naast zot nooit meer aan meer rechten gaat komen en er met een gesloten knip word gewerkt
Koeien boertje
@Koeien boertje met 1 recht van nabij n2000 is 1 waard en van verder weg is steeds minder waard, net zoals met ammoniak
achterhoeker2
@Koeien boertje Zo kun je dat niet stellen, als een boer ammoniak/stikstofrechten nodig heeft .
Is het voor hem interessant om zo dicht mogelijk bij zijn boerderij te kopen.
Maar de prijs zaktof stijgt niet 1 op 1 met de afstand tot een natura 2000 gebied.
Twentsch Land
Dat is ook het hele probleem .... gebiedsaanwijzing met de een meer rechten toe wijzen dan de ander geloof ik niet zo in. Wel kan er gebiedsgericht verschil komen in aantal dieren per HA maar zomaar de een meer rechten afnemen dan de ander heeft geen kans.@Koeien boertje
Koeien boertje
@Twentsch Land nee maar ik zit naast n2000, en met de nb klaarmaken voor jaren terug kon in ammoniak in de buurt kopen en 1op1 overzetten.
Als dat er niet was toen kon ik niks, want als ik het van 2 km hier naar toe haalde bleef er niks over.

Intern salderen is hier de enige mogelijkheid nog, voor de rest niks.
Dus in principe zijn we nu toch al aan het doodbloeden, al gaat het niet hard genoeg volgens den Haag
+2
BoerBart
@Twentsch Land
Gve/ha afhankelijk van in welk gebied je zit.
Daar geloof ik ook in.
Verder verwacht ik de kaasschaaf methode, met kleine percentages generiek korten. En hogere afroompercentages met het handelen.
Een nieuw rechtensysteem krijgen die ambtenaren niet verzonnen.
CDA gaat waarschijnlijk LNV doen, en dan verwacht ik geen grote veranderingen.
Koeien boertje
@BoerBart dus zit je naast n2000 is met je nb vergunning je doodvonnis al getekend.
Hetzij deze generatie, iig voor de volgende
Twentsch Land
Die kans is aanwezig ..... hoe vervelend het ook kan zijn maar zou ik in zo’n geval zitten zou ik kijken of bij de eerste vrijwillige uitkoop zich een goed kans aanbiedt....wachten tot ze de halsband aanhalen en gaan onteigenen kun je beter voor zijn.

@Koeien boertje
+1
Koeien boertje
@Twentsch Land nou naast de IJssel valt onder de rijntakken en zijn niet heel stikstof gevoelig.
Dat kan ook niet want buitendijks waar de IJssel overstroomd komt slip op het land en zit zonder mest zeer hoog in de pal waarden enz.

Daarintegen woon ik hier met plezier en moet eerst nog afwachten of er een opvolger in zit want die zijn nog te klein.
Waar ga je heen, privé heb ik het hier goed en misschien komt er wel een aangepaste versie van boeren.
Als er maar rendement in zit sta ik ook open voor alle andere dingen zoals extensiever of biologisch.
Zo ga ik er van uit dat ik hier wel kan blijven zitten en wat de jeugd wil gaan we over een aantal jaar wel eens bekijken.
Twentsch Land
@Koeien boertje

Daarintegen woon ik hier met plezier en moet eerst nog afwachten of er een opvolger in zit want die zijn nog te klein.
Waar ga je heen, privé heb ik het hier goed en misschien komt er wel een aangepaste versie van boeren.
Als er maar rendement in zit sta ik ook open voor alle andere dingen zoals extensiever of biologisch.
Zo ga ik er van uit dat ik hier wel kan blijven zitten en wat de jeugd wil gaan we over een aantal jaar wel eens bekijken.

