Kabinet heeft plannen voor onteigening honderden boeren

Quote:
Stikstofuitstoot: Er zijn vergevorderde plannen om honderden boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen; boerenorganisaties ‘denken mee’.

De ministeries van Financiën en Landbouw hebben vergevorderde plannen om honderden boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen, om zo de stikstofuitstoot in Nederland snel terug te brengen. Dit blijkt uit stukken die zijn ingezien door NRC. De kosten van deze operatie kunnen oplopen tot 17 miljard euro. De plannen wijzen op een rigoureus andere aanpak, waarbij dwang niet langer taboe is.

Lees meer »

Deel dit topic

somerled-delremos

Laatste  |  

Reacties

+1
somerled-delremos
En voor diegene die meent dat er bij onteigening dik betaald wordt:

prikkebord.nl/topic/262889/
ted9
@somerled-delremos Hoelang duurt een onteigenings sprocedure
hans1980

+1
Dirk van Zetten
@hans1980 waarom onteigenen? Er zijn 1000den boeren die bij een goede vrijwillige opkoop willen stoppen. Er is voor boeren in ons best intensieve gebied nog geen enkele opkoopregeling geweest.
hans1980
@Dirk van Zetten gaat om de grond
+1
Koeien boertje
@hans1980 maar de portemonnee word niet genoeg getrokken.
Anders was het probleem van onteigening er niet
Erco
@Dirk van Zetten onteigening omdat die prijs veel lager ligt
+3
Mh12
Goeiemorgen. Gezellig wakker worden zo......
+5
John Spithoven
Een beeld wat wij ook al zagen met het leegruimplan " Naar een ontspannen Nederland " van Erisman, Veerman, Strootman en Poppe.

Uit correspondentie, die in ons bezit is, blijkt dat het leegruimplan geschreven is in opdracht van Agri Nl en LTO, mede gefinancierd door LNV.

Zoals ik gisteren ook al hier vermelde:
Het N dossier is een juridisch probleem dat maar twee oplossingen kent om te voldoen aan de in de Wet stikstof reductie en natuurherstel gestelde doelen

of het mes gaat fors in de veestapel
of er komt een andere interpretatie van de habitat richtlijn vastgelegd in een nieuwe wet.

Helaas, meer smaken zijn er niet!!!

En om die laatste optie af te dwingen is er maar 1 route, en dat is de route die de heer A Dijkhuizen voorstelt, de gelederen sluiten middels een nieuw te vormen LC en met 1 mond spreken!!!
+1
Twentsch Land
Als het waar is dat wat je schrijft... Agri nl en LTO hebben helpen schrijven snap je toch zelf ook wel dat dat uit 1 mond spreken niks anders is als wensdenken zonder resultaat.

@John Spithoven
+1
Taeke Brottner
@John Spithoven Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die correspondentie. Kun je die delen?
+4
Haijtink
@Taeke Brottner Inderdaad ben ook wel benieuwd naar die correspondentie. Als we zo in het wilde weg rode kaarten blijven uitdelen aan onze collegas wordt het met 1 mond spreken steeds lastiger.

LTO heeft met het plan duurzaam evenwicht, haar eigen plan. Dus heeft niks met het plan van Erisman te maken. Het plan Duurzaam evenwicht kent geen onteigening en gaat uit van vrijwilligheid. De boer moet zelf de keus kunnen maken om te stoppen dan wel te verduurzamen. Maar wel met geld van de overheid!!
+1
John Spithoven
@Taeke Brottner We hebben de beschikbare correspondentie over dit onderwerp zojuist overgedragen aan een objectieve agrarische journalist.
Taeke Brottner
@John Spithoven Dank voor je antwoord John. Waar kunnen we de berichtgeving straks lezen?
+3
slagroomvla
@Taeke Brottner niet op nieuwe oogst dus.
van Ittersum
@John Spithoven " indien nodig te onteigenen " is er verschil ten opzichte met onteigenen voor infrastructuele werken? Beiden zijn zeer ingrijpend en kunnen ontluisterend zijn voor de betrokken in het kader " in het algemeen belang" (het bekende verweer). Een aloude manier van andermans eigendommen verkrijgen dus (helaas)niks nieuws

Maar als de keus is: iedereen inleveren ( snijden in de gehele veestapel) of dit is het dan niet kiezen tussen zeer slecht en slecht? Wat is dan uiteindelijk wijsheid vanuit en voor de sector zelf. Het grote eenzijdige wijzen naar de agrische sector moet stoppen en/of je moet daar gebruik van maken in deze onderhandelingen en voor de komende beleid? Onzekerheid nekt iedereen uiteindelijk.

