Overijssel aast op boerengrond, niet op natuurdoelen!

Provincie Overijssel gaat zo’n 40 miljoen euro verspijkeren aan haar hoogveengebied Wierdense Veld. Het geld is bedoeld om het afgegraven en verdroogde hoogveen weer actief te krijgen. Het gaat in totaal om 383 hectare, waarvan 108 m2 al staat ingetekend als actief hoogveen. € 20 miljoen is nodig om 180 hectare aangrenzende boerengrond (deels) op te kopen en te vernatten.

Twee oud-terreinbeheerders en STAF toetsten de onderbouwing van het beleid en stuiten op abnormale zaken. Het kopen van boerengrond lijkt hier belangrijker dan het halen van natuurdoelen. ‘Moet van Brussel’, is het argument van de provincie. Maar is dat wel zo?

1. Niet passend onderzoek stop gezet
Provincie Overijssel heeft onderzoek uitgezet naar de consequenties van het beoogde maatregelenpakket (forse vernatting). Echter, toen de tussenresultaten uitwezen dat de doelen daarmee niet gehaald zouden worden, trok de provincie de stekker uit het onderzoek. Het onderzoeksresultaat was niet beleidsondersteunend. Een afgerond onderzoeksrapport kwam er niet. Hebben we hier te maken met een betrouwbare overheid?

2. Brussel stelt dat natuurdoelen haalbaar moeten zijn
De provincie heeft op geen enkele manier onderzocht in hoeverre de natuurdoelen naar verwachting worden gehaald met de beoogde maatregelen (doel = veenvorming in kwalitatief en kwantitatief opzicht, binnen afzienbare tijd). Bovendien heeft de Provincie Overijssel goedkopere maatregelen om de natuurdoelen te realiseren volledig links laten liggen. Ook heeft de Provincie Overijssel niet naar maatregelen gekeken met minder impact voor de omgeving. Als je op deze schaal investeringen doet ter hoogte van € 40 miljoen, dan hoort daar op z’n minst een deugdelijke en betrouwbare kosten- en batenafweging bij, waarbij de natuurdoelen
voorop staan. Of heiligt het doel de middelen?

3. Brussel stelt grens aan hersteltijd afgegraven hoogveen: 30 jaar
Hoogveen moet binnen een tijd van 30 jaar redelijkerwijs weer veenvormend zijn. Dit is het criterium voor aanwijzing. Nederland hanteert een eigen, veel ruimere definitie. Nederland heeft gebieden aangewezen waar het technisch mogelijk is de waterstand omhoog te krijgen. In de praktijk zien we waar dat werkelijk toe leidt: na 20 jaar herstelmaatregelen is er in veel aangewezen areaal nog geen enkel zicht op veenvorming.

De uitkomsten van de beleidstoetsing zijn te downloaden op de website van STAF. Zie: Slag om het Wierdense Veld: stichtingagrifacts.nl/slag-om-het-wierdense-veld/

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Reacties

Farma_boerke
Vernatten en ook nog grondwater winnen in het gebied. Blijft bijzonder
tubantia.nl/wierden/…
rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/…
etc
+1
Herbert
@Farma_boerke ze zijn zelfs hier een paar kilometer verderop van het Wierdense veld bezig om vlak naast de Engbertdijksvenen een nieuw waterwingebied te realiseren. Al jaren bezig om in het gebied de waterstand extreem te verhogen, zelfs 700 hectare bos voor gekapt. Ze lopen o.a. ook al telkens tegen het probleem aan dat er helemaal geen aanvoermogelijkheden zijn van water. Maar nu wel 2 km verderop een vergevorderd plan om op maar 25 meter diepte 5 miljoen m3 water elk jaar uit de grond te trekken. Ze zijn knettergek geworden...
Detukkeroettwente
Mooi gebied daar met mooie bedrijven, super verkaveld. ben er pas nog rondgereden, provincie bestuurders moeten allemaal opstappen.
+2
duitser
@Detukkeroettwente pas nog rond gereden 😂. Kun je met de step af 😂😂
+1
Twentsch Land
Ze zijn er die voor 100 meter de auto nemen 😉

@duitser
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouwgrond geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!