Ja dat kan ook zeker een mogelijkheid zijn .... zolang je gelukkig er mee kunt zijn is dat natuurlijk het beste.
BoerBart
@Koeien boertje
Doodvonnis is wel erg zwaar aangezet.
Ik denk dat je in de nabijheid van N2000, zult moeten extensiveren. Hopelijk voor die bedrijven, komt er volop landschapsgrond ter beschikking. Je zou dan voor een lage huurprijs een soort parkwachter kunnen worden. Het moet je maar net passen. Degene die helemaal niks willen veranderen, zullen opgekocht worden, ben ik bang.
+1
Spuit11
@Koeien boertje John heeft hier een kaart geplaatst welke ook in de Melk van het Noorden stond. Daar kun je lang en breed over lullen maar in de korte lijnen komt het erop neer dat de noordelijke klei strook bestemd wordt voor de landbouw, het westen en de Veluwe kan stoppen en de rest wordt boswachter.
Nu gaan we weer discussies aan om hier wat proberen te winnen, maar als het nu over Covid, toeslagen of gebiedsindeling gaat, het is gewoon te belachelijk dat we er met open ogen in tuinen en er allemaal aan mee doen.
John Spithoven
Beleid per gebied met aanvullende voorwaarden is gewoon mogelijk.

Varkensrechten in gebied zuid en oost hebben ook een andere waarde dan de rest van Nederland. Daarnaast is er in het verleden in het ene gebied ook meer gekort als in het andere. Ken uw historie 😥
BertK
@John Spithoven Waarde bij uitgifte door de overheid is er niet (nul), de waarde ontstaat door wat de markt er voor geeft.... Bij korting op bestaande rechten ligt dat weer anders?
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
Varkensrechten in gebied zuid en oost hebben ook een andere waarde dan de rest van Nederland. Daarnaast is er in het verleden in het ene gebied ook meer gekort als in het andere. Ken uw historie