Dat spreken met 1 stem was voor de oprichting van het LTO, DDB, NMV, Agrifacts en FDF ook al in den treure aan de orde. Tis de poppetjes die je naar voren schuift om voor je praten waar je nu secuur over na moet denken. De energiesector heeft het al voor elkaar, de beste " lobby-vertegenwoordiger " is een ex-beleidspersoon. Een idee voor agrarische sector? En vooral wie neemt hier het voortouw in?
+10
Noorderling
@van Ittersum
Hoeveel luchtwassers of moderne stallen kun je zetten voor 17miljard?
Dat is 1miljoen per melkveebedrijf.
Het draait al lang niet meer om stikstof, het is een middel in plaats van doel. Om je dan als sectir te laten chanteren met onteigening, dan sta je met de witte vlag te wapperen.
hans1980
@Noorderling je hebt hem door
jg
@Noorderling Welke andere keuze is er ?
+3
familie pelle
@John Spithoven
Quote:
. Uit correspondentie, die in ons bezit is, blijkt dat het leegruimplan geschreven is in opdracht van Agri Nl en LTO, mede gefinancierd door LNV.

Als je zoiets schrijft moet je het ook onderbouwen/ aantonen, anders blijft het de zoveelste losse Flodder. Het is nogal een beschuldiging!
+1
Twentsch Land
NOS schrijft ook dat LTO betrokken schijnt te zijn.

@familie pelle
+1
John Spithoven
@familie pelle We hebben de beschikbare correspondentie over dit onderwerp zojuist overgedragen aan een objectieve agrarische journalist.
+2
familie pelle
@John Spithoven ja ja,dat zeg je nu drie keer. Het persbericht van lto is vrij helder. Ze zijn tegen onteigening. Sjaak vorige week ook al gezegd. Ben geen lto-er maar heb wel een hekel aan ongenuanceerde beschuldigingen.
Koeien boertje
@familie pelle het is toch te zot voor woorden om rechts te lullen en links te vullen.
Ga jij maar door voor hun onschuld.
Met zulke idiote plannen moet je niet met je neus in willen zitten of advies geven
Bekkink
@John Spithoven ik heb al een aantal x naar lto heen gebeld dat een collectief het beste is. Ben zelf namelijk lid, dus ik heb er wat te vertellen, toch? Het antwoord is: we zitten al met iedereen aan tafel, dus een collectief is overbodig....
Waardeloos!
John Spithoven
@John Spithoven We hebben de beschikbare correspondentie over dit onderwerp zojuist overgedragen aan een objectieve agrarische journalist.
+1
Henry1
@John Spithoven is alles via media uitzoeken/ bespreken de juiste weg? Natuurlijk wil ik als buitenstaander graag alles weten, maar of dat het proces/ belangenbehartiging ten goede komt vraag ik me wel af?
de jonge
@John Spithoven LTO Nederland waarschuwt voor landjepik
04 SEP 2021
Als ik je goed begrijp komt het er volgens jou dus op neer dat ze bij de onteigeningsplannen zelf aan tafel hebben gezeten om het eventueel mogelijk te maken dat er straks onteigend kan worden? en dat ze dan zelf dit bericht er uit durven gooien?? als dat waar is, behoort toch de lto in ieder geval mbt het stikstofdossier op non actief te worden gesteld?


Als er een grondfonds komt, dan moet de grond in dat fonds in boerenhand blijven, vindt LTO Nederland. Bovendien moet de bestemming van de grond agrarisch blijven.
Daarmee reageert LTO op een plan van demissionair landbouwminister Carola Schouten voor een proef met een grondfonds in het kader van de stikstofaanpak. Met het fonds kan grond worden aangekocht in de buurt van Natura 2000-gebieden. Die grond kan volgens de minister weer worden ingezet voor bijvoorbeeld het versterken van de natuur of het extensiveren van landbouwgrond.

Het grondfonds treedt in werking zodra de eerste tranche van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) wordt uitgevoerd. In de regeling wordt landbouwgrond buiten beschouwing gehouden, maar de minister wil wel een 'recht van eerste onderhandeling' bij vrijkomende landbouwgrond in een zone van 500 meter rondom de Natura 2000-gebieden.

Niet gecharmeerd
LTO Nederland is blij dat landbouwgrond buiten de Lbv valt, maar is niet gecharmeerd van het recht van eerste aankoop. 'Het kan dus niet zo zijn dat deze gronden automatisch worden omgezet naar natuur en bijvoorbeeld worden afgewaardeerd', vindt Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland.

Het kan niet zo zijn dat deze gronden automatisch worden omgezet naar natuur en bijvoorbeeld worden afgewaardeerd

TRIENKE ELSHOF, PORTEFEUILLEHOUDER PLATTELAND & OMGEVING BIJ LTO NEDERLAND
Schouten kondigde ook aan dat vanaf de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) de stoppersverklaring vervalt. De MGO is de opkoopregeling van piekbelasters door provincies. Veehouders die daaraan mee willen doen, mogen onder voorwaarden een bedrijf ergens anders over nemen, mits daar een emissiereductie wordt gerealiseerd. Eerder was er nog sprake van een beroepsverbod.

Doel niet uit oog verliezen
LTO Nederland denkt dat de regelingen kunnen bijdragen aan een oplossing voor de stikstofproblematiek, maar waarschuwt dat het doel niet uit het oog moet worden verloren, namelijk reductie van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en niet iets anders.

'Kosteneffectiviteit is hierbij een sleutelwoord', vindt Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland. 'Dat wil ook zeggen dan saneren hand in hand moet gaan met innoveren. Daarmee komt het doel sneller in zicht, maar kunnen ook PAS-melders snel worden gelegaliseerd met vrijkomende stikstofruimte.'

Verplaatsen
Daarnaast moet volgens Elshof de basis van de regelingen altijd vrijwillig zijn en blijven. 'Van gedwongen opkoop kan geen sprake zijn. Gelukkig wordt er bij de MGO gekeken naar de mogelijkheden van verplaatsen van bedrijven in plaats van beëindigen. Dat zou bij de Lbv ook moeten.'

• Lees ook: Vrijwillige opkoopregeling veehouderij voorjaar 2022 open
LTO Nederland heeft ook zorgen over het behoud van voldoende kritische massa van sectoren, die nodig is voor het in stand houden van werkgelegenheid, innovatie en financiering van collectieve activiteiten. De pluimveesector pleit daarom bijvoorbeeld voor een maximumaantal pluimveerechten dat via de Lbv uit de markt kan worden genomen.

Verder wil LTO in de Lbv een deel van de rechten van de opgekochte bedrijven beschikbaar houden voor andere veehouders, onder wie jonge boeren. Elshof: 'Het voorkomt dat rechten voor de blijvers duur worden. Dat werkt positief door in de sectoren en zorgt ervoor dat er ruimte is om te investeren in verduurzaming.'
+3
Bennie Stevelink
@John Spithoven , oproepen tot eenheid en tegelijk een hetze tegen LTO in gang proberen te zetten? Zo ging het vorig jaar toch ook met oa de Blue Tiger laster vanuit FDF.
+2
mlkvhoudr
@Bennie Stevelink Hebben we dat niet allemaal in ons zitten?

Eigenlijk bedoeld iemand die zegt we moeten er samen uitkomen nooit : ik pas me wel aan jou aan en waar kan ik je ondersteunen.
Die bedoeld laat je nou eens door mij overtuigen en dan dragen we samen met een mond mijn visie uit, en daarom word t nooit wat die samenwerking.