Maar is dat een voldoende basis om een fijnmaziger gebied toe te wijzen aan dierrechten? Ik veronderstel dat de regionalisering van varkensrechten weinig soelaas biedt om problemen rondom N2000 op te lossen.
bio boer
@robbies pluimvee rechten zijn ook in compartimenten wij zitten in overig dan mag je ze overal weg kopen zit je in zuid mag je alleen rechten uit zuid kopen dat zorgt er juist voor dat de rechten daar duurder zijn waar de overheid wil uitkopen
henk-fransen
De nieuwe omgevingings wet treedt op 1 jan in werking dus 1 jan nieuwe nieuwe peildatum
+1
bio boer
@henk-fransen die is weer uitgesteld
+1
de Tank
@bio boeruitgesteld? wanneer is het dan 1 jan?
bio boer
@de Tank zocht even op omgevings wet zag ok wikipedia dat uit was gesteld nu 1 juli als ingangs datum is
bio boer
@de Tank heeft die wet gevolgen voor de landbouw ?
robbies
@bio boer niet te zuinig!!
demelkboer
LTO is in dit dossier verschrikkelijk natief. LTO is heel blij dat er geen zonering komt en geen krimp van de veestapel. LTO snap alleen niet dat het instellen van Lamndschapsgrond rond om de N2000 gebieden al een vorm van zonering is en dat een dit op zich zelf al leidt tot een krimp van de veestapel. Verder weet iedereen dat technische maatregelen on niet uit de brand gaan helpen, vloeren worden afgefakkeld luchtwasser is niemand voor en andere maatregelen zijn erg duur. PBL geeft zelf al aan dat je rekening mee moet houden dat als je boeren naast N2000 gebieden laat investeren in technieken de kans groot is dat ze later toch moeten worden opgekocht/stoppen/verplaatsen.
bio boer
@demelkboer wie gaat de graslanden beheeren rond natuur2000 gebieden toch zullen daat wel wat koeien moeten blijven alleen dan meschien maar 1 koe per ha
demelkboer
@bio boer das toch een krimp en zonering
hypotheekboer
@John Spithoven boerderij.nl/schouten-zint-op-aanpak-latente-stiks…
Lijkt er toch op dat er meer signalen zijn dat het ministerie ergens op aan het broeden is.
demelkboer
@hypotheekboer precies er moet stikstof van de landbouw naar de bv Nederland. Das een keuze , dat mag. Maar dan moet je dokkuh
bio boer
@hypotheekboer schijnbaar mag de individuele veehouder niet meer ontwikkelen???
hypotheekboer
@bio boer zou maar opschieten met je nieuwe stal. En zorgen dat je die nieuwe stal gelijk vol hebt, liefst al eerder.
bio boer
@hypotheekboer al 3 jaar bezig schiet niet echt op bij de amtenaren plan al aantal keer versobert 🙈
bio boer
@bio boer is geen groei ambitie kwa aantal koeien komen 20 boxen exstra bij op de 180 koeien nu dat valt mee dacht ik
hypotheekboer
@bio boer waar zit het op vast dan bij de gemeente?
bio boer
@hypotheekboer in eerste instantie waren we begonnen met het idee om 1 grote nieuwe stal tebouwen waar alle melkoeien in konder we melken nu op 2 locaties was voor de uitspraak rechter over de pas toen hebben we plan even in de ijskast gezet weer opgepakt zagen mogelijkheden voor de stal bij de grootste locatie met internsaderen maar gemeente doet moeilijk over bouwblok om we ook legpluimvee hebben dus zien ze ons als intensieve veehouderij locatie daar mag bouwblok niet vergroot worden
Het duurde het mij allemaal telang heb ik nu besloten om gedeelte van de oudste gebouwen tevervangen dat is hoognodig daar zijn we nu mee aan het teken dan kunnen we verguning aanvragen hoop ik die wat vlot krijg
bio boer
@bio boer dan kunnen we wel weer poosje vooruit dan zien we wel hoe het komt
+1
arjank110
Voor diegene die geen boerderij abonnement heeft, lees hier een artikel over hetzelfde onderwerp foodlog.nl/artikel/…
bio boer
@arjank110 nou ga ik geen latente ruimte gebruiken maar internsalderen door emissie arme vloer op papier komt er dan geen exstra uitstoot van amoniak zelf minder
robbies
@bio boer dan heb je geluk. Dat mogen wij hier in Brabant al een heel tijdje niet meer.
bio boer
@robbies stel je heb nu 80 koeien op 60 ha je wil naar 100 koeien voor de toekomst is dat dan onmogelijk?
robbies
@bio boer in Brabant moeten stallen al sinds 2005 emissiearm gebouwd worden. Toen kon er nog wat gesaldeerd worden. Per 2024 moet alles op 7 kg, dus dan kun je alleen met een luchtwasser nog wat ontwikkelen.
bio boer
@robbies landelijk moeten we ook nog wel bij de kippen moesten we al daarom kun je nu nog wel internsalderen toch
robbies
@bio boer landelijk is er geen deadline. Die zal er wel komen
bio boer
@robbies die is wel als ik dit lees pigbusiness.nl/artikel/…
robbies
@bio boer artikel van ruim 1 jaar oud. Heb intussen nog geen wetgeving zien passeren.
bio boer
@robbies is ook nog geen 2025 dus kan er nog steets definitief een wet worden
Noorderling
@bio boer je zat toch op meer dan 25km van natura 2000? Dan hoef je je om stikstof nergens aan te houden.
Op papier krijgen wat lukt, zeker met jongvee kun je vanalles.
bio boer
@Noorderling zo we het nu doen ist vrij gemaklijk maar oorsprinkelijke plan was op een locatie met nb voor 70 mk naar 180 dat lukte niet dus toen op andere waar 110 vergunt zijn naar 180 zou kunnen daar was bouwverguning een probleem met bouwblok
Vevo
Vraag over de definitie latente ruimte: stel ik heb 100 koeien en 2 stallen. Voor t gemak gebruik ik stal a in de zomer en stal b in de winter. Dan heb ik voor beide stallen een nb van 100 koeien nodig, in totaal 200 koeien. Spreken we dan ook van latente ruimte ?
robbies
@Vevo nee, want je hebt een gerealiseerde capaciteit.
Vevo
@robbies maar dan is het toch zaak om je latente ruimte weg te schrijven op desnoods de keuken
bio boer
@Vevo nee zo werkt dat niet gaat om gemidelde over jaar vergunning van 50 koeien mag je ook half jaar 100 koeien houden de depositie is dan per jaar zelfde de verguning gaat over wat je per jaar mag uitstoten dus heb je aan 2x 50 voldoende inplaats van 2x 100
Vevo
@bio boer in dat geval kun je beter jaarlijks wisselen van stal aan de rvo de zaak te bewijzen dat dat niet zo is.
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's dierrechten en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!