Ik hoef het maar met 1 eens te worden en dat lukt vaker al niet dan wel 😅
+2
j h p
@Bennie Stevelink Ja, en dat terwijl de LTO er alles aan gedaan heeft om het LC bij elkaar te houden en het weer bij elkaar te krijgen, ja ja. 🙄
+2
labella
En weer worden wij genaaid door LTO!
+1
hans1980
@labella lto heeft altijd zin
marcsterreborn
@hans1980 en wij hebben altijd hoofdpijn @labella
+3
Farma_boerke
@labella Het zit ook in de naam
Landbouw Ten Onder
marcsterreborn
@Farma_boerke FEEZE DICK FARMERS
+3
jammermaarhelaas
@marcsterreborn

Marc van den Oever heeft vandaag reeds een korte video verstuurd waarin hij oa. verteld contact te hebben gehad met Sjaak van der Tak, het krantenbericht klopt niet.

Onderling kunnen de heren het klaarblijkelijk beter vinden dan sommige leden blijkt hier wel weer. Het lijkt er op dat sommigen daar een voorbeeld aan kunnen nemen.
Bartlehiemboer
@jammermaarhelaas Waarschijnlijk is het zo dat LTO Den Haag voorzien heeft van goed bedoelt advies wat ze totaal anders hebben ontvangen/vervormd dat het juist tegen ons werkt. Heb dit al veel meer bij overheidsinstellingen gezien. Je moet gewoon korte antwoorden geven en niet teveel uitweiden. Nu kunnen ze met droge ogen zeggen dat het advies van LTO komt.
jammermaarhelaas
@Bartlehiemboer

Je moet wel weten hoe het daar werkt ja.

Vind het alleen weer zo jammer dat binnen een halve dag er een vervelende sfeer kan ontstaan, waar juist samenwerking nodig is.
Bartlehiemboer
@jammermaarhelaas Komt omdat het allemaal geen leuke berichten zijn. Een mens gaat dan afgeven op de ander. Het is een soort "angst" hoe dit nu weer allemaal gaat komen. We willen gewoon eens iets positiefs horen. Maar we moeten blij zijn met een dode muis.
+1
Twentsch Land
Kijk aan !

De formule ..... openbaar toegestane diefstal is al bijna een feit.
+7
BertK
@Twentsch Land gek hé, dat dit niet voor de formule 1 gelekt is....
+4
matt
Alle puzzelstukjes beginnen tochwel samen te vallen nu,het jarenlange getreiter het zwartmaken
Mob die vrijwel iedere rechtzaak wint,als het maar tegen de boeren is.
Na allerlei proefballonnetjes,word nu het hoofdgerechtoogedient,1 dag na
De formule 1
Tjeerd zei het al,dit is nog maar de amuse.
+2
demelkboer
17 miljard gedeeld door een paar honderd boeren. Waar kan ik tekenen....
+4
Twentsch Land
Er zal wel 170 miljoen voor de boer overblijven .... het overige zal wel bij de strijkstokken blijven.

@demelkboer
demelkboer
@Twentsch Land ik denk dat ik die visie van jou wel jan onderschrijven
+2
KOC1981
Even een kleine rekensom:
9 miljard voor opkoop rechten. 50kg per koe * 150€ = 7500€/koe
= 1.200.000 koeien opkopen.

Dan blijven er niet veel over???
j h p
@KOC1981 Ze wachten echt wel tot de rechten in elkaar donderen, de 20% afroming blijft of stijgt nog verder en je vergeet de varkens en het pluimvee.
ted9
@KOC1981 je vergeet dat de fosfaatrechten voor een bepaald aantal jaren was. Einde van die periode is de waarde dus nul voor de overheid ook hier hebben ze over na gedacht.
hans1980
Kijk aan lto toch nog werk verzet

Koeien boertje
@hans1980 t begint wel een grote luis in de pels te worden zo
+3
labella
@Koeien boertje Lto besodemietert gewoon haar eigen achterban, voor zover ze die nog hebben.
van Ittersum
@labella niet selectief lezen , volgens mij staat er dat er meer standorganisaties bij betrokken zijn. Alleen LTO wordt als voorbeeld genoemd, de rest telt dan niet?
+4
labella
@van Ittersum Jij weet net zo goed als ik dat de lijntjes tussen LTO en LNV letterlijk heel kort zijn.
Koeien boertje
@labella wie betaald bepaald.
Lto stapt er zo in, zal me weer benieuwen hoe dit recht gepraat word
demelkboer
Er zijn gewoon meer mensen die een huis nodig hebben dan boeren. Do the math....
BertK
@demelkboer 17 miljard is 2000 euro per huishouden?
weurding
@BertK 1000 per inwoner globaal
+1
pieta
@weurding Wordt dankzij de recent geïmporteerde Afghanen dus weer een stukje goedkoper? 😁
BertK
@weurding Op een huishouden van gemiddeld 1,8 inwoner waarvan het huis een ton of vier moet kosten, is 1800 euro niet veel....
weurding
@BertK schijntje
diekman
+1
weurding
@diekman zeg t ies mien kerltie
+1
demelkboer
Heb het nrc stuk even in screenshots gelezen. Gaat om meer dan 1000 bedrijven dicht bij natuur. Met andere woorden alles binnen zeg maar 1km van natura 2000
Twentsch Land
Worden er afstanden genoemd ?@demelkboer
demelkboer
@Twentsch Land nee maar als je een beetje naar eerder rapporten kijkt zal het daar grofweg op neer komen. De zwaarte al liggen in Overijssel Gelderland en Brabant omdat daar de meest overbelast natuur zit. Verder zal er dan in het westen nog wat lokaal uitgekocht worden maar da t is meer maatwerk
+2
bertusvds
@demelkboer even de volgorde bekijken : dhr. dijkhuizen roept op tot eenheid afgelopen vrijdag vervolgens plaatst boeren hater en eindredacteur van de NRC derk walters (kijk maar op twitter) het volgende artikel in zijn krant

nrc.nl/nieuws/2021/…

waar fijntjes wordt opgemerkt dat LTO mee heeft gewerkt aan dit plan ( maar er zijn meerdere en genuanceerdere plannen) om tweespalt in de sector te zaaien !
want als je dit artikel van de (best wel boeren lievende) telegraaf leest

telegraaf.nl/nieuws/1853424719/…

dan klinkt het verhaal van/over LTO al weer iets anders

CONCLUSIE : LANDBOUW COMITÉ MOET WEER NIEUW LEVEN IN GEBLAZEN WORDEN ANDERS IS HET EINDE OEFENING VOOR ONS !!!
+1
Detukkeroettwente
En HET lost niks op .LTO deugt niet . FDF laat van je horen .Dit jaar oplossen . Tubbergen is in dec 50 jaar geleden .ff herhalen in kwadraad.
+1
Bartlehiemboer
En hier lees ik dus het zoveelste topic waar de boeren helemaal op los gaan, zich ergeren, zich gepasseerd voelen, in actie willen komen, hun dure tijd aan besteden. Noem maar op.

Zelf ben ik er al jaren achter dat het geen zin heeft tegen de "macht" te protesteren. Ze hebben hun eigen agenda. Heb hier, in het bedrijf nog eens een "belangrijk" persoon voor de landbouw in gesprek gehad. Maar na het eerste kop koffie bleek al, dat hun visie totaal niet strookt met het landschap/de boeren.

Vanaf toen heb ik echt begrepen dat er geen plaats meer is voor een boerenbedrijf in dit land. Je mag nog belasting betalen/land bewerken zolang de overheid hier nog niet een andere invulling voor heeft en het ze wel goed uit komt. Daarna mag je alsnog vertrekken. Boeren van Nederland zullen het elders moeten zoeken of totaal iets anders moeten gaan doen.

Maar om je hele leven strijd te gaan voeren en steeds met lege handen komen te staan. Dat is toch geen leven? Als je dat besef hebt slaap je beter en wordt je helder wakker.

Neemt niet weg dat ik ook denk: waar is Nederland toch mee bezig???
BertK
@Bartlehiemboer Mond dicht, verstand op nul en alles gewoon over je heen laten komen? Na 10 jaar blijkt dat het geen nut had wat je over je heen hebt laten komen, jij druk met regeltje nr. zoveel, inkomen naar nog minder, lol van je werk af?

Achter de geraniums pas als we echt oud zijn, tot die tijd wil ik kunnen zeggen dat ik mij ingezet heb om er het beste van te maken voor mij en mijn gezin én degene die misschien verder wil met de boerderij.

Natuurlijk moet je wel de lol en het mooie van je eigen gezin, dieren en bedrijf blijven zien naast alle shit van buitenaf. Even afwachten kan slim zijn, maar niks blijven doen?
Bartlehiemboer
@BertK Succes
+5
hans1980

+6
mlkvhoudr
@hans1980 goedenmorgen mensen heb de tijd om alle positiviteit te lezen dus graag nog even doortypen met zijn allen 😅

(klik om te vergroten)

+5
j h p
@mlkvhoudr Wat heb jij toch met voeten? 😂
+1
Wolswinkel
@j h p haha
mlkvhoudr
@j h p 😆ik stuurde deze foto op de familie app dat ik weer donders hard aan het werk was op maandagmorgen maar ik zal er rekening mee houden geen voeten meer op het prikkebord 😅
+1
j h p
@mlkvhoudr ach, zolang ik ze maar niet ruik. 😂
+2
walker1
Het gaat enkel nog maar om een aantal opties/plannen. Ik denk dat er genoeg boeren zijn te vinden die wel willen stoppen. Bovendien, ik keek net even op Funda business, daar alleen al staan 250 agrarische objecten te koop. Daarvan 60 melkvee bedrijven, de meesten met de nodige hectares grond. Die kan de overheid toch ook kopen? Hoeven ze niemand te onteigenen, de verkoper is blij, want er zijn genoeg bedrijven die moeilijk te verkopen zijn.
+1
kanniewaarzijn
@walker1 Ja, maar het gaat ze om grond op bepaalde plaatsen. Warme grond!
+1
Grasbaal
In deze brief staan weer heel andere bedragen:

Quote:
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

De Lbv is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven met productierechten die vrijwillig willen stoppen. Voor deze regeling is bijna 1 miljard euro gereserveerd.

Voor deelname aan de Lbv gaat een zogeheten drempelwaarde gelden. Er moet een minimale stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zijn om deel te kunnen nemen. Deze drempelwaarde is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of het bij deelname verplicht is om de bij het bedrijf behorende landbouwgronden te verkopen.

De Lbv wordt in twee gedeelten opengesteld:

tweede kwartaal van 2022 (€ 720 miljoen) en
eerste helft van 2025 (€ 250 miljoen).
Deelname aan de Lbv betekent het innemen en doorhalen van productierechten. Op deze manier borgt het kabinet de gewenste en noodzakelijke daling van de stikstofdepositie. Bij overtekening aan de regeling krijgen bedrijven met de hoogste stikstofdepositie voorrang.

De Lbv wordt deze maand voor inspraak vrijgegeven. alfa.nl/actueel/…
j h p
@Grasbaal Dat is die met oprotpremie, kopen ze zelf niets.
BertK
@Grasbaal Ander ouder plan toch?
+1
Spuit11
Wordt het niet tijd om de rollen om te draaien?
Uiteindelijk zijn het maar een paar 100 imbecielen die dit echt willen.
De rest wil geen gezeik, geen qr code, geen stikstof, kortom vrij zijn. Besef dat!
Binnen nu en 5 jaar zijn zij degene die uitgekocht en opgerot zijn
demelkboer
Ik heb het PBL rapport even vluchtig bekeken. Het gaat over 300000 ha ()2x prov Utrecht)

Das geen paar honderd boeren meer das 5000 boeren en dat klopt dan weer met 30% veestapel reductie
+1
Kringloper
Dinsdag de derde week in september is de mooiste actie dag in Den Haag . Alle toeters en bellen en gierkarren meenemen voor een leuk Haags feestje , aandacht genoeg die dag, en laten ze er een boeren dag van maken een beetje op de Franse manier om ze te laten onthouden dat de boeren het er niet mee eens zijn. 21 september kunnen dan de overals en de deftige hoedjes goed bij elkaar komen voor een goed gesprek.
Detukkeroettwente
@Kringloper Of gewoon weer begin Okt. bv maandag 4 okt, optoeren naar alle provincie huizen , en dan het donderse gezeur over stikstof daar van tafel vegen, het is vele male strenger dan wat Brussel verlangd . en daarbij het gaat niet over stikstof , maar om DE GROND. En ook gelijk de distriebutie centra blokkeren , landelijk , en evt samen de duutsers en de belgen .Het moet eind dit jaar afgelopen zijn met deze onzin !!!!!!!!!!!!
+1
demelkboer
@Detukkeroettwente als het om stikstof ging werd nh3 niet in geruild voor nox.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!